Receptomat | e-Konsultacja z Receptą Online

Autodiagnoza depresji - skala Hamiltona. Na czym polega?

Pogorszenie nastroju, utrata zainteresowań, brak energii, trudność w podejmowaniu decyzji, poczucie winy, ciągłe napięcie, spadek wagi lub jej przybranie  - to objawy, które mogą świadczyć o depresji. W diagnozowaniu choroby zastosowanie znajdują różne testy na depresję. Jednym z badań stosowanych w celu rozpoznania choroby jest skala depresji Hamiltona, którą omawiamy w poniższym artykule.

Spis treści

Skala depresji Hamiltona - czym jest?

Skala depresji Hamiltona (Hamilton Depression Scale), opracowana w 1960 r. przez Maxa Hamiltona - wykładowcę psychiatrii na University of Leeds w Anglii, jest jednym z najczęściej używanych testów do oceny nasilenia objawów depresji.

Test depresji Hamiltona to narzędzie wykorzystywane przez lekarzy do diagnozowania i leczenia pacjentów z depresją. Skala jest stosowana zarówno u dzieci, jak i dorosłych w każdym wieku.

Skala depresji Hamiltona należy do grupy tzw. skal obserwacyjnych - badanie wykonuje doświadczony obserwator, znający standardy oceny dynamiki objawów typowych dla depresji. To odróżnia tę skalę od skal samoobserwacyjnych, w których badanie wykonuje sam pacjent w celu autodiagnozy depresji.

Skala depresji Hamiltona

Skala Hamiltona - jakie aspekty są badane podczas testu?

Skala Hamiltona ocenia zachowanie i stan pacjenta w następujących obszarach:

 • nastrój depresyjny,
 • poczucie winy,
 • zniechęcenie do życia - myśli i tendencje samobójcze,
 • zaburzenia snu,
 • aktywność złożona - praca, rozrywka i hobby,
 • spowolnienie lub zahamowanie,
 • niepokój lub podniecenie ruchowe,
 • lęk - objawy depresyjne i somatyczne, w tym zawroty głowy, objawy hiperwentylacji, pocenie się i suchość w jamie ustnej,
 • ogólne objawy somatyczne - takie jak uczucie ciężaru w głowie i karku, wzmożona męczliwość i spadek energii,
 • utrata libido,
 • hipochondria,
 • ubytek masy ciała.

Skala depresji Hamiltona - interpretacja wyników

Test Hamiltona występuje w dwóch wariantach - 17 pytań i 21 pytań. Ostatnie cztery pytania testu na depresję nie oceniają nasilenia choroby, dlatego częściej stosuje się jego skróconą wersję. Odpowiedzi zawierają się w skali od 0 do 4 punktów.

Wynik poniżej 7 punktów wskazuje na brak zaburzeń depresyjnych. Wynik od 8 do 12 punktów może świadczyć o łagodnej depresji. Od 13 do 17 punktów mamy do czynienia z depresją umiarkowaną. Między 18 a 29 punktów występuje stadium ciężkie depresji, a od 30 do 52 - bardzo ciężkie.

Samodzielna autodiagnoza depresji przy pomocy testu Hamiltona

Zdaniem specjalistów, osoby podejrzewające u siebie depresję nie powinny wykonywać testu Hamiltona samodzielnie - subiektywna opinia na temat obserwowanych objawów może doprowadzić ich do błędnej diagnozy zaburzeń nastroju.

Wynik wykonanego samodzielnie testu nigdy nie stanowi diagnozy depresji. Jeżeli więc podejrzewasz u siebie depresję i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę - koniecznie skontaktuj się z lekarzem ogólnym, psychoterapeutą lub psychiatrą.

Test Becka - wstępna autodiagnoza depresji

Istnieje wiele testów, które mogą pomóc we wstępnym zdiagnozowaniu depresji - od siebie odróżnia je liczba lub forma pytań bądź też skala w jakiej mierzona jest intensywność choroby. Osoby obserwujące u siebie objawy zaburzeń depresyjnych mogą przeprowadzić przeznaczony do autodiagnozy przesiewowy test Becka, który odzwierciedla możliwość występowania depresji.

Należy przy tym pamiętać, że świadczące o depresji wyniki samodzielnie wypełnionego testu należy skonsultować z lekarzem. Ten w trakcie wizyty może sięgnąć po test Hamiltona, częściej wykorzystywany przez specjalistów w diagnostyce depresji.

Diagnoza depresji podczas wizyty lekarskiej

Obserwujesz niepokojące objawy, mogące świadczyć o chorobie? Depresja, jak każde zaburzenie psychiczne, wymaga specjalistycznej pomocy. Dlatego jeżeli podejrzewasz u siebie depresję, której symptomy dodatkowo potwierdza wstępnie wykonany samodzielny test na depresję, sięgnij po pomoc lekarza. E-wizytę umówisz szybko i wygodnie przez serwis Receptomat.pl, gdzie otrzymasz e-receptę na lek skuteczny w leczeniu depresji, np. na Seronil.

e-Konsultacja z Receptą Online

Depresja

Wypełnij wywiad medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

Zniżka: do 30% taniej

Skonsultuj się z Lekarzem

Receptomat

Podobne wpisy o depresji: