e-Konsultacja z Receptą Online

Fluconazole Polfarmex

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Fluconazole Polfarmex? Cena, refundacja

Lek na grzybicę Fluconazole Polfarmex obecnie jest refundowany — jego cena zależy od zawartości substancji czynnej leku w jednej tabletce oraz od ilości tabletek w jednym blistrze. Lek jest bezpłatny dla seniorów, dzieci oraz kobiet w ciąży, o ile pacjenci mają wskazania do refundacji Fluconazole Polfarmex. Cena 100% waha się od ok. 6 zł do ok. 85 zł w zależności od dawki i wielkości opakowania.

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Fluconazole Polfarmex – jak działa, na co i dla kogo?

Flukonazol zawarty w preparacie Fluconazole Polfarmex, klasyfikuje się do kategorii leków przeciwgrzybiczych. Jego zastosowanie obejmuje terapię infekcji wywołanych przez patogenne grzyby, w szczególności te spowodowane przez drożdżaki z rodzaju Candida.

Wśród dorosłych pacjentów, Fluconazole Polfarmex jest wskazany w leczeniu różnorodnych infekcji grzybiczych, takich jak kryptokokowe zapalenie opon mózgowych, kokcydioidomikoza, zakażenia Candida w krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) czy drogach moczowych, a także w przypadku grzybic błony śluzowej, narządów płciowych oraz skóry, w tym grzybicy stóp, tułowia, pachwin i paznokci. Ponadto lek może być stosowany w celu zapobiegania nawrotom wymienionych infekcji oraz zakażeń u osób z osłabionym układem odpornościowym.

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 17 lat Fluconazole Polfarmex jest rekomendowany w leczeniu grzybic błony śluzowej jamy ustnej lub gardła, zakażeń Candida w krwi i narządach wewnętrznych oraz kryptokokowego zapalenia opon mózgowych. Podobnie jak u dorosłych, lek może być również wykorzystywany w celu zapobiegania zakażeniom drożdżakowym oraz nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z niedostateczną funkcją układu odpornościowego.

Fluconazole Polfarmex – skład leku

Substancją czynną leku jest flukonazol. Dostępny jest w postaci tabletek, które mogą zawierać 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg tej substancji. W skład leku wchodzą również substancje pomocnicze, które zapewniają odpowiednią konsystencję i stabilność preparatu. Należą do nich laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia kukurydziana, magnezu stearynian i powidon.

Fluconazole Polfarmex – dawkowanie

Dawkowanie leku Fluconazole Polfarmex powinno być ściśle dostosowane do zaleceń lekarskich. W przypadku niepewności co do tego jak stosować Fluconazole Polfarmex zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą, najlepiej o stałej porze każdego dnia. Dla dzieci niemogących połknąć tabletki oraz dla tych, które wymagają dokładnego dawkowania według masy ciała, dostępna jest forma syropu.

W leczeniu kryptokokowego zapalenia opon mózgowych zalecana dawka początkowa wynosi 400 mg, a następnie od 200 mg do 400 mg dziennie przez 6 do 8 tygodni, z możliwością przedłużenia terapii. W niektórych przypadkach dawka może być podwyższona do 800 mg. W celu zapobiegania nawrotom tej choroby stosuje się 200 mg dziennie.

W przypadku kokcydioidomikozy zaleca się przyjmowanie od 200 mg do 400 mg na dobę przez okres od 11 do 24 miesięcy, z możliwością zwiększenia dawki do 800 mg. W leczeniu zakażeń narządów wewnętrznych wywołanych przez Candida stosuje się 800 mg pierwszego dnia, a potem 400 mg dziennie. W przypadku zakażeń błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć związanych ze stosowaniem protez zębowych, dawka wynosi od 200 mg do 400 mg pierwszego dnia, a następnie od 100 mg do 200 mg.

Zakażenia drożdżakowe błony śluzowej leczy się w dawkach od 50 mg do 400 mg dziennie przez 7 do 30 dni. W celu zapobiegania zakażeniom błony śluzowej jamy ustnej i gardła stosuje się od 100 mg do 200 mg dziennie lub 200 mg trzy razy w tygodniu. Leczenie zakażeń drożdżakowych narządów płciowych wymaga pojedynczej dawki 150 mg, a w celu zapobiegania nawrotom zakażeń pochwy zaleca się 150 mg co trzy dni (łącznie 3 dawki), a potem raz w tygodniu przez 6 miesięcy. Leczenie zakażeń grzybiczych skóry i paznokci wymaga indywidualnego dostosowania dawki, od 50 mg dziennie do 400 mg raz w tygodniu, przez 1 do 4 tygodni, z możliwością przedłużenia terapii.

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym polega na stosowaniu od 200 do 400 mg dziennie. Dawkowanie u młodzieży (12-17 lat) oraz u dzieci (3-11 lat) jest ustalane przez lekarza i nie powinno przekraczać 400 mg na dobę, przy czym dawka jest kalkulowana na podstawie masy ciała. Pacjenci w podeszłym wieku oraz z zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać dostosowania dawki.

W przypadku przedawkowania zaleca się niezwłoczny kontakt z najbliższym oddziałem ratunkowym. Objawy mogą obejmować zaburzenia słuchu, widzenia, czucia oraz omamy i zachowania paranoidalne. Pominięcie dawki nie powinno skutkować podwojeniem następnej dawki; należy przyjąć ją jak najszybciej po przypomnieniu, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku pominiętą dawkę należy pominąć.

Fluconazole Polfarmex – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Fluconazole Polfarmex:

 • nadwrażliwość na flukonazol lub inne azole,
 • jednoczesne stosowanie astemizolu, terfenadyny, cyzaprydu, pimozydu, chinidyny, erytromycyny.

Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem leku Fluconazole Polfarmex, należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania zaburzeń czynności nerek lub wątroby, chorób serca, w tym arytmii, oraz zaburzeń elektrolitowych, takich jak nieprawidłowe stężenia potasu, wapnia lub magnezu we krwi. Pacjenci z ciężkimi reakcjami skórnymi powinni również poinformować o tym lekarza.

Interakcja z innymi lekami

Lek Fluconazole Polfarmex może wchodzić w interakcje z różnymi substancjami farmakologicznymi. Nie należy go stosować równocześnie z następującymi lekami, ze względu na ryzyko poważnych interakcji:

 • astemizol, terfenadyna (przeciwhistaminowe),
 • cyzapryd (na zaburzenia żołądka),
 • pimozyd (na zaburzenia umysłowe),
 • chinidyna (na zaburzenia rytmu serca),
 • erytromycyna (antybiotyk).

Inne leki mogące oddziaływać z Fluconazole Polfarmex:

 • ryfampicyna, ryfabutyna (antybiotyki),
 • alfentanyl, fentanyl (znieczulające),
 • amitryptylina, nortryptylina (przeciwdepresyjne),
 • amfoterycyna B, worykonazol (przeciwgrzybicze),
 • leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna),
 • benzodiazepiny (midazolam, triazolam),
 • karbamazepina, fenytoina (na padaczkę),
 • nifedypina, izradypina, amlodypina, felodypina, losartan (na nadciśnienie),
 • cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus, takrolimus (immunosupresyjne),
 • cyklofosfamid, alkaloidy barwinka (na nowotwory),
 • halofantryna (na malarię),
 • statyny (np. atorwastatyna, symwastatyna, fluwastatyna — na cholesterol),
 • metadon (przeciwbólowy),
 • NLPZ (np. celekoksyb, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak),
 • środki antykoncepcyjne,
 • prednizolon (steroid),
 • zydowudyna, sakwinawir (na HIV),
 • leki przeciwcukrzycowe (np. chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd, tolbutamid),
 • teofilina (na astmę),
 • witamina A.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Fluconazole Polfarmex w ciąży i podczas karmienia piersią: 

Lek Fluconazole Polfarmex jest przeciwwskazany dla kobiet ciężarnych oraz matek karmiących piersią, o ile nie zostanie zalecony przez lekarza. Kobiety w ciąży, podejrzewające ciążę, planujące potomstwo lub karmiące powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. 

Fluconazole Polfarmex — skutki uboczne 

Wszystkie produkty lecznicze niosą ze sobą ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, chociaż nie każdy pacjent ich doświadczy. 

Przyjmowanie leku może wywoływać działania niepożądane, które występują z różną częstotliwością:

Przykładowe działania niepożądane leku Fluconazole Polfarmex:

 • bóle głowy,
 • dolegliwości żołądkowo-jelitowe: ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty,
 • zaburzenia funkcji wątroby: podwyższone wskaźniki testów wątrobowych,
 • reakcje skórne: wysypka.

Działania niepożądane występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów częstości:

 • anemia: spadek liczby czerwonych krwinek,
 • zmniejszenie apetytu,
 • zaburzenia snu: bezsenność, senność,
 • neurologiczne: drgawki, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, parestezje, zmiany smaku,
 • problemy trawienne: zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w ustach,
 • ból mięśni,
 • uszkodzenie wątroby: żółtaczka,
 • reakcje skórne: bąble, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie,
 • ogólne: uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, gorączka.

Rzadsze, występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów działania niepożądane:

 • zmniejszenie liczby leukocytów i płytek krwi,
 • zmiany skórne: czerwone lub purpurowe przebarwienia,
 • zaburzenia biochemiczne krwi: wysoki cholesterol, lipidemia,
 • hipokaliemia: obniżenie stężenia potasu we krwi,
 • drżenie,
 • zaburzenia kardiologiczne: nieprawidłowości w EKG, arytmie,
 • niewydolność wątroby,
 • reakcje alergiczne: ciężkie reakcje skórne, obrzęk ust lub twarzy,
 • wypadanie włosów.

Pełną listę działań niepożądanych zawiera ulotka dołączona do opakowania leku. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych lub nasilenia się wymienionych zaleca się kontakt z lekarzem albo farmaceutą.

Przechowywanie leku Fluconazole Polfarmex

Lek Fluconazole Polfarmex musi być umieszczony w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 25°C.


Inne leki na grzybicze zapalenie pochwy:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Fluconazole Polfarmex (4)

Tak, dostępny jest lek Fluconazole Polfarmex (50 mg/10 ml) syrop 150 ml, a jego stosowanie zaleca się szczególnie w przypadku dzieci.

Nie, lek dostępny jest wyłącznie na receptę.

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku Fluconazole Polfarmex.

Wśród dostępnych na receptę leków, które zawierają tę samą co Fluconazole Polfarmex substancję czynną wymienić można m.in.: Flucofast, Fluconazole Aurovitas, Fluconazole Genoptim, Fluconazolum Aflofarm czy Flumycon.

e-Konsultacja z Receptą Online
Fluconazole Polfarmex

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem