e-Konsultacja z Receptą Online

Feroplex

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Feroplex? Cena, refundacja

Lek Feroplex nie podlega refundacji. Występuje pod postacią roztworu doustnego, w opakowaniu zawierającym 20 fiolek o pojemności 15 ml i w dawce 40 mg.

  • Feroplex 40 mg/15 ml – cena za opakowanie 20 fiolek roztworu doustnego kosztuje w aptekach od ok. 48 do 72 zł.

Ceny mogą różnić się w zależności od apteki i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Feroplex – jak działa, na co i dla kogo?

Feroplex zawiera trójwartościowe żelazo w postaci związanej z białkiem. Cechuje się ono zmiennością rozpuszczania, która zależna jest od pH.

Proteinianobursztynian żelaza – działanie

Po przyjęciu doustnym żelazo trafia do żołądka, gdzie dzięki obecności kwasu żołądkowego środowisko jest kwaśne, a wartość pH niższa niż 4. Warunki te sprawiają, że substancja czynna ulega wytrąceniu, natomiast samo żelazo pozostaje związane. W zasadowym środowisku dwunastnicy fragment białkowy preparatu ulega trawieniu, tym samym uwalniając żelazo i pozwalając na jego wchłanianie przez organizm.

Żelazo w leku Feroplex wchłania się stosunkowo szybko i szybko osiąga właściwe stężenie w osoczu. Stopniowe wchłanianie i długie utrzymywanie się żelaza w surowicy sprzyjają magazynowaniu go w tkankach.

Feroplex – wskazania

Wskazaniami do stosowania leku Feroplex jest leczenie niedoboru żelaza oraz niedokrwistości z niedoboru żelaza:

  • u dorosłych,
  • w następstwie przewlekłej utraty krwi,
  • w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy lek Feroplex można stosować u dzieci i młodzieży?

Lek może być również stosowany u dzieci powyżej 1. roku życia.

Feroplex – zamienniki

Lek nie posiada zamienników z tą samą substancją czynną i dostępnych na receptę.

Inne leki stosowane na niedobór żelaza to m.in. TardyferonSorbifer durules.

Feroplex – skład leku

Substancją czynną jest proteinianobursztynian żelaza. Jedna fiolka (15 ml) Feroplex zawiera 800 mg proteinianobursztynianu żelaza, co odpowiada dawce 40 mg jonów żelaza (III).

Pozostałe składniki leku: sorbitol, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan sodowy metylu, parahydroksybenzoesan sodowy propylu, aromat morella, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.

Feroplex – dawkowanie

Lek należy stosowac zgodnie z zalecenia lekarza.

Ferolpex – jak przyjmować lek u osób dorosłych?

Zawartość 1 do 2 fiolek na dobę (co odpowiada 40 do 80 mg żelaza na dobę) w dwóch dawkach (każda po 1/2 fiolki lub po 1 fiolce), najlepiej przed jedzeniem lub według zaleceń lekarza. Lek można wypić bezpośrednio z fiolki lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Feroplex – jak dawkować u dzieci powyżej 1. roku życia?

Zgodnie z zaleceniami lekarza, dawkę 1,5 ml/kg/dobę (co odpowiada 4 mg/kg/dobę żelaza) należy podawać w 2 dawkach podzielonych, najlepiej przed posiłkami. Nie należy przekraczać dobowej dawki 40 mg Fe3+ (1 fiolka).

Leczenie należy kontynuować do momentu odbudowania rezerw tkankowych żelaza (zwykle 2-3 miesiące).

Feroplex – ile przed jedzeniem? O jakiej porze przyjmować lek?

Lek należy przyjmować przed posiłkiem, w pozycji stojącej. Niektóre składniki zawarte w warzywach, mleku, kawie i herbacie hamują wchłanianie żelaza. Feroplex należy podawać przynajmniej dwie godziny po spożyciu któregokolwiek z tych produktów. Leku nie należy mieszać z innymi środkami leczniczymi ani napojami, poza zwykłą wodą.

Jaka jest maksymalna dopuszczalna dawka leku Feroplex?

W badaniach klinicznych stosowano dawki 1600 mg proteinianobursztynianu żelaza na dobę (co odpowiada 80 mg żelaza na dobę) u dorosłych. Nie ma danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania wyższych dawek.

Żelazo Feroplex – przeciwwskazania, środki ostrożności

Leku nie należy stosować, jeżeli:

  • pacjent ma uczulenie na proteinianobursztynian żelaza lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  • pacjent ma hemosyderozę i hemochromatozę (nadmierne odkładanie się żelaza w organizmie),
  • pacjent ma niedokrwistość aplastyczną, hemolityczną i syderoachrestyczną (zaburzenia wykorzystania wchłoniętego żelaza),
  • pacjent ma przewlekłe zapalenie trzustki,
  • pacjent ma marskość wątroby.

U pacjentów, u których lek ma zostać podany ze względu na występującą niedokrwistość, należy w pierwszej kolejności ustalić jej przyczynę, ponieważ niektóre postacie anemii stanowią przeciwwskazanie do stosowania roztworu Feroplex.

Lek zawiera białka mleka krowiego. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z nietolerancją białka mleka krowiego z uwagi na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Ponadto zawarte w preparacie parahydroksybenzoesany mogą wywołać opóźnione reakcje alergiczne.

Podczas leczenia lekarz prowadzący zaleca okresową kontrolę stężenia hemoglobiny i żelaza we krwi.

Interakcja z innymi lekami

Przed przyjmowaniem leku należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych stosowanych przez pacjenta środkach – obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli lekarz przepisuje pacjentowi nowy lek, także powinien zostać powiadomiony o przyjmowaniu leku Feroplex.

Związki żelaza mogą zmniejszać wchłanianie tetracyklin i chinolonów (antybiotyki przeciwbakteryjne), bisfosfonianów (leki stosowane m.in. w osteoporozie), penicylaminy, tyroksyny oraz leków stosowanych w chorobie Parkinsona – lewodopy, karbidopy, metylodopy. Feroplex należy podawać przynajmniej dwie godziny po zastosowaniu któregokolwiek z wymienionych leków.

Wchłanianie żelaza może ulec zwiększeniu podczas podawania kwasu askorbowego (witaminy C) w dawce powyżej 200 mg, lub zmniejszeniu podczas podawania z lekami zmniejszającymi kwasowość soku żołądkowego.

Chorzy otrzymujący równocześnie antybiotyk chloramfenikol mogą z opóźnieniem reagować na leczenie żelazem.

Feroplex w ciąży i w okresie karmienia piersią – stosowanie

Lek Feroplex jest przeznaczony do stosowania u kobiet w ciąży, u których często występuje niedobór żelaza. Preparat może być również stosowany u kobiet w okresie karmienia piersią.

Żelazo w płynie Feroplex – skutki uboczne

Jak każdy lek, Feroplex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych Feroplex (lub wystąpienie innych, niewymienionych w ulotce objawów) jest przyczyną niepokoju, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują:

  • zaburzenia żołądka i jelit: nudności, bóle w nadbrzuszu, biegunka i zaparcia.

Działania niepożądane występują jedynie po zastosowaniu dużych dawek i ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu preparatu.

Związki żelaza mogą zaburzać wyniki badań laboratoryjnych na obecność krwi utajonej w kale. W czasie stosowania preparatów żelaza może wystąpić ciemne zabarwienie stolca.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Po pierwszym otwarciu opakowania Feroplex zachowuje trwałość przez 4 dni w tych samych warunkach przechowywania co lek w nienaruszonym opakowaniu.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Feroplex (5)

Stosowanie leku Feroplex należy kontynuować od 2 do 3 miesięcy, do momentu, aż w organizmie uzupełnione zostaną rezerwy tkankowe żelaza.

Preparatów żelaza nie należy przyjmować dłużej niż 6 miesięcy, chyba że indywidualna sytuacja pacjenta wymaga przedłużenia okresu terapii. Sytuacje szczególne obejmują m.in. przewlekłe krwawienia, miesiączki krwotoczne, ale również uporczywy brak żelaza u kobiet ciężarnych.

Lek dostępny jest wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej.

Tak, cena leków na receptę może zmienić się.

W ulotce producenta nie ma informacji o tym, że lek negatywnie wpływa na szkliwo zębów. Żelazo uwalniane jest stopniowo, dlatego preparat nie powinien negatywnie oddziaływać na zęby.

Pierwsze efekty widoczne są po ok. 4-8 tygodniach od rozpoczęcia przyjmowania leku Feroplex.

e-Konsultacja z Receptą Online
Feroplex

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem