e-Konsultacja z Receptą Online

Triplixam

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Triplixam – informacje o leku

To złożony lek na nadciśnienie tętnicze, zawierający trzy substancje czynne: peryndopryl, indapamid i amlodypinę. Każda z tych substancji obniża ciśnienie tętnicze, a działając razem pozwalają na kontrolę ciśnienia krwi u pacjenta. Lek jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych, wydawany jest tylko na receptę.

 • dawki: Triplixam 5 mg + 1,25 mg + 5 mg, Triplixam 5 mg + 1,25 mg + 10 mg, Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 5 mg, Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 10 mg
 • postać: tabletki powlekane
 • substancja czynna: peryndopryl, indapamid, amlodypina (Perindoprilum argininum + Indapamidum + Amlodipinum)
 • kategoria: nadciśnienie tętnicze
 • podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francja
 • wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran, 45520 Gidy, Francja

Triplixam – ulotka dla pacjenta

Triplixam – charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Ile kosztuje lek Triplixam? Cena, refundacja

Lek Triplixam jest dostępny w 4 wariantach dawkowania, obecnie na rynku najczęściej spotyka się opakowania po 30 tabletek. W tym momencie ten lek na nadciśnienie nie jest objęty refundacją, ale podobnie jak jego cena, może się to zmienić w przyszłości.

 • Triplixam 5 mg + 1,25 mg + 5 mg 30 tabl. – cena wynosi od ok. 30 do 35 zł
 • Triplixam 5 mg + 1,25 mg + 10 mg 30 tabl. – cena waha się w przedziale od ok. 30 do 35 zł
 • Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 5 mg 30 tabl. – cena wynosi od ok. 40 do 55 zł
 • Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 10 mg 30 tabl. – cena waha się w przedziale od ok. 40 do 55 zł

Triplixam – opis i właściwości, jak działa

To złożony lek na nadciśnienie tętnicze, zawierający trzy substancje czynne. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, pomaga ustabilizować i regulować poziom ciśnienia krwi. Pacjenci, którzy stosują peryndopryl i indapamid w jednym leku, a osobno ampodypinę, mogą zamiast tego zażywać je w jednej tabletce leku Triplixam.

Działanie leku Triplixam opiera się na trzech substancjach czynnych, każda obniża ciśnienie tętnicze:

 • indapamid to lek moczopędny należący do grupy leków zwanych pochodnymi sulfonamidowymi z pierścieniem indolowym; w niewielkim stopniu zwiększa ilość wydalanego moczu przez nerki;
 • peryndopryl zaliczany jest do grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia pompowanie krwi;
 • amlodypina to antagonista wapnia, który powoduje rozluźnienie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi;

Triplixam – zamienniki

Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze zawierające te same substancje czynne to: Co-Amlessa.

Inne leki stosowane na nadciśnienie tętnicze to m.in. BisocardPolpril.

Triplixam – skład leku

Substancjami czynnymi leku są: peryndopryl z argininą, indapamid i amlodypina. 

Jedna tabletka leku Triplixam, w zależności od dawki, zawiera odpowiednio:

 • Triplixam 5 mg + 1,25 mg +5 mg, zawiera 3,395 mg peryndoprylu (co odpowiada 5 mg peryndoprylu z argininą), 1,25 mg indapamidu oraz 6,935 mg amlodypiny bezylanu (co odpowiada 5 mg amlodypiny);
 • Triplixam 5 mg + 1,25 mg +10 mg, zawiera 3,395 mg peryndoprylu (co odpowiada 5 mg peryndoprylu z argininą), 1,25 mg indapamidu oraz 13,870 mg amlodypiny bezylanu (co odpowiada 10 mg amlodypiny);
 • Triplixam 10 mg + 2,5 mg +5 mg, zawiera 6,790 mg peryndoprylu (co odpowiada 10 mg peryndoprylu z argininą), 2,5 mg indapamidu oraz 6,935 mg amlodypiny bezylanu (co odpowiada 5 mg amlodypiny);
 • Triplixam 10 mg + 2,5 mg +10 mg, zawiera 6,790 mg peryndoprylu (co odpowiada 10 mg peryndoprylu z argininą), 2,5 mg indapamidu oraz 13,870 mg amlodypiny bezylanu (co odpowiada 10 mg amlodypiny).

Pozostałe składniki tabletki to:

 • rdzeń tabletki: wapnia węglan ze skrobią o składzie: wapnia węglan (90%), skrobia żelowana, kukurydziana (10%), celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia żelowana, kukurydziana.
 • otoczka tabletki: glicerol, hypromeloza 6 mPas, makrogol 6000, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171).

Stosowanie leku – na co i dla kogo

Lek stosowany jest w celu obniżenia i regulacji ciśnienia tętniczego krwi. Zalecany dla dorosłych pacjentów w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego. 

Zawartość trzech substancji czynnych w jednej tabletce pozwala na zmniejszenie liczby przyjmowanych leków nadciśnieniowych.

Triplixam – dawkowanie

Dawkowanie leku jest dostosowywane indywidualnie do każdego pacjenta. Lekarz na podstawie stanu pacjenta, objawów i historii choroby zaleci odpowiednie dawki leku.

Jak stosować lek Triplixam? Zazwyczaj stosuje się odpowiednio dopasowaną dawkę leku raz na dobę. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody, najlepiej rano, codziennie o tej samej porze, przed posiłkiem.

Triplixam – przeciwwskazania, środki ostrożności

Są sytuacje, w których pacjent nie powinien stosować leku Triplixam:

 • gdy pacjent ma uczulenie na peryndopryl lub inne inhibitory ACE, indapamid lub inne sulfonamidy, amlodypinę lub inne dihydropirydyny albo na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeżeli podczas wcześniejszego leczenia lekiem z grupy inhibitorów ACE u pacjenta (lub u kogoś z rodziny) występowały objawy uczulenia (obrzęku naczynioruchowego), takie jak: świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, intensywne swędzenie lub nasilone wysypki;
 • gdy pacjent ma ciężką chorobę wątroby określaną jako encefalopatia wątrobowa;
 • gdy u pacjenta podejrzewa się nieleczoną niewyrównaną niewydolność serca;
 • gdy u pacjenta występuje: niewydolność serca po zawale, zwężenie zastawki aortalnej serca (zwężenie aorty) lub wstrząs kardiogenny;
 • gdy pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie tętnicze);
 • gdy u pacjenta występuje małe stężenie potasu we krwi;
 • gdy pacjent ma ciężką chorobę nerek, która powoduje zmniejszone dostarczenie krwi do nerek;
 • gdy pacjent jest poddawany dializoterapii lub filtracji krwi inną metodą;
 • jeżeli pacjent choruje na cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren;
 • gdy pacjent przyjmował lub aktualnie przyjmuje lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan, stosowany w leczeniu niewydolności serca, ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy dokładnie zapoznać się z przeciwwskazaniami o środkami ostrożności wymienionymi w ulotce (także innymi niż te wymienione powyżej). To ważne, aby poinformować lekarza o wszystkich dolegliwościach i stosowanych lekach.

Interakcja z innymi lekami

Składniki leków mogą wchodzić ze sobą w interakcje, co może wpływać na ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich obecnie i ostatnio stosowanych lekach, także tych dostępnych bez recepty. 

Pacjenci chorzy na cukrzycę lub chorobami nerek nie mogą przyjmować aliskirenu (stosowanego w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego).

Należy unikać przyjmowania leku Triplixam z:

 • litem;
 • lekami oszczędzającymi potas (triamteren, amiloryd), suplementami potasu lub zamiennikami soli zawierającymi potas, innymi lekami mogącymi zwiększać stężenie potasu w organizmie (takimi jak heparyna, trimetoprim i kotrimoksazol, znany także jako lek złożony zawierający trimetoprim i sulfametoksazol, stosowane w leczeniu zakażeń powodowanych przez bakterie);
 • dantrolenem (we wlewie);
 • estramustyną (stosowaną w leczeniu raka);
 • lekami, które stosuje się w leczeniu biegunki (racekadotryl) lub lekami stosowanymi w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionego narządu (syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do grupy tak zwanych inhibitorów mTOR);
 • lekiem złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan (stosowanym w leczeniu przewlekłej niewydolności serca);
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego: inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę oraz antagonistami receptora angiotensyny II.

Jest także grupa leków, które mogą mieć wpływ na leczenie lekiem Triplixam. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent stosuje:

 • inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, w tym antagonista receptora angiotensyny II (AIIRA), aliskiren lub leki moczopędne;
 • leki oszczędzające potas, stosowane w leczeniu niewydolności serca: eplerenon i spironolakton;
 • leki znieczulające;
 • środki kontrastujące zawierające jod;
 • beprydyl (stosowany w leczeniu dławicy piersiowej);
 • metadon (stosowany w leczeniu uzależnienia);
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. dofetylid, ibutylid, bretylium, cyzapryd, difemanil, prokainamid, chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol);
 • werapamil, diltiazem (stosowane w chorobach serca);
 • digoksyna lub inne glikozydy nasercowe (stosowane w chorobach serca);
 • antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (np. ryfampicyna, erytromycyna podawana we wstrzyknięciu, klarytromycyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna);
 • leki przeciwgrzybicze (np. itrakonazol, ketokonazol, amfoterycyna B podawana we wstrzyknięciu);
 • allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej);
 • leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu reakcji alergicznych, takich jak gorączka sienna (np. mizolastyna, terfenadyna, astemizol);
 • kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i eumatoidalnego zapalenia stawów oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub duże dawki salicylanów (np. kwas acetylosalicylowy;
 • leki immunosupresyjne (np. cyklosporyna, takrolimus);
 • tetrakozaktyd (stosowany w leczeniu choroby Crohna);
 • sole złota, zwłaszcza podawane dożylnie (stosowane w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów);
 • halofantryna (stosowana w leczeniu niektórych typów malarii);
 • baklofen stosowany w leczeniu sztywności mięśni występującej w takich chorobach jak stwardnienie rozsiane;
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak insulina lub metformina;
 • wapń, w tym preparaty uzupełniające niedobór wapnia;
 • leki przeczyszczające o działaniu drażniącym (np. senes);
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów;
 • winkamina (stosowana w leczeniu objawowych zaburzeń poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku, w tym utraty pamięci);
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, lęk, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne typu imipraminy, neuroleptyki (takie jak amisulpryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd, haloperydol, droperydol));
 • pentamidyna (stosowana w leczeniu zapalenia płuc);
 • rytonawir, indynawir, nelfinawir (tak zwane inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażeń HIV);
 • Hypericum perforatum (ziele dziurawca zwyczajnego);
 • trimetoprim (stosowany w leczeniu zakażeń);
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu lub astmy (np. efedryna, noradrenalina lub adrenalina);
 • nitrogliceryna i inne azotany lub pozostałe leki rozszerzające naczynia krwionośne, ponieważ mogą dodatkowo zmniejszać ciśnienie tętnicze.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nie zaleca się stosowania leku Triplixam w ciąży oraz w czasie karmienia piersią. Dotyczy to także kobiet, które podejrzewają, że mogą być w ciąży lub planują mieć dziecko w najbliższym czasie. Starając się o dziecko lub po stwierdzeniu ciąży należy przerwać stosowanie leku lub zastąpić go innym lekiem na nadciśnienie. 

Leku nie należy stosować na żadnym etapie ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku. Jeśli kobieta chce karmić piersią, powinna przerwać stosowanie leku lub zastąpić go innym lekiem nadciśnieniowym, odpowiednim do stosowania w okresie laktacji.

Triplixam – skutki uboczne

Tak jak każdy inny lek, także ten preparat, może powodować pojawienie się działań niepożądanych.

Jeżeli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących ciężkich skutków ubocznych leku należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie zgłosić się do lekarza:

 • nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w oddychaniu;
 • obrzęk powiek, twarzy lub warg;
 • obrzęk błony śluzowej jamy ustnej, języka lub gardła, powodujący znaczne trudności w oddychaniu;
 • ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub inne reakcje alergiczne;
 • silne zawroty głowy lub omdlenie;
 • zawał serca, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca;
 • zapalenie trzustki, które może powodować silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców oraz bardzo złe samopoczucie;
 • osłabienie mięśni, kurcze, tkliwość lub ból mięśni, szczególnie, gdy w tym samym czasie pacjent źle się czuje lub ma wysoką temperaturę, co może być spowodowane przez nieprawidłowy rozpad mięśni (częstość nieznana).

Inne działania niepożądane leku Triplixam:

 • bardzo częste: obrzęk (zatrzymanie płynów);
 • częste: małe stężenie potasu we krwi, ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie twarzy i szyi, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, uczucie mrowienia/drętwienia, zaburzenie widzenia, podwójne widzenie, szum uszny, uczucie „pustki” w głowie z powodu niskiego ciśnienia tętniczego, kaszel, duszność, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność lub zaburzenia trawienia, biegunka, zaparcie, zmiana rytmu wypróżnień), reakcje alergiczne (takie jak wysypki, świąd), kurcze mięśni, uczucie zmęczenia, osłabienie, senność, opuchnięcie okolicy kostek.

O innych, rzadziej występujących działaniach niepożądanych leku dowiesz się z ulotki leku dołączonej do opakowania.

Przechowywanie leku

Producent nie podaje specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Ważne, aby trzymać lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po pierwszym otwarciu opakowania zawierającego 30 tabletek należy zużyć lek w ciągu 30 dni.


Inne leki na nadciśnienie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Triplixam (1)

Producent w ulotce nie podaje szczegółowych informacji dotyczących interakcji pomiędzy lekiem a alkoholem. Jednak zazwyczaj nie jest wskazane picie alkoholu w jakiejkolwiek postaci podczas zażywania leków na nadciśnienie tętnicze.

e-Konsultacja z Receptą Online
Triplixam

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem