Receptomat | e-Recepta w 5 min

Receptomat
Spamilan

Wypełnij formularz, aby rozpocząć
e-konsultację z receptą w 5 minut
bez wychodzenia z domu.

Zniżka: 30% taniej

Rozpocznij e-Konsultację

Receptomat

Spamilan

Szukasz leku na stany lękowe? Dowiedz się więcej o tabletkach Spamilan z opisu poniżej i z ulotki producenta. Jeśli masz pytania, umów się na teleporadę do specjalisty na Receptomat.pl, tam też zamówisz e-receptę na Spamilan.

Spamilan – informacje o leku:

 • dawki: Spamilan 5 mg, Spamilan 10 mg

 • postać: tabletki

 • substancja czynna: buspiron (buspironi hydrochloridum)

 • kategoria: leki przeciwlękowe

Tabletki Spamilan - na stany lękowe w przebiegu depresji lub niezależnie od niej

 • Substancją czynną leku jest buspiron, który ma działanie przeciwlękowe.

 • Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych osób w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych i łagodzeniu objawów lęku z towarzyszącą depresją lub niezależnie od tej choroby.

 • Tabletki dostępne są w dwóch wariantach dawkowania: 5 mg i 10 mg, oba dostępne są wyłącznie na receptę. Lek stosuje się na polecenie lekarza prowadzącego.

Spamilan – opis i zastosowanie leku

Zaleceniem do stosowania tego leku z buspironem jest krótkotrwałe leczenie zaburzeń lękowych. Ponadto stosuje się go w łagodzeniu objawów lęku, zarówno tych pojawiających się w przebiegu depresji, jak i bez depresji. To lek przeciwlękowy dostępny na receptę.

Co ważne, lek ma długi okres działania, stosuje się go długotrwale. Z tego względu nie jest wykorzystywany do leczenia ataków paniki.

Spamilan - co zawiera? Buspiron – jak działa?

Buspiron, będący substancją czynną tego leku, ma działanie przeciwlękowe. Na poziomie fizjologicznym jego mechanizm opiera się na hamowaniu aktywności układu serotoninergicznego i cholinergicznego, a z drugiej strony - na zwiększaniu aktywności swoistych szlaków dopaminergicznych i noradrenergicznych.

Buspiron działa przeciwlękowo, nie wykazuje jednak działania nasennego, przeciwdrgawkowego i miorelaksyjnego. Lek nie powoduje także uzależnienia psychofizycznego.

Inne popularne leki na depresję to m.in. Pramolan, Seronil.

Spamilan – skład leku

Każda tabletka leku Spamilan 5 mg zawiera jako substancję czynną 5 mg buspironu chlorowodorku. Analogicznie - każda tabletka leku Spamilan 10 mg zawiera jako substancję czynną 10 mg buspironu chlorowodorku.

Pozostałe składniki tabletek to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian i krzemionka koloidalna bezwodna.

Spamilan – dawkowanie

Ten lek z buspironem jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych po 18. roku życia. Lekarz indywidualnie dobiera i ustala dawkowanie, które jest zależne od nasilenia objawów, stanu pacjenta oraz historii jego choroby. 

W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, specjalista może zwiększać lub zmniejszać dawki leku. Specjalista podpowie też, ile tabletek Spamilan na dobę należy przyjmować i jak często.

Jak stosować Spamilan? Dla osób dorosłych (w tym także pacjentów podeszłym wieku) zalecana dawka początkowa leku Spamilan wynosi 5 mg, które przyjmuje się dwa lub trzy razy na dobę. Jeśli lekarz tak zaleci, można ją zwiększać co 2-3 dni. Zazwyczaj zażywana dawka lecznicza tego leku waha się między 15 mg a 30 mg na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dobowa dawka leku wynosi 60 mg.

W przypadku pominięcia zastosowania dawki należy ją jak najszybciej przyjąć. W sytuacji, kiedy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować pominiętej dawki.

Spamilan – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przed rozpoczęciem zażywania leku, należy wiedzieć, kiedy go nie stosować:

 • jeżeli pacjent ma uczulenie na buspiron lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu;

 • jeżeli pacjent jest chory na padaczkę;

 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min/1,72 m2 lub stężenie kreatyniny w osoczu powyżej 200 mikromoli/l);

 • jeżeli u pacjenta występuje obecnie lub kiedykolwiek występowała w przeszłości ciężka choroba wątroby;

 • jeżeli pacjent jest w stanie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi lub przeciwpsychotycznymi.

Jakie środki ostrożności należy zachować przed i w trakcie stosowania buspironu?

 • należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje jaskra lub miastenia;

 • jeżeli pacjent cierpi na zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek;

 • jeżeli pacjent przyjmował w przeszłości leki z grupy benzodiazepin, np. nitrazepam lub temazepam, lub inny często stosowany lek uspokajający albo nasenny; to ważne, aby przed rozpoczęciem zażywania tego leku stopniowo odstawić wspomniane leki.

Spamilan – interakcja z innymi lekami

Jeszcze przed rozpoczęciem terapii należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lub obecnie lekach, a także o wszystkich preparatach, które pacjent planuje stosować. Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć specjaliście o następujących lekach:

 • inhibitory monoaminooksydazy, w tym np. takie jak moklobemid i selegilina (stosowane w leczeniu depresji);

 • leki stosowane w leczeniu infekcji, takie jak: erytromycyna, itrakonazol, linezolid i ryfampicyna;

 • leki zalecane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego: antagoniści wapnia, jak diltiazem i werapamil;

 • preparaty wskazane w leczeniu zaburzeń depresyjnych i stanów lękowych, w tym selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak: cytalopram, escytalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina;

 • preparaty stosowane w terapii depresji: nefazodon, trazodon, preparaty dziurawca, L-tryptofan;

 • diazepam stosowany w leczeniu lęku;

 • leki wykorzystywane w leczeniu chorób psychicznych, takie jak: haloperydol i lit;

 • digoksyna stosowana w leczeniu niewydolności serca;

 • leki zmniejszające wydzielanie soku żołądkowego zawierające cymetydynę (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka i zgagi);

 • tramadol (lek przeciwbólowy);

 • preparaty stosowane w leczeniu migreny - tryptany, np. sumatryptan;

 • leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu reakcji alergicznych;

 • baklofen sstosowany w zwiększonym napięciu mięśni;

 • nabilon stosowany w leczeniu nudności i wymiotów;

 • lofeksydyna stosowana w leczeniu zespołu odstawiennego;

 • leki wykorzystywane w padaczce, takie jak: fenobarbital, fenytoina, karbamazepina;

 • warfaryna - lek rozrzedzający krew.

Spamilan – stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią

W ulotce leku producent jednoznacznie wskazuje, że nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią ani w ciąży. Podobnie jeśli kobieta przypuszcza, że może być w ciąży lub zamierza być w najbliższym czasie, wówczas przed rozpoczęciem zażywania tego leku na zaburzenia lękowe powinna poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Spamilan – skutki uboczne

Tak jak każdy lek, także Spamilan może powodować działania niepożądane. Należy jednak pamiętać, że nie u każdego pacjenta one wystąpią.

Jeżeli pacjent stosuje równolegle leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i pojawi się u niego zespół serotoninowy (objawiający się splątaniem, niepokojem ruchowym, dreszczami, omamami, potami, szybkim biciem serca i nagłymi skurczami mięśni), należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

W sytuacji, kiedy pojawią się ciężkie objawy niepożądane związane z uczuleniem na lek (np. omdlenie, obrzęk twarzy, gardła, warg, języka, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, swędząca wysypka skórna) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się do najbliższej placówki medycznej.

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na ich częstość występowania:

Bardzo częste skutki uboczne leku, które mogą występować częściej niż u 1 pacjenta na 10 osób stosujących lek to:

 • uczucie omdlenia

 • bóle głowy

 • zawroty głowy

 • senność.

Określane jako częste działania niepożądane leku Spamilan (częściej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nerwowość, bezsenność, zaburzenia koncentracji, depresja, stan splątania, zaburzenia snu, złość;

 • parestezje (drętwienie lub mrowienie), nieostre widzenie, zaburzenia koordynacji ruchów, drżenie, szum w uszach (dzwonienie w uszach);

 • szybsze bicie serca, ból w klatce piersiowej;

 • ból mięśni, ścięgien, więzadeł i kości; zmęczenie (męczliwość);

 • nudności, ból brzucha, suchość w ustach, biegunka, zaparcia, wymioty;

 • zimne poty, wysypka.

Zaliczane jako rzadkie działania niepożądane leku, które mogą występować z częstością do 1 na 1000 pacjentów stosujących preparat to: wybroczyny (siniaki), pokrzywka.

Z listą bardzo rzadkich działań niepożądanych leku można zapoznać się w ulotce leku.

Spamilan – przechowywanie leku

Producent nie wymaga szczególnych środków ostrożności związanych z przechowywaniem tego leku. Ważne, aby przechowywać go w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci oraz nie stosować go po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Spamilan – producent, podmiot odpowiedzialny, wytwórca, ulotka

Podmiot odpowiedzialny:

EGIS Polska Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa

Wytwórca:

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapeszt, Bökényföldi út 118-120, Węgry

Pobierz ulotkę.

Ile kosztuje lek Spamilan? Cena

Lek dostępny jest w opakowaniach po 60 tabletek. Cena Spamilan 5 mg wynosi około 20 zł, zaś dawki 10 mg waha się w przedziale od 25-35 zł. Lek obecnie objęty jest całkowitą lub częściową refundacją.

Źródła:

 • Charakterystyka Produktu Leczniczego

 • Ulotka dla pacjenta

Najczęściej zadawane pytania

Pytania dotyczące leku Spamilan, które najczęściej zadają nasi pacjenci.

Czy ten lek można stosować u dzieci i młodzieży?

Brak jest danych na temat bezpieczeństwa stosowania buspironu u dzieci i młodzieży przed 18. rokiem życia. Dlatego producent tego leku nie zaleca stosowania go w grupie pediatrycznej.

O jakiej porze przyjmować tabletki Spamilan?

Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Pacjent powinien określić swoją stałą porę. Należy też ustalić, by zawsze zażywać tabletki z posiłkiem lub zawsze bez posiłku. Lek należy popijać wodą, nie gryźć, nie rozkruszać, nie żuć.

Czy można pić alkohol podczas stosowania leku Spamilan?

Nie, nie zaleca się picia alkoholu w żadnej postaci podczas stosowania buspironu. Co ważne, należy także unikać spożywania soku grejpfrutowego.

Jak długo trzeba brać Spamilan?

O dawkowaniu i długości leczenia decyduje lekarz. To on na podstawie stanu pacjenta i jego reakcji na prowadzoną terapię ustala schemat leczenia. Należy trzymać się jego wytycznych i samemu nie należy samodzielnie przerywać leczenia. Kiedy specjalista zdecyduje o zakończeniu terapii, wówczas dawki leku zmniejsza się stopniowo przez pewien czas, aż do całkowitego odstawienia.

Czy lek Spamilan uzależnia?

Buspiron, będący substancją czynną leku, nie wywołuje uzależnienia psychofizycznego. Lek nie uzależnia, a po zakończeniu leczenia nie pojawiają się objawy odstawienia. Aby uniknąć działań niepożądanych, należy stosować zalecane dawki zgodnie z wytycznymi lekarza. W razie pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów, należy skonsultować się ze specjalistą.

Czy Spamilan jest na receptę?

Leki z buspironem o działaniu przeciwlękowym są dostępne wyłącznie z przepisu lekarza. Mają one wpływ na przekaźnictwo nerwowe i równowagę chemiczną w mózgu, dlatego powinny stosowane i zażywane wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Inne najpopularniejsze leki na depresję: