Porównanie skuteczności sposobów leczenia depresji w Polsce i na świecie

Co jest skuteczniejszą metodą leczenia depresji – farmakoterapia czy psychoterapia? Kiedy łączy się te oba sposoby leczenia depresji? Jaka jest skuteczność leczenia depresji? I czy depresję można wyleczyć? Poszukujących odpowiedzi na te pytania zachęcamy do lektury poniższego artykułu.

Metody leczenia depresji – od czego zależy wybór lekarza?

O sposobie leczenia depresji decyduje lekarz po konsultacji z pacjentem, na podstawie obserwowanego u niego nasilenia objawów depresji. W przypadku łagodnej depresji często wystarczająca okazuje się być psychoterapia. Przy umiarkowanej depresji specjalista wdraża leczenie farmakologiczne – dobierając środek właściwy do przebiegu choroby. Przyjmowanie leków nie zwalnia chorego z możliwości rozpoczęcia terapii.

Farmakoterapia jako sposób leczenia depresji – co warto o niej wiedzieć?

Farmakoterapia służy złagodzeniu lub całkowitemu wyeliminowaniu objawów choroby. Pod tym względem jest to kluczowa forma leczenia depresji. Niezbędne jest w niej regularne przyjmowanie środków farmakologicznych, które mają na celu poprawić nastrój chorego, łagodzić odczuwane przez niego lęki, niwelować zaburzenia snu oraz usprawniać procesy myślowe i ruchowe. Substancje antydepresantów poprawiają funkcjonowanie mediatorów – serotoniny i noradrenaliny, których zaburzenia prowadzą do depresji.

Metody Leczenia Depresji
Metody leczenia depresji

Jak skuteczna jest farmakoterapia?

Antydepresanty nie działają od razu – pierwsze efekty stosowania leków widoczne są po ok. 2-3 tygodniach regularnego ich zażywania. Szacuje się, że u blisko 50-70% chorych można zaobserwować pozytywne efekty przyjmowania leków przeciwdepresyjnych1. U reszty, z różnych przyczyn, konieczne może okazać się zastosowanie dodatkowego lub alternatywnego środka – gdy wcześniejszy okazał się nieskuteczny lub gdy u pacjenta wystąpiły działania niepożądane.

Leczenie depresji za pomocą antydepresantów jest procesem długotrwałym i powinno być kontynuowane przez 6-12 miesięcy bądź dłużej, jeśli uzna tak psychiatra. Wiele przypadków nawrotu depresji spowodowane jest zbyt wczesnym odstawieniem leków przez pacjenta, zaraz po poprawie nastroju.

Terapia na depresję – jaka jest stosowana?

Psychoterapia to główna metoda leczenia łagodnej depresji, stosowana również wspomagająco w leczeniu umiarkowanej postaci choroby. W leczeniu depresji wykorzystuje się przede wszystkim terapię poznawczo-behawioralną, która najlepiej sprawdza się w leczeniu zaburzeń bazujących na obniżonym nastroju i uczuciu lęku. Terapia poznawczo-behawioralna trwa od kilku do kilkunastu tygodni.

Jaka jest skuteczność psychoterapii?

Badania na temat skuteczności psychoterapii w leczeniu depresji pokazują, że przynosi ona pozytywne efekty u 75-80% pacjentów, którzy regularnie uczestniczą w spotkaniach z psychoterapeutą2. Terapię poleca się przede wszystkim osobom, u których choroba związana jest z utartymi schematami myślowymi, problemami z funkcjonowaniem w społeczeństwie czy ogólnymi cechami osobowości, nad którymi pracuje się razem z psychoterapeutą. Terapeuta bierze czynny udział w tej psychoterapii i wskazuje pacjentowi alternatywne sposoby myślenia i zachowania.

Porównanie metod leczenia depresji – połączenie farmakoterapii i psychoterapii

Farmakoterapia leczy występujące objawy choroby, a stosowana stale pomaga zapobiegać jej nawrotom. Chociaż jest ona skuteczną metodą leczenia depresji o podłożu biologicznym, może okazać się niewystarczająca do przepracowania przyczyn depresji wywołanej utratą pracy, problemami rodzinnymi czy traumatycznymi doświadczeniami. W tym obszarze skuteczna jest psychoterapia, która służy lepszemu zrozumieniu choroby i ma ułatwić choremu radzenie sobie z nią.

Dlatego często leczenie depresji przebiega dwutorowo – w gabinecie psychiatry i w gabinecie psychoterapeuty. Połączenie obu metod uznawane jest za najbardziej skuteczne w leczeniu zaburzeń nastroju.

Czy depresję można całkowicie wyleczyć?

Depresja to choroba uleczalna. Aby było możliwe jej skuteczne leczenie – farmakologiczne lub psychoterapeutyczne, warto jak najszybciej skonsultować obserwowane objawy zaburzenia nastroju ze specjalistą.

źródła:
1)  „Psychiatria” J. Rybakowski, S. Pużyński, J. Wciórka
2)  „Wprowadzenie do psychoterapii”, R. Antkowiak

e-Konsultacja z Receptą Online Depresja

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.