e-Konsultacja z Receptą Online

Ketokaps Med

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Ketokaps Med? Cena, refundacja

Lek Ketokaps Med 100 mg jest refundowany. Jego cena 100% zależy od ilości tabletek w opakowaniu i wynosi od ok. 12,04 zł do ok. 23,21 zł. Kapsułki Ketokaps Med mogą być bezpłatne dla pacjentów, którzy mają wskazania do ich refundacji.

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Ketokaps Med — jak działa, na co i dla kogo?

Ketokaps Med to lek zawierający ketoprofen, który jest aktywnym składnikiem farmakologicznym. Ketoprofen klasyfikowany jest jako niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) i charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym, przeciwbólowym oraz przeciwgorączkowym. Jego mechanizm działania opiera się na hamowaniu syntezy prostaglandyn, co jest kluczowe w modulacji procesów zapalnych i bólowych w organizmie.

Lek Ketokaps Med znajduje zastosowanie w leczeniu objawowym różnorodnych stanów patologicznych. Jest stosowany przede wszystkim w przypadkach zapalnych, zwyrodnieniowych i metabolicznych schorzeń reumatycznych. Ponadto jest wskazany do łagodzenia bólu w takich stanach jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów (osteoartroza), szczególnie gdy towarzyszy im intensywny ból i znaczące ograniczenie sprawności pacjenta, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, bolesne miesiączkowanie oraz bóle o umiarkowanym nasileniu o różnej etiologii.

Ketokaps Med — skład leku

Ketokaps Med charakteryzuje się obecnością ketoprofenu jako substancji czynnej. W każdej kapsułce znajduje się 100 mg tej substancji.

W składzie leku, oprócz substancji czynnej, występują również substancje pomocnicze, które obejmują makrogol 400, 50-procentowy roztwór wodorotlenku potasu oraz wodę oczyszczoną. Otoczka kapsułki składa się z żelatyny, sorbitolu w formie ciekłej, częściowo odwodnionego, czerwieni koszenilowej (E 124) oraz wody oczyszczonej.

Ketokaps Med — dawkowanie

Dawkowanie leku Ketokaps Med powinno być ograniczone do minimalnej efektywnej ilości oraz najkrótszego wymaganego czasu, aby złagodzić symptomy. W przypadku, gdy symptomy infekcji, takie jak gorączka i ból, nie ustępują lub nasilają się, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska.

Dorośli oraz młodzież powyżej 15. roku życia zwykle przyjmują 1 kapsułkę 1-2 razy dziennie, co odpowiada dawce od 100 do 200 mg ketoprofenu na dobę. W schorzeniach, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, osteoartroza oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zalecana dawka to 1 kapsułka maksymalnie 2 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 200 mg ketoprofenu. Przed zastosowaniem maksymalnej dawki, lekarz oceni stosunek ryzyka do korzyści.

Lek przyjmuje się doustnie, kapsułkę należy połknąć w całości, popijając przynajmniej pół szklanki wody. Może być zalecone jednoczesne stosowanie leków neutralizujących lub osłaniających błonę śluzową żołądka, aby zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu ketoprofenu na przewód pokarmowy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 15. roku życia jest przeciwwskazane. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się stosowanie najmniejszych efektywnych dawek, ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki, konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania mogą obejmować: letarg, senność, nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, krwawe wymioty, smoliste stolce, zaburzenia świadomości, zahamowanie ośrodka oddechowego, drgawki, zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek. W takich przypadkach lekarz może zastosować płukanie żołądka oraz leczenie objawowe i podtrzymujące.

W sytuacji pominięcia dawki, nie należy stosować dawki podwójnej, aby uzupełnić pominiętą dawkę.

Ketokaps Med — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Ketokaps Med:

 • nadwrażliwość na ketoprofen lub jakikolwiek składnik leku,
 • poprzednie reakcje alergiczne na ketoprofen, kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ,
 • trzeci trymestr ciąży,
 • aktywna choroba wrzodowa żołądka/dwunastnicy, przebyte krwawienia lub perforacje przewodu pokarmowego,
 • ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek,
 • skaza krwotoczna.

Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem Ketokaps Med, konsultacja z lekarzem jest zalecana w przypadku:

 • przebytych chorób przewodu pokarmowego, co może nasilić objawy,
 • jednoczesnego przyjmowania leków zwiększających ryzyko owrzodzeń lub krwawień,
 • astmy oskrzelowej, przewlekłego nieżytu nosa, zapalenia zatok, polipów nosa, szczególnie przy nadwrażliwości na NLPZ,
 • chorób serca, tętnic obwodowych, naczyń mózgowych, ryzyka chorób układu krążenia,
 • chorób nerek, wątroby, zaburzeń gospodarki wodnej, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie nerek,
 • podeszłego wieku, zwiększającego ryzyko działań niepożądanych.

Dodatkowe informacje:

 • u pacjentów z zakażeniami należy zachować ostrożność.

Interakcja z innymi lekami

Lek Ketokaps Med może wchodzić w interakcje z różnymi grupami farmakologicznymi. Przed zastosowaniem Ketokaps Med, konieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie w przypadku stosowania:

 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), w tym selektywnych inhibitorów COX-2, jak kwas acetylosalicylowy, diklofenak, naproksen,
 • leków przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych, np. heparyna, warfaryna, klopidogrel, tyklopidyna, dabigatran, apiksaban, rywaroksaban, edoksaban,
 • lit – stosowany w terapii psychiatrycznej,
 • metotreksat – w dawkach powyżej 15 mg tygodniowo.

Dodatkowo należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu Ketokaps Med z:

 • lekami podwyższającymi poziom potasu we krwi, takimi jak sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory ACE, antagoniści receptora angiotensyny II, heparyny, cyklosporyna, takrolimus, trymetoprym,
 • lekami moczopędnymi,
 • metotreksatem – w dawkach mniejszych niż 15 mg tygodniowo,
 • lekami hipotensyjnymi – obniżającymi ciśnienie tętnicze,
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – stosowanymi w leczeniu depresji,
 • kortykosteroidami – stosowanymi w terapii bólu, obrzęku, alergii, astmy, chorób reumatoidalnych i skórnych,
 • pentoksyfiliną – lekiem na ból mięśni związany z chorobami naczyń obwodowych,
 • probenecydem – stosowanym w terapii dny moczanowej,
 • tenofowirem – w leczeniu zakażeń wirusowych,
 • lekami immunosupresyjnymi, np. po przeszczepach (cyklosporyna, takrolimus),
 • lekami przeciwcukrzycowymi,
 • lekami przeciwpadaczkowymi,
 • lekami kardiologicznymi, takimi jak glikozydy naparstnicy, beta-adrenolityki, nikorandyl,
 • antybiotykami z grupy chinolonów.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Ketokaps Med w ciąży: 

Stosowanie Ketokaps Med jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży z uwagi na potencjalne ryzyko dla płodu, w tym zaburzenia nerkowe i sercowe, zwiększone ryzyko krwawień oraz możliwe komplikacje porodowe. W pierwszych dwóch trymestrach lek może być stosowany wyłącznie po ocenie korzyści do ryzyka przez lekarza. Od 20. tygodnia ciąży długotrwałe przyjmowanie leku może prowadzić do małowodzia lub zwężenia przewodu tętniczego płodu, wymagając dodatkowej obserwacji medycznej przy dłuższym leczeniu.

Stosowanie leku Ketokaps Med podczas karmienia piersią: 

Nie zaleca się stosowania Ketokaps Med podczas laktacji.

Ketokaps Med— skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Ketokaps Med:

Najczęstsze działania niepożądane leku (występujące u mniej niż 1 na 10 osób):

 • niestrawność, nudności, bóle brzucha, wymioty,
 • astenia, złe samopoczucie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 osób):

 • bóle i zawroty głowy, senność,
 • zaparcie, biegunka, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • wysypka, zaczerwienienie, świąd,
 • obrzęk, 
 • zmęczenie.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • niedokrwistość, parestezje, zaburzenia widzenia,
 • szumy uszne, duszność, możliwość napadu astmy,
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie żołądka,
 • zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększone stężenie bilirubiny,
 • zwiększenie masy ciała.

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

 • agranulocytoza, trombocytopenia, zahamowanie czynności szpiku, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia,
 • reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny,
 • depresja, omamy, dezorientacja, zaburzenia nastroju,
 • niewydolność serca, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń,
 • skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa,
 • zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna, krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • nadwrażliwość na światło, łysienie, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

Przechowywanie leku Ketokaps Med

Przechowywanie leku powinno odbywać się w sposób zapewniający jego ochronę przed dostępem dzieci, zatem miejsce to musi być dla nich niewidoczne i niedostępne. Lek należy utrzymywać w warunkach temperaturowych poniżej 25°C. Aby zabezpieczyć lek przed działaniem światła, konieczne jest zachowanie go w oryginalnym opakowaniu.


Inne leki na ból kręgosłupa:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Ketokaps Med (3)

Leki dostępne na receptę, które zawierają taką samą jak Ketokaps Med substancję czynną, to m.in.: Refastin, Ketonal forte czy Profenid.

Podczas stosowania leku Ketokaps Med 100 mg pacjent nie powinien spożywać alkoholu.

Nie, lek Ketokaps Med dostępny jest wyłącznie na podstawie ważnej recepty.

e-Konsultacja z Receptą Online
Ketokaps Med

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.