e-Konsultacja z Receptą Online

Mounjaro

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Mounjaro? Cena, refundacja

Lek Mounjaro nie jest obecnie refundowany. Jego cena zależy od apteki oraz stężenia substancji czynnej w jednej fiolce i waha się od ok. 265 zł do ok. 500 zł. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Mounjaro – jak działa, na co i dla kogo?

Tirzepatyd, substancja czynna zawarta w preparacie Mounjaro, jest stosowana w terapii cukrzycy typu 2 u osób dorosłych. Mechanizm działania tego leku polega na obniżaniu poziomu glukozy we krwi, jednakże aktywuje się on wyłącznie w sytuacji podwyższonego stężenia cukru. Mounjaro znajduje zastosowanie również w przypadku dorosłych pacjentów zmagających się z otyłością lub nadwagą, przy czym wskaźnik masy ciała (BMI) musi przekraczać wartość 27 kg/m². Lek ten wpływa na regulację apetytu, co może przyczynić się do redukcji spożywanych porcji pokarmowych oraz obniżenia masy ciała.

W kontekście leczenia cukrzycy typu 2, zastrzyki Mounjaro mogą być stosowane jako monoterapia, w sytuacji, gdy metformina jest przeciwwskazana dla pacjenta, lub w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, w tym doustnymi oraz insuliną, jeżeli dotychczasowa terapia nie zapewniała odpowiedniej kontroli glikemii.

Lek Mounjaro jest również rekomendowany jako element wspomagający dietę i aktywność fizyczną w celu redukcji masy ciała oraz jej utrzymania na stabilnym poziomie u osób dorosłych z BMI ≥ 30 kg/m² (otyłość) lub BMI ≥ 27 kg/m² (nadwaga), które jednocześnie borykają się z problemami zdrowotnymi powiązanymi z nadmierną masą ciała, takimi jak stan przedcukrzycowy, cukrzyca typu 2, hipertensja, dyslipidemia, obturacyjny bezdech senny, a także historią zawału serca, udaru mózgowego lub innych zaburzeń naczyniowych. Wskaźnik masy ciała (BMI) jest narzędziem służącym do oceny proporcji masy ciała do wzrostu i stanowi istotny parametr w ocenie stanu zdrowia pacjenta.

Mounjaro – skład leku

Mounjaro zawiera jako substancję czynną tirzepatyd. Dostępny jest w różnych dawkach, gdzie każdy wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony dostarcza odpowiednio: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg lub 15 mg tirzepatydu w objętości 0,5 ml roztworu.

W składzie leku, oprócz substancji czynnej, znajdują się również substancje pomocnicze, które obejmują: sodu fosforan dwuzasadowy siedmiowodny, sodu chlorek, sodu wodorotlenek (dla regulacji pH roztworu), kwas chlorowodorowy stężony (również dla regulacji pH) oraz woda do wstrzykiwań, służąca jako rozpuszczalnik.

Warto zwrócić uwagę, że lek Mounjaro zawiera sód, co może być istotne dla pacjentów kontrolujących jego spożycie.

Mounjaro – dawkowanie

Stosowanie roztworu do wstrzykiwań Mounjaro wymaga ścisłego przestrzegania zaleceń medycznych. Dawkowanie rozpoczyna się od 2,5 mg raz w tygodniu przez pierwsze cztery tygodnie. Następnie, po konsultacji z lekarzem, dawka może być stopniowo zwiększana do 5 mg, a w dalszej kolejności – w zależności od potrzeb pacjenta – do 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg lub 15 mg raz w tygodniu. Każda nowa dawka powinna być stosowana przez minimum 4 tygodnie przed ewentualnym przejściem do kolejnej. Zmiana dawki powinna być dokonywana wyłącznie na podstawie zaleceń lekarskich.

Wstrzykiwacz Mounjaro zawiera jednorazową dawkę leku, dostępną w różnych stężeniach: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg lub 15 mg. Lek może być podawany o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków. Zaleca się jednak, aby w miarę możliwości zachować stały dzień tygodnia na aplikację leku. W celu ułatwienia pamiętania o terminie podania zaleca się oznaczenie daty pierwszego wstrzyknięcia w kalendarzu lub na opakowaniu. W przypadku konieczności zmiany dnia podawania należy upewnić się, że od ostatniej aplikacji minęły co najmniej 3 dni.

Sposób podania leku Mounjaro to iniekcja podskórna, którą można wykonać w okolicach brzucha, uda lub ramienia. W przypadku wyboru ramienia może być konieczna pomoc innej osoby. Zaleca się zmianę miejsc wstrzyknięć w obrębie wybranej okolicy ciała, a także unikanie miejsc, w których podawana jest insulina.

W sytuacji stosowania Mounjaro w połączeniu z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną kluczowe jest monitorowanie stężenia glukozy we krwi zgodnie z zaleceniami specjalisty.

W przypadku przedawkowania leku Mounjaro konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska, gdyż może to prowadzić do hipoglikemii, nudności lub wymiotów. Jeżeli pacjent pominie dawkę i od planowanego terminu podania nie upłynęło więcej niż 4 dni, należy aplikować lek jak najszybciej, a następnie kontynuować zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeśli opóźnienie wynosi więcej niż 4 dni, pominiętą dawkę należy pominąć, a leczenie kontynuować zgodnie z planem. Nie wolno stosować podwójnej dawki w celu nadrobienia zaległości. Minimalny odstęp między dawkami powinien wynosić 3 dni.

