e-Konsultacja z Receptą Online

Miflonide Breezhaler

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Miflonide Breezhaler – informacje o leku

Miflonide Breezhaler jest lekiem sterydowym do stosowania wziewnego. Działa przeciwzapalnie, a dodatkowo zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych. Nadaje się do leczenia osób dorosłych i dzieci. 

 • dawki: Miflonide Breezhaler 400 µg, Miflonide Breezhaler 200 µg
 • postać: proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
 • substancja czynna: budezonid (Budesonidum)
 • kategoria: Astma
 • podmiot odpowiedzialny: Novartis Poland Sp. z o.o., Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Miflonide Breezhaler – ulotka dla pacjenta

Miflonide Breezhaler – charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Ile kosztuje lek Miflonide Breezhaler? Cena, refundacja

Miflonide Breezhaler to lek refundowany w wskazaniach takich jak: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli i wirusowe zapalenie krtani u dzieci. Jest dostępny bezpłatnie dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75. roku życia. Jego cena, przy pełnej odpłatności, różni się w zależności od dawki leku:

 • Miflonide Breezhaler 400 – cena: ok. 40 zł,
 • Miflonide Breezhaler 200 – cena: ok. 23 zł.

Koszt zakupu tego preparatu leczniczego w ryczałcie wynosi ok. 8–9 zł, zaś przy odpłatności 30% – ok. 12 zł.

Miflonide Breezhaler – opis i właściwości. Jak działa lek?

Miflonide Breezhaler – lek o działaniu przeciwzapalnym zawierający kortykosteroid zwany budezonidem – stosuje się w długotrwałym leczeniu astmy oskrzelowej i innych chorób układu oddechowego. Zmniejsza stan zapalny w płucach, łagodzi objawy astmy, zapobiega napadom duszności i ułatwia oddychanie. 

Jako proszek do inhalacji może być podawany tylko wziewnie, przy użyciu inhalatora Breezhaler. W razie zaostrzenia objawów astmy lekarz oprócz leków wziewnych, takich jak Miflonide Breezhaler, może zalecić przyjmowanie preparatów doustnych.

Miflonide Breezhaler – zamienniki

Bezpośrednim zamiennikiem leku Miflonide Breezhaler jest Budezonid Lek-Am – proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, który zawiera takie same dawki budezonidu (200µg lub 400 µg). Podobne, ale nie tożsame preparaty (ze względu na inną postać farmaceutyczną i/lub dawkę substancji czynnej), to m.in. Budesonide Easyhaler, Nebbud, Budelin Novolizer.

Inne leki to m.in. Duomox.

Miflonide Breezhaler – skład leku

W składzie leku – oprócz substancji czynnej (budezonidu) – znajdują się substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, woda oczyszczona, żelatyna, czerwony tlenek żelaza (E 172), dwutlenek tytanu (E171), czarny tlenek żelaza (E 172), czerwień koszenilowa (E124). Dwie ostatnie substancje występują tylko w preparacie o dawce 400 µg. Składnikami tuszu używanego do nadruków na kapsułkach są: szelak (E 904), glikol propylenowy (E 1520), stężony wodorotlenek amonu (E 527), czarny tlenek żelaza (E 172) oraz wodorotlenek potasu (E 525).

Miflonide Breezhaler – na co i dla kogo?

Preparat jest przeznaczony przede wszystkim dla osób z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Pozostałe wskazania do stosowania leku Miflonide Breezhaler to m.in. zapalenie krtani i eozynofilowe zapalenie oskrzeli. 

W grupie pacjentów leczonych inhalacjami z budezonidu mogą znajdować się zarówno dorośli, jak i dzieci powyżej 6. roku życia (osoby nieletnie powinny wykonywać inhalacje tylko pod nadzorem opiekuna).

Miflonide Breezhaler – dawkowanie

Proszek do inhalacji Miflonide Breezhaler zawsze powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza, który dobiera dawkę leku indywidualnie dla każdego pacjenta. Ogólne informacje na temat stosowania wziewnego znajdują się w ulotce dla użytkownika.

Zgodnie z zawartymi tam instrukcjami pojedyncza dawka inhalacyjna dla dorosłych wynosi na ogół 200–400 µg i powinna być przyjmowana dwa razy na dobę (w razie konieczności – i tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim – możliwe jest jej zwiększenie do 1600 µg). Dawka rekomendowana dla dzieci (powyżej 6. roku życia) to 200 µg raz lub dwa razy na dobę (maksymalna dawka dobowa: 800 µg). Zaleca się wykonywanie inhalacji codziennie o tych samych porach.

Przerwać stosowanie preparatu można tylko na wyraźne zalecenie lekarza i w przypadku wystąpienia ostrych działań niepożądanych. Nagłe wstrzymanie leczenia przyczynia się do nasilenia objawów astmy.

Miflonide Breezhaler – przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Miflonide Breezhaler w przypadku uczulenia na budezonid lub nietolerancję innego składnika tego preparatu (np. laktozy). Przeciwwskazaniem do podjęcia leczenia jest też gruźlica płuc (aktywna bądź przebyta w przeszłości). Szczególne środki ostrożności (np. dodatkową konsultację lekarską) powinny powziąć osoby doświadczające trudności w oddychaniu z przyczyn innych niż astma czy POChP, ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby oraz przyjmujące inne leki z grupy kortykosteroidów. 

Pacjenci stosujący budezonid zawsze powinni mieć przy sobie leki o działaniu doraźnym na wypadek wystąpienia napadu astmy. Miflonide Breezhaler nie nadaje się do leczenia ostrych napadów duszności.

Interakcje z innymi lekami

Lekami wchodzącymi w interakcje z preparatem Miflonide Breezhaler są przede wszystkim inhibitory CYP3A4 stosowane w leczeniu zakażeń (np. klarytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, atazanawir, nelfinawir, amiodaron), które po skojarzeniu z budezonidem mogą wpływać na czynność kory nadnerczy. 

Dla działania Miflonide Breezhaler nieobojętne bywają też farmaceutyki wykorzystywane w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Zdarza się, że pacjent przyjmujący którykolwiek z wymienionych leków musi zmienić dawkowanie lub zastosować się do innych środków ostrożności.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Miflonide Breezhaler w ciąży może być stosowany jedynie, gdy lekarz stwierdzi, że korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Zaleca się wówczas przyjmowanie najmniejszej dawki budezonidu wystarczającej do utrzymania kontroli nad chorobą. Stosowanie preparatu Miflonide Breezhaler w okresie karmienia piersią nie jest wskazane.

Miflonide Breezhaler – skutki uboczne

Miflonide Breezhaler – jak każdy lek – może wywoływać skutki uboczne. Do rzadkich działań niepożądanych, które jednocześnie są najbardziej niebezpieczne, należą:

 • objawy paradoksalnego skurczu oskrzeli (zaburzenia oddychania, świszczący oddech),
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne (wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy języka, twarzy i gardła, trudności w oddychaniu),
 • zahamowanie czynności kory nadnerczy (skrajne osłabienie organizmu, znaczne zmniejszenie masy ciała, nudności, uporczywa biegunka),
 • zaburzenia hormonalne związane z zespołem Cushinga (zwiększenie masy ciała, księżycowaty kształt twarzy),
 • zwiększone ciśnienie w gałce ocznej i nieostre widzenie,
 • depresja, niepokój i zaburzenia psychotyczne,
 • spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,
 • zmniejszenie gęstości kości.

Ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych istnieje również w przypadku zastąpienia kortykosteroidu doustnego lekiem podawanym wziewnie. Obrzęk języka czy krtani mogący utrudniać oddychanie oraz uczucie silnego skurczu oskrzeli powinny skłonić pacjenta do natychmiastowego poszukiwania pomocy lekarskiej.

Na liście możliwych skutków ubocznych znajduje się również szereg innych następstw stosowania leku. Duża częstość występowania dotyczy takich działań niepożądanych jak:

 • chrypka, kaszel i podrażnienie dolnych dróg oddechowych,
 • dysfonia (zaburzenie funkcji głosu),
 • kandydoza jamy ustnej i gardła,
 • zwiększona aktywność psychoruchowa, niepokój ruchowy i nerwowość (szczególnie u dzieci),
 • zapalenie płuc u pacjentów z POChP,
 • drżenia i skurcze mięśni.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kandydozy, trzeba pamiętać o przepłukiwaniu jamy ustnej wodą po zastosowaniu każdej dawki leku (wody nie wolno połykać). Pozostałości po preparacie Miflonide Breezhaler należy od razu usuwać z komory inhalatora.

Nie wykazano, by lek w istotnym stopniu wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu i w temperaturze poniżej 25 st. C. Kapsułki zawsze powinny znajdować się wewnątrz blistrów. Niedozwolone jest przetrzymywanie ich w inhalatorze ani stosowanie w przypadku, gdy opakowanie uległo uszkodzeniu.


Inne leki na astmę:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Miflonide Breezhaler (4)

Wstępne badania nad lekiem Miflonide Breezhaler wykazały, że w określonych przypadkach medycznych może on mieć zastosowanie w leczeniu choroby COVID-19. Wciąż jednak nie ma wystarczających dowodów naukowych potwierdzających skuteczność tego preparatu w zwalczaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Niemniej jednak – z uwagi na brak zagrożeń dla bezpieczeństwa pacjenta – wśród lekarzy zdarza się przepisywanie leku Miflonide Breezhaler na kaszel wywołany przez COVID-19.

Breezhaler to powszechnie stosowany inhalator na astmę, który jest dołączony do opakowania leku Miflonide Breezhaler. Aby poprawnie go użyć, należy:

 1. Zdjąć nakładkę i otworzyć inhalator.
 2. Wyjąć kapsułkę z blistra i umieścić w komorze inhalatora, uważając, by nie znalazła się bezpośrednio w ustniku.
 3. Zamknąć inhalator (podczas zamykania powinien pojawić się odgłos „kliknięcia”) i zwolnić boczne przyciski.
 4. Wykonać pełny wydech (jeszcze bez umieszczania w jamie ustnej inhalatora).
 5. Ściśle objąć ustnik wargami, a następnie wykonać szybki i głęboki wdech, podczas którego powinny pojawić się słodki posmak w ustach i świst słyszalny z inhalatora (jeśli odgłos nie występuje, należy otworzyć inhalator i poluzować kapsułkę bez naciskania bocznych przycisków).

Pod żadnym pozorem nie należy połykać kapsułek, które bezpośrednio po wyjęciu z blistra powinny trafiać do komory inhalatora! Szczegółowa instrukcja użytkowania urządzenia do inhalacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Ani ulotka dla pacjenta, ani charakterystyka produktu leczniczego nie uwzględniają informacji na temat łączenia preparatu Miflonide Breezhaler z alkoholem. Zasadniczo jednak spożywanie napojów alkoholowych w trakcie leczenia kortykosteroidami nie jest zalecane.

Czas stosowania leku Miflonide Breezhaler zależy wyłącznie od zalecenia lekarza. Zasadne jest przyjmowanie preparatu nawet wówczas, gdy objawy choroby nie występują, gdyż zapobiega on nawracaniu napadów astmy.

e-Konsultacja z Receptą Online
Miflonide Breezhaler

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.