e-Konsultacja z Receptą Online

Seasonique

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Seasonique? Cena, refundacja

Tabletki antykoncepcyjne Seasonique nie są obecnie refundowane. Ich cena zależy od apteki i wynosi od ok. 85 zł do ok. 155 zł. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Seasonique – jak działa, na co i dla kogo?

Seasonique jest lekiem, którego głównym zastosowaniem jest zapobieganie ciąży. Środek ten należy do grupy tabletek antykoncepcyjnych o wydłużonym schemacie stosowania. Kuracja obejmuje przyjmowanie tabletek przez okres 91 dni bez przerwy.

W składzie leku znajdują się dwie substancje aktywne: lewonorgestrel oraz etynyloestradiol. Pierwsze 84 tabletki, oznaczone kolorem różowym, zawierają oba wymienione hormony żeńskie. Ich obecność w preparacie ma na celu regulację procesów hormonalnych, które są odpowiedzialne za zapobieganie owulacji, a tym samym uniemożliwiają zapłodnienie.

Ostatnie 7 tabletek w opakowaniu, które są białe, zawierają wyłącznie etynyloestradiol. Ten składnik również jest hormonem żeńskim, który pełni funkcję wspomagającą w utrzymaniu równowagi hormonalnej w trakcie cyklu stosowania preparatu.

Seasonique jest przeznaczony dla kobiet w wieku rozrodczym, które poszukują skutecznej metody antykoncepcji. Lek ten powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty, który oceni zdrowie i potrzeby pacjentki przed przystąpieniem do terapii.

Seasonique – skład leku

Seasonique charakteryzuje się obecnością dwóch substancji czynnych: lewonorgestrelu oraz etynyloestradiolu. Specyfikacja ilościowa dla różowej tabletki powlekanej wynosi 150 mikrogramów lewonorgestrelu i 30 mikrogramów etynyloestradiolu. W przypadku białej tabletki powlekanej, zawartość ogranicza się do 10 mikrogramów etynyloestradiolu.
Składniki pomocnicze różowej tabletki to: bezwodna laktoza, hypromeloza, mikrokrystaliczna celuloza oraz stearynian magnezu tworzące rdzeń tabletki. Otoczka tabletki zawiera hypromelozę, dwutlenek tytanu (E171), makrogol 400, czerwień Allura (E129), polisorbat 80 oraz błękit brylantowy FCF, lak (E133). W skład rdzenia białej tabletki wchodzą: laktoza, polakrylina potasowa, mikrokrystaliczna celuloza, stearynian magnezu. Otoczka białej tabletki składa się z dwutlenku tytanu (E171), polidekstrozy, hypromelozy, triacetyny oraz makrogolu 8000.

Informacje dodatkowe:
Warto zwrócić uwagę na obecność laktozy w składzie, co jest istotne dla osób z nietolerancją laktozy. Ponadto, różowa tabletka zawiera czerwień Allura (E129), która może wywoływać niepożądane reakcje alergiczne.

Seasonique — dawkowanie

W każdym opakowaniu leku znajdują się 84 różowe tabletki oraz 7 białych tabletek, rozmieszczonych w trzech blistrach. Zaleca się przyjmowanie jednej tabletki dziennie, popijając ją niewielką ilością wody, jeśli jest to konieczne. Tabletki powinny być przyjmowane o zbliżonej porze każdego dnia.

Należy rozpocząć od przyjmowania różowych tabletek przez pierwsze 84 dni, a następnie przez kolejne 7 dni przyjmować białe tabletki. Po zużyciu jednego opakowania, bez przerwy, należy rozpocząć stosowanie kolejnego.

Aby zachować właściwą kolejność przyjmowania, zaleca się rozpoczęcie od tabletki oznaczonej jako numer 1 w blistrze „Miesiąc 1”, kontynuując zgodnie z numeracją i kierunkiem wskazanym przez strzałki na blistrze. Do opakowania dołączone są paski samoprzylepne z dniami tygodnia, które ułatwiają monitorowanie przyjmowania tabletek.

Zaleca się rozpoczęcie stosowania opakowania w pierwszym dniu cyklu menstruacyjnego. Istnieje możliwość rozpoczęcia przyjmowania od 2. do 5. dnia cyklu, jednak w takim przypadku konieczne jest stosowanie dodatkowych środków antykoncepcyjnych przez pierwsze 7 dni.

W przypadku zmiany środka antykoncepcyjnego, po poronieniu, aborcji, porodzie lub w okresie karmienia piersią, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku przyjęcia większej ilości tabletek niż zalecana nie odnotowano ciężkich skutków ubocznych, jednak mogą wystąpić objawy takie jak nudności, wymioty lub krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. W takiej sytuacji zaleca się kontakt z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli dojdzie do pominięcia przyjęcia białej tabletki, nie wpływa to na skuteczność preparatu i nie należy przyjmować zapomnianej dawki, kontynuując przyjmowanie kolejnej tabletki o zwykłej porze. W przypadku pominięcia różowej tabletki zalecenia różnią się w zależności od dnia cyklu, w którym doszło do pominięcia.

W przypadku pominięcia różowej tabletki i opóźnienia nieprzekraczającego 12 godzin ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona. Jeśli opóźnienie przekroczy 12 godzin, konieczne może być stosowanie dodatkowych środków antykoncepcyjnych. 

W przypadku wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki należy przyjąć kolejną tabletkę z zapasowego blistra, aby zapewnić pełne wchłonięcie substancji czynnej.

Przerwanie przyjmowania leku może nastąpić w dowolnym momencie, jednak w celu uniknięcia ciąży, zaleca się konsultację z lekarzem w celu ustalenia innych metod antykoncepcji.

Seasonique – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania tabletek Seasonique:

 • zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, inne zakrzepy,
 • zaburzenia krzepliwości krwi (niedobór białka C/S, antytrombiny III, czynnik V Leiden, przeciwciała antyfosfolipidowe),
 • planowany zabieg chirurgiczny lub długotrwała immobilizacja,
 • przebyty zawał serca lub udar mózgu,
 • dusznica bolesna lub przemijający napad niedokrwienny,
 • ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom tłuszczów we krwi, hiperhomocysteinemia,
 • migrena z aurą,
 • zapalenie trzustki,
 • choroby wątroby, w tym guzy,
 • rak piersi lub narządów płciowych,
 • niewyjaśnione krwawienie z pochwy,
 • stosowanie produktów z dziurawcem,
 • alergia na składniki leku,
 • wirusowe zapalenie wątroby typu C i stosowanie określonych leków przeciwwirusowych.

Środki ostrożności:
Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku w przypadku występowania w rodzinie raka piersi, chorób wątroby, pęcherzyka żółciowego, cukrzycy, depresji, choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia okrężnicy, toczenia rumieniowatego układowego, zespołu hemolityczno-mocznicowego, niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, hipertriglicerydemii, po zabiegu chirurgicznym lub długotrwałej immobilizacji, po porodzie, przy zapaleniu żył pod skórą, żylakach, padaczce, chorobach pojawiających się w ciąży lub przy stosowaniu hormonów płciowych, ostudzie, karmieniu piersią oraz objawach obrzęku naczynioruchowego.

Pozostałe informacje:
W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy, języka, gardła, trudności w połykaniu lub pokrzywka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego, zarówno dziedzicznego, jak i nabytego.

Interakcja z innymi lekami

Lek Seasonique może wchodzić w interakcje z innymi substancjami, co może prowadzić do zmniejszenia jego działania antykoncepcyjnego lub wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia. Interakcje te dotyczą:

 • leków przeciwpadaczkowych, takich jak prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, oksykarbamazepina, topiramat, felbamat,
 • leków przeciwgruźliczych, np. ryfampicyny,
 • leków przeciwwirusowych stosowanych w terapii HIV, takich jak rytonawir, newirapina,
 • antybiotyku gryzeofulwiny, stosowanego w leczeniu niektórych chorób zakaźnych,
 • bosentanu, używanego w terapii nadciśnienia płucnego,
 • wemurafenibu, stosowanego w leczeniu nowotworów,
 • produktu ziołowego dziurawiec, który również może wpływać na działanie Seasonique.