Przerwanie stosowania leku Mounjaro powinno być konsultowane z lekarzem, gdyż może to skutkować wzrostem stężenia glukozy we krwi u osób z cukrzycą typu 2.

Mounjaro – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Mounjaro:

 • uczulenie na tirzepatyd lub inne składniki leku.

Środki ostrożności:
Pacjenci z poważnymi zaburzeniami trawiennymi lub opóźnionym opróżnianiem żołądka, w tym ciężkim porażeniem żołądka, powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Mounjaro. Osoby z historią zapalenia trzustki, objawiającego się silnym bólem brzucha promieniującym do pleców, również wymagają konsultacji medycznej. Pacjenci z chorobami oczu, takimi jak retinopatia cukrzycowa lub obrzęk plamki żółtej, powinni omówić ryzyko związane ze stosowaniem leku z opiekunem zdrowia. W przypadku stosowania pochodnych sulfonylomocznika lub insuliny istnieje ryzyko hipoglikemii, co może wymagać dostosowania dawek tych leków przez lekarza.

Nudności, wymioty i biegunka mogą prowadzić do odwodnienia i pogorszenia funkcji nerek. Pacjenci powinni zapobiegać odwodnieniu, spożywając odpowiednią ilość płynów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje:
Lek Mounjaro nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Interakcja z innymi lekami

Interakcje lekowe mogą wpływać na działanie leków oraz zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Informowanie lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty o wszystkich przyjmowanych obecnie lub niedawno lekach, jak również o tych planowanych do stosowania, jest kluczowe dla bezpieczeństwa leczenia. 

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie Mounjaro w ciąży: 

Zaleca się konsultację z lekarzem w przypadku ciąży, podejrzenia ciąży lub planowania rodziny przed rozpoczęciem terapii. Ze względu na brak danych dotyczących wpływu leku na płód, jego użycie w okresie ciąży jest niewskazane. Wskazane jest stosowanie skutecznych metod antykoncepcyjnych podczas leczenia.

Stosowanie Mounjaro podczas karmienia piersią: 

Zaleca się ostrożność i konsultację z lekarzem w celu oceny stosunku korzyści do ryzyka dla dziecka.

Mounjaro – skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Mounjaro:

Częste działania niepożądane (występujące nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności,
 • biegunka,
 • ostre zapalenie trzustki – silny ból brzucha promieniujący do pleców,
 • ciężkie reakcje alergiczne – np. anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy,
 • hipoglikemia – objawy takie jak ból głowy, senność, osłabienie, zawroty głowy,
 • reakcje alergiczne – wysypka, swędzenie, wyprysk,
 • zawroty głowy,
 • niskie ciśnienie krwi,
 • zmniejszenie apetytu,
 • ból brzucha,
 • wymioty,
 • niestrawność,
 • zaparcie,
 • rozdęcie brzucha,
 • odbijanie się,
 • gazy,
 • refluks żołądkowo-przełykowy,
 • wypadanie włosów,
 • zmęczenie,
 • odczyny w miejscu wstrzyknięcia,
 • szybkie tętno,
 • wzrost stężeń enzymów trzustkowych.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • kamienie żółciowe,
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego,
 • ból w miejscu wstrzyknięcia,
 • wzrost stężenia kalcytoniny we krwi.

Przechowywanie leku Mounjaro

Przechowywanie Mounjaro wymaga zachowania szczególnych warunków, aby zapewnić jego właściwą jakość. Lek należy utrzymywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, co zapobiega przypadkowemu dostępowi i potencjalnym szkodom. Zachowanie niskiej temperatury jest kluczowe – lek powinien być przechowywany w lodówce, w zakresie temperatur od 2°C do 8°C. Ważne jest, aby nie dopuścić do zamrożenia produktu, gdyż zamrożony wstrzykiwacz jest niezdatny do użycia i powinien zostać zutylizowany.

Mounjaro lek należy również przechowywać w oryginalnym opakowaniu, co chroni go przed działaniem światła i utrzymaniem stabilności substancji aktywnych. W przypadku konieczności przechowywania leku poza lodówką dopuszczalna jest temperatura nie wyższa niż 30°C. Jednakże taki sposób przechowywania jest dozwolony tylko przez okres nie dłuższy niż 21 dni. Po upływie tego czasu wstrzykiwacz należy usunąć.

W trakcie użytkowania leku konieczne jest kontrolowanie jego stanu. Nie należy stosować Mounjaro, jeżeli wstrzykiwacz jest uszkodzony lub jeśli zawartość wykazuje zmętnienie, zmianę barwy lub obecność widocznych cząstek stałych. W takich przypadkach roztwór jest uznawany za nieodpowiedni do użycia i powinien zostać zutylizowany zgodnie z procedurami.


Inne leki na otyłość i nadwagę:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Mounjaro (5)

Obecnie nie ma dostępnych leków, które mogłyby być zamiennikiem Mounjaro.

Lek Mounjaro oraz Ozempic działają na podobnej zasadzie, ale zawierają inne substancje czynne. Substancją czynną leku Mounjaro jest tirzepatyd, natomiast substancją czynną leku Ozempic jest semaglutyd.

Nie jest wskazane spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Mounjaro 2,5 mg czy w innych stężeniach substancji czynnej.

Mounjaro 5 mg jest lekiem stosowanym przez pacjentów z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2 oraz przez pacjentów z otyłością lub nadwagą. Mounjaro na odchudzanie może być stosowany, ale zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie, Mounjaro lek dostępny jest wyłącznie na receptę.

e-Konsultacja z Receptą Online
Mounjaro

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.