Oznaki wychodzenia z depresji. Sprawdź kiedy zobaczysz pierwsze efekty

Celem leczenia depresji jest ustąpienie objawów, przywrócenie funkcjonowania na poziomie sprzed choroby i zapobieganie kolejnym jej nawrotom. Kluczową rolę w procesie zdrowienia odgrywa przyjmowanie leków na depresję, przepisanych choremu przez lekarza psychiatrę. Ile trzeba czekać na ich pierwsze efekty? Po czym poznać, że powoli wychodzimy z depresji? Ile może trwać powrót do zdrowia? Odpowiadamy!

Etapy leczenia depresji

W leczeniu depresji wyróżniamy trzy etapy. Pierwszy etap to faza aktywnej terapii – leczenie właściwe, kiedy objawy są najbardziej nasilone, a ich obecność najbardziej doskwiera pacjentowi. Kolejny etap to leczenie utrwalające poprawę

Ostatnim etapem są działania zapobiegające nawrotom choroby. Tzw. profilaktyka wtórna wydłuża okresy remisji i pozwala zmniejszyć nasilenie objawów w kolejnych epizodach. U chorych na depresję pozytywne efekty przynosi również psychoterapia, która może wzmacniać oznaki wychodzenia z depresji, będące zasługą antydepresantów.

Oznaki Wychodzenia Z Depresji
Oznaki wychodzenia z depresji

Po jakim czasie leki na depresję zaczynają działać?

Leki na depresję nie zaczynają działać od pierwszej tabletki. Pierwsze efekty pojawiają się po 2-4 tygodniach ich przyjmowania. Pełne działanie antydepresantu rozwija się natomiast przez około 4-8 tygodni. Dopiero po tym czasie można ocenić, czy podjęte leczenie depresji jest skuteczne. 

Jakie są oznaki wychodzenia z depresji?

Farmakologiczne leczenie depresji polega przede wszystkim na niwelowaniu objawów depresji i umożliwieniu pacjentowi powrotu do normalnego funkcjonowania.

W efekcie przyjmowania leków u chorych obserwuje się:

 • poprawę nastroju,
 • wzrost energii życiowej,
 • polepszenie jakości snu,
 • uspokojenie,
 • uwolnienie od lęków,
 • poprawę koncentracji,
 • mniejsze rozdrażnienie,
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • unormowanie apetytu,
 • większą dbałość o wygląd i higienę,
 • częstsze podejmowanie kontaktów towarzyskich,
 • złagodzenie dolegliwości bólowych,
 • ustąpienie myśli samobójczych.

Depresja to choroba, której przebieg różni się między pacjentami – zarówno pod względem objawów, jak również ich nasilenia. Każda poprawa obserwowana przez pacjenta może być oznaką stopniowego wychodzenia z depresji.

Co, jeśli leki nie przynoszą poprawy?

W przypadku braku poprawy, lekarz psychiatra może zwiększyć dawkę antydepresantów. Następnie należy ponownie odczekać na rozpoczęcie działania leku. Jeśli i tym razem nie przynosi on poprawy, konieczna jest zmiana środka na inny.

Pacjent nigdy nie powinien odstawiać leków samodzielnie, gdyż może to spowodować nawrót choroby i nasilenie jej objawów. Nagłe odstawienie leku przeciwdepresyjnego może też skutkować wystąpieniem negatywnych objawów odstawiennych, do których należą między innymi bóle głowy, rozdrażnienie, uczucie niepokoju problemy trawienne i drżenie mięśni.

Dlaczego na początku leczenia depresji obserwuje się pogorszenie stanu?

W przebiegu zdrowienia mogą pojawiać się okresy gorszego samopoczucia, co nie jest tożsame z brakiem nieskutecznością leku. Nasilenie objawów obserwowane jest zwłaszcza na początku leczenia i jest to zjawisko całkowicie normalne, wynikające z reakcji układu nerwowego na działanie antydepresantu

Czy z depresji można się wyleczyć?

Depresja jest ciężką chorobą całego organizmu, jednak w pełni uleczalną. Aby tak się stało, chory musi przyjmować przepisane mu leki zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy również pamiętać, że depresja może nawracać – dlatego warto uczyć się rozpoznawania wczesnych objawów choroby

Ile trwa leczenie depresji?

Długość farmakologicznego leczenia depresji zależy od indywidualnego stanu pacjenta. Kuracja antydepresantami powinna być kontynuowana przez ok. 6-9 miesięcy, aż do ustąpienia objawów. Etap utrwalający powinien trwać natomiast ok. 6 miesięcy. O tym, ile trwa kuracja antydepresantami, decyduje lekarz prowadzący.

Leczenie podtrzymujące (profilaktyczne) może trwać nawet wiele lat lub do końca życia. Zalecane jest ono osobom, u których zakończenie leczenia farmakologicznego skutkuje każdorazowo kolejnym nawrotem depresji.

e-Konsultacja z Receptą Online Depresja

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.