Czy zrealizuję e-receptę za granicą?

Wyjazdy za granicę mogą być problemem dla osób stale przyjmujących leki – czy to tabletki antykoncepcyjne, czy leki na choroby przewlekłe. Sprawdź, czy zrealizujesz swoją e-receptę za granicą.

E-recepta 

Niestety, nie wszystkie kraje umożliwiają realizację recept wystawionych w Polsce, a nawet w przypadku tych, gdzie jest to możliwe, może być problem z e-receptą. Dlatego, żeby mieć pewność, dowiedz się, w jakich krajach jest to możliwe, a dodatkowo, jeśli otrzymasz od lekarza e-receptę, poproś go także o papierowy dokument. W przypadku dzieci obowiązują wyłącznie papierowe recepty transgraniczne.

Recepta transgraniczna

Recepta transgraniczna pozwala na zakup leków poza granicami kraju, w którym zostały przepisane. Każdy lekarz ma możliwość wystawienia takiej recepty. Aby skorzystać z tej opcji pacjent musi wyrazić na nią zgodę na Internetowym Koncie Pacjenta.

Nie wszystkie leki mogą znaleźć się na recepcie transgranicznej. Ustawa określa, że nie mogą być to leki psychotropowe, odurzające, recepturowe oraz produkty lecznicze do zastrzeżonego stosowania (Rpz) oraz specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Aby recepta transgraniczna mogła być zrealizowana poza granicami kraju powinna zawierać następujące elementy:

  • dane pacjenta (imiona, nazwisko, data urodzenia, PESEL)
  • dane osoby wystawiającej (Imię, nazwisko, prawo do wykonywania zawodu, dane kontaktowe – na przykład numer telefonu czy adres e-mail)
  • dane miejsca, w którym została wydana recepta – przychodni lub gabinetu lekarza
  • międzynarodową nazwę leku, postać (np. tabletki, roztwór), informacje dotyczące dawkowania
  • datę wystawienia.
E Recepta Za Granica
E-recepta za granicą

Problemy w realizacji recepty transgranicznej

W praktyce obywatel Polski może się spotkać z kilkoma problemami podczas wykupywania leków z recepty transgranicznej. Mogą one w najgorszym wypadku uniemożliwić zrealizowanie recepty. Sprawdź, o czym należy pamiętać przed realizacją recepty za granicą.

Niehonorowanie recept z Polski przez inne państwa

W niektórych państwach nie zrealizujesz recepty przepisanej przez polskiego lekarza. Aktualnie Polacy mogą zrealizować receptę transgraniczną w sześciu krajach: Chorwacji, Finlandii, Estonii, Czechach, Hiszpanii i Portugalii.

Inne terminy realizacji recepty

Pamiętaj także, że nie we wszystkich państwach termin realizacji recepty wynosi 30 dni, tak jak w Polsce. Realizując receptę w innym kraju, musisz się zorientować, jak długo są one ważne w danym państwie. Na przykład w Czechach recepta jest ważna jedynie 14 dni – po tym czasie nie otrzymasz swojego leku.

Inne zasady refundacji

Recepty transgraniczne są płatne 100%. Niezależnie od tego, jaka refundacja przysługuje w Polsce.

Inne nazwy leków w państwach UE

Miej także świadomość, że nazwy handlowe leków różnią się na terenie krajów. Lek dostępny w Polsce może nie być osiągalny w innym państwie. Jeżeli wiesz, że receptę będziesz realizować za granicą, przed jej wypisaniem poproś lekarza o wpisanie najbardziej ogólnej nazwy preparatu, na przykład nazwę substancji czynnej, tak aby farmaceuta za granicą wiedział, jaki lek Ci przekazać.

E-recepta transgraniczna

E-recepta transgraniczna jest znacznym ułatwieniem dla wielu Polaków mieszkających lub przebywających za granicą. Chociaż aktualnie to uproszczenie dotyczy rodaków mieszkających w jednym z 6 państw, projekt przewiduje objęcie ustawą wszystkich państw UE oraz EFTA (Lichtenstein, Islandia, Norwegia).

e-Konsultacja z Receptą Online Erecepta

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.