e-Konsultacja z Receptą Online

Symonette

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Symonette? Cena, refundacja

Środek antykoncepcji Symonette nie jest obecnie refundowany — jego cena 100% zależy od apteki i wynosi od ok. 30 zł do ok. 58,50 zł. Cena tego leku w przyszłości może ulec zmianie.

Symonette – jak działa, na co i dla kogo?

Lek Symonette jest środkiem antykoncepcyjnym, którego działanie opiera się na obecności syntetycznego progestagenu, dezogestrelu. Lek ten klasyfikowany jest jako jednoskładnikowa pigułka antykoncepcyjna, gdyż nie zawiera estrogenu, lecz wyłącznie progestagen. 

Mechanizm działania leku Symonette polega na ograniczeniu zdolności plemników do przechodzenia przez kanał szyjki macicy, co jest typowe dla większości pigułek zawierających tylko progestagen. Jednakże, w odróżnieniu od innych tego typu preparatów, Symonette wykazuje zdolność do hamowania dojrzewania komórki jajowej, co zbliża jego działanie do tabletek złożonych zawierających oba żeńskie hormony płciowe.

Symonette jest szczególnie polecany dla kobiet, które nie tolerują estrogenu oraz dla kobiet karmiących piersią, gdyż nie zawiera estrogenów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na laktację. Należy jednak zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia nieregularnych krwawień lub ich całkowitego braku podczas stosowania leku Symonette, co może być uznane za niedogodność.

Podczas stosowania leku Symonette zgodnie z zaleceniami, ryzyko zajścia w ciążę jest bardzo niskie, pod warunkiem, że nie zostanie pominięta żadna tabletka. Lek ten jest przeznaczony do regularnego stosowania w celu zapobiegania ciąży.

Symonette – skład leku

Symonette zawiera jako substancję czynną dezogestrel w ilości 75 mikrogramów.
W skład leku wchodzą również substancje pomocnicze, które obejmują: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, powidon K30, kwas stearynowy, all-rac-α-Tokoferol (E 307), krzemionkę koloidalną bezwodną, hypromelozę, makrogol 400, talk oraz dwutlenek tytanu (E 171).

Symonette – dawkowanie

Opakowanie leku Symonette zawiera 28 tabletek. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie, na blistrze zaznaczono dni tygodnia oraz kierunek przyjmowania tabletek. Rozpoczęcie terapii wymaga wybrania tabletki odpowiadającej aktualnemu dniowi tygodnia z górnego rzędu blistra i kontynuowania zgodnie ze wskazówkami strzałek, codziennie, do zakończenia cyklu. Tabletki należy przyjmować o stałej porze, popijając wodą. W przypadku wystąpienia krwawienia, terapię należy kontynuować bez przerwy. Po zakończeniu cyklu, nowe opakowanie należy rozpocząć następnego dnia.

W sytuacji przerwania stosowania leku, jego działanie antykoncepcyjne ustaje z dniem zaprzestania przyjmowania tabletek. W przypadku pominięcia dawki poniżej 12 godzin należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę i kontynuować stosowanie zgodnie z planem. Opóźnienie powyżej 12 godzin może zmniejszyć skuteczność leku, wówczas należy przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę i przez kolejne 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

Rozpoczęcie stosowania leku Symonette różni się w zależności od poprzednio stosowanej metody antykoncepcji. W przypadku braku wcześniejszej antykoncepcji należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu lub między 2. a 5. dniem, stosując dodatkową ochronę przez pierwszy tydzień. Przy zmianie z innego złożonego środka antykoncepcyjnego, rozpoczęcie następuje dzień po ostatniej aktywnej tabletce lub w dniu usunięcia krążka/plastra. W przypadku progestagenowych metod można rozpocząć następnego dnia bez dodatkowej ochrony. Po porodzie, rozpoczęcie między 21. a 28. dniem wymaga dodatkowej ochrony, jeśli stosunek miał miejsce przed rozpoczęciem terapii. Po poronieniu należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej dawki niż zalecana może wywołać nudności, wymioty lub krwawienie. W takim przypadku zaleca się konsultację z lekarzem. W przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych postępowanie jest analogiczne do sytuacji pominięcia dawki.

Przerwanie stosowania leku jest możliwe w każdym momencie, jednak w celu uniknięcia ciąży, zaleca się konsultację w sprawie alternatywnej metody antykoncepcji. Planując ciążę, zaleca się odczekanie do pierwszej naturalnej miesiączki.

Symonette – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Symonette:

 • uczulenie na dezogestrel lub inny składnik leku,
 • obecna żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • obecna lub przebyta żółtaczka lub ciężkie choroby wątroby,
 • obecne lub przebyte nowotwory zależne od hormonów płciowych,
 • krwawienia z pochwy o nieznanej przyczynie.

Środki ostrożności:
Stosowanie leku Symonette wymaga szczególnej ostrożności i ścisłego nadzoru lekarskiego w przypadku pacjentek z historią lub obecnością raka piersi, nowotworu wątroby, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, cukrzycy, padaczki, gruźlicy, nadciśnienia tętniczego lub ostudy. W przypadku wystąpienia ostudy zaleca się unikanie ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie UV.

Interakcja z innymi lekami

Lek Symonette może wchodzić w interakcje z różnymi substancjami farmakologicznymi, co może wpływać na jego poziom we krwi, efektywność antykoncepcyjną oraz powodować nieoczekiwane krwawienia. Zaleca się informowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym o tych planowanych do stosowania, oraz o produktach ziołowych.

Interakcje mogą wystąpić z lekami stosowanymi w leczeniu:

 • padaczki (prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat, topiramat, fenobarbital),
 • gruźlicy (ryfampicyna, ryfabutyna),
 • zakażeń wirusem HIV (rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz),
 • zakażeń wirusem wątroby typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir),
 • innych chorób zakaźnych (gryzeofulwina),
 • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi w naczyniach płucnych (bosentan),
 • depresji (ziele dziurawca zwyczajnego),
 • pewnych zakażeń bakteryjnych (klarytromycyna, erytromycyna),
 • zakażeń grzybiczych (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol),
 • nadciśnienia tętniczego, dusznicy, zaburzeń rytmu serca (diltiazem).

W przypadku stosowania leków, które mogą zmniejszać skuteczność Symonette, konieczne jest zastosowanie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej. Wpływ innych leków może utrzymywać się do 28 dni po ich odstawieniu, dlatego w tym okresie również zaleca się stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.

Symonette może również modyfikować działanie innych leków, nasilając efekt (np. cyklosporyna) lub go osłabiając (np. lamotrygina).

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Symonette w ciąży: 

Zastosowanie leku Symonette jest niewskazane dla kobiet ciężarnych lub podejrzewających ciążę.

Stosowanie leku Symonette podczas karmienia piersią: 

Symonette może być używany podczas laktacji. Nie wpływa na jakość ani ilość mleka matki. Obserwacje dzieci karmionych piersią przez matki przyjmujące lek przez 7 miesięcy nie wykazały negatywnego wpływu na ich wzrost i rozwój do 2,5 roku życia.

Symonette — skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Symonette:

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 100 lecz mniej niż u 1 na 10 stosujących):

 • zaburzenia nastroju, w tym zmienny nastrój i nastrój depresyjny,
 • obniżenie libido,
 • ból głowy,
 • nudności,
 • trądzik,
 • ból piersi, nieregularne krwawienia lub ich brak,
 • zwiększenie masy ciała.

Mniej częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż 1 na 100 stosujących):

 • zapalenie pochwy,
 • problemy z tolerancją szkieł kontaktowych,
 • wymioty,
 • łysienie,
 • bolesne krwawienia, torbiele jajników,
 • zmęczenie.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1000 stosujących):

 • wysypka, pokrzywka, rumień guzowaty.

Przechowywanie leku Symonette

Lek Symonette powinien być umieszczony w miejscu, które jest niewidoczne i niedostępne dla dzieci, co zapobiega przypadkowemu spożyciu i potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia.

W przypadku produktu niezapakowanego w saszetkę, istotne jest, aby nie był on przechowywany w warunkach, gdzie temperatura przekracza 30°C.


Inne leki na antykoncepcję hormonalną:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Symonette (4)

Leki na receptę, które mogą być zamiennikiem Symonette to m.in. Azalia, Cerazette, Ovulan czy Limetic.

W trakcie zastosowania Symonette nie zaleca się spożywania alkoholu.

Nie, ten środek antykoncepcyjny jest dostępny wyłącznie na receptę z przepisu lekarza.

Podczas stosowania Symonette mogą pojawić się działania niepożądane, takie jak wzrost masy ciała.

e-Konsultacja z Receptą Online
Symonette

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem