e-Konsultacja z Receptą Online

Ibuprofen Hasco

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje Ibuprofen Hasco? Cena, refundacja

Ibuprofen Hasco to lek refundowany. Cena za 200 mg leku wynosi 9,19 zł (100%), 7,28 zł (ryczałt), 0,00 zł (seniorzy i dzieci do 18.r.ż.). Podane ceny w przyszłości mogą ulec zmianie.

Ibuprofen Hasco – jak działa, na co i dla kogo

Ibuprofen Hasco to lek, którego głównym składnikiem jest ibuprofen. Należy on do kategorii niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które charakteryzują się działaniem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Lek ten znajduje zastosowanie w terapii różnorodnych stanów, w których występują bóle o słabym do umiarkowanego nasileniu. Do typowych przypadków należą: 

 • bóle głowy, w tym migreny
 • bóle zębów
 • bóle mięśniowe, stawowe i kostne 
 • bóle po urazach
 • nerwobóle
 • bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie.

Ponadto Ibuprofen Hasco jest stosowany w celu złagodzenia bolesnego miesiączkowania oraz w redukcji stanów gorączkowych wywołanych przez różne przyczyny w tym grypę, przeziębienie lub inne choroby zakaźne. Lek ten jest również wykorzystywany w objawowym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów, włączając w to młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów.

Ibuprofen Hasco przeznaczony jest dla osób poszukujących ulgi w wymienionych dolegliwościach i stanach chorobowych. Jego zastosowanie powinno być zgodne z zaleceniami zawartymi w ulotce leku, aby zapewnić optymalne działanie terapeutyczne.

Ibuprofen Hasco – skład leku
Substancją czynną leku jest ibuprofen. W jednej kapsułce miękkiej znajduje się 200 mg tej substancji.

W składzie leku oprócz substancji czynnej, występują również substancje pomocnicze, które obejmują: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, woda oczyszczona. Dodatkowo, skład uzupełniają barwniki: żółcień chinolinowa (E 104) oraz błękit patentowy (E 131).

Ibuprofen Hasco – dawkowanie

Ibuprofen Hasco jest preparatem przeznaczonym do stosowania doustnego. Zalecana dawka leku powinna być dostosowana do wieku oraz masy ciała pacjenta. Podkreśla się konieczność stosowania najmniejszej efektywnej dawki, która jest wystarczająca do złagodzenia objawów, a jej stosowanie powinno być ograniczone do najkrótszego wymaganego okresu.

Preparat jest przeznaczony dla pacjentów o masie ciała powyżej 20 kg, co odpowiada wiekowi około 6 lat. W sytuacji niepewności co do dawkowania lub dalszego stosowania leku, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Ibuprofen Hasco jak stosować

W przypadku bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego oraz gorączki, zaleca się stosowanie następujących dawek:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat (masa ciała ≥40 kg): Zalecana dawka początkowa Ibuprofen Hasco wynosi od 200 mg do 400 mg ibuprofenu, co odpowiada 1 do 2 kapsułkom. W dalszej kolejności, w zależności od potrzeb, można przyjmować od 1 do 2 kapsułek (200 mg do 400 mg ibuprofenu) co 4 do 6 godzin. Należy jednak pamiętać, że maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 1200 mg, co równa się 6 kapsułkom.

W przypadku bólów migrenowych, zaleca się jednorazowe przyjęcie 400 mg ibuprofenu (2 kapsułki), a w razie konieczności, dawkę tę można powtórzyć co 4 do 6 godzin, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 1200 mg (6 kapsułek).

Ibuprofen Hasco dla dzieci

Dzieci w wieku 6-12 lat (masa ciała > 20 kg) powinny stosować się do następujących wytycznych:

Dzieci w wieku 6-9 lat (20-29 kg): Zalecana dawka dobowa to zazwyczaj 20 mg/kg masy ciała, podzielona na poszczególne dawki. Dawka początkowa to 200 mg (1 kapsułka), a następnie, w razie potrzeby, 1 kapsułka co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa to 3 kapsułki (600 mg ibuprofenu).

Dzieci w wieku 10-12 lat (30-39 kg): Dawka początkowa wynosi również 200 mg (1 kapsułka), z możliwością przyjęcia 1 kapsułki co 6 godzin w zależności od potrzeb. Maksymalna dawka dobowa dla tej grupy wiekowej to 4 kapsułki (800 mg ibuprofenu).

W przypadku bolesnego miesiączkowania zaleca się przyjmowanie 200-400 mg (odpowiednio 1-2 kapsułki) od 1 do 3 razy na dobę, w zależności od potrzeb pacjenta. Odstępy między dawkami powinny wynosić od 4 do 6 godzin. Należy zwrócić uwagę, aby maksymalna dawka dobowa nie przekraczała 1200 mg (co odpowiada 6 kapsułkom).

W leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów, w tym młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów, dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia, zalecana dawka początkowa to 400-600 mg (2-3 kapsułki) przyjmowane 3 razy na dobę. Dawka podtrzymująca może wynosić 600-1200 mg (3-6 kapsułek) i okazać się adekwatna dla niektórych pacjentów. W przypadkach ostrych i poważnych, dawka może być zwiększona do maksymalnej dawki 2400 mg (12 kapsułek) dzielonej na 3 lub 4 dawki podzielone. Po zaobserwowaniu poprawy klinicznej, dawkę należy stopniowo zmniejszać do najmniejszej skutecznej ilości.

W przypadku leczenia młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów u dzieci w wieku 6-12 lat zalecana dawka wynosi od 20 mg/kg do 40 mg/kg masy ciała na dobę. Dawkę tę należy podzielić na 3 lub 4 dawki podzielone w ciągu dnia. Po zaobserwowaniu poprawy stanu pacjenta, dawkę powinno się stopniowo zmniejszać do najmniejszej skutecznej dawki utrzymującej pożądany efekt terapeutyczny.

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, zaleca się szczególną ostrożność przy stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym poważnych krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzeń oraz perforacji. W sytuacji, gdy terapia jest niezbędna, Ibuprofen Hasco powinien być aplikowany w minimalnych efektywnych dawkach oraz przez najkrótszy możliwy czas, adekwatny do kontroli symptomów. Konieczna jest regularna ocena efektywności leczenia oraz jego zakończenie w przypadku braku obserwowanych korzyści lub pojawienia się oznak nietolerancji.

W przypadku zaburzeń czynności nerek, u osób z łagodnymi do umiarkowanymi dysfunkcjami, dawkowanie powinno być dostosowane do minimalnej skutecznej ilości i ograniczone do okresu niezbędnego do zarządzania symptomami oraz monitorowania funkcji nerek.

W przypadku zaburzeń czynności wątroby, dawka leku powinna być zminimalizowana i stosowana przez okres czasu wymagany do kontroli objawów oraz monitorowania funkcji wątroby.

Ibuprofen Hasco – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Ibuprofen Hasco:

 • nadwrażliwość na ibuprofen lub inne składniki leku
 • poprzednie reakcje alergiczne na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ
 • przebyte perforacje lub krwawienia z przewodu pokarmowego po NLPZ
 • aktywna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka/dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego
 • ciężka niewydolność wątroby lub nerek
 • ciężka niewydolność serca lub choroba naczyń wieńcowych
 • skaza krwotoczna
 • trzeci trymestr ciąży
 • krwawienie mózgowo-naczyniowe lub inne aktywne krwawienie
 • dzieci poniżej 6 lat o masie ciała poniżej 20 kg
 • znaczne odwodnienie organizmu
 • choroba z nieznanym pochodzeniem i tworzeniem się nieprawidłowych komórek krwi.

Jednoczesne stosowanie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

Środki ostrożności:
Lek Ibuprofen Hasco powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z chorobami układu krążenia, nadciśnieniem tętniczym oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z historią chorób przewodu pokarmowego, ze względu na ryzyko wystąpienia krwawień, owrzodzeń lub perforacji. U pacjentów z astmą oskrzelową lub alergicznymi reakcjami na inne leki, ibuprofen może wywołać skurcz oskrzeli. U osób starszych zwiększa się ryzyko działań niepożądanych. W przypadku długotrwałego stosowania leku zaleca się regularne monitorowanie parametrów czynności wątroby, nerek oraz obrazu krwi.

Stosowanie ibuprofenu może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, szczególnie przy dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Ibuprofen Hasco a zakażenia

Stosowanie Ibuprofen Hasco może maskować objawy zakażenia, takie jak gorączka i ból, co może opóźnić właściwe leczenie i zwiększyć ryzyko powikłań, szczególnie w przypadku zapalenia płuc i zakażeń skóry w przebiegu ospy wietrznej. W przypadku utrzymujących się lub nasilających się objawów zakażenia podczas terapii, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska.

Ibuprofen Hasco a zaburzenia krzepnięcia

Ibuprofen może wpływać na proces krzepnięcia krwi, tymczasowo hamując agregację płytek i wydłużając czas krwawienia. Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia powinni być pod szczególną obserwacją podczas stosowania tego leku.

Interakcje z innymi lekami

Interakcje leku Ibuprofen Hasco z innymi lekami:

Lek Ibuprofen Hasco może oddziaływać z różnymi grupami farmakologicznymi, wpływając na ich działanie lub ulegając zmianom pod ich wpływem. Zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed jednoczesnym stosowaniem Ibuprofen Hasco z innymi lekami. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym inhibitory COX-2 (np. celekoksyb, etorykoksyb) oraz kwas acetylosalicylowy w dawkach przeciwbólowych, ze względu na ryzyko nasilenia działań niepożądanych
 • leki przeciwzakrzepowe (np. aspiryna, warfaryna, tyklopidyna), które mogą zwiększać ryzyko krwawień
 • leki hipotensyjne, w tym inhibitory ACE (np. kaptopryl), beta-blokery (np. atenolol) oraz antagoniści receptora angiotensyny II (np. losartan), które mogą mieć obniżoną skuteczność
 • leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak inhibitory ACE, beta-adrenolityki, diuretyki oraz leki oszczędzające potas
 • metotreksat, lek przeciwnowotworowy, którego toksyczność może być zwiększona.
 • leki przeciwdepresyjne, w tym moklobemid, lit oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny.
 • glikozydy nasercowe (np. digoksyna), których stężenie w surowicy może wzrosnąć.
 • fenytoina, lek przeciwpadaczkowy, oraz kortykosteroidy, których działanie może być nasilone
 • cyklosporyna i takrolimus, leki immunosupresyjne, zwiększające ryzyko nefrotoksyczności
 • leki przeciwwirusowe (zydowudyna, rytonawir) oraz antybiotyki (chinolowe, aminoglikozydowe)
 • pochodne sulfonylomocznika, leki przeciwcukrzycowe, oraz probenecyd i sulfinpyrazon, stosowane w leczeniu dny.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Ibuprofen Hasco w ciąży

Lek Ibuprofen Hasco jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, ze względu na potencjalne ryzyko dla płodu i komplikacje porodowe. W pierwszych dwóch trymestrach jego użycie powinno być ograniczone do sytuacji niezbędnych i zaleconych przez lekarza. Od 20. tygodnia ciąży, długotrwałe stosowanie może zakłócić funkcjonowanie nerek płodu i zmniejszyć ilość płynu owodniowego. W przypadku konieczności leczenia przez więcej niż kilka dni, zalecana jest szczególna kontrola medyczna.

Ibuprofen Hasco a karmienie piersią

Ibuprofen Hasco przenika do mleka matki, jednak przy krótkotrwałym stosowaniu w dawkach leczniczych negatywny wpływ na niemowlę jest mało prawdopodobny. Przy dłuższym leczeniu, należy rozważyć zakończenie karmienia piersią.

Ibuprofen Hasco – skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku Ibuprofen Hasco:

Wskazaniem do natychmiastowego odstawienia leku i pilnej kontroli lekarskiej są objawy takie jak:

 • owrzodzenia lub uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego
 • krwawienia z przewodu pokarmowego, manifestujące się smolistymi stolcami lub krwawymi wymiotami
 • ostry ból w nadbrzuszu
 • zaburzenia widzenia
 • reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna
 • zwiększenie masy ciała lub obrzęki.

Najczęstsze działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Mogą występować: owrzodzenia, perforacje lub krwawienia, które mogą być śmiertelne, szczególnie u osób starszych. 

Poniżej przedstawiono podział działań niepożądanych ze względu na częstotliwość występowania:

Często (występują u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów):

 • zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty
 • wzdęcia i emisja gazów, biegunka, niestrawność
 • zaparcia, drobne krwawienia z przewodu pokarmowego (rzadko prowadzące do anemii).

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów):

 • reakcje alergiczne: wysypka, świąd, duszności 
 • ból głowy, senność, zawroty głowy, bezsenność
 • pobudzenie, rozdrażnienie, zmęczenie
 • zaburzenia widzenia
 • owrzodzenia przewodu pokarmowego, krwawienia, perforacje
 • zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego
 • krwawe wymioty.

Rzadko (występują u 1 od 10 na 10000 leczonych pacjentów):

 • szumy uszne
 • uszkodzenie tkanki nerki (martwica brodawek) i podwyższone stężenie kwasu moczowego.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 leczonych pacjentów):

 • ciężkie reakcje nadwrażliwości: obrzęk twarzy, języka, wewnętrzny krtani, niewydolność oddechowa, tachykardia, hipotensja, wstrząs anafilaktyczny
 • reakcje pęcherzowe: zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, złuszczające zapalenie skóry
 • zaburzenia układu krwiotwórczego: niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza
 • obrzęki, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek z ostrą niewydolnością
 • zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby
 • kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego
 • nadciśnienie tętnicze
 • zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, zwężenia jelita
 • reakcje psychotyczne, depresja
 • zakażenia związane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • ciężkie zakażenia skóry i powikłania tkanki miękkiej przy zakażeniu wirusem ospy wietrznej.

Częstość nieznana:

 • zespół DRESS: objawy obejmują wysypkę, gorączkę, powiększenie węzłów chłonnych, zwiększenie liczby eozynofilów
 • ostra uogólniona osutka krostkowa: czerwona, łuskowata wysypka z zgrubieniami i pęcherzami, często w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z towarzyszącą gorączką na początku leczenia
 • fotowrażliwość skóry: zwiększona wrażliwość na światło.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C. Aby zapewnić ochronę przed działaniem światła, konieczne jest utrzymanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Miejsce przechowywania powinno być niewidoczne i niedostępne dla dzieci.


Inne leki na ból kręgosłupa:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Ibuprofen Hasco (7)

Ibuprofen Hasco 200 mg jest dostępny tylko na receptę.

Ibuprofen Hasco podobnie jak wiele innych leków przeciwbólowych, nie jest zalecany do stosowania jednocześnie z alkoholem.

Ibuprofen Hasco 200 mg nie jest antybiotykiem.

Ibuprofen, zawarty w kapsułkach Ibuprofen Hasco zazwyczaj zaczyna działać stosunkowo szybko, zazwyczaj w ciągu 30 minut od przyjęcia doustnego.

Ibuprofen Hasco, podobnie jak inne preparaty ibuprofenu, może być stosowany w łagodzeniu objawów związanych z przeziębieniem, takimi jak ból gardła, ból głowy, ból mięśniowy czy gorączka. Ibuprofen ma właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, co może pomóc w złagodzeniu niektórych objawów przeziębienia.

Preparat jest przeznaczony dla pacjentów o masie ciała powyżej 20 kg, co odpowiada wiekowi około 6 lat.

Ibuprofen Hasco nie ma bezpośredniego zamiennika na receptę.

e-Konsultacja z Receptą Online
Ibuprofen Hasco

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.