e-Konsultacja z Receptą Online

Depo-Provera

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Depo-Provera? Cena, refundacja

Depo-Provera nie jest lekiem refundowanym. Cena Depo-Provera 150 mg/1 ml za 1 fiolkę
(1 ml) wynosi od 38,50 zł do 67,99 zł. W przyszłości cena leku może ulec zmianie.

Depo-Provera – jak działa, na co i dla kogo

Lek Depo-Provera jest stosowany jako hormonalny środek antykoncepcyjny. Substancja czynna – octan medroksyprogesteronu – jest związkiem podobnym do naturalnego progesteronu. Jego działanie polega na hamowaniu wydzielania gonadotropin, co pozwala kontrolować funkcje jajników, uniemożliwiając dojrzewanie pęcherzyków Graafa i pełny rozwój komórek jajowych. Hormon wpływa również na grubość błony śluzowej macicy i gęstość śluzu szyjkowego.

Zastrzyk antykoncepcyjny Depo-Provera zapobiega ciąży. Lek jest przeznaczony dla kobiet w wieku rozrodczym.

Depo-Provera – skład leku

Substancją czynną Depo-Provera jest octan medroksyprogesteronu. W każdej fiolce oraz ampułko-strzykawce znajduje się 150 mg substancji w 1 ml roztworu.

Zawiesina do wstrzykiwań Depo-Provera zawiera również składniki, takie jak: chlorek sodu, parahydroksybenzoesan metylu (E 218), parahydroksybenzoesan propylu (E 216), polisorbat 80, makrogol 3350, wodorotlenek sodu (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Depo-Provera – dawkowanie

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zawiesina Depo-Provera jest przeznaczona do podawania domięśniowego. Zalecana dawka wynosi 150 mg i może być stosowana co 3 miesiące

Pierwsza dawka leku powinna być podana po upewnieniu się, że pacjentka nie jest w ciąży, wyłącznie w ciągu pierwszych 5 dni prawidłowego cyklu miesiączkowego. Natomiast po porodzie – w ciągu 5 dni od porodu, pod warunkiem że pacjentka nie karmi piersią. W przeciwnym razie lek można przyjąć 6 tygodni po porodzie, po uregulowaniu laktacji. 

Kolejne dawki leku powinny być podawane co 12 tygodni. Jeżeli jednak okres między kolejnymi wstrzyknięciami przekracza 89 dni, konieczne jest wykluczenie ciąży przed podaniem kolejnej dawki. Jeśli planowana jest zmiana obecnej metody antykoncepcji na zastrzyki antykoncepcyjne Depo-Provera, należy zadbać o ciągłość ochrony antykoncepcyjnej. U pacjentek, które dotychczas stosowały doustne leki antykoncepcyjne, pierwsze wstrzyknięcie leku powinno być podane w ciągu 7 dni od przyjęcia ostatniej tabletki antykoncepcyjnej. Kolejne wstrzyknięcia muszą być przyjmowane dokładnie w wyznaczonym czasie.

Jeśli pominięto dawkę zawiesiny Depo-Provera lub okres pomiędzy dwoma kolejnymi wstrzyknięciami wynosi więcej niż 12 tygodni, istnieje ryzyko zajścia w ciążę. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem, aby podjąć decyzję, czy można przyjąć kolejny zastrzyk antykoncepcyjny Depo-Provera.

Depo-Provera – przeciwwskazania, środki ostrożności

Zastrzyk Depo-Provera wydawany jest wyłącznie na receptę lekarza, który przed podjęciem decyzji o przepisaniu leku uwzględnia ogólny stan zdrowia pacjentki, możliwe przeciwwskazania oraz interakcje z innymi lekami. 

Lek Depo-Provera nie powinien być stosowany u kobiet, które: 

 • mają uczulenie na substancję czynną lub na pozostałe składniki leku, 
 • są w ciąży lub podejrzewają, że mogą być w ciąży,
 • doświadczyły niewyjaśnionych krwawień z dróg rodnych, dopóki nie zostanie postawione ostateczne rozpoznanie i wykluczone nowotwory złośliwe narządów rodnych,
 • mają rozpoznanie lub podejrzenie hormonozależnego nowotworu złośliwego piersi, lub układu rozrodczego,
 • mają ciężką niewydolność wątroby,
 • mają czynne zakrzepowe zapalenie żył, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub chorobę naczyń mózgowych.

Zastrzyk Depo-Provera mogą przyjmować kobiety w wieku młodzieńczym, ale ze względu na możliwe ryzyko zmniejszenia gęstości mineralnej kości, stosowanie leku u dziewcząt przed ukończeniem 18. roku życia należy szczegółowo omówić z lekarzem. Lek Depo-Provera nie jest zalecany przed wystąpieniem pierwszej miesiączki.

Środki ostrożności

Pacjentka powinna poinformować lekarza o: 

 • nadwrażliwości na steroidy, 
 • krwawieniach z dróg rodnych,
 • chorobach współistniejących, takich jak: padaczka, migrena, astma, zaburzenia czynności serca lub nerek, które mogą pogorszyć stan zdrowia w przypadku zwiększenia masy ciała lub zatrzymania płynów (octan medroksyprogesteronu może powodować zatrzymanie płynów w organizmie), 
 • przebytej depresji, 
 • wystąpieniu objawów odpowiadających depresji przedmiesiączkowej w trakcie stosowania leku, 
 • cukrzycy, ponieważ u osób przyjmujących lek może dojść do zmniejszenia tolerancji glukozy, 
 • przekazaniu wycinka błony śluzowej macicy lub kanału szyjki macicy do badania histopatologicznego, 
 • wystąpieniu nagłej, częściowej lub całkowitej utraty wzroku, wytrzeszczu, podwójnego widzenia, migreny (wymagane są badania okulistyczne, a w przypadku zdiagnozowania obrzęku tarczy nerwu wzrokowego lub stwierdzenia zmian w naczyniach siatkówki, należy przerwać stosowanie leku), 
 • zaburzeniach zakrzepowych występujących w przeszłości lub w czasie stosowania leku, 
 • czynnikach ryzyka wystąpienia osteoporozy, takich jak: nadużywanie alkoholu, używanie tytoniu, przewlekłe stosowanie leków przeciwdrgawkowych lub kortykosteroidów, niski wskaźnik masy ciała bądź zaburzenia odżywiania, wcześniejsze złamania niskoenergetyczne, osteoporoza w wywiadzie rodzinnym, ponieważ wstrzyknięcie leku prowadzi do zmniejszenia gęstości mineralnej kości, 
 • nieregularnych, skąpych, obfitych lub przedłużających się miesiączkach,
 • zwiększeniu masy ciała,
 • pojawieniu się żółtaczki.

W przypadku wystąpienia depresji lub obniżenia nastroju podczas stosowania leku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie zawiesiny Depo-Provera może prowadzić do zmniejszenia gęstości mineralnej kości, szczególnie u młodych kobiet. Lekarz może zalecić suplementację wapnia i witaminy D oraz regularne badania gęstości kości.

Zastrzyk Depo-Provera (antykoncepcja) nie chroni przed HIV/AIDS ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Interakcja z innymi lekami

Pacjentka powinna poinformować lekarza o wszystkich lekach, które obecnie przyjmuje lub przyjmowała ostatnio, a także o lekach, które planuje przyjmować. Przed rozpoczęciem stosowania nowego leku razem z Depo-Provera, pacjentka powinna poinformować o tym lekarza.

Szczególnie należy zwrócić uwagę, że jednoczesne podawanie aminoglutetymidu i Depo-Provera może obniżyć stężenie octanu medroksyprogesteronu w osoczu i zmniejszyć skuteczność antykoncepcyjnego działania zastrzyków.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, podejrzewa, że może być w ciąży, lub planuje mieć dziecko, powinna skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą przed zastosowaniem zawiesiny.

Depo-Provera w ciąży

Stosowanie leku Depo-Provera w ciąży jest przeciwwskazane z uwagi na możliwość wystąpienia niskiej masy urodzeniowej, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu w okresie noworodkowym. Istnieją dane wskazujące na związek między stosowaniem leków z grupy progestagenów w pierwszym trymestrze ciąży a występowaniem zaburzeń rozwojowych w obrębie układu płciowego u płodu.

Depo-Provera – karmienie piersią 

Octan medroksyprogesteronu i jego metabolity przenikają do mleka matki, dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Depo-Provera.

Depo-Provera – skutki uboczne 

Podobnie jak każdy lek, Depo-Provera może powodować skutki uboczne, chociaż nie u każdego one wystąpią. Stosując Depo-Provera, działania niepożądane mogą pojawiać się z różnym nasileniem i częstotliwością.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): 

 • nerwowość, 
 • ból głowy, 
 • zmiany masy ciała (zwiększenie lub zmniejszenie).

Często (mogą wystąpić u do 1 na 10 osób):

 •  depresja, zmniejszenie popędu płciowego,
 •  zawroty głowy, 
 • żylaki, 
 • ból brzucha, nudności, wzdęcia, 
 • problemy skórne, takie jak trądzik, łysienie, wysypka, 
 • ból pleców, 
 • tkliwość piersi, bolesne miesiączki, upławy,
 • zmęczenie, zatrzymanie płynów.

U pacjentek przyjmujących lek mogą wystąpić także inne działania niepożądane. Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce Depo-Provera.

Przechowywanie leku

Lek powinien być przechowywany w miejscu, które jest niewidoczne i niedostępne dla dzieci, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Nie należy stosować go po upływie terminu ważności.


Inne leki na antykoncepcję hormonalną:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Depo-Provera (6)

Aktualnie na rynku nie ma leku w tej samej postaci, zawierającego octan medroksyprogesteronu.

Lek Depo-Provera może wpływać na pojawienie się bardziej obfitych lub skąpych miesiączek. Tego rodzaju działania niepożądane występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentek.

Pierwszy zastrzyk antykoncepcyjny Depo-Provera powinien być podany w ciągu pierwszych 5 dni prawidłowego cyklu miesiączkowego.

Czy Depo-Provera objawy po odstawieniu daje konkretne? W przypadku pominięcia dawki lub, gdy okres pomiędzy dwoma kolejnymi wstrzyknięciami wyniesie więcej niż 12 tygodni, istnieje ryzyko zajścia w ciążę.

Zgodnie z zaleceniami producenta leku Depo-Provera zastrzyk podaje się pacjentce co 12 tygodni, a jeśli czas pomiędzy iniekcjami jest dłuższy niż 89 dni, konieczne jest stosowanie dodatkowej antykoncepcji. To wskazuje na możliwość ustania efektu po około 3 miesiącach od ostatniej dawki. Powrót do płodności (owulacji) może trwać jednak nawet 12 miesięcy.

Nie, zastrzyki antykoncepcyjne Depo-Provera są dostępne wyłącznie na receptę.

e-Konsultacja z Receptą Online
Depo-Provera

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem