Jak rozpoznać depresję? Poznaj najczęstsze objawy

Depresja to choroba o zróżnicowanym charakterze. Według WHO jest jedną z czterech najpoważniejszych chorób światowych i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Na całym świecie z jej powodu cierpi 350 milionów ludzi. Czym jest depresja? Jakie są jej objawy i czym charakteryzują się stany depresyjne? 

Depresja – czym jest i jakie są jej rodzaje?

Depresja to choroba, która bez względu na pochodzenie i status społeczny, w równym stopniu dotyka dzieci, osoby dorosłe i starsze. Odbiera radość życia, zaburza rytm okołodobowy, wpływa na utratę sprawności intelektualnej, a nawet fizycznej. Chociaż przez niektórych traktowana jest błędnie jako tymczasowe obniżenie nastroju, u jej przyczyn leży nieprawidłowe funkcjonowanie neuroprzekaźników w mózgu. Nieleczona depresja prowadzi do trwałych zmian w zachowaniu i jest źródłem cierpienia również dla bliskich chorego. Specjaliści wskazują na kilkanaście postaci depresji, które poddawane są różnym klasyfikacjom. Wymienia się m.in.: depresję poporodową, młodzieńczą, maniakalną, atypową, melancholiczną, hipochondryczną czy urojeniową. 

Depresja nigdy nie ma jednoznacznego przebiegu, a w jej diagnostyce kluczowe jest określenie stopnia i natężenia objawów. Medycyna wyróżnia 3 stopnie depresji – lekką, umiarkowaną i bardzo silną.

Najczestsze Objawy Depresji
Najczęstsze objawy depresji

Fizyczne objawy depresji 

Do najpopularniejszych fizycznych objawów depresji należą: 

 • nadmierny apetyt i napady głodu o nocnych godzinach, 
 • zaburzenia łaknienia, 
 • zaburzenia popędu seksualnego, 
 • zaburzenia snu, 
 • przedwczesny wytrysk, 
 • nieregularne miesiączkowanie, 
 • napadowe bóle brzucha, narządów płciowych, mięśni, głowy, 
 • zaburzenia widzenia, 
 • wahania wagi, 
 • niedbałość o wygląd i higienę. 

Psychotyczne objawy depresji

Do najbardziej typowych psychotycznych objawów depresji należą: 

 • chroniczny brak energii, 
 • brak radości, 
 • stały obniżony nastrój, 
 • poczucie winy, 
 • negatywna samoocena, 
 • widzenie przyszłości w czarnych barwach, 
 • zobojętnienie emocjonalne, 
 • utrzymujący się około 2 tygodni stały smutek,
 • zaburzenia lękowe, 
 • problemy z koncentracją i logicznym myśleniem, 
 • wycofanie ze współżycia społecznego. 

Wyróżnia się także nietypowe objawy depresji. Najczęściej występują one równocześnie w przebiegu innych schorzeń. U chorego diagnozuje się wówczas m.in.: pobudzenie psychoruchowe, mrowienie ciała, nieracjonalne zachowania kompulsywne, urojenia.

Depresja jest chorobą, która ze względu na zróżnicowane objawy, szczególnie w początkowym stadium rozwoju, często jest mylona z nerwicą lękową, napadową migreną, a nawet zespołem jelita drażliwego (tzw. nerwicą żołądka). Nie powinna być nigdy diagnozowana na własną rękę. W przypadku wystąpienia kilku z przytoczonych objawów, konieczna jest konsultacja lekarska.

e-Konsultacja z Receptą Online Depresja

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.