e-Konsultacja z Receptą Online

Tiocolis

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Tiocolis? Cena, refundacja

Tiocolis nie jest lekiem refundowanym. Cena za Tiocolis 8 mg (14 tabletek) waha się w przedziale między 20 zł a 50 zł. Podana kwota w przyszłości może ulec zmianie. 

Tiocolis – jak działa, na co i dla kogo

Tiocolis to lek przeznaczony dla osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16. roku życia. 

Tiocolis jest lekiem zwiotczającym mięśnie. Zaleca się jego stosowanie w przypadku bolesnych skurczów mięśniowych, które mogą występować jako objaw ostrych stanów chorobowych związanych z kręgosłupem. Substancją czynną leku jest tiokolchikozyd. Działanie leku Tiololis łagodzi bolesne przykurcze mięśniowe. 

Tiocolis – skład leku

Preparat Tiocolis jest dostępny w dwóch wariantach dawkowania zawierających substancję czynną tiokolchikozyd: 

 • tiocolis, 4 mg – jedna tabletka zawiera 4 mg tiokolchikozydu
 • tiocolis, 8 mg – jedna tabletka zawiera 8 mg tiokolchikozydu.

Składniki pomocnicze leku: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna typ 101, celuloza mikrokrystaliczna typ 102, powidon (typ K30), krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A) oraz magnezu stearynian.

Tiocolis – dawkowanie

Lek Tiocolis należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Zalecana oraz maksymalna dawka wynosi 8 mg co 12 godzin (tj. 16 mg na dobę). Czas przyjmowania leku nie powinien przekraczać 7 dni. Preparat nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana, niezbędne jest niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. W sytuacji pominięcia dawki, nie należy stosować dawki podwójnej.

Tiocolis – stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia jest przeciwwskazane.

Tabletki Tiocolis – jak stosować?

Tabletki należy połykać popijając wodą. Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Tiocolis – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Tiocolis:

 • nadwrażliwość na tiokolchikozyd lub inne składniki preparatu
 • ciąża, potencjalna ciąża, brak stosowania antykoncepcji u kobiet w wieku rozrodczym
 • karmienie piersią.

Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem leku Tiocolis konieczna jest konsultacja z lekarzem w przypadku pacjentów z epilepsją lub zwiększonym ryzykiem napadów padaczkowych. W trakcie leczenia, należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi objawy takie jak biegunka, ból brzucha, nudności lub wymioty, co może skutkować koniecznością modyfikacji dawkowania. Dawkowanie i czas trwania kuracji powinny być ściśle przestrzegane zgodnie z zaleceniami. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani stosować leku dłużej niż 7 dni, ze względu na ryzyko uszkodzenia komórek. Badania wykazały, że duże dawki tiokolchikozydu mogą prowadzić do nieprawidłowej liczby chromosomów, co zwiększa ryzyko nowotworów, szkodliwego wpływu na płód oraz upośledzenia płodności u mężczyzn.

Dodatkowa informacja:

Lek zawiera laktozę. 

Interakcje z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach, ponieważ możliwe interakcje lekowe mogą wpływać na ich działanie oraz zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Tiocolis w ciąży

Nie należy stosować leku u kobiet ciężarnych lub podejrzewających ciążę, a także u tych, które mogą zajść w ciążę i nie używają skutecznych metod antykoncepcyjnych. Istnieje ryzyko negatywnego wpływu na rozwijający się płód. 

Tiocolis a karmienie piersią

Nie zaleca się przyjmowania leku podczas laktacji, ze względu na przenikanie substancji czynnej do mleka matki.

Tiocolis wpływ na płodność
U mężczyzn lek może wpływać na płodność poprzez potencjalne uszkodzenia komórek spermy, w tym nieprawidłową liczbę chromosomów, co zostało stwierdzone w badaniach laboratoryjnych.

Tiocolis – skutki uboczne

Tiocolis jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane Tiocolis- podział ze względu na częstotliwość występowania:

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000): 

 • wysypka pęcherzykowa
 • ból w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

 • reakcje alergiczne: pokrzywka, obrzęk Quinckego
 • świąd, rumień, wysypka grudkowo-plamkowa
 • senność.

Częstość nieznana:

 • wstrząs anafilaktyczny
 • drgawki lub nawrót drgawek u osób z padaczką.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. 

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.


Inne leki na ból kręgosłupa:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Tiocolis (8)

Lek Tiocolis jest dostępny tylko na receptę

Nie zaleca się picia alkoholu podczas terapii lekiem. Alkohol może nasilać niektóre skutki uboczne leku lub zmieniać jego działanie.

Lek jest bezpieczny, jeśli stosowany jest zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Jednakże jak każdy lek może powodować skutki uboczne u niektórych osób.

Czas, w jakim lek zaczyna działać, może być różny w zależności od indywidualnych czynników, takich jak metabolizm pacjenta, stan zdrowia oraz obecność jedzenia w żołądku. W niektórych przypadkach pacjenci mogą zauważyć ulgę w bólu mięśniowym w ciągu godziny po przyjęciu leku, podczas gdy w innych przypadkach może to potrwać nieco dłużej.

Lek może być stosowany w leczeniu objawów rwy kulszowej w celu złagodzenia bólu mięśniowego i zmniejszenia napięcia mięśniowego.

Tiocolis nie jest antybiotykiem.

Lek ten nie ma bezpośredniego zamiennika dostępnego na receptę.

Wymienione preparaty to dwa różne leki stosowane w leczeniu bólu mięśniowego i skurczów mięśni, które różnią się składem chemicznym i sposobem działania. O wyborze leku decyduje przede wszystkim lekarz, który bierze pod uwagę indywidualne potrzeby i stan zdrowia pacjenta.

e-Konsultacja z Receptą Online
Tiocolis

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.