e-Konsultacja z Receptą Online

Elicea

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Elicea? Cena, refundacja

Lek Elicea występuje w formie tabletek powlekanych, w dawce 5 mg, 10 mg, 20 mg i w opakowaniach po 28 sztuk.

 • Elicea 5 mg – cena za 28 sztuk tabletek waha się od ok. 32,99 – 37,90 zł.
 • Elicea 10 mg – cena za opakowanie leku to koszt ok. 19 -19,49 zł.
 • Elicea 20 mg – cena za lek waha się od ok. 74, 90 – 80,79 zł.

Ceny mogą różnić się w zależności od apteki i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Lek Elicea – jak działa, na co i dla kogo?

Jest to lek antydepresyjny na receptę, który zawiera escytalopram. To substancja czynna, która należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Elicea – działanie leku na depresję

Escytalopram to związek chemiczny, który wpływa na przekaźnictwo nerwowe pomiędzy komórkami nerwowymi. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, który wpływa na przesyłanie impulsów z jednego neuronu do drugiego. Zahamowanie zwrotnego wychwytu tych cząsteczek powoduje, że impulsy nerwowe wysyłane są częściej.

Zaburzenia funkcjonowania układu serotoninergicznego w mózgu są jedną z głównych przyczyn rozwoju depresji i związanych z nią zaburzeń. W ten sposób działanie escytalopramu na poziomie komórek nerwowych wpływa na poprawę samopoczucia pacjenta.

Na co stosuje się tabletki Elicea?

Jest to lek należący do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (tzw. SSRI), który można stosować u dorosłych osób w:

 • leczeniu depresji klinicznej (epizodów dużej depresji)
 • terapii zaburzeń lękowych, w tym:
  • zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) z agorafobią lub bez agorafobii
  • fobia społeczna (lęk społeczny)
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Elicea – kto może przyjmować lek? 

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania produktu u osób poniżej 18. roku życia. 

Elicea – zamienniki

Inne leki stosowane w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych to m.in. ZoloftPramolan.

Elicea – skład leku

Lek Elicea zawiera substancję czynną – escytalopram. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg escytalopramu.

Pozostałe składniki leku to:

 • Rdzeń tabletki – laktoza jednowodna, krospowidon, powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian.
 • Otoczka tabletki – Opadry White 33G28707: hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, makrogol 3000, triacetyna.

Elicea dawkowanie – jak stosować lek na depresję?

Leczenie dostosowywane jest indywidualnie do stanu i kondycji każdego pacjenta. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Poniżej przedstawiono zalecane dawkowanie, ale to specjalista dopasuje schemat leczenia do pacjenta.

Leczenie depresji u dorosłych

Zazwyczaj zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg na dobę, podawana w jednorazowej dawce. Na polecenie lekarza dawka ta może być zwiększona do maksymalnej wartości 20 mg na dobę.

Terapia lęku panicznego (zaburzeń lękowych z napadami lęku)

W pierwszym tygodniu leczenia dawka początkowa wynosi zazwyczaj 5 mg leku, następnie dawka może być zwiększona do 10 mg na dobę. Maksymalna dobowa dawka w tym przypadku to 20 mg.

Leczenie fobii społecznej

W początkowym okresie leczenia zaleca się stosowanie 10 mg leku Elicea na dobę w pojedynczej dawce. Lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki do 5 mg lub o zwiększeniu jej maksymalnie do 20 mg.

Leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych

Początkowa dawka leku to zazwyczaj 10 mg leku Elicea, którą lekarz (w zależności od reakcji pacjenta na lek) może zwiększyć do maksymalnie 20 mg na dobę.

Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Zalecana dawka w początkowej fazie leczenia to zazwyczaj 10 mg leku stosowana w pojedynczej dawce, raz na dobę. Na polecenie lekarza dawka może być zwiększona do maksymalnie 20 mg na dobę.

Stosowanie Elicea u dzieci – czy można, jakie dawki

W ulotce Elicea producent jednoznacznie nie zaleca stosowania tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia. Wynika to z faktu, że grupa ta szczególnie narażona jest na występowanie działań niepożądanych, w tym: myśli i prób samobójczych, wrogości, agresji, gniewu i zachowań buntowniczych.

Jeśli opiekun zaobserwuje u dziecka objawy depresji lub lęku, powinien skontaktować się z lekarzem psychiatrą i wspólnie określić sposób leczenia, w tym (jeśli będzie to uzasadnione) dobrać bezpieczne i odpowiednie do wieku dziecka leki na depresję.

Elicea – odstawienie. Czy w dowolnym momencie można odstawić lek?

Nie wolno samemu przerywać przyjmowania leku Elicea. Należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Jeśli pacjent chce skończyć leczenie zaleca się, aby dawki leku były stopniowo zmniejszane przez kilka tygodni.

Elicea – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować leku, jeśli:

 • pacjent jest poniżej 18. roku życia,
 • ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek składnik leku,
 • pacjent stosuje inne leki należące do grupy inhibitorów MAO,
 • pacjent ma wrodzoną, zaburzoną arytmię serca.

Szczególną ostrożność podczas przyjmowania leku należy zachować, jeśli:

 • pacjent ma padaczkę,
 • pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub zaburzenia czynności nerek,
 • pacjent choruje na cukrzycę,
 • stwierdzono zmniejszone stężenie sodu we krwi,
 • pacjent ma zwiększoną zdolność do krwawień i łatwego siniaczenia,
 • pacjent jest leczony elektrowstrząsami,
 • pacjent ma chorobę niedokrwienną serca,
 • pacjent ma lub miał chorobę serca lub przebył zawał mięśnia sercowego,
 • pacjent ma niską, spoczynkową akcję serca,
 • pacjent boryka się z szybką lub nieregularną pracą serca,
 • u pacjenta występują lub występowały zaburzenia widzenia,
 • pojawią się myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze,
 • pojawią się zaburzenia lękowe.

Elicea tabletki a zaburzenia maniakalno-depresyjne

Należy zdawać sobie sprawę, że stosowanie leku antydepresyjnego Elicea u pacjentów z zaburzeniami maniakalno-depresyjnymi może spowodować pojawienie się fazy maniakalnej. Jest to stan, który charakteryzuje się niezwykłymi i szybko zmieniającymi się pomysłami, którym towarzyszy nadmierna aktywność ruchowa i nieuzasadnione poczucie szczęścia. Jeśli wystąpią tego rodzaju objawy, należy poinformować o tym lekarza.

Stosowanie Elicea a myśli samobójcze

U pacjenta z depresją i/lub zaburzeniami lękowymi mogą już w przeszłości pojawić się myśli o samookaleczeniu i popełnieniu samobójstwa. Warto sobie zdawać sprawę, że w pierwszych tygodniach stosowania leku Elicea może dojść do nasilenia się takich zachowań. Leki przeciwdepresyjne zaczynają działać zazwyczaj najwcześniej po 2-3 tygodniach regularnego stosowania, w tym okresie należy objąć pacjenta szczególną troską.

Objawy związane z myślami samobójczymi i samookaleczeniem z większym prawdopodobieństwem mogą pojawić się u:

 • osób, które wcześniej doświadczyły tego rodzaju zachowań
 • u osób młodych do 25. roku życia ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, które były już w przeszłości leczone lekami antydepresyjnymi.

Interakcja z innymi lekami

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich dotąd przyjmowanych preparatach, również tych bez recepty.

Szczególnie ważne jest, aby pacjent skonsultował się ze specjalistą jeśli przyjmuje któryś z poniższych leków:

 • stosowane w leczeniu depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, imipramina i dezypramina, nieselektywne inhibitory MAO lub odwracalne selektywne inhibitory MAO-A),
 • stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (nieodwracalne inhibitory MAO-B),
 • stosowane w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych (np. lit),
 • stosowane w leczeniu migreny (np. sumatryptan),
 • stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka (np. cymetydyna, lanzoprazol i omeprazol),
 • stosowana w celu zmniejszenia ryzyka udaru (np. tyklopidyna),
 • leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, dipirydamol i fenprokumon),
 • stosowane w leczeniu malarii (np. meflochina),
 • stosowane w leczeniu schizofrenii i psychozy (np. neuroleptyki),
 • stosowane w chorobach układu krążenia (np. flekainid, propafenon i metoprolol),
 • leki przeciwpsychotyczne (np. rysperydon, tiorydazyna i haloperydol),
 • leki obniżające stężenie potasu lub magnezu we krwi,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Zażywanie tabletek na depresję Elicea w ciąży i podczas karmienia piersią

W przypadku pojawienia się depresji po porodzie lub w trakcie ciąży, kobieta powinna skonsultować się ze specjalistą i zastanowić się wspólnie, jak radzić sobie z chorobą. Okres przed ciążą, w czasie jej trwania i po porodzie wiąże się z dużym wysiłkiem emocjonalnym i fizycznym, co może wpływać na kondycję kobiety. W tym okresie kobieta powinna szczególnie zwracać uwagę na jakiekolwiek przyjmowane leki i preparaty, bowiem ich składniki mogą wpływać na bezpieczeństwo ciąży i prawidłowy rozwój płodu.

Jeśli kobieta planuje zajść w ciążę lub jest w ciąży, to nie powinna stosować leku Elicea. Może to wpływać na rozwój płodu i zdrowie kobiety. Stosowanie leków z grupy SSRI w trzecim trymestrze ciąży może skutkować pojawieniem się poważnych powikłań u noworodka, w tym problemów z oddychaniem, pojawieniem się zasinienia skóry i innymi dolegliwościami, które mogą wpływać na zdrowie i życie dziecka.

Substancja czynna leku przenika do mleka kobiecego, dlatego nie powinno się stosować go podczas karmienia piersią.

Elicea – skutki uboczne

Elicea, tak jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane.

Do bardzo częstych działań niepożądanych Elicea (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów) zalicza się nudności i bóle głowy.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) to:

 • zapalenie zatok,
 • zmniejszone lub zwiększone uczucie łaknienia,
 • niepokój,
 • zaburzenia snu,
 • zawroty głowy,
 • drżenie,
 • pieczenie skóry,
 • ziewanie,
 • pobudzenie,
 • biegunka, zaparcia, wymioty,
 • nadmierne pocenie,
 • bóle stawów i bóle mięśni,
 • zaburzenia erekcji,
 • uczucie zmęczenia,
 • gorączka,
 • zwiększenie masy ciała.

Do niezbyt częstych objawów niepożądanych (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów) zalicza się:

 • świąd skóry,
 • zaburzenia lękowe, zgrzytanie zębami,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia widzenia,
 • obfite miesiączki,
 • wypadanie włosów,
 • zmniejszenie masy ciała,
 • szybkie bicie serca,
 • krwawienie z nosa,
 • obrzęk kończyn górnych i dolnych.

O rzadziej występujących działaniach niepożądanych można przeczytać w ulotce.

Przechowywanie leku

Lek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Elicea (5)

Leki przeciwdepresyjne do długotrwałego stosowania są dostępne wyłącznie z przepisu lekarza. Specjalista na podstawie stanu pacjenta, historii choroby oraz chorób współistniejących jest w stanie wybrać najlepszy, bezpieczny i odpowiedni dla konkretnej osoby lek na depresję i/lub stany lękowe.

Po rozpoczęciu terapii lekiem Elicea, pierwsze zauważalne efekty są widoczne zazwyczaj najwcześniej po 2-3 tygodniach regularnego stosowania preparatu. Może upłynąć kilka tygodni, zanim pacjent odczuje poprawę samopoczucia i zauważy złagodzenie objawów depresji lub zaburzeń lękowych.

To ważne, aby nawet jeśli w początkowej fazie leczenia pacjent nie widzi efektów, nadal zażywał tabletki Elicea zgodnie z zaleceniami lekarza. Dopiero jeśli po kilku tygodniach nie widzi poprawy, powinien porozmawiać o tym z lekarzem.

Jednym ze skutków ubocznych leku jest utrata masy ciała. W związku z tym lek może powodować chudnięcie.

Elicea można przyjmować zarówno rano, jak i wieczorem. Pora dnia nie wpływa na działanie leku.

Nie zaleca się spożywania alkoholu w momencie przyjmowania leku przeciwdepresyjnego Elicea.

e-Konsultacja z Receptą Online
Elicea

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem