e-Konsultacja z Receptą Online

Citaxin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Citaxin? Cena, refundacja

Cena leku Citaxin zależy od wielkości opakowania i wynosi odpowiednio:

 • Citaxin 20 mg cena za 28 tabletek – od 14,50 do 17,60 zł
 • Citaxin 20 mg 56 tabl. – cena waha się od 26 do 32 zł, zaś za opakowanie 84 tabl. – cena w zakresie 36-43 zł

Lek nie jest refundowany. Jego cena może być inna w każdej aptece i może zmienić się w przyszłości.

Citaxin – jak działa, na co i dla kogo

Działanie leku Citaxin – na czym polega? Citaxin 20 mg jest preparatem z grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jego działanie polega na zwiększeniu poziomu jednego z przekaźników nerwowych (serotoniny)

Dzięki temu, że działanie środka jest ograniczone do jednego przekaźnika nerwowego, lek stosunkowo rzadko wywołuje objawy niepożądane (rzadziej w porównaniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi).

Na co pomaga Citaxin? Lek ten jest stosowany w leczeniu:

 • depresji – początkowym i podtrzymującym, mającym na celu zapobieganie nawrotom choroby) oraz 
 • zaburzeń lękowych z napadami lęku – zarówno z agorafobią, czyli lękiem przed otwartą przestrzenią, jak i bez niej.

Kto może stosować Citaxin? Citaxinu, leku przeciwdepresyjnego na receptę, nie powinny przyjmować dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia. W tej grupie wiekowej zwiększone jest ryzyko działań niepożądanych (próby samobójcze, myśli samobójcze, agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Lekarz może jednak przepisać ten lek pacjentowi poniżej 18 lat, jeśli uzna to za konieczne.

Citaxin – zamienniki

Zamiennikami leku Citaxin, zawierającymi cytalopram, są: Aurex, CitabaxCital, Citronil, Pram, Oropram. 

Citaxin – skład leku

Substancją czynną leku Citaxin jest cytalopram. W 1 tabletce jest 20 mg cytalopramu (w postaci cytalopramu bromowodorku – 24,98 mg).

Pozostałymi składnikami leku przeciw depresji są: celuloza mikrokrystaliczna (E 460), laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, glicerol (E 422), kopowidon, magnezu stearynian oraz otoczka Sepifilm 752 White o składzie: hypromeloza (E 464), celuloza mikrokrystaliczna (E 460), makrogolu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171).

Citaxin – dawkowanie

Citaxin – jak stosować ten lek przeciwdepresyjny? Przyjmowanie środka należy uzgodnić z lekarzem. 

Dawka leku dla dorosłych

Depresja – zalecana dawka leku Citaxin to 20 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg na dobę (maksymalna dawka).

Zaburzenia lękowe z napadami lęku – w pierwszym tygodniu leczenia dawka początkowa wynosi 10 mg, a następnie zwiększana jest do 20–30 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 40 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Dawkę początkową należy zmniejszyć do połowy zalecanej dawki (10–20 mg) na dobę. Osoby w podeszłym wieku zwykle nie powinny przyjmować dawek większych niż 20 mg na dobę.

Przyjmowanie leku

Citaxin należy przyjmować regularnie, jeden raz na dobę. Można go stosować o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć popijając wodą. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Citaxin – przeciwwskazania, środki ostrożności

W ulotce leku zostały wyszczególnione przeciwwskazania do jego stosowania. Należą do nich sytuacje, kiedy pacjent:

 • ma uczulenie na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • urodził się z nieprawidłowym rytmem serca (tzw. wrodzone wydłużenie odstępu QT) lub wystąpił u niego tego typu epizod nieprawidłowego rytmu serca widoczny w zapisie EKG (badaniu oceniającym pracę serca),
 • przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki mogące wpływać na rytm serca,
 • przyjmuje pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych),
 • przyjmuje leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy, w tym iproniazyd, tranylcyprominę, fenelzynę, izokarboksazyd, nialamid, moklobemid (leki, które stosuje się w  leczeniu depresji), selegilinę w dawce większej niż 10 mg na dobę (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona).

Szczególną ostrożność powinni zachować pacjenci:

 • z cukrzycą – konieczne może się okazać zmniejszenie dawek leków przeciwcukrzycowych,
 • z padaczką (obecnie lub w przeszłości),
 • z ciężkim zaburzeniem czynności nerek lub wątroby,
 • leczeni za pomocą elektrowstrząsów,
 • z jaskrą,
 • z epizodami manii lub lęku panicznego,
 • z uczuciem niepokoju ruchowego (akatyzja),
 • z zaburzeniami krwawienia,
 • w okresie ciąży,
 • ze zmniejszonym stężeniem sodu we krwi,
 • z chorym sercem lub po przebytym niedawno zawale.

Citaxin 20 mg (lek z grupy SSRI) może powodować wystąpienie objawów zaburzeń czynności seksualnych. W niektórych przypadkach objawy te utrzymywały się również po przerwanym leczeniu.

Stosowanie leku Citaxin jest możliwe nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu stosowania takich leków, jak: fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid czy tranylcypromina. 

Po zakończeniu stosowania moklobemidu należy odczekać minimum 1 dzień przed rozpoczęciem stosowania leku Citaxin. 

Nie należy stosować inhibitorów monoaminooksydazy przez 7 dni po odstawieniu leku Citaxin.

Interakcja z innymi lekami

Stosowanie leku wymaga konsultacji u pacjentów przyjmujących leki, które mogą zwiększać stężenie cytalopramu we krwi. Citaxin może wchodzić w interakcje z:

 • litem (stosowany w zapobieganiu i leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) oraz tryptofanem,
 • selegiliną (stosowaną w chorobie Parkinsona),
 • metoprololem (stosowanym w nadciśnieniu tętniczym i/lub chorobach serca),
 • sumatryptanem i podobnymi lekami (stosowanymi w leczeniu migreny),
 • cymetydyną, lanzoprazolem oraz omeprazolem (stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka), 
 • flukonazolem (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), 
 • fluwoksaminą (leczenie depresji),
 • tyklopidyną (lek stosowany w celu zmniejszenia zagrożenia zawałem).

Dodatkowo, należy zachować ostrożność stosując:

 • leki wpływające na czynność płytek krwi – Citaxin 20 mg wchodzi w interakcje z niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, kwasem acetylosalicylowym (który występuje w lekach przeciwbólowych), niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (stosowanymi w zapaleniu stawów),
 • dziurawiec zwyczajny.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Citaxin w ciąży

Citaxin nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.

Citaxin a karmienie piersią

Kobiety stosujące antydepresant Citaxin nie powinny karmić piersią.

Citaxin – skutki uboczne

Działania niepożądane leku Citaxin:

Bardzo częste działania niepożądane (obserwowane częściej niż u 1 na 10 pacjentów): uczucie senności, bezsenność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, nasilone pocenie się.

Częste działania niepożądane (obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 10 na 100 pacjentów): zmniejszenie apetytu, pobudzenie, zmniejszenie popędu płciowego, niepokój, nerwowość, stany splątania (dezorientacji), drżenia, uczucie mrowienia lub kłucia w skórze, szumy uszne, ziewanie, biegunka, wymioty, swędzenie, bóle mięśni, bóle stawów, uczucie zmęczenia, zmniejszenie masy ciała, zaburzenie orgazmu u kobiet, problemy ze wzwodem i z wytryskiem u mężczyzn.

Niezbyt częste, rzadkie i działania niepożądane o nieznanej częstości zostały wymienione w ulotce leku.

Konieczne jest natychmiastowe przerwanie stosowania leku Citaxin 20 mg, jeśli u pacjenta wystąpią:

 • wysoka gorączka, pobudzenie, zaburzenia świadomości, drżenie mięśni i gwałtowne skurcze (objawy zespołu serotoninowego),
 • obrzęku skóry, języka, warg lub twarzy, trudności w oddychaniu lub połykaniu (reakcja alergiczna),
 • nietypowe krwawienia (w tym z przewodu pokarmowego),
 • nudności i złe samopoczucia z osłabieniem siły mięśni lub zaburzeniami świadomości (objawy rzadko występującego, nieprawidłowo małego stężenie sodu we krwi),
 • przyspieszone, nieregularne bicia serca, omdlenia, które mogą być objawem stanu zagrażającego życiu o nazwie torsade de pointes.

Przechowywanie leku

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Citaxin (6)

Działanie przeciwdepresyjne zazwyczaj uzyskuje się po ok. 2-4 tyg. terapii.

Czas leczenia jest różny u każdego pacjenta, zwykle jednak wynosi minimum 6 miesięcy. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak to zaleci lekarz, nawet, jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. U pacjentów z nawracającą depresją, aby zapobiec nowym epizodom depresyjnym konieczne może być kontynuowanie leczenia podtrzymującego nawet przez kilka lat.

Terapii lekiem Citaxin nie należy przerywać bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to wywołać objawy zespołu odstawiennego SSRI: zawroty głowy, uczucie kłucia, zaburzenia snu, uczucie niepokoju, ból głowy, mdłości, wymioty, pocenie się, niepokój psychoruchowy lub pobudzenie, uczucie dezorientacji, chwiejność emocjonalną lub drażliwość, biegunkę, zaburzenia widzenia i kołatanie serca. Lek należy odstawiać stopniowo.

Nie, wśród działań niepożądanych przyjmowania tego leku obserwowano zmniejszenie masy ciała.

Preparat można przyjmować o każdej porze dnia (z posiłkiem lub niezależnie od posiłków).

Nie jest zalecane łączenie alkoholu z antydepresantem. Może to prowadzić do nasilenia działania obu substancji i wystąpienia działań niepożądanych.

e-Konsultacja z Receptą Online
Citaxin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem