Receptomat | e-Recepta w 5 min

Czy zrealizuję e-receptę za granicą?

Wyjazdy za granicę mogą być problemem dla osób stale przyjmujących leki – czy to tabletki antykoncepcyjne, czy leki na choroby przewlekłe. Sprawdź, czy zrealizujesz swoją e-receptę za granicą.

E-recepta 

Niestety, aktualnie za granicą nie możesz zrealizować e-recepty pochodzącej z Polski – recepta transgraniczna może mieć tylko formę papierowąDlatego, jeżeli wiesz, że będziesz realizować receptę poza granicami kraju, a otrzymasz od lekarza e-receptę, poproś go także o jej papierowy egzemplarz. W ten sposób zrealizujesz swoją e-receptę za granicą.

Recepta transgraniczna

Obecnie poza granicami Polski zrealizujesz jedynie receptę papierową - jest to tak zwana recepta transgraniczna. Może ją wystawić lekarz każdej specjalności. Aby mogła być zrealizowana poza granicami kraju, powinna ona zawierać następujące elementy:

  • dane pacjenta (imiona, nazwisko, data urodzenia, PESEL)
  • dane osoby wystawiającej (Imię, nazwisko, prawo do wykonywania zawodu, dane kontaktowe - na przykład numer telefonu czy adres e-mail)
  • dane miejsca, w którym została wydana recepta - przychodni lub gabinetu lekarza
  • międzynarodową nazwę leku, postać (np. tabletki, roztwór), informacje dotyczące dawkowania
  • datę wystawienia.

Taką receptę możesz zrealizować w aptekach na terenie większości państw Unii Europejskiej.

Czy można zrealizować e-Receptę za granicą

Problemy w realizacji recepty transgranicznej

W praktyce obywatel Polski może się spotkać z kilkoma problemami podczas wykupywania leków z recepty transgranicznej. Mogą one w najgorszym wypadku uniemożliwić zrealizowanie recepty. Sprawdź, o czym należy pamiętać przed realizacją recepty za granicą.

Niehonorowanie recept z Polski przez inne państwa

W niektórych państwach nie zrealizujesz recepty przepisanej przez polskiego lekarza. Recepty z Polski nie są honorowane między innymi w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Irlandii oraz we Włoszech.

Inne terminy realizacji recepty

Pamiętaj także, że nie we wszystkich państwach termin realizacji recepty wynosi 30 dni, tak jak w Polsce. Realizując receptę w innym kraju, musisz się zorientować, jak długo są one ważne w danym państwie. Na przykład w Czechach recepta jest ważna jedynie 14 dni – po tym czasie nie otrzymasz swojego leku.

Inne zasady refundacji

Lek refundowany w Polsce nie musi ulegać refundacji w innym kraju Unii Europejskiej. Przed zrealizowaniem recepty poza granicami państwa upewnij się, że Twój lek jest refundowany, aby uniknąć rozczarowania i płacenia pełnej kwoty.

Inne nazwy leków w państwach UE

Miej także świadomość, że nazwy handlowe leków różnią się na terenie krajów. Lek dostępny w Polsce może nie być osiągalny w innym państwie. Jeżeli wiesz, że receptę będziesz realizować za granicą, przed jej wypisaniem poproś lekarza o wpisanie najbardziej ogólnej nazwy preparatu, na przykład nazwę substancji czynnej, tak aby farmaceuta za granicą wiedział, jaki lek Ci przekazać.

E-recepta transgraniczna - przyszłe rozwiązanie

E-recepta transgraniczna jest rozwiązaniem mającym znacznie ułatwić wydawanie leków obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej przebywającym za granicą. Dzięki niej możliwe będzie wysyłanie e-recept do innych krajów UE, a także odbieranie e-recept pochodzących z innych państw w Polsce. Ułatwi to znacznie zdobywanie potrzebnych leków pacjentom, przebywającym poza granicami kraju. Obecnie e-recepty transgraniczne są w fazie badań systemu – do obrotu mają wejść do końca roku 2021.

e-Konsultacja z Receptą Online

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską w
kilka minut
bez wychodzenia z domu.

Zniżka: do 30% taniej

Rozpocznij e-Konsultację

Receptomat

Publikacje o e-recepcie