e-Konsultacja z Receptą Online

Kwetaplex

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Kwetaplex? Cena, refundacja

Lek podlega refundacji. Występuje w postaci tabletek powlekanych, w dawkach 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg i w opakowaniach po 30, 60 i 120 sztuk.

 • Kwetaplex – cena waha się od około 10 zł (za opakowanie 30 tabletek o dawce 25 mg) do około 150 zł (dla opakowania 60 tabletek o dawce 300 mg).

W zależności od apteki cena leku Kwetaplex może nieznacznie się różnić. Koszt jednego opakowania jest różny w zależności od wielkości dawki i liczy tabletek w opakowaniu.

Kwetaplex – jak działa, na co i dla kogo

Lek stosuje się w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Dodatkowo tabletki Kwetaplex zalecane są też do przeciwdziałania nawrotom choroby dwubiegunowej u tych pacjentów, którzy przyjmowali dotychczas kwetiapinę w innej postaci. Długotrwale stosowany lek pozwala zapobiegać nawrotom zaburzeń depresyjnych i stanów manii u dorosłych pacjentów.

Kwetaplex – co zawiera? Kwetiapina – działanie

Substancją czynną leku jest kwetiapina. Jej mechanizm działania opiera się na oddziaływaniu z różnymi rodzajami receptorów neuroprzekaźnikowych w mózgu. Ma ona działanie przeciwpsychotyczne związane z wybiórczym działaniem m.in. na receptory 5HT2 i D. Dzięki temu obserwuje się mniej nasilone objawy pozapiramidowe. Kwetiapina hamuje działanie receptorów blokujących dopaminę.

Kwetaplex – wskazania. Kto może przyjmować lek?

To preparat należący do leków przeciwpsychotycznych, które stosuje się w leczeniu chorób u pacjentów z następującymi objawami:

 • Epizody depresyjne w ramach choroby afektywnej dwubiegunowej, objawiające się: brakiem energii, smutkiem, utratą apetytu, problemami ze snem.
 • Stosowanie podczas leczenia epizodów maniakalnych, podczas których pacjent jest nadmiernie pobudzony, uradowany, podekscytowany. Charakterystyczna dla tego zaburzenia jest niewłaściwa ocena sytuacji, co może prowadzić do pojawienia się zachowań agresywnych lub destruktywnych.
 • Leczenie schizofrenii, w czasie którego pacjent może odczuwać lub słyszeć rzeczy, które nie mają miejsca. Osoba chora jest zalękniona, zdezorientowana, niezwykle podejrzliwa, przejawia poczucie winy, odczuwa napięcie i przygnębienie.

Kwetaplex na sen – czy lek pomoże podczas zaburzeń snu?

Tak, lek działa uspokajająco. Dlatego może pomóc pacjentom mającym problemy ze snem.

Kwetaplex na nerwicę lękową. Czy produkt można stosować na zaburzenia lękowe?

Tak. Preparat wpływa na receptory neuroprzekaźnikowe w mózgu. Wykazuje działanie uspokajające.

Lek wykorzystywany jest nie tylko w długotrwałym leczeniu wymienionych zaburzeń, ale także w terapii podtrzymującej. Co oznacza, że lekarz może zalecić dalsze przyjmowanie leku, nawet jeśli pacjent odczuwa poprawę samopoczucia.

Czy lek Kwetaplex można stosować u dzieci i młodzieży?

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Jest to związane z bezpieczeństwem zażywania tego leku w grupie pediatrycznej. Zaobserwowano działania niepożądane, które pojawiły się częściej u dzieci i młodzieży lub nie obserwowano ich u dorosłych.

Kwetaplex – zamienniki

Do zamienników leku z tą samą substancją czynną i dostępnych na receptę należą m.in.: Apotiapina, Bonogren, Kefrenex, Ketrel, Pinexet.

Kwetaplex – skład leku

Substancją czynną leku jest kwetiapina. Każda tabletka o dawce 25 mg zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). Analogicznie, pozostałe dawki kwetiapiny zawierają określoną ilość substancji czynnej:

 • każda tabletka 100 mg zawiera 100 mg fumaranu kwetiapiny.
 • każda tabletka 150 mg zawiera 150 mg fumaranu kwetiapiny.
 • każda tabletka 200 mg zawiera 200 mg fumaranu kwetiapiny.
 • każda tabletka 300 mg zawiera 300 mg fumaranu kwetiapiny.

Pozostałe składniki tabletki różnią się w zależności od wielkości dawki. Szczegółowe informacje o składzie rdzenia i otoczki tabletki znajdują się w ulotce producenta.

Lek Kwetaplex – dawkowanie

Leczenie schizofrenii lub choroby afektywnej dwubiegunowej odbywa się zawsze w ścisłym porozumieniu ze specjalistą. Lekarz na podstawie historii choroby, stanu pacjenta i objawów określa schemat leczenia i wielkość dawki.

Lekarz prowadzący określa dawkę początkową oraz tempo zwiększania dawki kwetiapiny aż do osiągnięcia skutecznej dawki terapeutycznej. Dzienna ilość przyjmowanego leku jest zależna od potrzeb pacjenta i objawów choroby. Zazwyczaj stosowana dobowa dawka mieści się w przedziale od 150 mg do 800 mg na dobę.

Lekarz prowadzący obserwuje reakcję pacjenta na leczenie i w przypadku konieczności zmiany dawki leku zaleci stopniowe zwiększanie lub zmniejszanie ilości leku rozłożone w czasie. Jeśli pacjent uzna, że działanie leku jest za silne, wówczas wspólnie z lekarzem należy rozważyć zmniejszenie dawki. U pacjentów w podeszłym wieku lekarz może zalecić zmianę lub wolniejsze zwiększanie dawki leku.

O jakiej porze przyjmować lek Kwetaplex?

W zależności od zalecenia, lek zazwyczaj przyjmuje się raz na dobę, wieczorem przed snem. Specjalista może też zalecić zażywanie tabletek dwa razy na dobę w dawkach podzielonych.

Tabletki Kwetaplex należy połykać w całości, nie rozgryzać, nie żuć, nie rozkruszać, popijając wodą. Lek przyjmuje się podczas posiłków lub pomiędzy nimi. Należy pamiętać, aby nie popijać tabletek sokiem grejpfrutowym, który może wpływać na działanie leku.

Jak odstawić lek na depresję Kwetaplex?

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania tabletek, nawet jeżeli pacjent zauważa poprawę nastroju i złagodzenie objawów choroby afektywnej dwubiegunowej lub schizofrenii. Wspólnie z lekarzem prowadzącym należy podjąć decyzję o zakończeniu terapii. Zaleca się stopniowe odstawianie leku w okresie 1–2 tygodni, kiedy pacjent zmniejsza ilość przyjmowanego leku. Nie należy nagle przerywać terapii, bowiem pociąga to za sobą wysokie ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych.

Kwetaplex – dawka śmiertelna. Czy przedawkowanie leku może spowodować zgon?

Po przedawkowaniu leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Lek może powodować ortostatyczny spadek ciśnienia, prowadzący do zawrotów głowy, tachykardii, a nawet omdlenia.

Kwetaplex lek – przeciwwskazania, środki ostrożności

Warto wiedzieć, kiedy nie przyjmować tego leku:

 • jeżeli pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek ze składników leku;
 • jeżeli pacjent zażywa którykolwiek z wymienionych leków: niektóre preparaty stosowane w leczeniu HIV, leki – pochodne azoli na zakażenia grzybicze, erytromycynę lub klarytromycynę, nefazodon wskazany do stosowania w leczeniu depresji. 

Należy zachować szczególnie środki ostrożności, jeśli:

 • u pacjenta lub jego bliskich występowały w przeszłości lub obecnie choroby serca;
 • pacjent ma niskie ciśnienie krwi;
 • chory przeszedł udar mózgu, dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku;
 • chory zmaga się ze stwierdzonymi zaburzeniami wątroby;
 • u pacjenta występuje zapalenie trzustki;
 • u pacjenta występowały drgawki i napady padaczki, zakrzepy krwi;
 • pacjent choruje na cukrzycę lub jest w grupie ryzyka;
 • u pacjenta występowała mała liczba białych krwinek;
 • u pacjentów w podeszłym wieku, który cierpią na otępienie starcze lub chorobę Parkinsona;
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek,
 • u chorego występowały stany bezdechu sennego lub pacjent stosuje leki zwalniające normalną aktywność mózgu (tzw. depresanty);
 • pacjent zmaga się z zatrzymaniem moczu, ma powiększoną prostatę, podwyższone ciśnienie wewnątrz oka lub zator w jelitach;
 • pacjent zmagał się w przeszłości lub obecnie z nadużywaniem alkoholu lub zażywa narkotyki.

Interakcja z innymi lekami

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Kwetaplex, pacjent powinien poinformować lekarza o stosowanych w przeszłości lub obecnie wszystkich lekach.

Nie należy przyjmować tabletek tego leku, jeśli pacjent stosuje:

 • leki z grupy azoli (leki przeciwgrzybicze);
 • niektóre leki stosowane w leczeniu HIV;
 • stosowane w zakażeniach: erytromycynę lub klarytromycynę;
 • nefazodon stosowany w leczeniu depresji.

Trzeba poinformować specjalistę i należy zachować ostrożność podczas przyjmowania jednocześnie:

 • leków na obniżenie wysokiego ciśnienia krwi;
 • leków przeciwpadaczkowych;
 • barbituranów;
 • tiorydazyny lub preparatów zawierających lit;
 • leków wpływających na rytm serca;
 • leków zapierających;
 • leków antycholinergicznych.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Producent nie zaleca stosowania leku Kwetaplex w okresie ciąży i karmienia piersią. Dotyczy to także pacjentek, które przypuszczają, że mogą być w ciąży lub w najbliższym czasie planują zajść w ciążę. Specjalista indywidualnie oceni, czy korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko zdrowotne dla kobiety ciężarnej i dziecka.

W przypadku, gdy kobieta zażywała tabletki Kwetaplex w ostatnich 3 miesiącach ciąży, u noworodków po porodzie mogą pojawić się następujące objawy: sztywność mięśni, senność, osłabienie, pobudzenie, trudności z oddychaniem i pobieraniem pokarmu.

Kwetaplex – skutki uboczne

Podobnie jak w przypadku stosowania jakiegokolwiek innego leku, tak w przypadku tego produktu leczniczego mogą wystąpić działania niepożądane. Trzeba jednak wiedzieć, że nie u każdego pacjenta stosującego ten lek mogą się one pojawić.

Wśród bardzo często występujących działań niepożądanych (statystycznie u więcej niż 1 na 10 pacjentów stosujących lek) wymienia się:

 • zawroty głowy, ból głowy, suchość w ustach;
 • objawy odstawienia, które występują po przerwaniu stosowania leku, w tym: trudności w zasypianiu (bezsenność), mdłości (nudności), bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie;
 • uczucie senności;
 • nieprawidłowe ruchy mięśni, także problemy w rozpoczęciem zamierzonego ruchu, drżenia, uczucie zmęczenia lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu;
 • przyrost masy ciała;
 • wahania stężeń poszczególnych tłuszczów (np. zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego).

Często występujące skutki uboczne (statystycznie u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie osłabienia;
 • przyspieszone tętno, uczucie kołatania serca lub nieregularnego bicia serca;
 • zaparcia, niestrawność, problemy trawienne;
 • myśli samobójcze i pogłębienie depresji;
 • niskie ciśnienie krwi podczas wstawania, co może powodować zawroty głowy i omdlenia (co może zwiększyć częstość przypadkowych urazów);
 • obrzęk ramion lub nóg;
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi;
 • zwiększone łaknienie;
 • niewyraźne widzenie, zaburzenia mowy;
 • nieprzyjemne sny i koszmary senne;
 • uczucie poirytowania;
 • duszność;
 • gorączka;
 • wymioty;
 • zmiany stężeń hormonów tarczycy we krwi;
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;
 • zmniejszenie liczby niektórych rodzajów komórek krwi;
 • zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi, które może prowadzić do: obrzęku piersi i niespodziewanego wydzielania mleka, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, do zaniku lub zaburzenia miesiączkowania u kobiet.

Niezbyt często pojawiające się działania niepożądane podczas stosowania leku Kwetaplex to:

 • napady padaczkowe lub drgawkowe;
 • reakcje uczuleniowe, włączając reakcje alergiczne skóry, np. bąble na skórze, obrzęki
 • zespół niespokojnych nóg;
 • zaburzenia połykania,
 • zaburzenia seksualne;
 • mimowolne ruchy mięśni (np. twarzy lub języka);
 • cukrzyca i nasilenie istniejącej wcześniej cukrzycy;
 • zmiana w aktywności elektrycznej serca widoczna w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT);
 • spowolnienie tętna;
 • trudności z oddawaniem moczu;
 • omdlenia;
 • uczucie zatkanego nosa;
 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (zmniejszenie stężenia hemoglobiny);
 • zmniejszenie stężenia sodu w surowicy krwi;
 • neutropenia (zmniejszona liczba ziarnistych białych krwinek).

O występujących rzadko, bardzo rzadko lub z nieznaną częstością działaniach niepożądanych leku można przeczytać w ulotce przylekowej.

Przechowywanie leku

Producent nie podaje specjalnych wymagań co do warunków (np. temperatury) przechowywania leku. Należy przechowywać lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu.


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Kwetaplex (3)

Nie zaleca się picia alkoholu w jakiejkolwiek postaci podczas stosowania tego produktu leczniczego. To ważne, bowiem jednoczesne zażywanie leku i picie alkoholu może powodować senność.

Nie, leki przeciwpsychotyczne, wpływające na równowagę chemiczną w mózgu, mogą być stosowane wyłącznie pod kontrolą lekarza. Specjalista określa poziom dawki i schemat leczenia, okresowo sprawdzając reakcję pacjenta na leczenie. Lek dostępny jest wyłącznie na receptę.

Lek zaczyna działać po ok. 2 godzinach od momentu przyjęcia tabletki.

e-Konsultacja z Receptą Online
Kwetaplex

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.