5624$post_parent:
e-Konsultacja z Receptą Online

Bupropion Neuraxpharm

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Bupropion Neuraxpharm? Cena, refundacja

Tabletki Bupropion Neuraxpharm nie są refundowane. Ich cena 100% zależy od stężenia substancji czynnej leku w jednej tabletce i wynosi od ok. 70 zł do ok. 154 zł.

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Bupropion Neuraxpharm— jak działa, na co i dla kogo?

Bupropion Neuraxpharm jest lekiem na receptę stosowanym w terapii depresji. Jego działanie polega na interakcji z chemicznymi przekaźnikami w mózgu, zwanymi noradrenaliną i dopaminą, które odgrywają kluczową rolę w regulacji nastroju i emocji.

Bupropion Neuraxpharm — skład leku

Lek Bupropion Neuraxpharm zawiera bupropion. W każdej tabletce znajduje się 150 mg lub 300 mg tej substancji czynnej. Skład rdzenia tabletki stanowią powidon K 90 oraz sodu stearylofumaran. Otoczka tabletki składa się z etylocelulozy, hydroksypropylocelulozy, kopolimeru kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1) typu A, krzemionki koloidalnej bezwodnej, makrogolu 1500, trietylu cytrynianu, hypromelozy, makrogolu 400 oraz makrogolu 8000.

Bupropion Neuraxpharm — dawkowanie

Stosowanie leku Bupropion Neuraxpharm wymaga ścisłego przestrzegania zaleceń lekarza prowadzącego, który ustala dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta. 

Dawkowanie  leku rozpoczyna się zazwyczaj od jednej tabletki 150 mg na dobę. W sytuacji braku poprawy po kilku tygodniach terapii lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki do 300 mg na dobę. Tabletkę należy przyjmować rano, nie częściej niż raz na dobę.

Wewnątrz opakowania znajduje się środek pochłaniający wilgoć, składający się z węgla drzewnego i żelu krzemionkowego, który nie powinien być spożywany, a jego obecność w butelce jest niezbędna do utrzymania suchego środowiska dla tabletek.

Tabletki Bupropion Neuraxpharm posiadają specjalną otoczkę kontrolującą uwalnianie leku, co może skutkować obserwacją pustej otoczki w stolcu pacjenta. Ważne jest, aby tabletki były połykane w całości, bez żucia, rozkruszania czy dzielenia, aby uniknąć ryzyka przedawkowania i związanych z tym działań niepożądanych, w tym napadów drgawkowych.

Dla niektórych pacjentów, zwłaszcza tych z chorobami wątroby lub nerek, dawka 150 mg może być wystarczająca przez cały okres leczenia.

Czas trwania terapii jest ustalany przez lekarza, który monitoruje objawy depresji i decyduje o odpowiedniej długości stosowania leku. Nawet po ustąpieniu objawów, kontynuacja terapii może być zalecana w celu zapobiegania nawrotom depresji.

W przypadku przedawkowania konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym. Pominięcie dawki nie powinno skutkować podwajaniem następnej dawki, lecz przyjęciem jej o zwykłej porze. Przerwanie leczenia lub zmiana dawkowania wymaga konsultacji z lekarzem.

Bupropion Neuraxpharm — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Bupropion Neuraxpharm:

 • nadwrażliwość na bupropion lub inne składniki leku,
 • stosowanie innych leków zawierających bupropion,
 • epilepsja lub wcześniejsze napady drgawkowe,
 • zaburzenia jedzenia (bulimia, anoreksja),
 • guz mózgu,
 • odstawienie alkoholu przez osoby nadużywające,
 • poważne choroby wątroby,
 • odstawienie leków uspokajających,
 • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) w ciągu ostatnich 14 dni.

Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem leku Bupropion Neuraxpharm konieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą. Lek nie jest zalecany dla osób poniżej 18. roku życia z uwagi na ryzyko myśli i zachowań samobójczych. Dorośli pacjenci powinni poinformować lekarza o:

 • regularnym spożywaniu alkoholu,
 • cukrzycy i stosowaniu leków przeciwcukrzycowych,
 • przebytych poważnych urazach głowy,
 • zespole Brugadów lub przypadkach nagłej śmierci w rodzinie.

Ryzyko napadów drgawkowych wzrasta przy stosowaniu Bupropion Neuraxpharm, szczególnie w wymienionych grupach pacjentów. W przypadku wystąpienia drgawek należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Dodatkowo, pacjenci z chorobą dwubiegunową lub przyjmujący inne leki przeciwdepresyjne powinni zachować szczególną ostrożność z powodu ryzyka epizodu choroby lub zespołu serotoninowego. Osoby z chorobami wątroby lub nerek mogą być bardziej narażone na działania niepożądane.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji:
Pacjenci z depresją mogą doświadczać myśli samobójczych, zwłaszcza na początku terapii. Ryzyko to jest wyższe u osób z wcześniejszymi myślami samobójczymi oraz u młodych dorosłych poniżej 25. roku życia. W przypadku pojawienia się takich myśli, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Interakcja z innymi lekami

Lek Bupropion Neuraxpharm może wchodzić w interakcje z różnymi substancjami, co może wpływać na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub zmniejszać skuteczność innych leków. Przed rozpoczęciem terapii Bupropion Neuraxpharm, konieczna jest konsultacja z lekarzem w przypadku stosowania:

 • inhibitorów MAO – nie należy stosować Bupropion Neuraxpharm w ciągu 14 dni od odstawienia tych leków,
 • innych leków przeciwdepresyjnych lub leków na choroby psychiczne – mogą zwiększać ryzyko drgawek,
 • teofiliny, tramadolu, leków uspokajających, leków przeciwmalarycznych, leków pobudzających, steroidów, chinolonów, niektórych leków przeciwhistaminowych, leków przeciwcukrzycowych – mogą zwiększać ryzyko drgawek,
 • leków na chorobę Parkinsona, leków wpływających na metabolizm Bupropion Neuraxpharm, niektórych leków stosowanych w leczeniu nowotworów, tyklopidyny, klopidogrelu, leków ß-adrenolitycznych, leków na nieregularny rytm serca, plastrów nikotynowych – mogą zwiększać prawdopodobieństwo innych działań niepożądanych,
 • rytonawiru lub efawirenzu – mogą zmniejszać skuteczność Bupropion Neuraxpharm,
 • tamoksyfenu, digoksyny – Bupropion Neuraxpharm może zmniejszać skuteczność tych leków.

Nie zaleca się samodzielnego zwiększania dawki Bupropion Neuraxpharm, aby uniknąć ryzyka działań niepożądanych, w tym napadów drgawkowych. 

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Bupropion Neuraxpharm w ciąży:

Zażywanie leku Bupropion Neuraxpharm podczas ciąży jest przeciwwskazane, o ile lekarz prowadzący nie zadecyduje inaczej. Istnieją doniesienia o potencjalnym zwiększeniu ryzyka wystąpienia wad wrodzonych, w tym anomalii serca, u potomstwa matek leczonych tym preparatem, jednak związek przyczynowy nie został jednoznacznie ustalony.

Stosowanie leku Bupropion Neuraxpharm podczas karmienia piersią:

W okresie karmienia piersią składniki leku mogą być wydzielane z mlekiem matki. Decyzję o zastosowaniu leku powinien podjąć lekarz po ocenie stosunku korzyści do ryzyka dla dziecka.

Bupropion Neuraxpharm— skutki uboczne 

Przykładowe działania niepożądane leku Bupropion Neuraxpharm:

 • drgawki: ryzyko występuje u około 1 na 1000 pacjentów, szczególnie przy wyższych dawkach lub w grupach zwiększonego ryzyka,
 • reakcje alergiczne: mogą obejmować wysypkę, trudności z oddychaniem, obrzęk powiek, ust lub języka, bóle mięśniowe lub stawowe, zapaść lub utratę przytomności,
 • toczniowa wysypka skórna: częstość nieznana, może wymagać przerwania leczenia,
 • ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP): objawy to wysypka z pęcherzami wypełnionymi ropą, częstość nieznana,
 • działania niepożądane bardzo częste: trudności w zasypianiu, ból głowy, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty,
 • działania niepożądane częste: gorączka, zawroty głowy, świąd, potliwość, wysypka skórna, dreszcze, drżenia, osłabienie, zmęczenie, bóle w klatce piersiowej, lęk, pobudzenie, bóle brzucha, zmiana smaku, utrata apetytu, zwiększenie ciśnienia krwi, dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia,
 • działania niepożądane niezbyt częste: uczucie depresji, dezorientacja, trudności z koncentracją, zwiększenie częstości akcji serca, utrata masy ciała,
 • działania niepożądane rzadkie: napady drgawek,
 • działania niepożądane bardzo rzadkie: kołatanie serca, omdlenia, drgania mięśni, sztywność mięśni, niekontrolowane ruchy, problemy z chodzeniem, uczucie niepokoju, poirytowanie, wrogość, agresywność, dziwne sny, mrowienia, drętwienia, utrata pamięci, żółtaczka, ciężkie reakcje alergiczne, zmiany stężenia cukru we krwi, nietrzymanie moczu, ciężkie wysypki skórne, zaostrzenie łuszczycy, poczucie nierzeczywistości, omamy, urojenia, paranoja,
 • częstość nieznana: myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie, psychoza, jąkanie, zmiany w liczbie krwinek, hiponatremia, zmiany stanu psychicznego.

Przechowywanie leku Bupropion Neuraxpharm

Przechowywanie leku powinno być realizowane w sposób zapewniający jego ochronę przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza dzieci, dlatego miejsce przechowywania musi być dla nich niewidoczne i niedostępne. Aby zabezpieczyć lek przed działaniem wilgoci, konieczne jest utrzymanie go w oryginalnej butelce, która została zaprojektowana w celu zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania.


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Bupropion Neuraxpharm (3)

Wśród dostępnych na receptę leków z taką samą substancją czynną jak Bupropion Neuraxpharm wyróżnić można m.in.: Oribion, Welbox czy Wellbutrin XR.

Nie, podczas stosowania leku Bupropion Neuraxpharm nie powinno się spożywać alkoholu.

Nie, zarówno lek Bupropion Neuraxpharm 150 mg, jak i Bupropion Neuraxpharm 300 mg jest dostępny wyłącznie na receptę.

e-Konsultacja z Receptą Online
Bupropion Neuraxpharm

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.