Receptomat | e-Recepta w 5 min

Receptomat
Bibloc

Wypełnij formularz, aby rozpocząć
e-konsultację z receptą w 5 minut
bez wychodzenia z domu.

Zniżka: 30% taniej

Rozpocznij e-Konsultację

Receptomat

Bibloc

Bibloc to lek na obniżenie ciśnienia tętniczego, zmniejszający częstotliwość rytmu serca i siłę jego skurczu. Jest zalecany szczególnie w leczeniu dławicy piersiowej, nadciśnienia tętniczego i niektórych przypadków niewydolności serca. Przeczytaj poniższy opis i ulotkę producenta, aby dowiedzieć się, kiedy stosować i jak dawkować ten lek. Jeśli masz pytania, umów się na teleporadę do specjalisty na Receptomat.pl, tam też zamówisz e-receptę na Bibloc. 

Spis treści

Bibloc – informacje o leku

Bibloc to lek na receptę, stosowany powszechnie w kardiologii, szczególnie w przypadkach nadciśnienia tętniczego i w leczeniu dławicy piersiowej. Przepisuje się go pacjentom w celu ochrony serca przed zbyt intensywną czynnością.

 • dawki: Bibloc 1,25 mg, Bibloc 2,5 mg, Bibloc 3,75 mg, Bibloc 5 mg, Bibloc 7 mg, Bibloc 10 mg

 • postać: tabletki powlekane, kapsułki twarde

 • substancja czynna: Fumaran bisoprololu (łac. Bisoprololi fumaras)

 • kategoria: Beta-adrenolityk zwalniający czynność serca, Lek nasercowy

 • podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria

Bibloc - ulotka dla pacjenta

Ile kosztuje lek Bibloc? Cena, refundacja

Lek występuje w dwóch postaciach: tabletki powlekane Bibloc (w opakowaniach po 30 lub 60 sztuk) oraz kapsułki twarde Bibloc ASA (w opakowaniach po 30 sztuk).

Cena leku Bibloc zależy od dawki leku i wielkości opakowania. Waha się od około 11 do 22 zł.

Środek dostępny jest wyłącznie na receptę i nie podlega refundacji. Cena leku może ulec zmianie w przyszłości.

Bibloc - co zawiera? Fumaran bisoprololu – jak działa?

Substancją czynną zawartą w obu postaciach leku jest fumaran bisoprololu. Kapsułki twarde zawierają również drugą substancję czynną - kwas acetylosalicylowy.

Fumaran bisoprololu obniża aktywność reniny w osoczu krwi. Dzięki temu lek chroni serce przed zbyt intensywnym wysiłkiem przez zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły skurczu (spowolniona czynność mięśnia sercowego). Ponadto zwiększa przepływ krwi w jego naczyniach, tym samym poprawiając dotlenienie. Dodatkowo obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Zawarty w Bibloc ASA kwas acetylosalicylowy zatrzymuje agregację płytek krwi poprzez blokowanie w nich cyklooksygenazy, co zatrzymuje syntezę tromboksanu A2.

Inne popularne leki na nadciśnienie tętnicze to m.in. Bisocard, Polpril.

Bibloc - zamienniki

Leki na receptę zawierające tę samą substancję czynną to m.in.: Bicardef, Bicardiol, Concor, Corectin i Coronal.

Bibloc – skład leku

Tabletki powlekane

1 tabletka powlekana Bibloc zawiera odpowiednio 1,25 mg, 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7 mg lub 10 mg fumaranu bisoprololu.

Pozostałe składniki: wodorofosforan bezwodny wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek E 171, makrogol 4000.

Kapsułki twarde

1 kapsułka twarda Bibloc ASA zawiera 5 mg lub 10 mg fumaranu bisoprololu oraz 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Pozostałe składniki: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, kwas stearynowy, alkohol poliwinylowy, częściowo uwodniony, tytanu dwutlenek E171, talk, lecytyna sojowa E322, guma ksantanowa.

Bibloc – na co jest i dla kogo

Bibloc należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Ich zadaniem jest ochrona przed zbyt intensywną czynnością serca.

Bibloc na uspokojenie serca jest stosowany w leczeniu:

 • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,

 • bólu serca - dławica piersiowa,

 • niewydolności serca, objawiającej się dusznością podczas wysiłku lub zatrzymaniem płynów w organizmie. W takim przypadku Bibloc może być stosowany jako leczenie dodatkowe na niewydolność serca, leczoną innymi lekami.

Bibloc – dawkowanie

Bibloc - jak stosować lek zmniejszający częstotliwość rytmu serca i siłę jego skurczu oraz obniżający ciśnienie tętnicze? Lek Bibloc na uspokojenie serca należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą.

Niewydolność serca (zmniejszona siła skurczu serca):

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bibloc pacjent zazwyczaj przyjmuje już inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), lek moczopędny lub glikozyd naparstnicy (lek nasercowy i przeciwnadciśnieniowy).

Dawkę leku zwiększa się stopniowo do uzyskania dawki odpowiedniej dla pacjenta:

 • 1,25 mg raz na dobę przez 1 tydzień. Jeśli ta dawka jest dobrze tolerowana, można ją zwiększyć do:

 • 2,5 mg raz na dobę przez następny tydzień. Jeśli ta dawka jest dobrze tolerowana, można ją zwiększyć do:

 • 3,75 mg raz na dobę przez następny tydzień. Jeśli ta dawka jest dobrze tolerowana, można ją zwiększyć do:

 • 5 mg raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie. Jeśli taka dawka jest dobrze tolerowana, można ją zwiększyć do:

 • 7,5 mg raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie. Jeśli taka dawka jest dobrze tolerowana, można ją zwiększyć do:

 • 10 mg raz na dobę (dawka podtrzymująca) - jest to maksymalna dawka dzienna.

Po podaniu pierwszej dawki 1,25 mg lekarz skontroluje u pacjenta ciśnienie tętnicze, szybkość tętna i czynność serca.

Bibloc – przeciwwskazania, środki ostrożności

Głównym przeciwwskazaniem do przyjmowania leku jest nadwrażliwość na którykolwiek jego składnik. Ponadto nie należy stosować żadnego wariantu Bibloc, jeżeli u pacjenta występuje:

 • uczulenie na soję lub orzeszki ziemne,

 • ostra niewydolność serca lub incydent dekompensacji niewydolności serca, który wymaga dożylnego podania leków inotropowych,

 • wstrząs kardiogenny - ciężkie zaburzenia rytmu serca z przyspieszonym, słabym tętnem, niskim ciśnieniem tętniczym krwi, zimną, wilgotną skórą, osłabieniem i omdleniem,

 • zespół chorego węzła zatokowego,

 • blok zatokowo-przedsionkowy,

 • objawowa bradykardia,

 • objawowe niedociśnienie tętnicze,

 • ciężka astma oskrzelowa,

 • ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc,

 • ciężka postać choroby zarostowej tętnic obwodowych,

 • ciężka postać choroby Raynauda,

 • nieleczony guz chromochłonny,

 • kwasica metaboliczna.

Szczegółowe środki ostrożności zawarte są w ulotce leku. 

Bibloc – interakcje z innymi lekami

Lek nie może być łączony z niektórymi preparatami, ponieważ mogą wystąpić interakcje zagrażające zdrowiu lub życiu pacjenta. Wśród środków farmakologicznych, których nie należy przyjmować podczas stosowania Bibloc znajdują się:

 • leki przeciwarytmiczne I klasy, w tym m.in. dyzopiramid, chinidyna, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon, ponieważ nasilają one wpływ leku na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz nasilają ujemne działanie inotropowe,

 • antagoniści kanału wapniowego typu werapamil, a w mniejszym stopniu diltiazem, gdyż wykazują niekorzystne działanie na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Ponadto dożylne podanie werapamilu osobom leczonym ß-adrenolitykami może wywoływać głębokie niedociśnienie i blok przedsionkowo-komorowy,

 • leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu odśrodkowym, np. metylodopa, klonidyna, rylmenidyna i moksonidyna, ponieważ mogą zmniejszać ośrodkowe napięcie współczulne, spowalniać czynność serca, zmniejszać pojemność wyrzutową serca i rozszerzać naczynia krwionośne.

Szczegółowe środki ostrożności przedstawiono w ulotce leku.

Bibloc – w ciąży i podczas karmienia piersią

Bibloc w ciąży

Lek nie powinien być stosowany u kobiet ciężarnych, ponieważ może szkodliwie wpływać na przebieg ciąży oraz rozwój płodu. Leki z grupy preparatów β-adrenolitycznych zmniejszają łożyskowy przepływ krwi, co może doprowadzić do opóźnienia wzrostu płodu, obumarcia płodu, poronienia i przedwczesnego porodu. Negatywne skutki terapii mogą pojawić się także u noworodka. Lek może powodować wystąpienie hipoglikemii i bradykardii u dziecka.

Stosowanie preparatu Bibloc w ciąży jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach absolutnej konieczności. Należy wówczas regularnie kontrolować przepływ maciczno-łożyskowy oraz rozwój płodu. Po porodzie konieczne jest monitorowanie stanu noworodka. Objawy świadczące o hipoglikemii i bradykardii występują zazwyczaj w pierwszych trzech dobach życia dziecka.

Kwas acetylosalicylowy, który zawierają kapsułki Bibloc ASA może wywołać opóźnienie porodu i przedwczesne wewnątrzmaciczne zamknięcie przewodu tętniczego, a u noworodka nadciśnienie płucne, niewydolność zastawki trójdzielnej, zakrzepicę oraz uszkodzenie nerek mogące prowadzić do ich niewydolności i małowodzia.

Bibloc i karmienie piersią

Nie stwierdzono, czy bisoprolol przenika do pokarmu kobiecego. Wiadomo, że salicylany i ich metabolity w niewielkich ilościach są wydzielane do mleka matki. Dla bezpieczeństwa w okresie karmienia piersią nie należy stosować leku.

Bibloc – skutki uboczne

U niektórych pacjentów mogą wystąpić skutki uboczne leku Bibloc.

Jeśli działanie niepożądane leku Bibloc jest poważne, wystąpiło nagle lub szybko ulega pogorszeniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, aby zapobiec ciężkim reakcjom.

Najcięższe działania niepożądane są związane z czynnością serca:

 • zwolnienie czynności serca (może występować częściej niż u 1 na 10 osób)

 • pogorszenie istniejącej niewydolności serca (może występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

 • wolna lub nieregularna czynność serca (może występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Pilnej konsultacji lekarskiej wymaga wystąpienie zawrotów głowy, osłabienia i ciężkich reakcji nadwrażliwości, które mogą obejmować obrzęk twarzy, szyi, języka, ust lub gardła albo trudności w oddychaniu.

Często występujące działania niepożądane Bibloc (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • uczucie zmęczenia, wyczerpanie,

 • zawroty głowy,

 • bóle głowy,

 • uczucie zimna lub drętwienia palców rąk lub nóg, uszu i nosa; częstsze występowanie kurczowego,

 • bólu nóg podczas chodzenia,

 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie tętnicze), zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca,

 • nudności, wymioty,

 • biegunka,

 • zaparcie.

Niezbyt często pojawiające się skutki uboczne (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania, co może być przyczyną zawrotów,

 • głowy, uczucia oszołomienia lub omdlenia,

 • zaburzenia snu,

 • depresja,

 • nieregularna czynność serca,

 • trudności w oddychaniu u pacjentów z astmą oskrzelową lub występującymi w przeszłości,

 • zaburzeniami oddychania,

 • osłabienie siły mięśni i kurcze mięśni.

Rzadko i bardzo rzadko występujące skutki uboczne Bibloc zawarte są w ulotce leku.

Bibloc – przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Bibloc:

Po jakim czasie działa Bibloc?

Działanie obniżające ciśnienie krwi leku Bibloc występuje już po 2 godzinach od przyjęcia leku, jednak pełny efekt działania obserwuje się zwykle po 2-6 tygodniach.

Bibloc a alkohol - czy można je łączyć?

Alkohol może nasilać zawroty głowy i uczucie oszołomienia, powodowane przez lek Bibloc. W takim przypadku należy unikać picia alkoholu. 

Jak długo trzeba brać Bibloc?

W większości lek stosuje się długotrwale. Stosowania leku Bibloc nie wolno przerywać w sposób nagły. W razie nagłego przerwania leczenia może nastąpić pogorszenie niewydolności serca. Zaleca się, aby co tydzień zmniejszać dawkę leku o połowę

Jakie mogą być skutki odstawienia Bibloc?

Odstawienie Bibloc wymaga zachowania ostrożności. U pacjentów z chorobą wieńcową nagłe odstawienie leku powoduje wzrost ryzyka zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu.

Czy Bibloc można brać doraźnie?

Nie jest to preparat do stosowania doraźnego, a niestosowanie się do zaleceń odnośnie dawkowania i czasu leczenia zaostrzyć objawy choroby (zwiększyć nadciśnienie tętnicze czy powodować kołatanie serca).

Inne najpopularniejsze leki na nadciśnienie tętnicze: