e-Konsultacja z Receptą Online

Olfen 100 SR

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Olfen 100 SR? Cena, refundacja

Lek Olfen 100 SR nie jest obecnie refundowany. Jego cena 100% zależy od wielkości opakowania (10 lub 20 kapsułek) oraz od apteki i wynosi od ok. 19 zł do ok. 54 zł. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Olfen 100 SR – jak działa, na co i dla kogo?

Olfen 100 SR jest lekiem zaliczanym do kategorii niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jego działanie polega na łagodzeniu symptomów związanych ze stanami zapalnymi, takimi jak ból i obrzęk. Należy podkreślić, że lek ten nie oddziałuje na przyczyny zapalenia ani gorączki.

Zastosowanie Olfen 100 SR obejmuje terapię różnorodnych stanów bólowych i zapalnych. Lek ten jest wskazany w przypadku ostrych stanów zapalnych stawów, a także w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych stawów, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów. Ponadto jest stosowany w terapii zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroby Bechterewa), innych reumatycznych chorób kręgosłupa, a także w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów i zapaleń stawów kręgosłupa. Lek znajduje również zastosowanie w leczeniu reumatycznych stanów zapalnych tkanek miękkich oraz w sytuacjach bolesnego obrzęku lub zapalenia wynikających z kontuzji.

Olfen 100 SR – skład leku

Olfen 100 SR zawiera jako substancję czynną diklofenak sodowy w ilości 100 mg na każdą tabletkę.

W skład substancji pomocniczych wchodzą: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna PH 102, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, glicerolu trójmirystynian, tlenek tytanu (E 171), trietylu cytrynian, krzemionka koloidalna uwodniona, kopolimer metakrylanu amonowego (typ B).

Dodatkowe składniki: Otoczka kapsułki składa się z żelatyny, tlenku tytanu (E 171), tlenku żelaza czerwonego (E 172), tlenku żelaza czarnego (E 172) oraz erytrozyny (E 127). Tusz użyty do nadruku na kapsułce zawiera szelak, tlenek żelaza czarnego (E 172), glikol propylenowy (E 1520) oraz wodorotlenek amonu.

Olfen 100 SR – dawkowanie

Dorośli: Zalecana dawka początkowa mieści się w przedziale 100 mg do 150 mg diklofenaku sodowego na dobę. Standardowo przyjmuje się 1 kapsułkę (100 mg) dziennie, chyba że specjalista zadecyduje inaczej. W przypadku potrzeby możliwe jest połączenie terapii z dodatkowymi dawkami diklofenaku sodowego w formie tabletek lub kapsułek doodbytniczych, nie przekraczając łącznej maksymalnej dawki 150 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby: U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, modyfikacja dawki nie jest wymagana.

Pacjenci w podeszłym wieku: Wymagana jest szczególna ostrożność oraz stosowanie najmniejszej efektywnej dawki przez okres niezbędny do złagodzenia objawów. Konieczne jest regularne monitorowanie ryzyka krwawień z przewodu pokarmowego.

Dzieci i młodzież: Stosowanie leku Olfen 100 SR w tej grupie wiekowej jest przeciwwskazane.

Sposób podania: Kapsułki należy połykać w całości, przed posiłkiem, popijając szklanką wody. Nie wolno ich żuć.

Czas stosowania: Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich dotyczących czasu trwania terapii.

Przypadkowe przedawkowanie: W przypadku zażycia większej niż zalecana dawka, konieczne jest niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem, farmaceutą lub udanie się do najbliższego szpitala.

Pominięcie dawki: W przypadku pominięcia dawki, należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się czas na kolejną dawkę – wówczas należy kontynuować leczenie zgodnie z harmonogramem. Nie wolno stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie leczenia: W razie wątpliwości dotyczących stosowania leku, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Olfen 100 SR – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Olfen 100 SR:

 • nadwrażliwość na diklofenak sodowy lub inne składniki leku,
 • choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • poprzednie krwawienia lub perforacja jelit lub żołądka związane z NLPZ,
 • ciężka niewydolność wątroby, nerek, serca,
 • reakcje alergiczne na NLPZ, np. astma, katar, ból w klatce piersiowej,
 • choroby serca i (lub) naczyń mózgowych, np. zawał serca, udar,
 • zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych),
 • ostatni trymestr ciąży.

Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem leku Olfen 100 SR, konsultacja z lekarzem jest wymagana, szczególnie w przypadku:

 • jednoczesnego stosowania innych NLPZ, kortykosteroidów, antykoagulantów, niektórych antydepresantów,
 • astmy, alergii,
 • przebytych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, np. wrzodów, krwawień,
 • stanów zapalnych okrężnicy lub przewodu pokarmowego,
 • problemów z sercem, wysokim ciśnieniem krwi,
 • problemów z nerkami lub wątrobą,
 • obrzęku stóp,
 • zaburzeń krwawienia, innych chorób krwi, porfirii,
 • palenia tytoniu, cukrzycy, dusznicy bolesnej, zakrzepów, nadciśnienia, wysokiego cholesterolu,
 • planowanych lub niedawnych operacji żołądka lub przewodu pokarmowego.

Dodatkowe informacje:

 • nie łączyć z innymi ogólnie działającymi NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2,
 • możliwe zwiększenie ryzyka zawału serca lub udaru przy dużych dawkach i długotrwałym leczeniu,
 • może maskować objawy zakażenia,
 • rzadkie, ale ciężkie reakcje alergiczne skórne są możliwe,
 • osoby starsze powinny stosować minimalną skuteczną dawkę i zgłaszać wszelkie działania niepożądane.

Interakcja z innymi lekami

Przed rozpoczęciem terapii należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich stosowanych obecnie lub niedawno lekach, w tym tych planowanych do przyjęcia. Istotne jest uwzględnienie interakcji z:

 • lekami przeciwdepresyjnymi (np. lit, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny),
 • glikozydami nasercowymi (np. digoksyna),
 • lekami moczopędnymi,
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny oraz beta-adrenolitykami,
 • innymi lekami przeciwzapalnymi (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen),
 • kortykosteroidami,
 • lekami przeciwzakrzepowymi,
 • lekami przeciwcukrzycowymi (z wyjątkiem insuliny),
 • metotreksatem,
 • cyklosporyną,
 • chinolonami przeciwbakteryjnymi,
 • fenytoiną,
 • kolestypolem i cholestyraminą,
 • sulfinpyrazonem,
 • worykonazolem,
 • mifeprystonem.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie Olfen 100 SR w ciąży: 

Stosowanie Olfen 100 SR jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży, ze względu na potencjalne ryzyko dla płodu i komplikacje porodowe. Wpływa na funkcje nerek i serca płodu, może zwiększać ryzyko krwawień i wpłynąć na czas trwania porodu. W pierwszych dwóch trymestrach lek powinien być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem i tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, w najniższej efektywnej dawce i przez najkrótszy możliwy czas. Po 20. tygodniu ciąży długotrwałe stosowanie może prowadzić do małowodzia lub zwężenia przewodu tętniczego. W przypadku konieczności dłuższego leczenia zalecane jest monitorowanie stanu płodu.

Stosowanie Olfen 100 SR podczas karmienia piersią:

Podczas przyjmowania Olfen 100 SR nie zaleca się karmienia piersią, gdyż substancje czynne leku mogą przenikać do mleka matki i negatywnie wpływać na dziecko.

Olfen 100 SR – skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane podczas stosowania leku Olfen 100 SR:

Częste (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • nudności,
 • wymioty,
 • biegunka,
 • niestrawność,
 • bóle brzucha,
 • wzdęcia,
 • utrata apetytu,
 • zaburzenia czynności wątroby (np. podwyższone poziomy aminotransferaz),
 • wysypka.

Rzadkie (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • senność,
 • pokrzywka,
 • obrzęki.

Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • dezorientacja,
 • depresja,
 • insomnia,
 • koszmary senne,
 • drażliwość,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • parestezje,
 • zaburzenia pamięci,
 • niepokój,
 • drżenie,
 • dysgeuzja,
 • zaburzenia wzroku lub słuchu,
 • zapalenie płuc,
 • aftowe zapalenie jamy ustnej,
 • zaparcia,
 • erozje przełyku,
 • palpitacje,
 • alopecja,
 • fotodermatoza,
 • anemia.

Przechowywanie leku Olfen 100 SR

Przechowywanie leku powinno być realizowane w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo i utrzymanie właściwości farmaceutycznych. Lek musi być umieszczony w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 25°C.


Inne leki na ból kręgosłupa:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Olfen 100 SR (4)

Lek Olfen 100 SR jest stosowany w łagodzeniu bólu i stanów zapalnych, takich jak ból pourazowy, ból reumatyczny, ból zęba czy ból związany z zaburzeniami zapalnymi.

Podczas stosowania leku Olfen 100 SR zaleca się zachowanie ostrożności w spożyciu alkoholu, ponieważ może to zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza dotyczących przewodu pokarmowego oraz wpływać na funkcję nerek.

Nie, lek Olfen 100 SR na ból zęba dostępny jest wyłącznie na receptę.

Wśród leków, które zawierają taką samą substancję czynną jak Olfen 100 SR tabletki wymienić można m.in. Dicloberl retard czy Voltaren SR 100.

e-Konsultacja z Receptą Online
Olfen 100 SR

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.