Receptomat | e-Recepta w 5 min

Receptomat
Feroplex

Wypełnij formularz, aby rozpocząć
e-konsultację z receptą w 5 minut
bez wychodzenia z domu.

Zniżka: 30% taniej

Rozpocznij e-Konsultację

Receptomat

Feroplex

Feroplex to lek na receptę stosowany w terapii niedoborów żelaza i niedokrwistości. Preparat dostępny jest w formie roztworu doustnego. Przeczytaj poniższy opis i ulotkę producenta, aby dowiedzieć się, kiedy stosować i jak dawkować ten preparat. Jeśli masz pytania, umów się na teleporadę do specjalisty na Receptomat.pl, tam też zamówisz e-receptę na Feroplex. 

Feroplex – informacje o leku:

 • dawki: Feroplex 40 mg/15 ml

 • postać: roztwór doustny

 • substancja czynna: proteinianobursztynian żelaza (łac. Ferri proteinatosuccinas)

 • kategoria: Leki na niedobór żelaza i niedokrwistość

Feroplex - lek z proteinianobursztynianem żelaza na niedobory żelaza i niedokrwistość

 • Feroplex jest lekiem stosowanym w terapii niedoborów żelaza oraz niedokrwistości. 

 • Preparat występuje w postaci roztworu doustnego, a każde opakowanie zawiera 20 fiolek o pojemności 15 ml.

 • Dostępny jest wyłącznie na receptę i nie podlega refundacji.

Feroplex - co zawiera? Proteinianobursztynian żelaza – jak działa?

1 fiolka (15 ml) Feroplex zawiera 800 mg proteinianobursztynianu żelaza, co odpowiada dawce 40 mg jonów żelaza (III).

Feroplex zawiera trójwartościowe żelazo w postaci związanej z białkiem. Cechuje się ono zmiennością rozpuszczania, która zależna jest od pH. Po przyjęciu doustnym żelazo trafia do żołądka, gdzie dzięki obecności kwasu żołądkowego środowisko jest kwaśne, a wartość pH niższa niż 4. Warunki te sprawiają, że substancja czynna ulega wytrąceniu, natomiast samo żelazo pozostaje związane. W zasadowym środowisku dwunastnicy fragment białkowy preparatu ulega trawieniu, tym samym uwalniając żelazo i pozwalając na jego wchłanianie przez organizm.

Żelazo w leku Feroplex wchłania się stosunkowo szybko i szybko osiąga właściwe stężenie w osoczu. Stopniowe wchłanianie i długie utrzymywanie się żelaza w surowicy sprzyjają magazynowaniu go w tkankach.

Inne podobne leki to Sorbifer durulesDuomox.

Feroplex – skład leku

Substancją czynną jest proteinianobursztynian żelaza. Pozostałe składniki leku: sorbitol, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan sodowy metylu, parahydroksybenzoesan sodowy propylu, aromat morella, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.

Feroplex – na co, dla kogo, zastosowanie leku

Wskazaniami do stosowania leku Feroplex jest leczenie niedoboru żelaza oraz niedokrwistości z niedoboru żelaza:

 • u dorosłych,

 • w następstwie przewlekłej utraty krwi,

 • w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Lek może być również stosowany u dzieci powyżej 1. roku życia.

Feroplex – dawkowanie

Dorośli:

Zawartość 1 do 2 fiolek na dobę (co odpowiada 40 do 80 mg żelaza na dobę) w dwóch dawkach (każda po 1/2 fiolki lub po 1 fiolce), najlepiej przed jedzeniem lub według zaleceń lekarza. Lek można wypić bezpośrednio z fiolki lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Dzieci (powyżej 1 roku życia):

Zgodnie z zaleceniami lekarza, dawkę 1,5 ml/kg/dobę (co odpowiada 4 mg/kg/dobę żelaza) należy podawać w 2 dawkach podzielonych, najlepiej przed posiłkami. Nie należy przekraczać dobowej dawki 40 mg Fe3+ (1 fiolka).

Leczenie należy kontynuować do momentu odbudowania rezerw tkankowych żelaza (zwykle 2-3 miesiące).

Feroplex– przeciwwskazania, środki ostrożności

Leku nie należy stosować, jeżeli:

 • pacjent ma uczulenie na proteinianobursztynian żelaza lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

 • pacjent ma hemosyderozę i hemochromatozę (nadmierne odkładanie się żelaza w organizmie),

 • pacjent ma niedokrwistość aplastyczną, hemolityczną i syderoachrestyczną (zaburzenia wykorzystania wchłoniętego żelaza),

 • pacjent ma przewlekłe zapalenie trzustki,

 • pacjent ma marskość wątroby.

U pacjentów, u których lek ma zostać podany ze względu na występującą niedokrwistość, należy w pierwszej kolejności ustalić jej przyczynę, ponieważ niektóre postacie anemii stanowią przeciwwskazanie do stosowania roztworu Feroplex.

Lek zawiera białka mleka krowiego. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z nietolerancją białka mleka krowiego z uwagi na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Ponadto zawarte w preparacie parahydroksybenzoesany mogą wywołać opóźnione reakcje alergiczne.

Podczas leczenia lekarz prowadzący zaleca okresową kontrolę stężenia hemoglobiny i żelaza we krwi.

Feroplex – interakcja z innymi lekami

Przed przyjmowaniem leku należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych stosowanych przez pacjenta środkach - obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli lekarz przepisuje pacjentowi nowy lek, także powinien zostać powiadomiony o przyjmowaniu leku Feroplex.

Związki żelaza mogą zmniejszać wchłanianie tetracyklin i chinolonów (antybiotyki przeciwbakteryjne), bisfosfonianów (leki stosowane m.in. w osteoporozie), penicylaminy, tyroksyny oraz leków stosowanych w chorobie Parkinsona - lewodopy, karbidopy, metylodopy. Feroplex należy podawać przynajmniej dwie godziny po zastosowaniu któregokolwiek z wymienionych leków.

Wchłanianie żelaza może ulec zwiększeniu podczas podawania kwasu askorbowego (witaminy C) w dawce powyżej 200 mg, lub zmniejszeniu podczas podawania z lekami zmniejszającymi kwasowość soku żołądkowego.

Chorzy otrzymujący równocześnie antybiotyk chloramfenikol mogą z opóźnieniem reagować na leczenie żelazem.

Feroplex – w ciąży i podczas karmienia piersią

Lek Feroplex jest przeznaczony do stosowania u kobiet w ciąży, u których często występuje niedobór żelaza. Preparat może być również stosowany u kobiet w okresie karmienia piersią.

Feroplex – skutki uboczne

Jak każdy lek, Feroplex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych (lub wystąpienie innych, niewymienionych w ulotce objawów) jest przyczyną niepokoju, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują:

 • zaburzenia żołądka i jelit: nudności, bóle w nadbrzuszu, biegunka i zaparcia.

Działania niepożądane występują jedynie po zastosowaniu dużych dawek i ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu preparatu.

Związki żelaza mogą zaburzać wyniki badań laboratoryjnych na obecność krwi utajonej w kale. W czasie stosowania preparatów żelaza może wystąpić ciemne zabarwienie stolca.

Feroplex – przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Po pierwszym otwarciu opakowania Feroplex zachowuje trwałość przez 4 dni w tych samych warunkach przechowywania co lek w nienaruszonym opakowaniu.

Feroplex – producent, podmiot odpowiedzialny, wytwórca, ulotka

Podmiot odpowiedzialny: Italfarmaco S.p.A., Viale Fulvio Testi 330, 20126 Mediolan, Włochy

Wytwórca: Italfarmaco S.A., San Rafael 3, 28108 Alcobendas (Madryt), Hiszpania

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego w Polsce

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Słomińskiego 4

00-204 Warszawa

Ulotka leku Feroplex

Ile kosztuje lek Feroplex? Cena, refundacja

Feroplex 40 mg/15 ml - 20 fiolek roztwór doustny kosztuje w aptekach od 48 do 72 zł.

Lek Feroplex nie podlega refundacji.

Najcześciej zadawane pytania (FAQ)

Pytania dotyczące leku Feroplex, które najczęściej zadają nasi pacjenci.

Czy lek Feroplex można stosować u dzieci i młodzieży?

Lek może być również stosowany u dzieci powyżej 1. roku życia.

O jakiej porze przyjmować lek?

Lek należy przyjmować przed posiłkiem, w pozycji stojącej. Niektóre składniki zawarte w warzywach, mleku, kawie i herbacie hamują wchłanianie żelaza. Feroplex należy podawać przynajmniej dwie godziny po spożyciu któregokolwiek z tych produktów. Leku nie należy mieszać z innymi środkami leczniczymi ani napojami, poza zwykłą wodą.

Jaka jest maksymalna dopuszczalna dawka leku Feroplex?

W badaniach klinicznych stosowano dawki 1600 mg proteinianobursztynianu żelaza na dobę (co odpowiada 80 mg żelaza na dobę) u dorosłych. Nie ma danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania wyższych dawek.

Jak długo trzeba brać Feroplex?

Stosowanie leku Feroplex należy kontynuować od 2 do 3 miesięcy, do momentu, aż w organizmie uzupełnione zostaną rezerwy tkankowe żelaza.

Preparatów żelaza nie należy przyjmować dłużej niż 6 miesięcy, chyba że indywidualna sytuacja pacjenta wymaga przedłużenia okresu terapii. Sytuacje szczególne obejmują m.in. przewlekłe krwawienia, miesiączki krwotoczne, ale również uporczywy brak żelaza u kobiet ciężarnych.

Czy Feroplex jest na receptę?

Lek dostępny jest wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej.

Inne najpopularniejsze leki: