e-Konsultacja z Receptą Online

Drosfemine forte

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Drosfemine forte? Cena, refundacja

Tabletki antykoncepcyjne Drosfemine forte obecnie nie są refundowane — ich cena zależy od apteki i wynosi od ok. 12 zł do ok. 31,60 zł.

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Drosfemine forte – jak działa, na co i dla kogo?

Drosfemine forte jest lekiem stosowanym w doustnej antykoncepcji. Jego działanie polega na zapobieganiu ciąży poprzez wpływ na procesy hormonalne w organizmie kobiety. Lek ten jest przeznaczony dla kobiet, które chcą stosować antykoncepcję hormonalną.

Przed zastosowaniem Drosfemine forte konieczna jest indywidualna ocena czynników ryzyka, w tym szczególnie ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Ocena ta powinna uwzględniać porównanie ryzyka związanego ze stosowaniem Drosfemine forte w kontekście innych dostępnych złożonych środków antykoncepcyjnych o działaniu hormonalnym.

Drosfemine forte – skład leku

Lek Drosfemine forte w formie tabletek powlekanych zawiera jako składniki aktywne etynyloestradiol w ilości 0,03 mg oraz drospirenon w dawce 3 mg na każdą tabletkę.

W składzie leku znajduje się substancja pomocnicza o znanym działaniu, która to jest laktoza jednowodna. Jej zawartość w pojedynczej tabletce wynosi 46,17 mg.

Drosfemine forte — dawkowanie

Lek Drosfemine forte jest przeznaczony do podania doustnego. Zaleca się przyjmowanie jednej tabletki dziennie, najlepiej o tej samej porze, zgodnie z kolejnością wskazaną na blistrze. W razie konieczności tabletkę można popić niewielką ilością płynu. Terapia składa się z 21-dniowego cyklu przyjmowania tabletek, po którym następuje 7-dniowa przerwa. W trakcie przerwy zazwyczaj dochodzi do krwawienia z odstawienia, które może rozpocząć się 2-3 dni po zażyciu ostatniej tabletki i trwać nawet po rozpoczęciu nowego opakowania.

Rozpoczęcie stosowania Drosfemine forte różni się w zależności od poprzednio stosowanej metody antykoncepcji. W przypadku braku hormonalnej antykoncepcji w poprzednim miesiącu należy rozpocząć przyjmowanie tabletek w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego. Przy zmianie z innego złożonego środka antykoncepcyjnego, zaleca się rozpoczęcie stosowania Drosfemine forte dzień po zakończeniu przyjmowania aktywnych tabletek poprzedniego środka, lub w dniu usunięcia dopochwowego systemu terapeutycznego/systemu transdermalnego. W przypadku zmiany ze środka zawierającego wyłącznie progestagen implantu lub IUS, zaleca się rozpoczęcie stosowania leku w dniu usunięcia implantu/IUS lub w dniu planowanego wstrzyknięcia. W tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowej metody barierowej przez pierwsze 7 dni terapii.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży stosowanie Drosfemine forte można rozpocząć natychmiast. Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze zaleca się rozpoczęcie stosowania między 21. a 28. dniem po tych zdarzeniach, z zastosowaniem dodatkowej metody barierowej przez pierwsze 7 dni, jeśli stosowanie rozpocznie się później.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki zależy od czasu, który upłynął od zaplanowanego przyjęcia. Jeśli opóźnienie jest krótsze niż 12 godzin, nie wpływa to na skuteczność antykoncepcyjną i należy przyjąć tabletkę jak najszybciej, kontynuując dalsze przyjmowanie o zwykłej porze. Przy opóźnieniu dłuższym niż 12 godzin, konieczne może być zastosowanie dodatkowych środków antykoncepcyjnych i postępowanie zgodnie z określonymi zasadami, w zależności od tygodnia cyklu, w którym doszło do pominięcia.

W przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak wymioty lub biegunka, które mogą wpłynąć na wchłanianie leku, zaleca się stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji. Jeśli wymioty wystąpią w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki, należy przyjąć dodatkową tabletkę.

Opóźnienie wystąpienia krwawienia z odstawienia jest możliwe poprzez kontynuowanie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania bez przerwy. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia, można skrócić przerwę między opakowaniami. Im krótsza przerwa, tym większe ryzyko, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia i może pojawić się krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie.

Drosfemine forte – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Drosfemine forte:

 • nadwrażliwość na składniki aktywne lub pomocnicze,
 • żylne choroby zakrzepowo-zatorowe (VTE), aktywne lub przebyte,
 • dziedziczna lub nabyta predyspozycja do VTE,
 • rozległe operacje z długotrwałym unieruchomieniem,
 • wysokie ryzyko VTE z wieloma czynnikami ryzyka,
 • tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe (ATE), aktywne lub przebyte,
 • dziedziczna lub nabyta skłonność do ATE,
 • migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi,
 • wysokie ryzyko ATE z wieloma czynnikami ryzyka lub ciężkim czynnikiem ryzyka,
 • ciężkie choroby wątroby, aktywne lub przebyte,
 • ciężka lub ostra niewydolność nerek,
 • nowotwory wątroby, obecne lub przebyte,
 • nowotwory zależne od hormonów płciowych, obecne lub podejrzewane,
 • niezdiagnozowane krwawienie z pochwy,
 • stosowanie określonych produktów leczniczych (ombitaswir, parytaprewir, rytonawir, dazabuwir, glekaprewir, pibrentaswir, sofosbuwir, welpataswir, woksylaprewir).

Środki ostrożności:
W przypadku występowania stanów lub czynników ryzyka wymienionych poniżej, konieczna jest konsultacja z lekarzem przed zastosowaniem leku Drosfemine forte. W razie pogorszenia się lub pojawienia się nowych objawów pacjentka powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przy potwierdzeniu żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, należy przerwać stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. W przypadku rozpoczęcia terapii przeciwzakrzepowej konieczne jest zastosowanie innej metody antykoncepcji.

Interakcja z innymi lekami

Drosfemine forte może wchodzić w interakcje z lekami indukującymi enzymy mikrosomalne, co może skutkować zwiększonym klirensu hormonów płciowych, prowadząc do krwawienia międzymiesiączkowego oraz potencjalnie obniżonej skuteczności antykoncepcyjnej. Indukcja enzymów jest zazwyczaj maksymalna w ciągu kilku tygodni i może utrzymywać się do 4 tygodni po zakończeniu terapii.

W przypadku krótkoterminowego leczenia lekami indukującymi enzymy, zaleca się stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji przez cały okres terapii i przez 28 dni po jej zakończeniu. Jeśli terapia indukująca enzymy przekracza okres jednego opakowania Drosfemine forte, należy kontynuować przyjmowanie kolejnego opakowania bez przerwy.

Dla kobiet przyjmujących długotrwale leki indukujące enzymy, zalecana jest niehormonalna metoda antykoncepcji.

Interakcje z innymi lekami:

 • barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, niektóre leki przeciw HIV (rytonawir, newirapina, efawirenz), felbamat, gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz preparaty z dziurawcem mogą zmniejszać skuteczność Drosfemine forte,
 • inhibitory proteazy HIV, nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy oraz inhibitory HCV mogą wpływać na stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu,
 • silne inhibitory CYP3A4 mogą zwiększać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu,
 • Drosfemine forte może wpływać na metabolizm innych leków, np. zwiększając stężenie cyklosporyny lub zmniejszając stężenie lamotryginy,
 • etynyloestradiol może spowalniać klirens substratów CYP1A2, co może prowadzić do zwiększenia ich stężenia w osoczu,
 • nie stwierdzono istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy przy jednoczesnym stosowaniu z inhibitorami ACE lub NLPZ, jednak nie badano współdziałania z antagonistami aldosteronu lub lekami moczopędnych oszczędzających potas.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych:
Steroidowe środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, w tym parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy, nerek, stężenia białek osoczowych, lipidów, lipoprotein, metabolizmu węglowodanów oraz krzepnięcia i fibrynolizy.

Interakcje farmakodynamiczne:
Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu HCV mogą zwiększać aktywność aminotransferaz u pacjentek stosujących Drosfemine forte. Zaleca się stosowanie alternatywnych metod antykoncepcji przed rozpoczęciem takiej terapii.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Drosfemine forte w ciąży: 

Stosowanie leku Drosfemine forte w ciąży jest przeciwwskazane. W przypadku zajścia w ciążę podczas terapii należy natychmiast zaprzestać przyjmowania leku.

Stosowanie leku Drosfemine forte podczas karmienia piersią: 

Podczas laktacji złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą obniżać ilość i zmieniać skład mleka matki, co zwykle skutkuje zaleceniem odłożenia ich stosowania do czasu zakończenia karmienia piersią. Steroidowe składniki antykoncepcyjne oraz ich metabolity mogą przenikać do mleka matki i potencjalnie oddziaływać na dziecko.

Drosfemine forte — skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Drosfemine forte:

Częste działania niepożądane (występują u 1 na 10 pacjentek):

 • stany depresyjne,
 • nudności,
 • tkliwość piersi, 
 • ból głowy,
 • zaburzenia miesiączkowania.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 na 100 pacjentek):

 • wymioty, biegunka,
 • trądzik, swędzenie, wysypka,
 • zmniejszone lub zwiększone libido,
 • nadciśnienie lub zbyt niskie ciśnienie, 
 • zmiana masy ciała.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1 na 1 000 pacjentek):

 • zaburzenia słuchu, 
 • astma, 
 • nadwrażliwość, 
 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, 
 • rumień guzowaty, 
 • rumień wielopostaciowy, 
 • wydzielina z piersi.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstotliwością: 

 • zaostrzenie objawów obrzęku naczynioruchowego.

Przechowywanie leku Drosfemine forte

Miejsce przechowywania leku Drosfemine forte musi być niewidoczne dla osób nieupoważnionych, a także niedostępne dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu.


Inne leki na antykoncepcję hormonalną:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Drosfemine forte (3)

Leki na receptę, które zawierają taką samą substancję czynną jak Drosfemine forte, to m.in.: Asubtela, Axia Forte, Lesine, Midiana, Sidretella 30, Vibin, Yasmin.

Tabletki antykoncepcyjne, takie jak Drosfemine forte zwykle nie wymagają specjalnych ograniczeń dotyczących spożycia alkoholu.

Nie, te tabletki antykoncepcyjne są dostępne wyłącznie na receptę z przepisu lekarza.

e-Konsultacja z Receptą Online
Drosfemine forte

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem