e-Konsultacja z Receptą Online

Polpril

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Polpril? Cena, refundacja

Lek objęty jest refundacją. Występuje w postaci kapsułek twardych i tabletek, w opakowaniach po 28 sztuk i w dawkach 2,5 mg, 5 mg, 10 mg.

 • Polpril kapsułki – cena leku w dawce 2,5 mg waha się od ok. 11,60 – 12,49 zł, 5 mg – ok. 7,17 – 11,05 zł, 10 mg – ok. 13,58 – 21,32 zł.
 • Polpril tabletki – cena leku w dawce 2,5 mg waha się od ok. 3,64 – 5,36 zł, 5 mg – ok. 6,63 – 10,51 zł, 10 mg – 12,26 – 20 zł.

Ceny mogą różnić się w zależności od apteki i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Polpril – jak działa, na co i dla kogo?

Substancją czynną preparatu jest ramipryl. Każda kapsułka lub tabletka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu. 

Polpril – działanie

Lek Polpril działa poprzez:

 • zmniejszanie wytwarzania substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze w organizmie,
 • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych,
 • ułatwianie sercu pompowania krwi do całego ciała.

Polpril – wskazania

Polpril znajduje zastosowanie w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego),
 • obniżaniu ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu,
 • obniżaniu ryzyka lub opóźnienia pogorszenia problemów z nerkami (niezależnie od tego czy pacjent choruje na cukrzycę),
 • leczeniu serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (objawowa niewydolność serca)
 • leczeniu po zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

Czy lek Polpril można stosować u dzieci i młodzieży?

Nie jest zalecane stosowanie leku leku Polpril u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie są znanego bezpieczeństwo i skuteczność preparatu w tej grupie.

Polpril – zamienniki

Do zamienników leku z tą samą substancją czynną i dostępnych na receptę należą m.in.: Amrpil, Apo-Rami, Axtil, Piramil, Ramicor.

Inne leki na nadciśnienie tętnicze to m.in. BisocardBibloc.

Polpril na nadciśnienie – skład leku

Substancją czynną preparatu jest ramipryl. Substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana kukurydziana, sodu stearylofumaran, żelaza tlenek żółty E172 (tabletki 2,5 mg i 5 mg), żelaza tlenek czerwony E172 (tabletki 5 mg).

Polpril – dawkowanie

Poznaj poszczególne dawkowanie.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub dawki do 2,5 mg raz na dobę.

Na podstawie kontroli ciśnienia tętniczego lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.

W przypadku stosowania diuretyków (leków moczopędnych), lekarz może odstawić bądź zmniejszyć dawkę stosowanego leku moczopędnego przed włączeniem leku Polpril do leczenia.

Zawał mięśnia sercowego i udar mózgu – zapobieganie

Dawka początkowa zwykle wynosi 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki. Zwykle stosowana jest dawka 10 mg raz na dobę.

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub dawki do 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku. Zwykle stosowana jest dawka 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

Stosowanie leku rozpoczyna się od dawki 1,25 mg raz na dobę. Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku. Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca

Dawka początkowa wynosi zwykle od 1,25 mg dawki do 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku. Zwykle stosowana jest dawka 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Dawkowanie leku Polpril ustala lekarz – w zależności od choroby pacjenta i jego stanu.

Lek na nadciśnienie Polpril – przeciwwskazania, środki ostrożności

Leku Polpril nie należy stosować, jeżeli:

 • pacjent ma uczulenie na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek składnik substancji pomocniczej leku; objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub zapalenie języka;
 • u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”; do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu;
 • u pacjenta wykonywano dializę lub inny typ filtracji krwi – w zależności od rodzaju
  używanego aparatu, lek Polpril może nie być odpowiednim lekiem;
 • u pacjenta stwierdzono choroby nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej);
 • pacjentka jest w ciąży powyżej trzeciego miesiąca (najlepiej jest unikać stosowania leku Polpril we wczesnej ciąży);
 • ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne;
 • pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren,
 • jeśli pacjent przyjął lub obecnie stosuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych, ponieważ może wystąpić obrzęk naczynioruchowy.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polpril należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek (np. ostra niewydolność nerek);
 • jeśli u pacjenta niedawno nastąpiła utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (poprzez wymioty, biegunkę, większą niż zwykle potliwość, stosowanie diety zawierającej mało soli);
 • przyjmowanie diuretyków (leków moczopędnych) przez dłuższy czas lub dializy,
 • jeśli pacjent ma być poddany leczeniu zmniejszającemu reakcje alergiczne na jad pszczół lub os (odczulanie);
 • jeśli u pacjenta jest planowane podanie leków znieczulających. Mogą być one stosowane w czasie zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Polpril na dzień przed zabiegiem;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone stężenie potasu we krwi,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy,
 • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi: aliskiren, antagonista receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) – sartany (na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

Czy podczas przyjmowania leku można prowadzić samochód?

Podczas stosowania leku Polpril mogą występować zawroty głowy. Ich ryzyko jest wyższe na początku przyjmowania leku Polpril oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli występują zawroty, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani używać narzędzi i obsługiwać maszyn.

Interakcja z innymi lekami

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków.

Efekt działania leku Polpril mogą zmniejszyć:

 • leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy),
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. 

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku Polpril mogą zwiększyć leki:

 • przeciwbólowe i przeciwzapalnie (np. ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy),
 • trimetoprim i ko-trimoksazol, stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych,
 • stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia), takie jak temsyrolimus,
 • stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu narządu, takie jak cyklosporyna, ewerolimus,
 • diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid,
 • zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amylorid, sole potasu i heparyna (lek rozrzedzający krew),
 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon,
 • allopurynol (stosowany do obniżenia stężenia kwasu moczowego we krwi),
 • prokainamid (na zaburzenia rytmu serca).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Ich działanie może być zmienione podczas stosowania leku Polpril:

 • leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki obniżające stężenie glukozy i insulina. Polpril może obniżać stężenie glukozy we krwi. W czasie stosowania leku Polpril należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.
 • lit (stosowany w chorobach psychicznych). Lek Polpril może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu we krwi. 

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polpril należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Kobiety muszą powiedzieć lekarzowi jeśli podejrzewają, że są (lub mogą być) w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Polpril we wczesnej ciąży. Nie wolno stosować leku po trzecim miesiącu ciąży, gdyż stosowanie w tym okresie może spowodować poważne wady u dziecka.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zaczyna karmić piersią. Nie zaleca się stosowania leku Polpril w okresie karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych, jeśli pacjentka zdecyduje się karmić piersią, szczególnie jeśli dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Lek Polpril – skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zauważenia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych Polpril, należy przerwać leczenie lekiem Polpril i natychmiast skontaktować się z lekarzem – szybkie leczenie może być niezbędne:

 • obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka – mogą one stanowić objaw ciężkiej reakcji nadwrażliwości na lek Polpril, ciężkie zmiany skórne, w tym wysypki, owrzodzenia jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa–Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy).

W razie wystąpienia poniższych zmian należy szybko poinformować lekarza:

 • przyspieszona czynność serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatania), ból w klatce piersiowej, gniecenie w klatce piersiowej lub cięższe choroby, w tym zawał serca lub udar mózgu duszność lub kaszel – mogą one wskazywać na choroby płuc;
 • łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze infekcje, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry – mogą one wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego;
 • silny ból brzucha, który może promieniować do pleców – może on być objawem zapalenia trzustki;
 • gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka) – mogą być objawem chorób wątroby takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane Polpril

Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

Częste (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia,
 • zawroty głowy – ryzyko wystąpienia jest wyższe na początku stosowania leku Polpril oraz po zwiększeniu dawki,
 • omdlenie, niedociśnienie (stan nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego), zwłaszcza podczas szybkiego wstawania lub siadania, suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność,
 • bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty,
 • wysypka z lub bez uwypuklenia zmian,
 • ból w klatce piersiowej,
 • skurcze lub bóle mięśni,
 • stwierdzenie wyższego niż zwykle stężenia potasu we krwi w badaniach laboratoryjnych.

Niezbyt częste (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia równowagi,
 • świąd skóry i zaburzenia czucia takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje),
 • utrata lub zaburzenia czucia smaku,
 • zaburzenia snu,
 • depresja, lęk, nerwowość lub niepokój,
 • uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy,
 • obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, którego objawami są bóle brzucha,
 • wymioty i biegunka,
 • zgaga, zaparcia lub suchość w ustach,
 • większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia,
 • nasilone poty,
 • utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt),
 • przyspieszone bądź nieregularne bicie serca,
 • obrzęki rąk i nóg – mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości wody.
 • uderzenia gorąca,
 • niewyraźne widzenie,
 • bóle stawów,
 • gorączka,
 • impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet,
 • zwiększona liczba określonych białych krwinek (eozynofilia) w badaniach krwi,
 • wyniki badań krwi wskazujące na zmiany w wątrobie, trzustce lub nerkach.

Rzadkie (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie niepewności, rozkojarzenia, zagubienia,
 • czerwony, obrzęknięty język,
 • ciężkie łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka,
 • choroby paznokci,
 • wysypka lub siniaczenie skóry,
 • plamy na skórze i zimne kończyny,
 • zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu,
 • zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach,
 • osłabienie,
 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia
 • hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadkie (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów)

 • nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni:

 • trudności w koncentracji,
 • obrzęk ust,
 • stwierdzenie zbyt małej liczby krwinek w badaniach krwi,
 • stwierdzenie niższego niż zwykle stężenia sodu w badaniach krwi,
 • stężony mocz (o ciemnym zabarwieniu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, uczucie splątania i napady drgawkowe, które mogą być wynikiem nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ADH, wazopresyna);
 • zmiana koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda)
 • powiększenie piersi u mężczyzn,
 • spowolnione lub upośledzone reakcje,
 • uczucie pieczenia,
 • zaburzenia węchu,
 • wypadanie włosów.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zapis na blistrze po skrócie EXP oznacza termin ważności.


Inne leki na nadciśnienie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Polpril (5)

Picie alkoholu w czasie przyjmowania leku Polpril może wywoływać zawroty głowy i uczucie oszołomienia. Picie alkoholu w średnich i dużych ilościach, w długim okresie czasu (przewlekłe) powoduje podniesienie ciśnienia tętniczego krwi i może prowadzić do osłabienia działania leku.

Nie, lek ten wydawany jest wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej.

Obniżanie ciśnienia rozpoczyna się w ciągu 1-2 godzin po podaniu leku, a jego maksymalna działanie hipotensyjne osiągane jest po upływie 3 do 6 godzin od zażycia. Trwa następnie minimum 24 godziny. Metabolit usuwany jest głównie przez nerki.

Przed odstawieniem preparatu należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Nie zaleca się samodzielnego odstawiania jakiegokolwiek leku, gdyż może doprowadzić to do działań niepożądanych.

Nie ma znaczenia, o jakiej porze dnia przyjmowany jest lek Polpril. Nie wpływa to na działanie produktu leczniczego. Ważne, aby lek stosowany był każdego dnia mniej więcej o tej samej porze.

e-Konsultacja z Receptą Online
Polpril

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem