e-Konsultacja z Receptą Online

Hastina 21+7

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Hastina 21+7? Cena, refundacja

Tabletki antykoncepcyjne Hastina 21+7 obecnie nie są refundowane — ich cena zależy od apteki i wynosi od ok. 10 zł do ok. 58 zł.

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Hastina 21+7 – jak działa, na co i dla kogo?

Hastina 21+7 jest lekiem z grupy środków antykoncepcyjnych, którego głównym zastosowaniem jest zapobieganie ciąży. Lek ten składa się z 28 tabletek, z których 21 to tabletki aktywne, a 7 to tabletki placebo.

Aktywne tabletki, o różowym zabarwieniu, zawierają niewielkie ilości dwóch rodzajów hormonów żeńskich: etynyloestradiolu oraz drospirenonu. Te substancje czynne są odpowiedzialne za działanie antykoncepcyjne.

Pozostałe 7 tabletek, o barwie białej, nie zawierają substancji czynnych i są określane jako tabletki placebo. Ich obecność w opakowaniu ma na celu ułatwienie utrzymania regularności w przyjmowaniu tabletek.

Lek Hastina 21+7 jest klasyfikowany jako tabletki złożone, ze względu na obecność dwóch różnych hormonów. Jest przeznaczony dla kobiet w wieku rozrodczym, które pragną skutecznie zapobiegać ciąży.

Hastina 21+7 – skład leku

Hastina 21+7 składa się z 21 aktywnych tabletek powlekanych, które są różowe i znajdują się w pierwszych trzech rzędach blistra. Każda z tych tabletek zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu oraz 3 mg drospirenonu jako substancje czynne.

W skład różowych tabletek aktywnych wchodzą również substancje pomocnicze. Rdzeń tabletki składa się z laktozy jednowodnej, skrobi żelowanej kukurydzianej, powidonu K-30, kroskarmelozy sodowej, polisorbatu 80 oraz stearynianu magnezu. Otoczka tabletki zawiera alkohol poliwinylowy, dwutlenek tytanu (E 171), makrogol 3350, talk, tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czerwony (E 172) oraz tlenek żelaza czarny (E 172). W czwartym rzędzie blistra znajdują się białe tabletki powlekane, które są nieaktywne i nie zawierają substancji czynnych. Skład rdzenia tych tabletek to laktoza bezwodna, powidon K-30 oraz stearynian magnezu, natomiast otoczka składa się z alkoholu poliwinylowego, dwutlenku tytanu (E 171), makrogolu 3350 oraz talku.

Dodatkowe informacje: W leku Hastina 21+7, tabletki placebo, które są białe i znajdują się w czwartym rzędzie blistra, nie zawierają substancji czynnych. Lek ten jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ciągłość terapii hormonalnej poprzez stosowanie tabletek placebo w okresie przerwy od przyjmowania substancji czynnych.

Hastina 21+7 – dawkowanie

Lek Hastina 21+7 jest środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 28 tabletek powlekanych: 21 tabletek aktywnych w kolorze różowym oraz 7 tabletek placebo w kolorze białym. Dawkowanie polega na codziennym przyjmowaniu pojedynczej tabletki, najlepiej o tej samej porze, niezależnie od posiłków.

Sekwencja przyjmowania tabletek jest ściśle określona: przez pierwsze 21 dni stosuje się tabletki różowe, a następnie przez 7 dni tabletki białe. Po zakończeniu cyklu rozpoczyna się nowy blister bez przerwy, co zapewnia ciągłość stosowania.

Organizacja blistra ułatwia kontrolę przyjmowania tabletek dzięki dołączonym paskom z dniami tygodnia, które należy nakleić zgodnie z dniem rozpoczęcia stosowania leku.

Rozpoczęcie stosowania leku Hastina 21+7 zależy od indywidualnej sytuacji pacjentki, w tym od poprzednio stosowanej antykoncepcji, poronienia, porodu czy karmienia piersią. W przypadku pierwszego blistra zaleca się rozpoczęcie w pierwszym dniu cyklu menstruacyjnego, z możliwością opóźnienia do 5 dnia cyklu przy konieczności stosowania dodatkowych środków ochrony przez pierwsze 7 dni.

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana nie wiąże się z ciężkimi skutkami, jednak może prowadzić do nudności, wymiotów lub krwawienia u młodych dziewcząt. W przypadku przedawkowania zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie dawki leku Hastina 21+7 wymaga podjęcia odpowiednich działań w zależności od tego, które tabletki (aktywne czy placebo) i w którym tygodniu cyklu zostały pominięte. W przypadku pominięcia tabletek aktywnych konieczne może być stosowanie dodatkowych środków antykoncepcyjnych oraz konsultacja z lekarzem.

Wymioty lub nasilona biegunka mogą wpłynąć na absorpcję substancji czynnych z tabletki, co jest równoznaczne z pominięciem dawki. W takich sytuacjach należy jak najszybciej przyjąć kolejną tabletkę z rezerwowego blistra.

Zmiana dnia rozpoczęcia krwawienia lub opóźnienie wystąpienia krwawienia jest możliwe poprzez manipulację fazą placebo, jednak zaleca się konsultację z lekarzem przed podjęciem takich działań.

Przerwanie stosowania leku Hastina 21+7 może nastąpić w dowolnym momencie, jednak w przypadku chęci uniknięcia ciąży, zaleca się konsultację w celu wyboru innej metody antykoncepcji.

Hastina 21+7 — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Hastina 21+7:

 • uczulenie na etynyloestradiol, drospirenon lub inne składniki leku,
 • zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, inne zakrzepy,
 • zaburzenia krzepliwości krwi (np. niedobór białka C/S, antytrombiny III, czynnik V Leiden, przeciwciała antyfosfolipidowe),
 • planowany zabieg chirurgiczny lub długotrwała immobilizacja,
 • przebyty zawał serca lub udar,
 • dusznica bolesna lub przemijający napad niedokrwienny,
 • ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń, wysokie ciśnienie krwi, wysokie stężenie tłuszczów we krwi, hiperhomocysteinemia,
 • migrena z aurą,
 • zapalenie trzustki,
 • choroby wątroby z nieprawidłową czynnością,
 • niewydolność nerek,
 • nowotwór wątroby,
 • rak piersi lub narządów płciowych,
 • niewyjaśnione krwawienie z pochwy,
 • leczenie ombitaswirem/parytapewirem/rytonawirem i dazabuwirem lub glekaprewirem/pibrentaswirem lub sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem.

Środki ostrożności podczas stosowania leku Hastina 21+7:
Pacjentki z przebytym rakiem piersi w rodzinie, chorobami wątroby lub pęcherzyka żółciowego, cukrzycą, depresją, padaczką, chorobami pojawiającymi się w ciąży lub podczas stosowania hormonów płciowych, ostudą, dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym, chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, toczeniem rumieniowatym układowym, zespołem hemolityczno-mocznicowym, niedokrwistością sierpowatokrwinkową, hipertriglicerydemią, żylakami lub zakrzepowym zapaleniem żył powierzchniowych powinny zachować szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy, języka, gardła, trudności w połykaniu lub pokrzywka z trudnościami w oddychaniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Interakcja z innymi lekami

Lek Hastina 21+7 może wchodzić w interakcje z różnymi substancjami farmakologicznymi, co może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych oraz efektywność terapii. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • Leki przeciwwirusowe: Pacjentki leczone na wirusowe zapalenie wątroby typu C przyjmujące ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir lub glekaprewir/pibrentaswir, a także sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem, nie powinny stosować Hastina 21+7. Może to prowadzić do zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, w tym AlAT. Zaleca się zastosowanie alternatywnej metody antykoncepcji. Hastina 21+7 można przyjmować ponownie około 2 tygodnie po zakończeniu terapii antywirusowej.
 • Leki wpływające na stężenie: Następujące leki mogą obniżać stężenie Hastina 21+7 we krwi, co zmniejsza jego skuteczność antykoncepcyjną lub może powodować nieoczekiwane krwawienie:
  • leki przeciwpadaczkowe (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina),
  • leki przeciwgruźlicze (np. ryfampicyna),
  • inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. rytonawir, newirapina, efawirenz),
  • leki przeciwzapalne (etorykoksyb),
  • leki na nadciśnienie płucne (bosentan),
  • preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).
 • Wpływ na inne leki: Hastina 21+7 może również wpływać na działanie:
  • leków zawierających cyklosporynę,
  • leków przeciwpadaczkowych z lamotryginą (może zwiększać ryzyko napadów),
  • teofiliny (stosowanej w problemach z oddychaniem),
  • tizanidyny (stosowanej w leczeniu bólu mięśniowego).

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Hastina 21+7 w ciąży: 

Stosowanie tabletek Hastina 21+7 jest przeciwwskazane u kobiet ciężarnych. W przypadku potwierdzenia ciąży podczas terapii, należy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem. Pacjentki planujące ciążę mogą przerwać leczenie w dowolnym momencie.

Stosowanie leku Hastina 21+7 podczas karmienia piersią: 

Nie zaleca się przyjmowania Hastina 21+7 podczas laktacji. Kobiety karmiące piersią, które rozważają zastosowanie antykoncepcji hormonalnej, powinny omówić tę kwestię z lekarzem.

Hastina 21+7 – skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Hastina 21+7:

Częste (występujące nie więcej niż u 1 na 10 pacjentek):

 • zaburzenia nastroju,
 • cefalea,
 • dyskomfort brzuszny,
 • dyskomfort piersi, w tym ból, powiększenie, tkliwość, nieregularne cykle,
 • zwiększenie masy ciała.

Niezbyt częste (występujące nie więcej niż u 1 na 100 pacjentek):

 • zakażenie grzybicze,
 • Herpes simplex,
 • reakcje alergiczne,
 • zwiększony apetyt,
 • depresja, nerwowość, insomnie,
 • parestezja,
 • zaburzenia widzenia,
 • dysrytmia, tachykardia,
 • zakrzepica, w tym zatorowość płucna, hipertensja, hipotensja, migrena, żylaki,
 • ból gardła,
 • nudności, wymioty, zapalenie przewodu pokarmowego, biegunka, zaparcia,
 • obrzęk naczynioruchowy, wysypka, łojotok,
 • ból szyi, ból kończyn, skurcze mięśni,
 • infekcje dróg moczowych,
 • neoplazja piersi, galaktorea, cysty jajników, zaczerwienienie twarzy, suchość pochwy, ból miednicy, nieprawidłowy wynik testu Papanicolaou,
 • zmniejszenie libido,
 • retencja płynów, astenia, polidypsja, hiperhidroza,
 • redukcja masy ciała.

Rzadkie (występujące nie więcej niż u 1 na 1 000 pacjentek):

 • astma,
 • problemy słuchowe,
 • rumień guzowaty lub wielopostaciowy,
 • zakrzepy krwi, w tym DVT, PE, zawał serca, udar, TIA, zakrzepy w wątrobie, przewodzie pokarmowym, nerkach, oku.

Przechowywanie leku Hastina 21+7

Miejsce przechowywania leku Hastina 21+7 musi być niewidoczne dla osób nieupoważnionych, a także niedostępne dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu. Leku nie należy przechowywać w temperaturze przekraczającej 30ºC.


Inne leki na antykoncepcję hormonalną:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Hastina 21+7 (3)

Leki na receptę, będące zamiennikiem Hastina 21+7 , to m.in.: Axia, Drosfemine mini, Lesinelle, Vibin mini czy Naraya.

Tabletki antykoncepcyjne, takie jak Hastina 21+7 zwykle nie wymagają specjalnych ograniczeń dotyczących spożycia alkoholu.

Nie, te tabletki antykoncepcyjne są dostępne wyłącznie na receptę z przepisu lekarza.

e-Konsultacja z Receptą Online
Hastina 21+7

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem