e-Konsultacja z Receptą Online

Systen Sequi

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Systen Sequi? Cena, refundacja

Plastry hormonalne Systen Sequi są obecnie refundowane — ich cena 100% wynosi ok. 30,07 zł. Systen Sequi plastry mogą być bezpłatne lub częściowo refundowane dla pacjentów, którzy mają do tego wskazania. 

Cena tego leku w przyszłości może ulec zmianie.

Systen Sequi – jak działa, na co i dla kogo?

Systen Sequi to lek z grupy hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), przeznaczony do stosowania przez skórę. Lek składa się z dwóch rodzajów systemów transdermalnych: plastrów Systen 50 oraz plastrów Systen Conti. Każde opakowanie zawiera po 4 systemy każdego rodzaju.

Mechanizm działania leku opiera się na dostarczaniu do organizmu estradiolu, który jest bioidentyczny z estrogenem wytwarzanym przez jajniki kobiet przed menopauzą, oraz octanu noretysteronu, który należy do grupy progestagenów.

Zastosowanie Systen Sequi ma na celu złagodzenie objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, zaburzenia snu, drażliwość czy depresja, które są wynikiem obniżenia poziomu estrogenów w organizmie kobiety. Preparat jest dedykowany pacjentkom, u których wymienione dolegliwości znacząco wpływają na jakość życia codziennego.

Należy zaznaczyć, że doświadczenie stosowania Systen Sequi u kobiet powyżej 65. roku życia jest ograniczone.

Systen Sequi – skład leku

Systen Sequi jest systemem transdermalnym, który składa się z dwóch rodzajów plastrów. Każdy z czterech plastrów Systen 50 zawiera 3,2 mg estradiolu w formie estradiolu półwodnego jako substancję czynną. Dodatkowo, każdy z czterech plastrów Systen Conti zawiera 3,2 mg estradiolu w formie estradiolu półwodnego oraz 11,2 mg noretysteronu octanu jako substancje czynne.
W składzie leku znajdują się również substancje pomocnicze, które tworzą warstwę adhezyjną, a mianowicie kopolimer akrylowy oraz guma guar. Warstwa ochronna zewnętrzna składa się z poliestru, natomiast warstwa zabezpieczająca przeznaczona do usunięcia przed aplikacją leku wykonana jest z polietylenotereftalanu.

Systen Sequi – dawkowanie

Dawkowanie leku Systen Sequi odbywa się w cyklu czterotygodniowym, gdzie w pierwszych dwóch tygodniach stosuje się plaster Systen 50. Aplikacja odbywa się dwa razy w tygodniu, co 3 lub 4 dni, co skutkuje zużyciem czterech plastrów w tym okresie. W kolejnych dwóch tygodniach stosuje się plaster Systen Conti, również zmieniając go dwa razy w tygodniu w równych odstępach czasowych, co również prowadzi do zużycia czterech plastrów. Po zakończeniu cyklu należy rozpocząć stosowanie nowego opakowania bez przerwy.

W przypadku, gdy aplikacja pierwszego plastra ma miejsce w poniedziałek, wymiana następuje w czwartek, a następnie ponownie w poniedziałek. W sytuacji częściowego lub całkowitego odklejenia się plastra przed zaplanowaną zmianą, należy niezwłocznie przykleić nowy, przy czym należy utrzymać pierwotnie ustalony dzień wymiany.

W terapii objawów menopauzy zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki.

Brak jest danych dotyczących dawkowania u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek. Pacjentki z niewydolnością serca i nerek powinny być pod ścisłą obserwacją ze względu na ryzyko zatrzymania płynów w organizmie podczas stosowania leku Systen Sequi.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, konieczna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, krwawienia śródcyklowe, ból piersi, skurcze i wzdęcia brzucha, które ustępują po usunięciu plastra.

Jeżeli pacjentka zapomni zmienić plaster, należy to uczynić jak najszybciej, zachowując pierwotny harmonogram zmiany. Pominięcie dawki może zwiększyć ryzyko krwawień i plamień śródcyklowych.

Przed planowaną operacją pacjentka powinna poinformować chirurga o stosowaniu leku Systen Sequi. Może być wymagane przerwanie terapii na 4 do 6 tygodni przed zabiegiem w celu zminimalizowania ryzyka zakrzepicy. Konsultacja z lekarzem jest niezbędna przed wznowieniem stosowania leku.

Systen Sequi – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Systen Sequi:

 • nadwrażliwość na estradiol, octan noretysteronu lub inne składniki leku,
 • obecny lub podejrzewany rak piersi,
 • obecny lub podejrzewany nowotwór estrogenozależny, np. rak endometrium,
 • nieleczona hiperplazja endometrium,
 • niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych,
 • ciąża lub okres karmienia piersią,
 • przebyte choroby wątroby z nieprawidłowymi wynikami badań czynnościowych,
 • obecna lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa,
 • zaburzenia krzepnięcia krwi (niedobór białka C, białka S lub antytrombiny),
 • przebyty udar mózgu, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego,
 • porfiria.

Środki ostrożności przy stosowaniu leku Systen Sequi:
Przed rozpoczęciem terapii Systen Sequi, pacjentki powinny poinformować lekarza o wszelkich wcześniejszych schorzeniach, które mogą ulec nasileniu podczas stosowania leku. Wymaga to szczególnej uwagi w przypadku mięśniaków macicy, endometriozy, hiperplazji endometrium, ryzyka zakrzepów, zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, ryzyka nowotworów estrogenozależnych, nadciśnienia tętniczego, chorób wątroby, cukrzycy, kamicy żółciowej, migren, chorób autoimmunologicznych, epilepsji, astmy, otosklerozy, mastopatii, wysokiego poziomu trójglicerydów, zatrzymywania płynów, niedoczynności tarczycy oraz dziedzicznego i nabytego obrzęku naczynioruchowego.

W przypadku wystąpienia żółtaczki, znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego, pierwszego epizodu migreny, ciąży, objawów obrzęku naczynioruchowego lub zakrzepu krwi, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Interakcja z innymi lekami

Interakcje leku Systen Sequi z innymi lekami mogą prowadzić do nieregularnych krwawień. Wymienione substancje mogą zmniejszyć jego działanie:

 • Leki przeciwpadaczkowe: fenobarbital, fenytoina, karbamazepina.
 • Leki przeciwgruźlicze: ryfampicyna, ryfabutyna.
 • Leki antyretrowirusowe: newirapina, efawirenz, rytonawir, nelfinawir.
 • Leki na wirusowe zapalenie wątroby typu C: telaprewir.
 • Preparaty z dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum).

Hormonalna terapia zastępcza może wpływać na działanie:

 • lamotryginy (lek przeciwpadaczkowy), zwiększając ryzyko napadów drgawkowych,
 • leków na HCV: ombitaswir/parytaprewir/rytonawir z dazabuwirem lub bez, glekaprewir/pibrentaswir, mogących zwiększyć aktywność enzymu wątrobowego AlAT.

Nie jest jasne, czy stosowanie Systen Sequi z powyższymi lekami na HCV wpłynie na aktywność AlAT. Zaleca się informowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Testy laboratoryjne: Systen Sequi może wpływać na wyniki badań, np. test tolerancji glukozy, badania czynnościowe tarczycy. Należy poinformować o tym lekarza lub laboratorium.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Systen Sequi w ciąży: 

Stosowanie leku Systen Sequi w ciąży jest przeciwwskazane. W przypadku potwierdzenia ciąży podczas terapii, należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku.

Stosowanie leku Systen Sequi podczas karmienia piersią: 

Karmienie piersią stanowi przeciwwskazanie do stosowania tego leku.

Systen Sequi — skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Systen Sequi:

 • Bardzo częste (więcej niż 1 na 10 pacjentek):
  • reakcje skórne w miejscu podania (rumień, świąd, wysypka).
 • Częste (do 1 na 10 pacjentek):
  • zaburzenia psychiczne (depresja, bezsenność, chwiejność emocjonalna, nerwowość),
  • zaburzenia neurologiczne (migrena, ból głowy),
  • nadciśnienie tętnicze,
  • problemy gastroenterologiczne (ból brzucha, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunka, wzdęcia, nudności),
  • dermatologiczne (świąd, wysypka rumieniowa),
  • bóle mięśniowo-szkieletowe (stawów, pleców, mięśni),
  • zaburzenia ginekologiczne (ból piersi, bolesne miesiączkowanie, obfite krwawienie, zaburzenia cyklu),
  • ogólne (ból, obrzęk, złe samopoczucie, zwiększenie masy ciała).
 • Niezbyt częste (do 1 na 100 pacjentek):
  • infekcje grzybicze (drożdżyca),
  • nowotwory (nowotwór piersi, włókniako-gruczolak piersi),
  • nadwrażliwość,
  • zaburzenia seksualne (zmniejszone/zwiększone libido),
  • neurologiczne (zawroty głowy, parestezje, zaburzenia koncentracji),
  • kardiologiczne (kołatanie serca),
  • ginekologiczne (powiększenie piersi, hiperplazja endometrium, krwawienie z macicy),
  • ogólne (obrzęk uogólniony, zmęczenie).
 • Częstość nieznana:
  • onkologiczne (rak endometrium),
  • zaburzenia nastroju,
  • neurologiczne (incydent mózgowo-naczyniowy, padaczka),
  • zakrzepowo-zatorowe (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna),
  • gastroenterologiczne (wzdęcie brzucha, kamica żółciowa),
  • dermatologiczne (wysypka, zespół Stevens-Johnson’a),
  • ginekologiczne (powiększenie piersi),
  • ogólne (obrzęk obwodowy, obrzęk w miejscu podania).

Przechowywanie leku Systen Sequi

Przechowywanie leku powinno odbywać się w warunkach nieprzekraczających 25°C. Miejsce przechowywania musi być niewidoczne oraz niedostępne dla dzieci.


Inne leki na menopauzę:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Systen Sequi (5)

Obecnie nie ma bezpośredniego zamiennika leku Systen Sequi.

Podczas stosowania leku Systen Sequi spożywanie alkoholu nie jest zalecane, chociaż producent nie wskazuje konkretnych przeciwwskazań.

Nie, Systen Sequi system transdermalny to lek, który jest dostępny wyłącznie na receptę z przepisu lekarza.

Stosowanie leku może wywołać zwiększenie masy ciała u pacjentek.

Brak okresu przy plastrach Systen Sequi jest możliwy, natomiast krwawienie powinno wystąpić zgodnie z cyklem. Może być bardziej skąpe i trwać krócej niż przed stosowaniem tego leku.

e-Konsultacja z Receptą Online
Systen Sequi

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem