e-Konsultacja z Receptą Online

Nebbud

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Nebbud? Cena, refundacja

Lek w niektórych dawkach objęty refundacją i występuje pod postacią zawiesiny do nebulizacji , w dawkach 0,25 mg/ ml, 0,5 mg/ ml, 0,25 mg/ 2 ml i w opakowaniach po 10 i 20 ampułek.

 • Nebbud 0,25 mg/ml – cena za opakowanie 10 ampułek waha się od ok. 27,40 – 30 zł, a za 20 ampułek należy zapłacić ok. 3,20 -56,76 zł (podlega refundacji),
 • Nebbud 0,5 mg/ml – cena za opakowanie 10 ampułek waha się od ok. 39 – 41 zł, a za 20 ampułek trzeba zapłacić ok. 3,26 – 80, 09 zł (podlega refundacji),
 • Nebbud 0,25 mg/2 ml – cena za opakowanie 20 ampułek to koszt ok. 3,20 – 64,69 zł (podlega refundacji). 

Ceny mogą różnić się w zależności od apteki i mogą ulec zmianie w przyszłości. 

Nebbud – jak działa, na co i dla kogo

Nebbud – działanie

Substancją czynną leku jest budezonid, który zaliczany jest do glikokortykosteroidów. Jest to lek o silnych właściwościach przeciwzapalnych i przeciwalergicznych, działający miejscowo. To syntetyczny kortykosteroid, który hamuje objawy stanu zapalnego w drogach oddechowych, takie jak: nadmierne przekrwienie błon śluzowych, świąd, podrażnienie, obrzęki, nadmierne wydzielanie śluzu i nacieki komórek zapalnych.

Przeznaczony jest również do zminimalizowania obrzęku i podrażnienia dolnych dróg oddechowych. 

Nebbud – wskazania

Lek Nebbud stosuje się wziewnie w postaci zawiesiny do inhalacji w przypadku:

 • leczenia astmy oskrzelowej u pacjentów, u których nieskuteczne lub niewskazane jest stosowanie inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem lub inhalatorów proszkowych,
 • leczenia u dzieci i niemowląt ostrego zapalenia krtani, czyli tzw. pseudokrupu
 • łagodzenia zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (tzw. POChP) – w sytuacji, kiedy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny jest zasadne.

Inhalacje na kaszel – Nebbud na kaszel suchy czy mokry?

Czy Nebbud można stosować na kaszel krtaniowy i suchy kaszel u dziecka i osób dorosłych? Jeśli taki rodzaj kaszlu występuje podczas astmy, lekarz może zalecić stosowanie leku Nebbud do inhalacji.

Czy zawiesinę do nebulizacji Nebbud można stosować w ostrych napadach astmy?

Ważne, aby przed zastosowaniem leku w przypadku trudności w oddychaniu skonsultować się z lekarzem. Nebbud w postaci wziewnej nie jest właściwym lekiem do stosowania w przypadku ostrych napadów astmy, objawiających się właśnie trudnościami w oddychaniu. W takich wypadkach wskazane jest podanie preparatu, który szybko jest w stanie rozszerzyć oskrzela i ułatwić oddychanie.

Nebbud – od jakiego wieku? Dla kogo?

Lek może być stosowany u osób dorosłych i dzieci. Według informacji z oryginalnej ulotki Nebbud, lek można stosować u dzieci w wieku już od 6 miesięcy. Lekarz dobiera indywidualnie dawki, częstość nebulizacji i długość leczenia.

U małych dzieci, które nie mają umiejętności wdychania leku przez ustnik, lek do nebulizacji należy podawać z użyciem maski twarzowej, zawsze pod nadzorem dorosłej osoby.

Nebbud – zamienniki

Do zamienników leku z tą samą substancją czynną preparatu i dostępnych na receptę należą: BDS N, Benodil, Budixon Neb, Pulmicort.

Nebbud – skład leku

Lek Nebbud zawiera substancję czynną – budezonid. Jeden ml zawiesiny do nebulizacji zawiera 0,25 mg lub 0,5 mg substancji czynnej. Każda ampułka o pojemności 2 ml zawiera 0,25 mg budezonidu.

Pozostałe składniki leku to: disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań.

Nebbud – dawkowanie

Nebbud – jak stosować?

W zależności od wskazania, różny jest model leczenia i prowadzenia terapii z wykorzystaniem nebulizacji lekiem Nebbud. Preparat podaje się wziewnie za pomocą inhalatora do nebulizacji przez ustnik lub wykorzystując maskę na twarz.

Lek można przyjmować jednocześnie z wcześniej stosowanym glikokortykosteroidem doustnym przez ok. 10 dni. Następnie dawkę doustnego glikokortykosteroidu należy zmniejszać do możliwie najmniejszej dawki. 

Jeśli pacjent zauważy zaostrzenie objawów choroby, należy zwiększyć dawkę dobową preparatu. 

Preparat należy podawać za pomocą odpowiedniego nebulizatora. 

Nebbud – dawkowanie dla dorosłych, dzieci i młodzieży powyżej 12 lat

W przypadku leczenia astmy u dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat zazwyczaj stosuje się dawkę początkową (na początku leczenia, w okresach zaostrzenia astmy lub podczas zmniejszania dawki lub odstawienia doustnych glikokortykosteroidów) od 1 mg do 2 mg na dobę. Podczas stosowania dawki dobowej większej niż 1 mg, lek należy podawać 2 razy na dobę.

Dawkę dobiera lekarz na podstawie nasilenia astmy u pacjenta. Po ustabilizowaniu się choroby, specjalista może zmniejszyć dawkę do najmniejszej możliwej, która pozwala na kontrolę choroby. Wówczas całkowita dawka dobowa waha się w wartościach od 0,5 mg do 4 mg. W uzasadnionych przypadkach lekarz może zalecić zwiększenie dawki.

Nebbud – dawkowanie dla dzieci od 6. miesiąca życia

Podobny schemat postępowania zakłada się w przypadku leczenia astmy u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat, przy czym zwykle stosowana dawka początkowa najczęściej wynosi od 0,25 mg do 0,5 mg na dobę. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy dziecko zażywa doustnie glikokortykosteroidy), lekarz może zalecić dawkę dobową równą 1 mg. Następnie zmniejsza się dawkę po ustabilizowaniu choroby do poziomu dawki dobowej równej 0,25 mg do 2 mg. Zalecenia lekarza należy stosować do uzyskania poprawy stanu klinicznego. 

Jak zrobić nebulizację z lekiem Nebbud?

 • Zgodnie z zaleceniami producenta należy przygotować nebulizator do pracy.
 • Oddzielić jedną ampułkę leku z foliowego opakowania i delikatnie nią wstrząsnąć.
 • Trzymać ampułkę pionowo z zamknięciem do góry i następnie je odkręcić.
 • Dodać odpowiednią ilość leku do pojemnika (komory) do nebulizacji (linia na ampułce wskazuje 1 ml opróżnionego płynu).
 • Przeprowadzić nebulizację aż do wyczerpania całego płynu.
 • Po zakończeniu inhalacji należy przepłukać wodą jamę ustną lub – w przypadku użycia maski twarzowej – umyć twarz.
 • Dokładnie umyć nebulizator i upewnić się, że nie pozostały na nim żadne pozostałości leku.

Otwartą ampułkę należy umieścić w bezpiecznym miejscu, jej zawartość można zużyć w ciągu 12 godzin.

Nebbud – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować leku Nebbud, jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid lub którykolwiek składnik preparatu.

Szczególną ostrożność podczas przyjmowania leku należy zachować, jeśli:

 • pacjent ma lub kiedykolwiek miał gruźlicę,
 • u pacjenta stwierdzono choroby wątroby,
 • u pacjenta występuje zakażenie grzybicze, wirusowe lub inne zakażenie dróg oddechowych (przeziębienie lub zakażenie w obrębie klatki piersiowej),
 • występuje ból mięśni, stawów, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty,
 • doszło do zmiany tabletek zawierających kortykosteroid (lek przeciwzapalny) na lek Nebbud w postaci zawiesiny do nebulizacji może pojawić się alergia.

Jeśli pacjent zauważy nieostre widzenie lub zaburzenia widzenia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Interakcja z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach obecnie lub ostatnio, nawet tych bez recepty. Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje któreś z poniższych leków:

 • leki stosowane na HIV (rytonawir, kobicystat),
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (ketokonazol, itrakonazol),
 • antybiotyki, erytromycyna, klarytromycyna,
 • inne leki ułatwiające oddychanie,
 • estrogeny i steroidy antykoncepcyjne.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nebbud w ciąży

Przed jego zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Nie ma dowodów na to, że lek przyjmowany w ciąży szkodliwie wpływa na zdrowie matki i dziecka. Ważne jest, aby astmę leczyć regularnie, również w czasie ciąży. Nasilenie choroby może być niebezpieczne zarówno dla matki, jak i dziecka.

Nebbud podczas karmienia piersią

Podczas karmienia piersią nie ma konieczności przerywania stosowania leku.

Nebbud – skutki uboczne

Zawiesina do nebulizacji tak jak każdy inny lek, także ten może powodować działania niepożądane. Warto jednak wiedzieć, że nie u każdego pacjenta wystąpią.

Gdy przyjmowanie produktu leczniczego powoduje skutki uboczne, takie jak skurcz oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

U dzieci, oprócz poniższych działań niepożądanych, niekiedy może pojawić się zmniejszenie gęstości mineralnej kości i spowolnienie wzrostu po długotrwałym stosowaniu leku.

Do częstych działań niepożądanych Nebbud (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób) zalicza się:

 • ból i podrażnienie gardła,
 • podrażnienie w obrębie jamy ustnej,
 • chrypka,
 • trudności w przełykaniu,
 • kaszel.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób_) to:

 • agresja,
 • lęk,
 • depresja,
 • pobudzenie psychoruchowe
 • obrzęk naczynioruchowy,
 • drżenie mięśnie,
 • skurcz mięśni,
 • zaburzenia snu,
 • nieostre widzenie,
 • zmętnienie soczewki oka (katarakta, zaćma).

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nebbud saszetki należy przechowywać w pozycji pionowej i zużyć ją najpóźniej 3 miesiące po otwarciu leku.


Inne leki na astmę:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Nebbud (5)

Lek należy do kategorii powszechnie określanej jako „sterydy wziewne”, który ma za zadanie zmniejszenie obrzęku dróg oddechowych u pacjentów z astmą. Tego rodzaju preparaty wydaje się wyłącznie na podstawie szczegółowego wywiadu lekarskiego, przeprowadzonych badań diagnostycznych i zapoznania się z historią choroby pacjenta. Lek Nebbud do nebulizacji wydawany jest wyłącznie na receptę i powinien być stosowany pod nadzorem lekarza.

Ważne, aby zastosować całą terapię zaleconą przez lekarza. Jest to ważne pod kątem skuteczności leczenia oraz potencjalnych nawrotów choroby. Lek należy stosować codziennie, nie przerywać samodzielnie terapii, a nebulizacje robić tak długo, aż lekarz nie zaleci ich przerwanie. W innym przypadku może dojść do nasilenia się objawów. Pełne działanie lecznicze uzyskuje się po kilku tygodniach od rozpoczęcia leczenie.

Tak, lekarz może zalecić mieszanie leku z 0,9% roztworem chlorku sodu, czyli soli fizjologicznej. Mieszaninę należy przyjąć w przeciągu 30 minut od momentu jej sporządzenia.

Nie, Nebbud przyjmuje się na astmę, ostre zapalenie krtani i napady płucne w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Dlatego stosowanie preparatu na katar nie przyniesie żadnych efektów, wręcz przeciwnie. Może wyrządzić więcej szkód, aniżeli korzyści.

Po zastosowaniu leku poprawa stanu pacjenta może być widoczna już po kilku godzinach od rozpoczęcia leczenia. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że tylko długotrwałe i regularne stosowanie leku pozwala uzyskać pełen efekt leczniczy. Zazwyczaj dzieje się to po kilku tygodniach terapii.

e-Konsultacja z Receptą Online
Nebbud

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem