e-Konsultacja z Receptą Online

Spamilan

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Spamilan? Cena, refundacja

Lek obecnie objęty jest całkowitą lub częściową refundacją. Występuje w postaci tabletek, w opakowaniach po 60 tabletek i dawce 5 mg i 10 mg.

 • Spamilan 5 mg – cena za 60 tabletek wynosi ok. 10,17 – 20 zł.
 • Spamilan 10 mg – cena za 60 tabletek to koszt ok. 15,37 – 33,99 zł.

Ceny mogą różnić się w zależności od apteki i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Spamilan – jak działa, na co i dla kogo

Spamilan to lek wykorzystywany w leczeniu zaburzeń lękowych i łagodzenia objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez depresji.

Buspiron – działanie

Substancja czynna leku Spamilan – buspiron ma działanie przeciwlękowe. Na poziomie fizjologicznym jego mechanizm opiera się na hamowaniu aktywności układu serotoninergicznego i cholinergicznego, a z drugiej strony – na zwiększaniu aktywności swoistych szlaków dopaminergicznych i noradrenergicznych.

Buspiron działa przeciwlękowo, nie wykazuje jednak działania nasennego, przeciwdrgawkowego i miorelaksyjnego. Lek nie powoduje także uzależnienia psychofizycznego.

Tabletki Spamilan – wskazania

Zaleceniem do stosowania tego leku z buspironem jest krótkotrwałe leczenie zaburzeń lękowych. Ponadto stosuje się go w łagodzeniu objawów lęku, zarówno tych pojawiających się w przebiegu depresji, jak i bez depresji. To lek przeciwlękowy dostępny na receptę.

Co ważne, lek ma długi okres działania, stosuje się go długotrwale. Z tego względu nie jest wykorzystywany do leczenia ataków paniki.

Czy ten lek można stosować u dzieci i młodzieży?

Brak jest danych na temat bezpieczeństwa stosowania buspironu u dzieci i młodzieży przed 18. rokiem życia. Dlatego producent tego leku nie zaleca stosowania go w grupie pediatrycznej.

Spamilan – zamienniki

Spamilan nie posiada zamienników posiadających tę samą substancję czynną i dostępnych na receptę.

Spamilan – skład leku

Spamilan zawiera substancję czynną – buspiron. Każda tabletka leku Spamilan 5 mg zawiera jako substancję czynną 5 mg buspironu chlorowodorku. Analogicznie – każda tabletka leku Spamilan 10 mg zawiera jako substancję czynną 10 mg buspironu chlorowodorku.

Pozostałe składniki tabletek to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian i krzemionka koloidalna bezwodna.

Lek Spamilan – dawkowanie

Ten lek z buspironem jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych po 18. roku życia. Lekarz indywidualnie dobiera i ustala dawkowanie, które jest zależne od nasilenia objawów, stanu pacjenta oraz historii jego choroby. 

W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, specjalista może zwiększać lub zmniejszać dawki leku. Specjalista podpowie też, ile tabletek Spamilan na dobę należy przyjmować i jak często. Tabletki należy przyjmować regularnie.

Spamilan – pierwsze dni. Jak stosować lek?

Dla osób dorosłych (w tym także pacjentów podeszłym wieku) zalecana dawka początkowa leku Spamilan wynosi 5 mg, które przyjmuje się dwa lub trzy razy na dobę. Jeśli lekarz tak zaleci, można ją zwiększać co 2-3 dni. Zazwyczaj zażywana dawka lecznicza tego leku waha się między 15 mg a 30 mg na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dobowa dawka leku wynosi 60 mg. Dawkowanie należy zwiększać indywidualnie.

W przypadku pominięcia zastosowania dawki należy ją jak najszybciej przyjąć. W sytuacji, kiedy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować pominiętej dawki.

O jakiej porze przyjmować tabletki Spamilan?

Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Pacjent powinien określić swoją stałą porę. Należy też ustalić, by zawsze zażywać tabletki z posiłkiem lub zawsze bez posiłku. Tabletki należy popijać wodą, nie gryźć, nie rozkruszać, nie żuć.

Jak długo trzeba brać Spamilan?

O dawkowaniu i długości leczenia decyduje lekarz. To on na podstawie stanu pacjenta i jego reakcji na prowadzoną terapię ustala schemat leczenia. Kiedy specjalista zdecyduje o zakończeniu terapii, wówczas dawki leku zmniejsza się stopniowo przez pewien czas, aż do całkowitego odstawienia.

Przerwanie stosowania leku Spamilan

Należy trzymać się wytycznych lekarza prowadzącego i samemu nie należy samodzielnie przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent zauważy znaczną poprawę.

Spamilan – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przed rozpoczęciem zażywania leku, należy wiedzieć, kiedy go nie stosować:

 • jeżeli pacjent ma uczulenie na buspiron lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu;
 • jeżeli pacjent jest chory na padaczkę;
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min/1,72 m2 lub stężenie kreatyniny w osoczu powyżej 200 mikromoli/l);
 • jeżeli u pacjenta występuje obecnie lub kiedykolwiek występowała w przeszłości ciężka choroba wątroby;
 • jeżeli pacjent jest w stanie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi lub przeciwpsychotycznymi.

Nie należy przyjmować leku Spamilan:

 • jeśli u pacjenta występuje jaskra lub miastenia;
 • z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek,
 • jeżeli pacjent przyjmował w przeszłości leki z grupy benzodiazepin, np. nitrazepam lub temazepam, lub inny często stosowany lek uspokajający albo nasenny; to ważne, aby przed rozpoczęciem zażywania tego leku stopniowo odstawić wspomniane leki.

Interakcja z innymi lekami

Jeszcze przed rozpoczęciem terapii należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lub obecnie lekach, a także o wszystkich preparatach, które pacjent planuje stosować. Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć specjaliście o następujących lekach:

 • inhibitory monoaminooksydazy, w tym np. takie jak moklobemid i selegilina (stosowane w leczeniu depresji);
 • leki stosowane w leczeniu infekcji, takie jak: erytromycyna, itrakonazol, linezolid i ryfampicyna;
 • leki zalecane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego: antagoniści wapnia, jak diltiazem i werapamil;
 • preparaty wskazane w leczeniu zaburzeń depresyjnych i stanów lękowych, w tym selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak: cytalopram, escytalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina;
 • preparaty stosowane w terapii depresji: nefazodon, trazodon, preparaty dziurawca, L-tryptofan;
 • diazepam stosowany w leczeniu lęku;
 • leki wykorzystywane w leczeniu chorób psychicznych, takie jak: haloperydol i lit;
 • digoksyna stosowana w leczeniu niewydolności serca;
 • leki zmniejszające wydzielanie soku żołądkowego zawierające cymetydynę (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka i zgagi);
 • tramadol (lek przeciwbólowy);
 • preparaty stosowane w leczeniu migreny – tryptany, np. sumatryptan;
 • leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu reakcji alergicznych;
 • baklofen sstosowany w zwiększonym napięciu mięśni;
 • nabilon stosowany w leczeniu nudności i wymiotów;
 • lofeksydyna stosowana w leczeniu zespołu odstawiennego;
 • leki wykorzystywane w padaczce, takie jak: fenobarbital, fenytoina, karbamazepina;
 • warfaryna – lek rozrzedzający krew.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

W ulotce leku producent jednoznacznie wskazuje, że nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią ani w ciąży. Podobnie jeśli kobieta przypuszcza, że może być w ciąży lub zamierza być w najbliższym czasie, wówczas przed rozpoczęciem zażywania tego leku na zaburzenia lękowe powinna poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Spamilan lek – skutki uboczne

Tak jak każdy lek, także Spamilan może powodować działania niepożądane. Należy jednak pamiętać, że nie u każdego pacjenta one wystąpią.

Jeżeli pacjent stosuje równolegle leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i pojawi się u niego zespół serotoninowy (objawiający się splątaniem, niepokojem ruchowym, dreszczami, omamami, potami, szybkim biciem serca i nagłymi skurczami mięśni), należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

W sytuacji, kiedy pojawią się ciężkie objawy niepożądane związane z uczuleniem na lek (np. omdlenie, obrzęk twarzy, gardła, warg, języka, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, swędząca wysypka skórna) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się do najbliższej placówki medycznej.

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na ich częstość występowania:

Bardzo częste działania niepożądane Spamilan, które mogą występować częściej niż u 1 pacjenta na 10 osób stosujących lek to:

 • uczucie omdlenia
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • senność.

Określane jako częste działania niepożądane leku Spamilan (częściej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nerwowość, bezsenność, zaburzenia koncentracji, depresja, stan splątania, zaburzenia snu, złość;
 • parestezje (drętwienie lub mrowienie), nieostre widzenie, zaburzenia koordynacji ruchów, drżenie, szum w uszach (dzwonienie w uszach);
 • szybsze bicie serca, ból w klatce piersiowej;
 • ból mięśni, ścięgien, więzadeł i kości; zmęczenie (męczliwość);
 • nudności, ból brzucha, suchość w ustach, biegunka, zaparcia, wymioty;
 • zimne poty, wysypka.

Zaliczane jako rzadkie działania niepożądane leku, które mogą występować z częstością do 1 na 1000 pacjentów stosujących preparat to: wybroczyny (siniaki), pokrzywka.

Z listą bardzo rzadkich działań niepożądanych leku można zapoznać się w ulotce leku.

Przechowywanie leku

Producent nie wymaga szczególnych środków ostrożności związanych z przechowywaniem tego leku. Ważne, aby przechowywać go w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci oraz nie stosować go po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Spamilan (8)

Nie, nie zaleca się picia alkoholu w żadnej postaci podczas stosowania buspironu. Co ważne, należy także unikać spożywania soku grejpfrutowego.

Buspiron, będący substancją czynną leku, nie wywołuje uzależnienia psychofizycznego. Lek nie uzależnia, a po zakończeniu leczenia nie pojawiają się objawy odstawienia. Aby uniknąć działań niepożądanych, należy stosować zalecane dawki zgodnie z wytycznymi lekarza. W razie pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów, należy skonsultować się ze specjalistą.

Leki z buspironem o działaniu przeciwlękowym są dostępne wyłącznie z przepisu lekarza. Mają one wpływ na przekaźnictwo nerwowe i równowagę chemiczną w mózgu, dlatego powinny stosowane i zażywane wyłącznie pod nadzorem lekarza.

W ulotce producenta nie ma informacji o tym, aby lek powodował zmniejszenie masy ciała.

Substancją czynną leku jest buspiron, który wykazuje działanie przeciwlękowe. W związku z tym produkt może uspokajać i powodować senność.

Lek pomaga i łagodzi objawy zaburzeń lękowych. Oczywiście jeśli przyjmowany jest regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Lek stosowany jest 2-3 razy na dobę. Ostatnia dawka leku powinna być przyjmowana tuż przed snem.

Pierwsze efekty stosowania leku widoczne są po ok. 2-4 tygodniach od momentu rozpoczęcia leczenia.

e-Konsultacja z Receptą Online
Spamilan

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.