e-Konsultacja z Receptą Online

Mozarin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Mozarin? Cena, refundacja

Lek Mozarin nie jest objęty refundacją i występuje pod postacią tabletek powlekanych, w opakowaniach po 28, 56, 84 sztuk i w dawkach 10 mg, 15 mg lub 20 mg.

 • Mozarin 10 mg – cena za 28 tabletek waha się od ok. 24,29 – 27,70 zł, 56 sztuk wynosi ok. 46,19 – 50 zł, a za 84 sztuk należy zapłacić ok. 58,39 – 68 zł.
 • Mozarin 15 mg – cena za 28 tabletek wynosi ok. 42,09 – 45,50 zł.
 • Mozarin 20 mg – cena za 28 waha się od ok. 70,89 – 75 zł.

Ceny mogą różnić się w zależności od apteki i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Leczenie depresji. Mozarin – jak działa, na co i dla kogo?

Depresja to choroba, której leczenie jest długie i trudne. Często jak tylko zostanie zdiagnozowana, pacjent i jego bliscy szukają sposobów, jak poradzić sobie z depresją. Objawy fizyczne i psychiczne potrafią utrudniać (lub w niektórych przypadkach nawet uniemożliwiać) codzienne normalne funkcjonowanie, dlatego tak ważne jest domowe leczenie depresji i wsparcie najbliższych osób.

Substancją czynną leku przeciwdepresyjnego Mozarin jest escytalopram. Należy on do grupy leków określanych jako selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Skutkiem działania leku jest zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co łagodzi objawy depresji. Problemy z prawidłowym funkcjonowaniem układu serotoninergicznego są uważane za kluczowy czynnik rozwoju depresji i innych dolegliwości z nią związanych.

Mozarin – kiedy stosować w leczeniu depresji?

Ten lek wskazany jest do stosowania podczas leczenia dużego epizodu depresji oraz zaburzeń lękowych, w tym takich przypadków jak: zespół lęku społecznego określany też jako fobia społeczna, napady lęku panicznego z towarzyszącą (lub bez) agorafobią. Substancja czynna leku, czyli escytalopram w postaci szczawianu, jest klasyfikowany w leczeniu psychiatrycznym jako lek antydepresyjny.

Czy można stosować Mozarin u dzieci na leczenie depresji?

Lek jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób dorosłych powyżej 18. roku życia. Nieznane jest bezpieczeństwo i skuteczność leku w młodszej grupie pacjentów. W przypadku pojawienia się epizodów depresji u dzieci, należy w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem specjalistą, który zaleci odpowiednie badania, terapię i farmakoterapię w zależności od stanu pacjenta.

Stosowanie leków antydepresyjnych należących do grupy inhibitorów selektywnego wychwytu zwrotnego serotoniny może zwiększać ryzyko pojawienia się działań niepożądanych, w tym: myśli i prób samobójczych, nasilonej wrogości (agresja, zachowania buntownicze, przejawy gniewu).

Mozarin – zamienniki

Inne leki przeciwdepresyjne z tą samą substancją czynną i dostępne na receptę to m.in.: Aciprex, Betesda, Depralin, Elicea, Escipram.

Mozarin – skład leku

Lek zawiera substancję czynną – escytalopram. Każda tabletka zawiera 10 mg, 15 mg lub 20 mg escytalopramu.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, Opadry White Y-1-7000, hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 400.

Mozarin – dawkowanie. Jakie dawki przyjmować podczas leczenia depresji?

To lekarz na podstawie stanu zdrowia pacjenta, wieku, nasilenia objawów depresji i/lub stanów lękowych oraz chorób towarzyszących określa indywidualne dawkowanie leku Mozarin.

Leczenie depresji u dorosłych osób

Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg, zażywana raz na dobę. W uzasadnionych przypadkach specjalista może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej ilości 20 mg na dobę.

Leczenie zaburzeń lęku napadowego (lęku panicznego)

Początkowa dawka leku to 5 mg raz na dobę, podawana przez pierwszy tydzień. Następnie zwiększa się dawkę do 10 mg na dobę. U niektórych pacjentów lekarz może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej ilości 20 mg escytalopramu na dobę.

Leczenie fobii społecznej (lęku społecznego)

Zazwyczaj zalecana dawka to 10 mg leku na dobę. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dobowej dawki do 5 mg lub zwiększeniu jej do maksymalnego poziomu 20 mg na dobę.

Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Zalecana dobowa dawka leku Mozarin to 10 mg, stosowana raz na dobę. Lekarz może zalecić zwiększenie jej do 20 mg.

Mozarin – ile trwa leczenie depresji?

Regularne przyjmowanie leków na depresję daje zauważalne efekty zazwyczaj po 2-3 tygodniach terapii. U pacjentów z depresją kliniczną i/lub zaburzeniami lękowymi w początkowej fazie stosowania leku mogą pojawić się lub nasilić myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu. Epizody takie pojawiają się częściej u pacjentów, u których już wcześniej stwierdzono podobne zachowania oraz u osób młodych (w wieku do 25 lat z zaburzeniami psychicznymi), które już wcześniej były leczone antydepresantami.

Warto wiedzieć, że w pierwszym tygodniach leczenia u niektórych pacjentów mogą pojawić się objawy, takie jak: niepokój, zdenerwowanie, trudność w staniu w miejscu lub siedzeniu w bezruchu. Jeśli pacjent lub jego opiekun zauważy tego typu symptomy, należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza.

Leczenie depresji jest zazwyczaj procesem długotrwałym. Terapia trwa przynajmniej kilka miesięcy, a specjalista okresowo sprawdza stan pacjenta. To lekarz decyduje o dawkowaniu, długości trwania terapii oraz zakończeniu leczenia depresji.

Lek przeciwdepresyjny Mozarin – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Mozarin.

Nie należy stosować leku Mozarin:

 • pacjent ma uczulenie na substancję czynna lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
 • przyjmuje inne leki (należące do inhibitorów MAO),
 • pacjent miał lub obecnie ma zaburzenia rytmu serca,
 • pacjent przyjmuje leki przeciwko zaburzeniom pracy rytmu serca.

Szczególną ostrożność podczas przyjmowania leku należy zachować, jeśli:

 • pacjent ma padaczkę,
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby i nerek,
 • pacjent ma cukrzycę,
 • pacjent ma zmniejszone stężenie sodu we krwi,
 • pacjent ma skłonności do krwawienia lub pojawienia się siniaków,
 • pacjent leczony jest elektrowstrząsami,
 • pacjent ma chorobę niedokrwienną serca,
 • w ostatnim czasie występowały choroby serca lub miał zawał serca,
 • pacjent ma niskie tętno spoczynkowe lub może mieć niedobór soli w organizmie,
 • występuje szybkie lub nieregularne bicie serca, omdlenia, zapaść, zawroty głowy,
 • występują lub w przeszłości występowały choroby z oczami,
 • pacjent stosuje opioidy lub tryptany,
 • pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi.

Czy tabletki na depresję Mozarin przyjmować z jedzeniem czy między posiłkami?

Nie ma znaczenia, czy tabletki przyjmowane są razem z posiłkiem, czy niezależnie od niego. Składniki pokarmów nie wpływają na wchłanianie preparatu. Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Według informacji o leku Mozarin, w czasie regularnego jego stosowania, maksymalne stężenie substancji czynnej we krwi pojawia się po około 4 godzinach od momentu zażycia dawki.

Interakcja z innymi lekami

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich dotąd przyjmowanych preparatach, również tych bez recepty.

Szczególnie ważne jest, aby pacjent skonsultował się ze specjalistą, jeśli przyjmuje któryś z poniższych leków:

 • nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (IMAO),
 • odwracalne selektywne inhibitory MAO-A,
 • nieodwracalne inhibitory monoaminooksydazy B,
 • antybiotyk linezolid,
 • stosowane w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych (np. lit),
 • stosowane w leczeniu depresji (np. imipramina, dezypramina),
 • stosowane w leczeniu migreny (np. sumatryptan),
 • stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka (np. cymetydyna, lanzoprazol omeprazol),
 • leki ziołowe (np. ziele dziurawca),
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • kwas acetylosalicylowy,
 • leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, dipirydamol, fenprokumon),
 • stosowane w leczeniu malarii (np. meflochina),
 • stosowane w leczeniu schizofrenii, psychozy (np. neuroleptyki),
 • stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych (np. flekainid, propafenon, metoprolol),
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
 • leki przeciwhistaminowe,
 • leki obniżające stężenie potasu lub magnezy we krwi,
 • leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią. Czy można stosować Mozarin na depresję w ciąży i po porodzie?

Nie, w ulotce producent zaznacza, że kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią nie powinny przyjmować tego leku. Może on powodować zaburzenia rozwoju płodu oraz pojawienie się u noworodka następujących dolegliwości po porodzie, w tym m.in.: zaburzenia oddychania, drgawki, sinica, trudności w pobieraniu pokarmu, wymioty, wahania ciepłoty ciała, sztywność lub wiotkość mięśni. Substancja czynna leku może przenikać do mleka kobiecego.

Lek Mozarin – skutki uboczne

Tak jak każdy inny lek, także ten może powodować działania niepożądane. Warto jednak wiedzieć, że nie u każdego pacjenta wystąpią.

Do niezbyt częstych działań niepożądanych Mozarin (mogą wystąpić u nie więcej niz 1 osoby na 100) zalicza się krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 1000) to:

 • reakcje alergiczne (obrzęk skóry, języka, warg, twarzy, trudności w oddychaniu lub przełykaniu),
 • wysoka gorączka,
 • dezorientacja,
 • pobudzenie,
 • drżenie, gwałtowne skurcze mięśni,
 • zaburzenia seksualne (np. zaburzenia wzwodu).

Objawy niepożądane o nieznanej częstości występowania to:

 • trudności w oddawaniu moczu,
 • drgawki,
 • zażółcenie skóry i białkówki oczu (objaw zaburzenia czynności wątroby lub zapalenia wątroby),
 • szybkie, nieregularne bicie serca,
 • myśli i zachowania samobójcze,
 • obfite krwawienie z pochwy krótko po porodzie.

Przechowywanie leku

Lek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Mozarin (8)

Preparaty stosowane w leczeniu psychiatrycznym na depresję, takie jak Mozarin, są wydawane z przepisu lekarza, wyłącznie na receptę. Specjalista na podstawie historii choroby, stanu zdrowia pacjenta i jego chorób towarzyszących dobiera optymalną terapię.

Jednym z przeciwwskazań do stosowania leku jest przyjmowanie przez pacjenta leków przeciw zaburzeniom pracy serca lub preparatów wpływających na rytm serca. Leku nie należy też stosować u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, u osób, u których pojawiały się (w przeszłości lub obecnie) choroby serca lub w ostatnim czasie przeszły zawał serca. Jeśli pacjent miał w przeszłości lub ma obecnie jakiekolwiek problemy z sercem i układem krążenia, powinien poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku antydepresyjnego Mozarin.

Nie zaleca się picia alkoholu w momencie stosowania leku.

Na początku leczenia objawy związane z lękiem i obniżeniem nastroju mogą się nasilić.

Do działań niepożądanych leku należy zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała. Stosowanie leku może wywołać utratę masy ciała.

Mozarin zaczyna działać po ok. 4-8 tygodniach regularnego stosowania leku.

Zaleca się, aby Mozarin przyjmować w godzinach porannych, w trakcie posiłku lub niezależnie od niego.

Tak, Mozarin stosowany regularnie pomaga zwalczyć zaburzenia związane z depresją.

e-Konsultacja z Receptą Online
Mozarin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem