Jakie tabletki mogą być przepisane do leczenia bezsenności?

Najważniejsze informacje:

  • W przypadku utrzymujących się zaburzeń snu konieczne mogą okazać się konsultacja lekarska i wdrożenie specjalistycznego leczenia
  • Jakość snu, poza lekami dostępnymi bez recepty, poprawiają leki nasenne na receptę. Silne środki ułatwiają zasypianie i zapobiegają nocnym wybudzeniom.
  • W terapii bezsenności wykorzystuje się również leki przeciwdepresyjne wydawane z przepisu lekarza.
Leki Na Sen Na Recepte
Leki na sen na receptę

Trudności z zasypianiem, częste przebudzenia czy budzenie się bez uczucia nocnego wypoczynku to powszechne problemy, które negatywnie wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie. Jakie tabletki na sen są dostępne wyłącznie z przepisu lekarza? Jak działają? O tym poniżej. 

Tabletki na sen na receptę a bez recepty – co je odróżnia?

W walce z bezsennością zastosowanie znajdują różne wyroby medyczne. Wśród nich znaleźć można między innymi preparaty ziołowe (z melisą, kozłkiem lekarskim) oraz środki z melatoniną, neurohormonem naturalnie produkowanym w organizmie. Są to leki na sen dostępne bez recepty, przeznaczone do przyjmowania doraźnego przy krótkotrwałych zaburzeniach snu. Z kolei leki nasenne na receptę lekarską wykorzystywane są w ukierunkowanych terapiach bezsenności. Ze względu na silniejsze działanie środki te wydawane są jedynie z przepisu lekarza.

Leki na sen na receptę – kiedy są przepisywane? 

Leki nasenne na receptę przepisywane są wyłącznie w uzasadnionych medycznie przypadkach. W szczególności u osób, u których bezsenność utrzymuje się długotrwale, powodując spadek jakości życia i przyczyniając się do problemów zdrowotnych. Do skutków bezsenności należą między innymi: zmęczenie, osłabienie koncentracji, niższa zdolność intelektualna, obniżenie odporności i zwiększona podatność na choroby psychiczne.

Tabletki na sen na receptę – kto może przepisać?

Spora część społeczeństwa boryka się z problemem bezsenności. Przyczyniać się do niej mogą stres i przemęczenie, brak odpowiedniej higieny snu, zaburzenia cyklu dobowego wywołane pracą zmianową czy różne choroby. W przypadku, gdy kłopoty z zasypianiem nie mijają pomimo stosowania ogólnodostępnych leków bez recepty, konieczne jest umówienie wizyty lekarskiej. Leki nasenne pacjentowi może przepisać uprawniony do tego lekarz – pierwszego kontaktu lub konkretnej specjalizacji. 

Silne tabletki nasenne – jakie rodzaje leków może przepisać lekarz?

Leki nasenne na receptę to szeroka gama produktów w postaci tabletek. Poniżej przybliżamy najczęściej stosowane wyroby medyczne wykorzystywane w terapii bezsenności. Wykaz leków na sen na receptę obejmuje między innymi środki takie jak: 

Leki należące do grupy benzodiazepin działają nasennie, ułatwiając tym samym zasypianie. Zmniejszają liczbę przebudzeń nocnych i wydłużają czas trwania snu, tym samym poprawiając jego jakość. Do leków nowej generacji należą preparaty zawierające zolpidem. Leki nasenne rekomendowane są jedynie do łagodzenia bezsenności krótkotrwałej lub epizodycznej

Jak bezpiecznie stosować tabletki na bezsenność na receptę?

Leki na sen na receptę muszą być przyjmowane zgodnie z zaleceniami lekarza, a także po bardzo dokładnym zapoznaniu się z treścią ulotki dołączonej do leku. Przed rozpoczęciem terapii należy wykluczyć wszelkie przeciwwskazania, takie jak alergia na substancje czynne leku, ciąża czy niektóre choroby przewlekłe. 

Stosowanie leków nasennych na receptę wiąże się też z możliwymi objawami niepożądanymi, które w razie wystąpienia powinny być przedmiotem konsultacji lekarskiej. Należy również pamiętać o tym, że leki na sen mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami.

W przypadku stosowania silnych leków na receptę istnieje ryzyko uzależnienia, a nawet przedawkowania. Leki o mocnym działaniu, przyjmowane w zbyt dużych ilościach, w skrajnych przypadkach mogą prowadzić nawet do zgonu. Z tego powodu ten typ leków nie jest ogólnodostępny dla pacjentów z zaburzeniami snu. 

Leki na sen na receptę wymagają poza tym stopniowego odstawiania – nagłe przerwanie leczenia może skutkować zespołem odstawiennym, objawiającym się m.in. lękiem, drgawkami i zaburzeniami krążenia.

Antydepresanty jako leki nasenne na receptę – jak działają?

Do leków wspomagających w leczeniu zaburzeń snu należą również środki przeciwdepresyjne. Mają jednak zastosowanie w szczególności dla osób, u których bezsenność jest wywołana problemami na tle nerwowym.

Antydepresanty w odróżnieniu od tradycyjnych leków na sen, można stosować długotrwale (o ile nie ma przeciwwskazań). Do ich zastosowania niezbędne są jednak określone wskazania. Leki z tej grupy mogą stosowane w leczeniu bezsenności, zwłaszcza u pacjentów, u których występują również objawy depresyjne.

W odróżnieniu do tabletek nasennych, środki przeciwdepresyjne powodują mniej skutków ubocznych. Nie są też obarczone ryzykiem uzależnienia.

Utrzymująca się bezsenność to problem zagrażający zdrowiu. Konsultacja lekarska pozwala na dopasowanie odpowiedniego sposobu leczenia zaburzeń snu.

e-Konsultacja z Receptą Online Bezsenność

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.