Seasonique może również oddziaływać na efektywność innych leków, na przykład zwiększając ryzyko wystąpienia drgawek u osób przyjmujących lamotryginę.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania Seasonique

Seasonique nie powinien być stosowany przez pacjentki z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, które są leczone preparatami zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir, dazabuwir, glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem, ze względu na ryzyko zwiększenia aktywności enzymu wątrobowego AlAT. W takich przypadkach lekarz powinien zalecić alternatywną metodę antykoncepcji. Seasonique można ponownie zastosować około 2 tygodnie po zakończeniu leczenia wymienionymi lekami.

Zalecenia dla pacjentów

Pacjenci powinni informować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub niedawno lekach, jak również o tych, które planują stosować. Ponadto, przy konieczności wykonania badań krwi, należy poinformować o przyjmowaniu Seasonique, gdyż może on wpływać na wyniki niektórych testów laboratoryjnych.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie tabletek Seasonique w ciąży: 

Przyjmowanie leku Seasonique jest przeciwwskazane w okresie ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży podczas terapii, należy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie tabletek Seasonique podczas karmienia piersią: 

Lek Seasonique może wpływać na zmniejszenie produkcji mleka matki oraz jego składu, dlatego jego stosowanie w okresie karmienia piersią nie jest zalecane. Kobiety karmiące piersią, które rozważają rozpoczęcie antykoncepcji, powinny skonsultować się z lekarzem.

Seasonique – skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Seasonique:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • nieplanowane krwawienie.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmiany nastroju, obniżenie libido, objawy depresyjne,
 • bóle głowy, migreny,
 • nudności, ból żołądka,
 • trądzik,
 • obfite i przedłużające się krwawienia międzymiesiączkowe, tkliwość piersi, bolesne miesiączki,
 • przyrost masy ciała.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • infekcje grzybicze, w tym pochwy, pęcherza, żołądka i jelit, gardła i zatok,
 • zaburzenia włókniakowe piersi, pogorszenie włókniaków macicy,
 • niedokrwistość,
 • zmiany apetytu, cukrzyca, insulinooporność,
 • drażliwość, niepokój, nasilenie depresji, zaburzenia snu, zaburzenia orgazmu, paranoja,
 • zawroty głowy, zaburzenia czucia skórnego, zawroty głowy błędnikowe,
 • nieregularne tętno, przyspieszone tętno, uderzenia gorąca, zmiany ciśnienia krwi,
 • przekrwienie zatok,
 • wymioty, niestrawność, biegunka, zaparcia,
 • zapalenie woreczka żółciowego, kamienie żółciowe,
 • wysypka, zmiany włosów, zaburzenia paznokci, nocne pocenie, fotowrażliwość, przebarwienia skóry,
 • obrzęki obwodowe, bóle pleców, mięśni, stawów, szyi,
 • suchość sromu i pochwy, skurcze macicy, ból piersi, nieregularne miesiączki, obrzmienie piersi, ból podczas stosunku, krwawienie po stosunku, upławy, świąd narządów płciowych,
 • zmęczenie, obrzęki, ból, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, gorączka,
 • wzrost ciśnienia krwi, lipidów,
 • spadek masy ciała.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • zakrzepy krwi w żyłach lub tętnicach, np. w nodze, płucach, sercu, mózgu, wątrobie, żołądku/jelicie, nerkach lub oku.

Częstość nieznana:

 • utrata przytomności,
 • łysienie,
 • ból kończyn.

Przechowywanie leku Seasonique

Przechowywanie leku powinno odbywać się w sposób zapewniający jego ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Konieczne jest utrzymywanie leku w miejscu, które jest niewidoczne oraz niedostępne dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu dostępowi. Aby zabezpieczyć lek przed działaniem światła i wilgoci, należy go przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


Inne leki na antykoncepcję hormonalną:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Seasonique (4)

Brak jest obecnie bezpośredniego zamiennika leku Seasonique.

Zmiana, w tym przyrost masy ciała podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych Seasonique jest możliwa i zalicza się do częstych działań niepożądanych (występujących u nie więcej niż 1 na 10 kobiet).

Spożycie alkoholu nie powinno wpływać na działanie antykoncepcji hormonalnej z zastosowaniem środka Seasonique.

Nie, tabletki antykoncepcyjne Seasonique dostępne są wyłącznie na receptę.

e-Konsultacja z Receptą Online
Seasonique

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem