Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo pod adresem [email protected].
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od 8:00 do 22:00.

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

e-mail
tytuł

logo receptomat

Organizator udzielania świadczeń telemedycznych jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000229172.

© 2021 Rapiomed Group Sp. z o.o. Mapa Serwisu