e-Konsultacja z Receptą Online

Trittico XR

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Trittico XR – informacje o leku:

 • dawka: Trittico XR 150 mg, Trittico XR 300 mg
 • postać: tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
 • substancja czynna: chlorowodorek trazodonu (trazodoni hydrochloridum)
 • kategoria: Depresja

Trittico XR – efekty leczenia depresji i zaburzeń lękowych już po tygodniu stosowania

 • Substancją czynną leku jest trazodon, który ma właściwości przeciwdepresyjne i przeciwlękowe.
 • Jest to lek na depresję do długotrwałego stosowania, jednak pierwsze efekty leczenia i odczuwalna poprawa samopoczucia pacjenta są widoczne już po około tygodniu stosowania.
 • Lek dostępny jest w postaci powlekanych tabletek o przedłużonym uwalnianiu w dawce 150 mg i 300 mg trazodonu. Lek wydawany jest wyłącznie na receptę z przepisu lekarza.

Trittico XR – opis i właściwości

To lek z trazodonem, który działa przeciwdepresyjnie i przeciwlękowo. W odróżnieniu od wielu innych leków na depresję, Trittico XR wykazuje stosunkowo szybkie działanie lecznicze – efekty odczuwalne są już po około tygodniu od rozpoczęcia stosowania.

Trittico XR – co zawiera? Trazodon – jak działa?

Trazodon to substancja czynna leku, która należy do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Oprócz tego lek ten blokuje określone receptory serotoninowe. Dzięki tym dwóm mechanizmom działania trazodon powoduje zwiększenie poziomu serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym.

Prawdopodobny mechanizm powstawania depresji wiąże się z obniżeniem poziomu neuroprzekaźników w mózgu i zaburzeniem równowagi chemicznej. Trittico XR w trazodonem, poprzez zwiększenie poziomu serotoniny, powoduje poprawę nastroju i złagodzenie objawów depresji.

Trittico XR – skład leku

Trittico XR ma postać tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu. Substancją czynną jest chlorowodorek trazodonu. Każda tabletka zawiera:

 • Trittico XR 150 mg: 150 mg chlorowodorku trazodonu, co odpowiada 136,6 trazodonu. Lek ma postać żółtawobeżowych tabletek powlekanych.
 • Trittico XR 300 mg: lub 300 mg chlorowodorku trazodonu, co odpowiada 273,2 mg trazodonu. Lek ma postać beżowopomarańczowych tabletek powlekanych.

Tabletki obu dawek mają linię podziału na obu stronach, co pozwala na podział tabletki na dwie równe dawki.

Składniki Trittico XR – oprócz substancji czynnej tabletki zawierają:

 • rdzeń tabletki: contramid granulowany (żelowana modyfikowana skrobia), hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran;
 • otoczka (Trittico XR 150 mg): żółty opadry II (częściowo zhydrolizowany alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony);
 • otoczka (Trittico XR 300 mg): różowy opadry II (częściowo zhydrolizowany alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony).

Trittico XR – dla kogo, zastosowanie leku

Lek stosowany jest u osób dorosłych ze zdiagnozowaną depresją. Te tabletki są wskazane do stosowania na zaburzenia depresyjne o różnej etiologii, w tym w te przebiegające z zaburzeniami lękowymi. W leczeniu depresji farmakoterapię i psychoterapią stosuje się zazwyczaj równolegle. Lek jest wydawany na receptę z przepisu lekarza.

Leku Trittico XR nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia. Trazodon nie jest wskazany do stosowania w grupie pediatrycznej. Wynika to z faktu, że nieznane są badania i dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tego leku na depresję u dzieci i młodzieży.

Trittico XR – dawkowanie

Lek stosuje się zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. Na podstawie objawów, stanu pacjenta, wykonanych badań i historii choroby specjalista dobiera indywidualnie dawkę i schemat leczenia. Na podstawie reakcji pacjenta na leczenie lekarz określa także długość leczenia depresji oraz zadecyduje o zmniejszeniu lub zwiększeniu dawki.

Zalecana dawka leku to 150 mg na dobę. W zależności od efektów leczenia, na polecenie lekarza dawka może być zwiększana o 75 mg, przy czym należy robić to stopniowo, minimum co 3 dni. Maksymalna dobowa dawka leku Trittico XR to 300 mg.

Lekarz na podstawie stanu pacjenta może także zalecić zmniejszenie początkowej dawki do 75 mg (połowa tabletki 150 mg), a potem stopniowo zwiększać ją co 3 dni o 75 mg na dobę.

