e-Konsultacja z Receptą Online

Poltram Combo

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Poltram Combo? Cena, refundacja

Lek występuje w opakowaniach po 10, 20, 30, 60 i 90 tabletek. Najmniejszy wariant opakowania leku (10 tabletek) Poltram Combo nie jest objęty refundacji i kosztuje około 10-14 zł, zaś większe opakowania można kupić w cenie po refundacji.

Poltram Combo 37,5 mg + 325 mg – ceny za różne wielkości opakowań:

 • 20 tabl. – cena wynosi 5,27 zł (100%), po refundacji 1,88 zł lub 0,43 zł
 • 30 tabl. – koszt opakowania wynosi 7,91 zł (100%), po dopłacie 2,83 zł lub 0,65 zł
 • 60 tabl. – kosztuje 15,21 zł (100%), po dopłacie 5,05 zł lub 0,70 zł
 • 90 tabl. – cena pełna odpłatność wynosi 22,06 zł, po refundacji 6,82 zł lub 0,29 zł.

Ceny mogą ulec zmianie w przyszłości.

Poltram Combo – jak działa, na co i dla kogo?

Poltram Combo to lek przeciwbólowy zawierający tramadol i paracetamol, stosowany na ból o średnim i dużym nasileniu. 

Dzięki zawartości dwóch substancji czynnych, tabletki Poltram Combo są zalecane w leczeniu bólu o różnym pochodzeniu. Lek ma nie tylko właściwości przeciwbólowe, ale też przeciwgorączkowe i przeciwkaszlowe. Zastosowania połączenia tramadolu z paracetamolem sprawia, że substancje czynne zawarte w leku współdziałają, co daje lepsze efekty łagodzenia bólu i stanów zapalnych

Na co stosuje się tabletki przeciwbólowe na receptę Poltram Combo?

Połączeniu dwóch substancji czynnych lek jest polecany w różnych dolegliwościach, w których konieczne jest połączenie tramadolu z paracetamolem. Lek jest zalecany na ból kręgosłupa, bóle reumatyczne i inne dolegliwości bólowe o różnym pochodzeniu.

Jak działa tramadol? Na co się go stosuje?

Tramadol należy do grupy leków przeciwbólowych z grupy opioidów. Ma silne działanie, jego skuteczność można odnieść do wpływu morfiny na organizm. Jego siła działania opisywana jest jako 1/6 do 1/10 siły działania wspomnianej morfiny. Działanie Poltram Combo opiera się na wielokierunkowym działaniu tramadolu na układ nerwowy, m.in. poprzez pobudzanie receptorów µ, hamowanie wychwytu zwrotnego cząsteczek neurotransmiterów oraz zwiększenie uwalniania serotoniny. Tramadol ma także działanie przeciwkaszlowe i przeciwgorączkowe.

Inaczej niż morfina, tramadol w określonym dawkowaniu, nie skutkuje zahamowaniem czynności układu oddechowego i nie wpływa negatywnie na motorykę przewodu pokarmowego.

Od jakiego wieku można stosować Poltram Combo?

Według ulotki preparatu Poltram Combo, lek może być podawany dorosłym i młodzieży powyżej 12. roku życia. Każdorazowo należy skonsultować z lekarzem dawkowanie, schemat przyjmowania leku oraz długość trwania terapii.

Zamienniki Poltram Combo

Inne silne leki przeciwbólowe na receptę zawierające tramadol i paracetamol to m.in.: Doreta, Exbol, Poltram Combo Forte, Tramapar, Zaldiar.

Poltram Combo – skład leku

Tramadolu chlorowodorek i paracetamol są substancjami czynnymi leku. Jedna tabletka zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to:

 • rdzeń tabletki: skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
 • otoczka tabletki: hypromeloza (6 mPa·s), makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Poltram Combo – dawkowanie

Schemat przyjmowania leku, dawkowanie i długość trwania terapii każdorazowo jest indywidualnie dopasowywana do nasilenia bólu, objawów chorobowych i reakcji pacjenta na prowadzone leczenie. Lekarz zaleci najmniejszą skuteczną dawkę leku, która uśmierzy ból w przebiegu choroby konkretnego pacjenta. Należy przyjmować tabletki Poltram Combo według zaleceń lekarza.

Jak stosować Poltram Combo, jakie dawki leku zażywać?

Zazwyczaj stosowana dawka leku w przypadku dorosłych i młodzieży do 12 lat to 2 tabletki. Jeśli pojawi się potrzeba, można przyjąć kolejne dawki. Jednak pomiędzy kolejnymi dawkami powinno upłynąć przynajmniej 6 godzin. Jeśli lekarz zaleci dodatkowe dawki, wówczas należy je przyjmować według schematu wskazanego przez specjalistę.

Maksymalna dobowa dawka leku to 8 tabletek. Nie należy jej przekraczać.

Poltram Combo – przeciwwskazania, środki ostrożności

Tabletki Poltram Combo to silny lek przeciwbólowy, który nie zawsze może być stosowany. Kiedy nie należy stosować leku?

 • jeżeli pacjent ma uczulenie na paracetamol, tramadol lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • jeżeli u pacjenta występuje ostre zatrucie alkoholowe lub nadużywa on alkoholu,
 • jeżeli pacjent zażywa jakiekolwiek leki powodujące senność, obniżenie koncentracji lub zmniejszenie uwagi, np. opioidy (leki przeciwbólowe), takie jak morfina i kodeina lub inne leki psychotropowe (leki, wpływające na nastrój i emocje),
 • w sytuacji, gdy pacjent stosuje jednocześnie inhibitory monoaminooksydazy MAO (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) lub były one zażywane w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Poltram Combo,
 • gdy pajent cierpi na ciężką chorobę wątroby,
 • jeżeli u pacjenta występuje padaczka, która nie jest prawidłowo leczona za pomocą zapisanych pacjentowi leków.

Należy zachować także szczególną ostrożność w następujących sytuacjach:

 • jeżeli pacjent stosuje inne leki z paracetamolem lub tramadolem,
 • jeśli pacjent cierpi na zaburzenia lub chorobę wątroby, lub w sytuacji, gdy pacjent zauważy u siebie zażółcenie skóry lub żółte zabarwienie oczu,
 • gdy pacjent cierpi na zaburzenia nerek,
 • jeżeli występują zaburzenia oddychania, np. astma lub ciężka choroba płuc,
 • jeśli pacjent cierpi na padaczkę lub występowały u niego drgawki,
 • jeżeli u pacjent w ostatnim czasie wystąpił uraz głowy, ciężkie bóle głowy, wstrząs (połączone lub nie z wymiotami),
 • gdy pacjent cierpi na depresję i przyjmuje leki przeciwdepresyjne,
 • w sytuacji, gdy pacjent jest uzależniony od jakichkolwiek leku, np. przeciwbólowych,
 • jeżeli pacjent przyjmuje inne leki leki przeciwbólowe zawierające nalbufinę, pentazocynę lub buprenorfinę,
 • jeżeli w najbliższym czasie pacjent ma być znieczulony.

Jednoczesne stosowanie leku Poltram Combo z pewnymi lekami na depresję jest związane z niewielkim ryzykiem wystąpienia zespołu serotoninowego. 

Interakcja z innymi lekami

Składniki różnych leków mogą wchodzić ze sobą w interakcje, dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach.

Przede wszystkim należy poinformować specjalistę w przypadku zażywania jakichkolwiek innych leków z tramadolem i paracetamolem (także tych nabytych bez recepty).

Leku Poltram Combo nie można stosować z:

 • inhibitorami monoaminooksydazy lub w ciągu 2 tygodni od ich odstawienia,
 • lekami przeciwbólowymi z grupy opioidów, takimi jak morfina i kodeina.

Nie zaleca się stosowania preparatu razem z:

 • karbamazepiną (stosowaną w leczeniu padaczki lub silnych napadów bólu twarzy zwanych neuralgią nerwu twarzowego),
 • lekami przeciwbólowymi z grupy opioidów, takimi jak: buprenorfina, nalbufina, pentazocyna.

W przypadku jednoczesnego stosowania poniższych leków wzrasta ryzyko działań niepożądanych:

 • niektóre leki przeciwdepresyjne,
 • leki uspokajające, nasenne, inne leki przeciwbólowe (np. kodeina, morfina), leki przeciwkaszlowe (kodeina), baklofen (rozluźniający mięśnie), leki przeciwhistaminowe (stosowane w alergii), leki na nadciśnienie tętnicze, leki na depresję,
 • leki mogące powodować drgawki (napady), takie jak nektóre leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwpsychotyczne, 
 • pochodne fenprokumonu lub warfaryny, stosowane do rozrzedzania krwi,
 • flukloksacylina (antybiotyk), należy zwłaszcza unikać tego połączenia u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (np. z ciężką niewydolnością nerek), posocznicą, przewlekłym alkoholizmem, niedożywieniem oraz u osób stosujących maksymalne dawki paracetamolu.

Skuteczność leku Poltram Combo może być zaburzona, jeżeli pacjent stosuje jednocześnie:

 • leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów, takie jak metoklopramid, domperydon lub ondansetron,
 • preparaty wskazane w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi, np. cholestyramina,
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń, takie jak erytromycyna lub ketokonazol.

Jednoczesne stosowanie tego produktu leczniczego i leków uspokajających (np. benzopirenów lub podobnych leków) może powodować trudności i zahamowanie oddychania (ryzyko depresji oddechowej), śpiączkę, a nawet zagrażać życiu.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Czy Poltram Combo z tramadolem można stosować podczas ciąży i karmienia piersią? Ze względu na obecność tramadolu, nie wolno stosować Poltram Combo w ciąży oraz w okresie, kiedy kobieta planuje zajście w ciążę. Podobnie w sytuacji, kiedy kobieta już zażywa te tabletki na ból, a dowiedziała się, że jest w ciąży, powinna jak najszybciej skontaktować się ze swoim lekarzem i zaprzestać przyjmowania kolejnych dawek przed podjęciem decyzji o dalszej terapii.

Stosowanie w ciąży jakichkolwiek leków, w tym tych na ból kręgosłupa w ciąży, każdorazowo powinno być konsultowane z lekarzem. Kobieta sama nie powinna rozpoczynać zażywania jakichkolwiek preparatów bez ustalenia tego ze specjalistą. 

Substancja czynna tramadol przedostaje się do mleka matki, dlatego kobiety karmiące nie powinny stosować więcej niż jeden raz tabletek Poltram Combo w okresie karmienia piersią. Jeśli istnieje potrzeba długotrwałego i regularnego przyjmowania tego leku przeciwbólowego, należy zastanowić się nad zaprzestaniem karmienia piersią.

Poltram Combo – skutki uboczne

Leki zawierają substancje czynne, które wpływają na funkcjonowanie organizmu. Z tego względu mogą powodować pojawienie się skutków ubocznych. Preparat Poltram Combo, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego mogą one wystąpić.

Po rozpoczęciu stosowania tego leku warto obserwować reakcję organizmu. W przypadku stwierdzenia zbyt silnego lub niewystarczającego działania leku, należy poinformować o tym lekarza, który może zmodyfikować dawkowanie i przebieg terapii.

Statystycznie bardzo często, czyli częściej u 1 na 10 pacjentów (co zostało ustalone w czasie badań klinicznych), mogą pojawić się następujące działania niepożądane Poltram Combo:

 • senność
 • zawroty głowy
 • nudności.

Dolegliwości mają zazwyczaj łagodny przebieg. 

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów) pojawiające się skutki uboczne leku to:

 • zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, takie jak: wymioty, zaburzenia trawienia (zaparcie, wzdęcie, biegunka), ból brzucha, 
 • suchość w jamie ustnej,
 • świąd, nadmierne pocenie się,
 • ból głowy, drżenie,
 • dezorientacja, zaburzenia snu, 
 • zaburzenia nastroju (lęk, nerwowość, uczucie pobudzenia).

Niezbyt częste działania niepożądane leku (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów) to:

 • zwiększone ciśnienie krwi, szybkie bicie serca lub nieregularne bicie serca
 • reakcje skórne (na przykład wysypka, pokrzywka),
 • dzwonienie w uszach,
 • mimowolne skurcze mięśni,
 • uderzenia gorąca,
 • depresja, koszmary senne, omamy (widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma),
 • utrata pamięci,
 • zaburzenia mikcji, trudności lub ból przy oddawaniu moczu, obecność białka w moczu,
 • trudności w przełykaniu,
 • zaburzenia ze strony układu oddechowego, trudności w oddychaniu,
 • obecność krwi w kale,
 • drżenie,
 • mrowienie, drętwienie lub uczucie kłucia w kończynach
 • ból w klatce piersiowej
 • zwiększony poziom enzymów wątrobowych.

O innych, rzadziej pojawiających się działaniach niepożądanych leku dowiedz się szczegółowo z ulotki producenta. 

Przechowywanie leku

Producent nie podaje specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Ważne, aby preparat trzymać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Inne leki na ból kręgosłupa:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Poltram Combo (8)

Lek Poltram Combo należy stosować jak najkrócej, tylko tyle, ile jest konieczne do ustąpienia dolegliwości bólowych. Maksymalnie można stosować 8 tabletek na dobę, zachowując przynajmniej 6 godzin odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami. Długość leczenia i schemat przyjmowania leku warto omówić z lekarzem.

Czy składniki leku Poltram Combo mają działanie przeciwzapalne? Nie, dwie substancje czynne zawarte w tym preparacie nie mają właściwości przeciwzapalnych.

Jest to silny lek przeciwbólowy, wydawany wyłącznie na receptę z przepisu lekarza.

Tak, jeśli specjalista uzna to za zasadne, możliwe jest stosowanie leku Poltram Combo na bóle kręgosłupa. Dotyczy to w szczególności dolegliwości, które wymagają zastosowania połączenia tramadolu z paracetamolem.

Tabletki stosuje się doustnie. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać, nie żuć i nie ssać. Lek należy popić wystarczającą ilością płynu. Pora przyjmowania leku jest zależna od zaleconego dawkowania i wskazanego przez lekarza schematu zażywania kolejnych dawek.

Działanie przeciwbólowe leku utrzymuje się przez 4 do 8 godzin od zażycia dawki leku.

Producent wyraźnie informuje, że nie należy przyjmować alkoholu ani żadnych innych leków (które mają w składzie alkohol) podczas terapii lekiem przeciwbólowym Poltram Combo. Jednym ze skutków ubocznych zażywania leku jest senność i zawroty głowy. Alkohol potęguje ten stan, co może znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie oraz prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Na czas stosowania leku należy zupełnie zrezygnować ze spożywania alkoholu.

Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego i nadużywanie tego leku może spowodować uzależnienie. Dlatego mimo swojej wysokiej skuteczności, lek należy stosować możliwie krótko, tylko tyle, ile jest niezbędne do zwalczenia objawów bólowych.

e-Konsultacja z Receptą Online
Poltram Combo

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.