Jakie są konsekwencje (skutki) niepodjęcia leczenia depresji?

Konsekwencje nieleczenia depresji mogą być poważne dla naszego stanu psychicznego i fizycznego. Często choroba przybiera postać przewlekłą, wracając kilkukrotnie w ciągu życia. W skrajnych przypadkach depresja prowadzi do śmierci chorego. Dlatego tak ważne jest szybkie działanie, gdy tylko zauważymy pierwsze niepokojące objawy, mogące świadczyć o afektywnym zaburzeniu nastroju. Jakie są skutki nieleczenia depresji? O tym w artykule!

Depresja – jakie są jej objawy?

Najczęstsze objawy depresji – powszechnie występującego afektywnego zaburzenia nastroju, to:

 • smutek – zwykle niewywołany żadnym wydarzeniem,
 • utrata dotychczasowych zainteresowań,
 • brak radości z życia,
 • odczuwanie zmęczenia,
 • apatia lub zmniejszenie aktywności,
 • nadmierna senność lub bezsenność,
 • brak apetytu lub nadmierne objadanie się,
 • nieustające uczucie niepokoju,
 • poczucie braku sensu,
 • negatywna wizja świata,
 • stopniowe izolowanie się od otoczenia,
 • dolegliwości bólowe – ból głowy, mięśni, stawów i w klatce piersiowej,
 • myśli samobójcze.

Ze względu na przebieg choroby, możemy wyróżnić depresję lekką, umiarkowaną i głęboką (ciężką).

Nieleczenie Depresji
Nieleczenie depresji

Depresja – dlaczego nie można jej lekceważyć?

Depresja to poważna choroba, na którą cierpi ponad 350 milionów osób na całym świecie. Objawów choroby nigdy nie należy ignorować ani traktować jako zwykłe pogorszenie nastroju – nieleczona sama nie zniknie, a będzie się jedynie pogłębiać. Nieleczona depresja może prowadzić do wielu poważnych, negatywnych konsekwencji.

Psychiczne i fizyczne skutki nieleczonej depresji – jak choroba niszczy zdrowie?

W wielu przypadkach depresja pozostaje chorobą nieleczoną. Niesie to ze sobą szereg skutków niebezpiecznych dla zdrowia fizycznego i psychicznego chorego. Należą do nich przede wszystkim:

 • nawroty nasilonych epizodów depresyjnych,
 • występowanie zaburzeń lękowych,
 • rozwój innych chorób psychicznych,
 • zmiany osobowościowe,
 • utrwalone zaburzenia seksualne,
 • uporczywe dolegliwości psychosomatyczne, takie jak bóle głowy, mięśni i brzucha, 
 • znaczne problemy z zapamiętywaniem i przetwarzaniem informacji,
 • wyraźne pogorszenie efektywności w pracy lub całkowite zaniedbanie obowiązków,
 • postępujące wycofanie społeczne,
 • znaczny spadek jakości życia.

Nieleczona depresja może być zagrożeniem dla życia

Myśli samobójcze, które występują u 9 na 10 chorych, są najpoważniejszym z objawów depresji. To one czynią afektywne zaburzenia nastroju chorobą potencjalnie śmiertelną, której nie wolno bagatelizować stwierdzeniami: „weź się w garść!”, „rusz się” czy „inni mają gorzej”. Te, zamiast motywować chorego, jedynie pogarszają sytuację, pogłębiając uczucie niezrozumienia i nasilając objawy depresji. 

Próbę samobójczą na skutek depresji częściej podejmują kobiety, jednak w przypadku mężczyzn jest ona 2-3 razy skuteczniejsza.

Skuteczne leczenie depresji – czy możliwe?

Prawidłowe rozpoznanie depresji to pierwszy, kluczowy krok do skutecznego leczenia depresji – choroby, która nieleczona, może być śmiertelna. Zwlekanie z szukaniem pomocy prowadzi do nasilenia objawów, a w efekcie skutkuje pogłębieniem depresji, jej trudniejszym leczeniem w przyszłości, a w skrajnych przypadkach śmiercią chorego.

Tak jak każda inna choroba, depresja wymaga konsultacji z lekarzem, prawidłowego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia – w formie farmakoterapii i/lub psychoterapii. Do specjalisty najlepiej udać się jak najwcześniej, gdy objawy depresji utrzymują się przynajmniej przez 2-3 tygodnie

Dostępne obecnie sposoby leczenia depresji pozwalają na jej całkowite wyleczenie, co znacząco poprawi jakość życia chorego i pozwoli zapobiec jej groźnym powikłaniom.

e-Konsultacja z Receptą Online Depresja

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.