Tabletki Trittico XR należy stosować na pusty żołądek, popijając wodą.

Trittico XR – przeciwwskazania, środki ostrożności

Kiedy nie należy stosować tabletek Trittico XR:

 • w przypadku uczulenia na chlorowodorek trazodonu lub którykolwiek inny składnik leku;
 •  jeśli pacjent ma ostry zawał serca;
 •  jeśli pacjent jest pod wpływem alkoholu lub leków nasennych.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów:

 • z chorobami wątroby, nerek lub serca;
 • przyjmujących leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
 • z depresją ze względu na myśli o samookaleczeniu lub odebraniu sobie życia;
 • ze schizofrenią lub innymi chorobami psychotycznymi;
 • z padaczką;
 • z nadczynnością tarczycy, zaburzeniami oddawania moczu, ostrą jaskrą z wąskim kątem i ze zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym;
 • w podeszłym wieku.

Trittico XR – interakcja z innymi lekami

Składniki różnych leków mogą oddziaływać ze sobą, co może wzmocnić, osłabić lub nawet zmienić ich działanie. Przed zastosowaniem tabletek na depresję Trittico XR należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich stale przyjmowanych lekach.

Wśród leków mogących wzajemnie wpływać na swoje działanie lub tych, które z innych powodów nie powinny być stosowane równolegle z Trittico XR są:

 • leki nasenne, przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, przeciwhistaminowe, uspokajające;
 • doustne środki antykoncepcyjne, fenytoina, barbiturany, karbamazepina;
 • cymetydyna i niektóre leki przeciwpsychotyczne;
 • erytromycyna, ketokonazol, rytonawir, indynawir, nefazodon, itrakonazol;
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;
 • fluoksetyna;
 •  inhibitory monoaminooksydazy (IMAO);
 • pochodne fenotiazyny;
 • środki zwiotczające mięśnie szkieletowe oraz wziewne środki znieczulające;
 • alkohol;
 • lewodopa;
 • klonidyna;
 • leki o znanym działaniu wydłużającym odstęp QT;
 • preparaty dziurawca;
 • warfaryna;
 • digoksyna, fenytoina.

Trittico XR – stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią

Leki na depresje wpływające na przewodnictwo nerwowe nie powinny być stosowane u kobiet w ciąży ani u matek karmiących piersią. Zażywanie leku w tym okresie powinno być ograniczone jedynie do uzasadnionych szczególnych przypadków, wyłącznie na wyraźne polecenie i pod nadzorem lekarza.

W przypadku stosowania leku w ciąży aż do porodu, u niemowlęcia mogą pojawić się objawy odstawienia. Trazodon przenika do mleka matki, dlatego nie należy karmić piersią w czasie stosowania leku, np. gdy kobieta stosuje lek Trittico XR na depresję po porodzie.

Również kobiety, które starają się o dziecko lub planują w najbliższym czasie zajść w ciążę, powinny porozmawiać z lekarzem o zasadności zastosowania w tym okresie Trittico XR.

Trittico XR – skutki uboczne

Warto pamiętać, że każdy lek może powodować pojawienie się działań niepożądanych. Trzeba jednak wiedzieć, że nie u każdego pacjenta stosującego lek Trittico XR skutki uboczne leku się pojawiają. Znane są przypadki pojawienia się myśli i prób samobójcze w czasie zażywania tabletek z trazodonem oraz w krótkim czasie po zakończeniu terapii. Zachowania tego typu szczególnie mogą nasilać się w początkowym okresie stosowania leku.

U pacjentów stosujących trazodon obserwowano wymienione działania niepożądane o nieznanej częstości występowania. Należy też wiedzieć, że niektóre z nich pojawiały się także u chorych z nieleczoną depresją:

 • nieprawidłowe wyniki badań krwi, z tym znaczne różnice w liczbie białych krwinek;
 • reakcje alergiczne;
 • pojawienie się zespołu nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, co powoduje zatrzymanie płynów w organizmie;
 • obniżenie stężenia sodu we krwi;
 • zmniejszenie masy ciała;
 • nasilony apetyt;
 • jadłowstręt;
 • zachowania i myśli samobójcze, zaburzenia świadomości, mania, lęk, zachowania agresywne, wrogość, halucynacje, koszmary, bezsenność, osłabienie popędu płciowego, zespół odstawienia, pobudzenie, dezorientacja;
 • objawy zespołu serotoninowego, drgawki, zawroty i bóle głowy, zaburzenia równowagi, senność, złośliwy zespół neuroleptyczny, niepokój (głównie ruchowy), drżenie, zaburzenia pamięci, urojenia, nieostre widzenie, gwałtowne skurcze mięśni, niemożność wypowiedzenia pewnych słów, mimowolne ruchy ciała, zmiana smaku, osłabienie czujności;
 • problemy z układem krążenia: arytmie serca, częstoskurcz, nieprawidłowe EKG, spowolnione bicie serca;
 • spadek ciśnienia krwi podczas wstawania, powodujący omdlenia lub zawroty głowy;
 • duszność, uczucie zapchanego nosa;
 • problemy ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty, zaparcia, biegunka, niestrawność, ból brzucha, suchość w jamie ustnej, ślinotok, zapalenie żołądka i jelit, znaczne zmniejszenie lub zatrzymanie ruchów perystaltycznych jelit;
 • swędzenie skóry, wysypka;
 • nadmierne pocenie się;
 • zaburzenia oddawania moczu;
 • ból pleców, kończyn, stawów, mięśni;
 • priapizm, czyli bolesny długotrwały wzwód;
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;
 • obrzęki, osłabienie, objawy grypopodobne, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, gorączka.

Trittico XR – przechowywanie leku

Lek Trittico XR nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Ostatni dzień miesiąca wskazanego na opakowaniu oznacza koniec terminu ważności.

Trittico XR – podmiot odpowiedzialny, wytwórca, producent

Podmiot odpowiedzialny:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. 

Viale Amelia 70  | 00181 Rzym, Włochy 

Wytwórca: 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. 

Via Vecchia del Pinocchio  | 22 – 60131 Ancona, Włochy 

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 181B | 02-222 Warszawa

tel.: (22) 70 28 200 | e-mail: [email protected]

Ile kosztuje lek Trittico XR? Cena

W zależności od apteki, cena leku Trittico XR jest różna. Opakowanie 30 tabletek leku o dawce 150 mg kosztuje około 30 zł, zaś za lek w dawce 300 mg trzeba zapłacić około 60 zł. Lek jest objęty całkowitą lub częściową refundacją.

Źródła i ulotka

 • Charakterystyka Produktu Leczniczego Trittico XR
 • Ulotka dla pacjenta leku Trittico XR

Pobierz: Ulotka leku Trittico XR


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Trittico XR (6)

Jest to jeden ze stosunkowo najszybciej działających leków na depresję na receptę. Pierwsze efekty leczenia w postaci stopniowej poprawy nastroju są odczuwalne już po około jednym tygodniu od rozpoczęcia stosowania leku.

W przypadku leczenia depresji lek jest przeznaczony do stosowania długoterminowego. Efekty są widoczne po około tygodniu od rozpoczęcia regularnego zażywania leku. Substancja czynna leku (trazodon) działa również przeciwlękowo. To preparat o opóźnionym początku działania, którego efekt pojawia się po około 1-2 godzin od przyjęcia tabletki. Efekt farmakologiczny tego leku wynosi kilka godzin. Dlatego nie zaleca się stosowania tego leku doraźnie w przypadku wystąpienia napadów lękowych.

Leki stosowane w leczeniu depresji modulujące przekaźnictwo nerwowe i wpływające na równowagę chemiczną w mózgu należy stosować wyłącznie na wyraźne polecenie oraz pod nadzorem lekarza. To specjalista dobiera odpowiednie leki na depresję i napady lęku na podstawie samopoczucia, objawów i historii choroby pacjenta. Lek Trittico XR w obu dawkach dostępny jest wyłącznie na receptę.

Należy stopniowo i w porozumieniu z lekarzem zmniejszać dobowe dawki leku w okresie około 2-3 tygodni, aż do całkowitego zaprzestania stosowania leku. Gwałtowne odstawienie leku może skutkować pojawieniem się działań niepożądanych.

Wśród działań niepożądanych leku wymienia się pojawienie się długotrwałej i bolesnej erekcji (tzw. priapizmu). Takie przypadki wymagają szybkiego odstawienia leku i interwencji lekarskiej.

W ulotce Trittico XR producent informuje, aby nie spożywać alkoholu pod żadną postacią w czasie stosowania leku. Trazodon nasila właściwości uspokajające alkoholu.

e-Konsultacja z Receptą Online
Trittico XR

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem