Depresja w Polsce (dane statystyczne) – czy Ty też możesz ją mieć?

Na całym świecie z powodu depresji cierpi aż 350 milionów ludzi1. To choroba o podstępnym przebiegu, która jest jedną z głównych przyczyn samobójstw. Zapadają na nią dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze. W Polsce na depresję choruje 4 miliony osób2. Kto może zachorować na depresję?

Depresja w Polsce (dane statystyczne) – czy Ty też możesz ją mieć?

Na całym świecie z powodu depresji cierpi aż 350 milionów ludzi1. To choroba o podstępnym przebiegu, która jest jedną z głównych przyczyn samobójstw. Zapadają na nią dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze. W Polsce na depresję choruje 4 miliony osób2. Kto może zachorować na depresję? 

Kogo dotyczy depresja?

Depresja jest chorobą, która może dotknąć każdego bez względu na wiek, status społeczny i popularność. Schorzenie jest podstępne, gdyż rozwija się powoli i przez wiele tygodni, dając nieznaczne objawy. Co ważne, pojęcie depresji jest również nadużywane w stosunku do określania krótkotrwałego smutku, który przechodzi samoistnie lub poprzez poprawienie nastroju nowym zakupem, wyjazdem na wakacje czy wyjściem do kina. W rezultacie utrwalany jest krzywdzący dla chorych stereotyp, iż z depresji da się wyjść samodzielnie w krótkim czasie. Jednak depresja jest stanem, który całkowicie odbiera zdolność odczuwania przyjemności. Chory odczuwa stałe zobojętnienie do wszystkiego, co dawało mu radość. Jest to choroba uleczalna, ale bezwzględnie wymaga konsultacji lekarskiej.

Depresja W Polsce
Depresja w Polsce

Depresja w Polsce w liczbach

Przyczyny zachorowania na depresję są różne. Najczęściej wskazuje się m.in. na: czynniki genetyczne, choroby i długotrwałe przyjmowanie leków, nagłą utratę kogoś lub czegoś, trudne zdarzenia życiowe wywołujące silny ładunek emocjonalny. Depresja najczęściej rozwija się u osób w wieku 35-55 lat. Aż 25% chorych stanowią kobiety. Mężczyźni stanowią natomiast jedynie 12% diagnozowanych pacjentów. Skąd ta dysproporcja? Jak wskazują specjaliści, najpewniej wynika z większej wrażliwości kobiet i działania hormonów. 

Choroba może rozwinąć się nawet u bardzo małych dzieci. W grupie diagnozowanych pacjentów 3% dotyczy przedszkolaków i maluchów od 2 do 3 roku życia4. W przeciwieństwie do osób dorosłych choroba dzieci ma charakterystyczny przebieg, gdyż występuje najczęściej wraz z zaburzeniami lękowymi. 

Duży odsetek chorych stanowią osoby starsze. Depresja dotyka aż 30% mieszkańców domów opieki i 25% pacjentów poradni w wieku powyżej 65 roku życia5U wielu osób starszych depresja nie jest diagnozowana, a jej objawy odczytywane są jako przejaw starzenia organizmu. 

Depresja nastolatków

Depresja u nastolatków stanowi osobny obszar badań. Choroba ze względu na okres dojrzewania organizmu i tzw. burzy hormonalnej może mieć niejednoznaczny przebieg lub bardzo szybko przejść w ostatnie stadium, w którym pojawiają się myśli samobójcze. U wielu młodych ludzi w ogóle nie jest diagnozowana, a ich wahania nastroju są określane buntem młodzieńczym. Bagatelizowanie nawarstwiających się objawów prowadzi do niebezpiecznych, autodestrukcyjnych zachowań, jak nadużywanie alkoholu, sięganie po środki odurzające, drastyczne głodówki, a w końcu próby samobójcze. Szacuje się, że z powodu choroby cierpi nawet 65% młodzieży, a 25% powinna być poddana leczeniu6. U przyczyn rozwoju depresji w wieku młodzieńczym wskazuje się nietypową reakcję na rozwój i dojrzewanie organizmu, a także odpowiedź na czynniki stresowe. Najsilniejszym stresorem jest szkoła, a w niej m.in.: konkretne przedmioty, matura, nadmiar zajęć. Pozostałe czynniki stresowe sprzyjające rozwojowi depresji to: wizja przyszłości, sytuacja w domu rodzinnym, związki, sytuacja finansowa, waga.

Na depresję z każdym rokiem choruje coraz więcej osób. Opracowywane przez różne ośrodki badania i analizy wskazują jednoznacznie, że zaburzenia psychiczne stają się poważnym wyzwaniem całego świata. Depresja jest chorobą, która dotyka każdego, bez względu na wiek, a jej podłoże jest bardzo zróżnicowane. 

źródło danych:
  1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Światowy Dzień Walki z Depresją, 2021
  2. Ibidem
  3. Forum Przeciw Depresji, Depresja u dzieci i młodzieży
  4. Forum Przeciw Depresji, Depresja u osób starszych
  5. A. Dymowska, K. Nowicka-Sauer, Depresja wśród młodzieży - problem wciąż aktualny, Wybrane Problemy Kliniczne, UG, GUM, 2015.
e-Konsultacja z Receptą Online Depresja

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.