Jak długo trwa leczenie depresji?

Leczenie zaburzeń depresyjnych jest trudne i bywa długotrwałe, zaś powodzenie terapii zależy od wielu czynników. Najczęściej stosowanym modelem leczenia jest połączenie psychoterapii i farmakoterapii. Dowiedz się, ile trwa leczenie depresji, jakie są zasady przyjmowania środków antydepresyjnych i czy stany depresyjne mogą nawracać. 

Zasady i czas leczenia farmakologicznego

Farmakoterapia jest jedną z metod leczenia depresjiStosuje się ją przy umiarkowanych i ciężkich epizodach, zwykle w połączeniu z np. terapią poznawczą lub behawioralną. Celem leczenia farmakologicznego jest złagodzenie objawów, a następnie doprowadzenie do ich całkowitego ustąpienia. Długość trwania terapii zależy od ilości epizodów i reakcji pacjenta na podawane leki. Gdy u pacjenta diagnozuje się lekką postać depresji, leczenie zazwyczaj trwa do 12 miesięcy. U niektórych pacjentów czas ten może zostać wdłużony do 2 lat. W przypadku depresji nawracającej, może być konieczne przyjmowanie przez chorego środków farmakologicznych do końca życia.

Wizyta U Lekarza
Wizyta u lekarza

Najważniejsze zasady farmakoterapii:

  • Poprawnie dobrane tabletki przeciwdepresyjne nie otępiają. Jeśli odczuwasz taki objaw, koniecznie zgłoś to lekarzowi.
  • Pierwsze efekty stosowania leków pojawiają się po około 2-3 tygodniach. Po tym czasie psychiatra wydaje wstępną ocenę skuteczności terapii. Natomiast pełne działanie leku i reakcję organizmu na podawane dawki można ocenić po 8 tygodniach terapii. 
  • Leki przeciwdepresyjne muszą być przyjmowane systematycznie. Nieregularność, zmniejszanie lub zwiększanie dawek na własną rękę, zaburza terapię i zmniejsza jej efektywność.
  • Odstawienie leków bez konsultacji z lekarzem może skutkować pojawieniem się nieprzyjemnych objawów. 
  • Zaniechanie przyjmowania leków przeciwdepresyjnych bez konsultacji z lekarzem zwiększa ryzyko nawrotu choroby. 

Jak długo korzystać z psychoterapii?

Współcześnie stosowane formy psychoterapii zakładają minimum 6-miesięczny czas leczenia depresji (po wystąpieniu jednego epizodu). W przypadku nawrotów choroby, psychoterapia może mieć charakter wieloletni. Ta forma leczenia stosowana jest w przypadku pacjentów z łagodną formą depresji, umiarkowaną i ciężką. Niekiedy specjalista może zadecydować o połączeniu psychoterapii z farmakoterapią. 

Jednym z czynników wpływających na powodzenie terapii jest współpraca pacjenta z lekarzem. Zdarza się, że opieką terapeutyczną musi być objęta cała rodzina, gdyż wpływ na proces leczenia głównego pacjenta ma jakość życia wszystkich członków rodziny i ich relacje. 

Leczenie psychoterapeutyczne powinno być prowadzone tylko przez doświadczonych i certyfikowanych psychiatrów. Zaburzenia depresyjne mają różnorodny przebieg, dlatego terapię dostosowuje się indywidualnie do potrzeb i kondycji pacjenta. Na wybór metody terapii wpływ mają: intensywność epizodu, uwarunkowania zachorowania, objawy choroby, styl życia, cechy osobowości, poziom rozwoju więzi społecznych, doświadczenia życiowe i doświadczenia z okresu dziecięcego

e-Konsultacja z Receptą Online Depresja

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.