e-Konsultacja z Receptą Online

Dicloberl retard

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Dicloberl retard? Cena, refundacja

Lek Dicloberl retard nie jest refundowany. Jego cena zależy od apteki oraz wielkości opakowania (10 tabletek lub 20 tabletek) i wynosi od ok. 18 zł do ok. 38 zł. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Dicloberl retard — jak działa, na co i dla kogo?

Dicloberl retard jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który wykazuje działanie przeciwbólowe. Jego mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn, co przyczynia się do zmniejszenia stanu zapalnego i bólu.

Dicloberl retard jest przeznaczony do leczenia objawowego w przypadkach, gdy występuje ból oraz stan zapalny. Wśród wskazań do stosowania Dicloberl retard znajdują się: ostre zapalenie stawów, w tym ataki dny moczanowej, przewlekłe zapalenie stawów, z reumatoidalnym zapaleniem stawów jako przykładem przewlekłego zapalenia wielostawowego, choroba Bechterewa i inne reumatyczne zapalenia kręgosłupa, zaostrzenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa, zapalne choroby reumatyczne tkanek miękkich, a także pourazowe stany zapalne i obrzęki.

Ze względu na charakterystykę farmakologiczną, gdzie substancja czynna uwalniana jest w sposób opóźniony, Dicloberl retard nie jest zalecany w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania leczniczego. Jest stosowany w terapii długoterminowej i nie jest przeznaczony do szybkiego łagodzenia ostrych stanów bólowych.

Dicloberl retard — skład leku

Dicloberl retard zawiera jako składnik aktywny diklofenak sodowy. W każdej kapsułce o przedłużonym uwalnianiu, której forma jest twarda, znajduje się 100 mg tej substancji.

Składniki pomocnicze zawarte w leku to sacharoza, skrobia kukurydziana, szelak, talk, oraz kopolimer amoniowego metakrylanu (typ A) znany jako Eudragit RL PO. Do regulacji pH wykorzystano sodu wodorotlenek. Składniki otoczki kapsułki to żelatyna oraz tytanu dwutlenek (E 171), który pełni funkcję barwnika.

Dicloberl retard — dawkowanie

Stosowanie preparatu Dicloberl retard wymaga ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich. Dawkowanie leku powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz nasilenia objawów chorobowych. Dla osób dorosłych zaleca się przyjmowanie od 50 do 150 mg diklofenaku sodowego na dobę. Standardowo zalecana jest jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, co odpowiada 100 mg substancji czynnej.

Sposób podania leku Dicloberl retard polega na połknięciu kapsułki w całości, zaleca się spożycie jej z dużą ilością płynu. Pacjenci z nadwrażliwością żołądka powinni przyjmować lek w trakcie posiłku, aby zminimalizować ryzyko podrażnienia przewodu pokarmowego.

Czas trwania leczenia jest ustalany przez lekarza prowadzącego. W przypadku schorzeń reumatycznych konieczne może być długofalowe stosowanie Dicloberl retard. Zaleca się przyjmowanie najmniejszej efektywnej dawki przez okres niezbędny do kontrolowania symptomów, co pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

W sytuacji, gdy działanie leku wydaje się zbyt silne lub zbyt słabe, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Przekroczenie zalecanej dawki nie jest wskazane i może prowadzić do objawów przedawkowania, takich jak zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego, bóle brzucha, nudności, wymioty, krwawienia z przewodu pokarmowego, a także dysfunkcje wątroby i nerek. W takich przypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki nie należy podwajać kolejnej dawki, lecz kontynuować leczenie zgodnie z ustalonym schematem. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku Dicloberl retard zaleca się kontakt z lekarzem lub farmaceutą.

Dicloberl retard — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Dicloberl retard:

 • nadwrażliwość na diklofenak lub inne składniki leku,
 • astma, skurcz oskrzeli, ból w klatce piersiowej, obrzęk błony śluzowej nosa, reakcje skórne po NSAID lub kwasie acetylosalicylowym,
 • niespecyficzne zaburzenia krwiotworzenia,
 • owrzodzenie żołądka/jelit, krwawienie, perforacje,
 • czynna/nawracająca choroba wrzodowa żołądka/dwunastnicy, krwawienia,
 • krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacje po NSAID,
 • krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienia,
 • ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
 • choroba serca/naczyń mózgowych, np. po zawałach, udarach,
 • zaburzenia krążenia (choroba tętnic obwodowych),
 • ostatni trymestr ciąży.

Środki ostrożności:
Stosowanie leku Dicloberl retard wymaga ostrożności w przypadkach ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej lub perforacji. Zwiększone ryzyko występuje przy wyższych dawkach, u pacjentów z historią choroby wrzodowej, szczególnie z krwawieniem lub perforacją, oraz u osób starszych. W takich sytuacjach zaleca się stosowanie najmniejszej efektywnej dawki oraz rozważenie jednoczesnego podawania leków ochronnych na błonę śluzową żołądka.

Pacjenci z objawami chorób przewodu pokarmowego, historią choroby wrzodowej, krwawienia lub perforacji, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Crohna powinni być pod ścisłą kontrolą lekarską. W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub choroby wrzodowej podczas stosowania leku należy go odstawić.

Leki z grupy NSAID, w tym Dicloberl retard, mogą zwiększać ryzyko ataku serca lub udaru. Pacjenci z czynnikami ryzyka, takimi jak palenie tytoniu, cukrzyca, dusznica bolesna, zakrzepy krwi, nadciśnienie, podwyższony cholesterol lub triglicerydy, powinni omówić leczenie z lekarzem.

Ciężkie reakcje skórne są rzadkie, ale w przypadku ich wystąpienia należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub porfirią wątrobową powinni zachować szczególną ostrożność.

Stosowanie Dicloberl retard może wpływać na czynność nerek, dlatego wymaga monitorowania, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, nadciśnieniem, stosujących leki moczopędne lub u osób po zabiegach chirurgicznych.

Dodatkowe informacje:

 • lek może maskować objawy zakażeń,
 • wymagane jest regularne monitorowanie czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi,
 • należy poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku przed zabiegami chirurgicznymi,
 • długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do bólu głowy lub uszkodzenia nerek.

Interakcja z innymi lekami

Lek Dicloberl retard może wchodzić w interakcje z różnymi grupami leków, co może wpływać na ich działanie oraz zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Poniżej przedstawiono najważniejsze interakcje:

 • NLPZ i kortykosteroidy: jednoczesne stosowanie z Dicloberl retard może zwiększać ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego,
 • digoksyna, fenytoina, lit: możliwe zwiększenie stężenia tych leków we krwi; zalecane monitorowanie stężeń,
 • leki moczopędne, beta-adrenolityczne, inhibitory ACE, antagoniści angiotensyny II: Dicloberl retard może zmniejszać ich skuteczność; zalecane monitorowanie ciśnienia krwi oraz czynności nerek,
 • leki moczopędne oszczędzające potas: możliwe zwiększenie stężenia potasu we krwi; zalecana regularna kontrola stężenia potasu,
 • SSRI: zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego,
 • metotreksat: zwiększenie stężenia metotreksatu i ryzyka działań niepożądanych; zalecane unikanie stosowania w ciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu,
 • cyklosporyna: zwiększone ryzyko toksycznego działania na nerki; zalecane stosowanie mniejszych dawek diklofenaku,
 • leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe: możliwe zwiększenie ich działania; zalecane częstsze kontrole u lekarza,
 • probenecyd: może spowalniać wydalanie diklofenaku, nasilając działania niepożądane,
 • leki przeciwcukrzycowe: możliwy wpływ na stężenie glukozy we krwi; zalecane kontrolowanie stężenia glukozy,
 • chinolony przeciwbakteryjne: możliwość wystąpienia napadów padaczkowych,
 • kolestypol, cholestyramina: mogą zmniejszać wchłanianie diklofenaku; zalecane przyjmowanie Dicloberl retard co najmniej godzinę przed lub 4-6 godzin po tych lekach,
 • silne inhibitory CYP2C9: możliwe zwiększenie stężenia diklofenaku we krwi,
 • tenofowir: możliwe zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny; zalecane monitorowanie czynności nerek,
 • deferazyroks: zwiększone ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego; zalecane uważne monitorowanie,
 • mifepryston: NLPZ nie powinny być stosowane przez 8-12 dni po podaniu mifeprystonu,
 • pemetreksed: zalecana ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z NLPZ, szczególnie w dużych dawkach.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie Dicloberl retard w ciąży: 

Dicloberl retard może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży wyłącznie po konsultacji z lekarzem. W ostatnim trymestrze jego przyjmowanie jest przeciwwskazane, gdyż może negatywnie wpłynąć na płód i komplikować poród. W przypadku konieczności leczenia w ciąży należy stosować minimalną efektywną dawkę i ograniczyć czas terapii. Od 20. tygodnia ciąży, długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń czynności nerek płodu i zmniejszenia ilości płynu owodniowego. W takich sytuacjach zaleca się monitorowanie.

Stosowanie Dicloberl retard podczas karmienia piersią:

Diklofenak, składnik Dicloberl retard, przenika do mleka matki, dlatego jego stosowanie w okresie laktacji jest niewskazane.

Dicloberl retard — skutki uboczne 

Należy przerwać stosowanie leku Dicloberl retard i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent zauważy:

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe: wrzody trawienne, perforacja, krwawienie z przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, bóle brzucha.

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Dicloberl retard pacjent zauważy:

 • reakcje nadwrażliwości: wysypka, świąd, ból w klatce piersiowej (zespoł Kounisa).

Do często występujących działań niepożądanych (występujących u nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów) zaliczyć można:

 • zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, pobudzenie, drażliwość, senność,
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (pojawiające się nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • obrzęki, wysokie ciśnienie krwi, niewydolność serca,
 • zwiększone ryzyko zakrzepicy tętnic,
 • pokrzywka, uszkodzenie wątroby, utrata włosów.

Rzadko występujące działania niepożądane (pojawiające się nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów:

 • nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne, astma,
 • zaburzenia krwiotworzenia: niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (pojawiające się nie więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • obrzęk naczynioruchowy, alergiczne zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie płuc,
 • reakcje psychotyczne, depresja, niepokój, bezsenność, koszmary senne,
 • zaburzenia widzenia, szumy uszne, zaburzenia słuchu,
 • kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał serca,
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki, 
 • martwica wątroby, niewydolność wątroby,
 • ciężkie reakcje skórne, uszkodzenie nerek, niewydolność nerek.

Częstość nieznana:

 • zapalenie jelita grubego.

Dodatkowe informacje:

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. W celu uzyskania pełnej listy działań niepożądanych zaleca się zapoznanie się z ulotką dołączoną do opakowania leku.

Przechowywanie leku Dicloberl retard

Dicloberl retard powinien być umieszczony w miejscu, które jest niewidoczne oraz niedostępne dla dzieci. Istotne jest również, by lek był przechowywany w warunkach temperaturowych nieprzekraczających 25°C. Aby zabezpieczyć tabletki Diclober


Inne leki na ból kręgosłupa:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Dicloberl retard (7)

Tak, zarówno Dicloberl czopki, jak i Dicloberl retard zawierają diklofenak, będący niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), jednak różnią się formą podania.

Czas trwania stosowania Dicloberl retard powinien być ustalony przez lekarza, jednak zazwyczaj lek jest stosowany krótkoterminowo w jak najniższej skutecznej dawce, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta i rodzaju schorzenia.

Dicloberl retard to lek zawierający diklofenak o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancja czynna jest stopniowo uwalniana z tabletki, co pozwala na utrzymanie stałego poziomu leku w krwiobiegu przez dłuższy czas.

Dicloberl retard (diklofenak o przedłużonym uwalnianiu) i Ketonal (ketoprofen) to niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które mają podobne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Różnią się substancjami czynnymi.

Stosowanie Dicloberl retard tabletki jednocześnie z alkoholem może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza dotyczących układu pokarmowego. Zaleca się unikanie spożywania alkoholu podczas leczenia tym lekiem.

Nie, tabletki Dicloberl retard dostępne są wyłącznie na receptę.

Wśród leków, które zawierają taką samą substancję czynną jak Dicloberl retard wymienić można m.in. Dicloreum retard oraz Olfen 100 SR.

e-Konsultacja z Receptą Online
Dicloberl retard

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.