Leczenie depresji a nurty w psychoterapii. Jakie mają znaczenie?

W leczeniu depresji, oprócz farmakoterapii, stosuje się psychoterapię. Obejmuje ona zespół metod leczenia rozmaitych zaburzeń natury psychicznej, który opiera się na bezpośrednim kontakcie lekarza z pacjentem. Jaka forma terapeutyczna sprawdzi się najlepiej w przypadku zaburzeń nastroju? W poniższym artykule przybliżamy założenia nurtów psychoterapii wykorzystywanych w leczeniu depresji.

Nurty w psychoterapii a depresja – jak znaleźć odpowiedniego specjalistę?

Skuteczność psychoterapii zależy od wielu rozmaitych czynników, a przede wszystkim: znalezienia odpowiedniego psychoterapeuty, właściwego doboru nurtu terapii do problemu oraz nawiązania dobrej relacji psychoterapeuty z pacjentem. Nie bez znaczenia jest też zaangażowanie uczestnika terapii.

Czym są nurty w psychoterapii?

W zależności od problemu pacjenta i stopnia jego nasilenia, stosuje się różne metody psychoterapii. Są to tak zwane nurty, nazywane również szkołami lub podejściami psychoterapeutycznymi. Poszczególne nurty terapeutyczne różnią się od siebie teorią, do której się odwołują, technikami pracy z pacjentem i sposobem rozwiązywania problemów

Terapia Depresji
Terapia depresji

Główne nurty psychoterapeutyczne – które z nich stosuje się w leczeniu depresji?

1. Poznawczo-behawioralny nurt psychoterapii

Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT, z ang. cognitive-behavioural therapy) to najbardziej rozpowszechniona spośród metod terapeutycznych wykorzystywanych w leczeniu depresji. Do celów terapii należą zmiana sposobu myślenia (sfera poznawcza) i zmiana zachowań (sfera behawioralna). Metoda ta zakłada, że dzięki wyeliminowaniu błędnego sposobu myślenia i zachowania można uzyskać zmianę nastroju. Ważnym elementem terapii są zadania domowe, które pacjent wykonuje między sesjami. Służą one utrwaleniu umiejętności przekazanych w trakcie spotkań z terapeutą. Zaletą tego nurtu psychoterapii jest krótki czas trwania, zwykle wynoszący od kilku do kilkunastu tygodni.

2. Psychodynamiczny nurt psychoterapii

Ważnym z nurtów stosowanych w depresji jest psychoterapia psychodynamiczna, która wywodzi się z założeń teorii psychoanalizy. Metoda ta jest oparta na odkrywaniu nieświadomych mechanizmów, rządzących naszym myśleniem i działaniem. Terapia psychodynamiczna, choć rozwiązuje bieżące problemy, bardziej skupia się na przeszłości. Polega na zrozumieniu nieuświadomionych sobie mechanizmów działania, ukrytych wewnętrznych potrzeb oraz nierozwiązanych konfliktów, które rozwijają się w dzieciństwie, a w dorosłym życiu powodują trudności. Terapia w tym nurcie psychoterapeutycznym jest długoterminowa – trwa zwykle od kilku miesięcy do kilku lat, a spotkania odbywają się regularnie 1-2 razy w tygodniu. W relacji z pacjentem psychoterapeuta pełni rolę słuchacza, naprowadzającego na wspomnienia.

3. Integracyjny nurt psychoterapii

Kolejnym nurtem psychoterapii, który znajduje zastosowanie w leczeniu depresji, jest tzw. metoda integracyjna, określana również integratywną lub eklektyczną. Zakłada ona, że życiowe trudności mogą mieć różne podłoże, dlatego też nie istnieje jeden właściwy sposób na ich przepracowanie. Psychoterapeuci posługujący się tym nurtem korzystają z różnych podejść terapeutycznych, wybierając poszczególne ich elementy w zależności od specyfiki problemów, z jakimi zgłasza się do nich pacjent.

Leczenie depresji w gabinecie psychoterapeuty – które podejście jest najlepsze?

Niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na różnych pacjentów najlepiej działają odmienne podejścia terapeutyczne. Szukając odpowiedniej formy terapii, należy więc spojrzeć na swój problem sposób indywidualny, odpowiadając sobie jednocześnie na pytanie, założenia którego z nurtów są nam najbliższe i w jaki sposób chcielibyśmy pracować nad depresją.

e-Konsultacja z Receptą Online Depresja

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.