e-Konsultacja z Receptą Online

Memotropil

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Memotropil – informacje o leku

Lek działa poprzez stymulację przemian energetycznych w komórkach ośrodkowego układu nerwowego, co zwiększa wykorzystanie przez nie tlenu i glukozy. Zalecany jest dla dzieci i dorosłych w przypadku dysleksji, zawrotów głowy oraz mioklonii pochodzenia korowego objawiającej się gwałtownymi skurczami w obrębie kończyn lub tułowia.

 • dawki: Memotropil 800 mg, 1200 mg
 • postać: tabletki powlekane
 • substancja czynna: piracetam (piracetamum)
 • kategoria: Zawroty głowy
 • podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Memotropil – ulotka dla pacjenta

Memotropil – charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Ile kosztuje lek Memotropil? Cena, refundacja

Lek dostępny jest w dwóch wariantach dawkowania: po 800 mg i 1200 mg piracetamu w jednej tabletce. W aptekach najczęściej spotyka się opakowania po 60 tabletek powlekanych.

 • Memotropil 800 mg 60 tabl. – cena wynosi ok. 20-26 zł
 • Memotropil 1200 mg 60 tabl. – cena waha się w przedziale 30-35 zł

W tym momencie lek nie jest objęty refundacją. Ceny mogą różnić się w zależności od apteki i mogą zmienić się w przyszłości.

Memotropil – opis i właściwości, jak działa

To lek psychostymulujący, który poprawia funkcjonowanie komórek ośrodkowego układu nerwowego. Piracetam stymuluje przemiany metaboliczne w komórkach, co zwiększa w nich wykorzystanie tlenu i glukozy. Mechanizm działania Memotropilu sprawia, że może być stosowany przez dorosłych i dzieci przy niektórych zaburzeniach układu nerwowego. 

Memotropil – zamienniki

Inne leku psychostymulujące na receptę zawierające piracetam to m.in.: Biotropil, Lucetam, Nootropil.

Memotropil – skład leku

Każda tabletka powlekana leku zawiera odpowiednio 800 mg lub 1200 mg substancji czynnej (piracetamu).

Pozostałe składniki tabletek to:

rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

otoczka tabletki:

 • Memotropil 800 mg: (Opadry II Yellow 85G38109) o składzie: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, lecytyna (pochodzenia sojowego), lak z żółcienią pomarańczową (E 110), lak z żółcienią chinolinową (E 104);
 • Memotropil 1200 mg: (Opadry II Orange 85G33228) o składzie: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, lecytyna (pochodzenia sojowego), lak z żółcienią pomarańczową (E 110), lak indygotynowy (E 132).

Stosowanie leku – na co i dla kogo

Lek na poprawę funkcjonowania komórek mózgowych jest stosowany w leczeniu:

 • zaburzeń dyslektycznych u dzieci, równolegle z terapią logopedyczną,
 • mioklonii pochodzenia korowego, która objawia się gwałtownymi krótkimi skurczami mięśni w obrębie tułowia, jednej lub obu kończyn;
 • zawrotów głowy, objawiających się poprzez utratę równowagi, odczucie wirowania, uczucie lęku przed upadkiem).

Tabletki powlekane 1200 mg i 800 mg mogą być stosowane przed dorosłych pacjentów oraz w wybranych wskazaniach i pod kontrolą lekarza – także u dzieci.

Memotropil – dawkowanie

Zastanawiając się, jak stosować Memotropil, należy przede wszystkim trzymać się zaleceń lekarskich. Różne jest dawkowanie leku w zależności od wskazania, stanu i wieku pacjenta oraz nasilenia dolegliwości.  

Leczenie zaburzeń dyslektycznych

Leczenie prowadzi się u dzieci powyżej 8. roku życia i u młodzieży w połączeniu z terapią logopedyczną. Zazwyczaj stosowaną dawką jest 3,2 g piracetamu na dobę, podawane w dwóch podzielonych dawkach.

Leczenie mioklonii pochodzenia korowego

Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 7,2 g piracetamu w trzech podzielonych dawkach. W zależności od reakcji pacjenta na zażywany preparat, w leczeniu mioklonii pochodzenia korowego można zwiększyć dawkę co 3-4 dni o 4,8 mg piracetamu na dobę. Maksymalna dobowa dawka w tym przypadku to 24 g na dobę. Długość leczenia jest zależna od czasu utrzymywania się pierwotnej choroby mózgu.

Leczenie zawrotów głowy

Zwykle zalecana dawka wynosi od 2,4 g do 4,8 g piracetamu na dobę, podawana w 2-3 dawkach podzielonych.  

Memotropil – przeciwwskazania, środki ostrożności

Są przypadki, w których pacjent nie powinien stosować tego leku:

 • gdy ma uczulenie na piracetam lub inny składnik tego leku;
 • gdy ma alergię na soję lub orzeszki ziemne;
 • gdy cierpi na ciężką niewydolność nerek;
 • w przypadku wystąpienia krwawienia śródmózgowego;
 • gdy ma pląsawicę Huntingtona.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku także w przypadku, gdy:

 • u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek;
 • przy ciężkich krwotokach oraz przy ryzyku wystąpienia krwawienia, z zaburzeniami hemostazy, u pacjentów po krwotoku mózgowo-naczyniowym oraz u osób poddawanych ciężkim zabiegom chirurgicznym;
 • u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi lub preparatami hamującymi agregację płytek;
 • u pacjentów w podeszłym wieku.

Interakcja z innymi lekami

Składniki leków mogą wchodzić ze sobą w interakcje, co może wpływać na ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Dlatego przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach, także tych dostępnych bez recepty.

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania jednocześnie tego preparatu i leków zawierających hormony tarczycy lub leków przeciwzakrzepowych.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Substancja czynna leku przenika przez barierę łożyskową i może mieć wpływ na rozwijający się płód. Dlatego nie zaleca się przyjmowania leku Memotropil w ciąży, chyba że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko zdrowotne dla matki i płodu.

Piracetam przenika także do mleka kobiecego, dlatego nie należy karmić piersią podczas zażywania tego leku. Istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u karmionych niemowląt.

Memotropil – skutki uboczne

Tak jak każdy inny lek, także ten może powodować działania niepożądane. Warto jednak pamiętać, że nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane Memotropil występujące często (mogą pojawić się u mniej niż 1 na 10 pacjentów stosujących lek):

 • zwiększenie masy ciała,
 • nerwowość,
 • hiperkinezja – zwiększona pobudliwość nerwowa.

Skutki uboczne leku pojawiające się niezbyt często (statystycznie mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • depresja,
 • senność,
 • astenia (osłabienie).

Objawy niepożądane leku, które mogą pojawić się z nieznaną częstością to:

 • zaburzenia krwotoczne,
 • zawroty głowy,
 • reakcje alergiczne, nadwrażliwość, z następującymi objawami: zaczerwienienie skóry, obrzęk, pokrzywka, duszność, obrzęk krtani, problemy z oddychaniem (należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza po ich pojawieniu się);
 • zaburzenia koordynacji ruchowej ciała (ataksja), zaburzenia równowagi, nasilenie padaczki, ból głowy, bezsenność;
 • pobudzenie, lęk, splątanie (dezorientacja), omamy;
 • obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka.

Przechowywanie leku

Producent zaleca, aby lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby chronić go przed światłem i wilgocią, w temperaturze powyżej 25 st. C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Inne leki na zawroty głowy:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Memotropil (5)

Długość leczenia piracetamem jest zależna od wskazania i reakcji pacjenta na przyjmowany lek. Lekarz na podstawie postępów terapii jest w stanie ocenić, ile należy stosować lek.

Efekty działania leku są zależne od przyczyny leczenia i reakcji pacjenta na stosowany preparat. Poprawa może być odczuwalna już po kilku dniach stosowania leku, jednak zazwyczaj jest on przeznaczony do długotrwałego leczenia.

Producent w ulotce nie podaje konkretnych ostrzeżeń związanych ze stosowaniem alkoholu, jednak zazwyczaj zaleca się, aby nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek formie podczas zażywania leków, szczególnie tych mających wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

Stosowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza powinno przynosić określone efekty terapeutyczne. Należy jednak zapoznać się z informacjami, kiedy nie można stosować leku oraz kiedy należy zachować ostrożność podczas terapii. Należy także liczyć się z faktem, że mogą pojawić się możliwe działania niepożądane leku, choć nie u każdego pacjenta one wystąpią.

Wśród skutków ubocznych przyjmowania leku, które statystycznie mogą pojawić się często (czyli u mniej niż 1 na 10 osób stosujących lek) jest zwiększenie masy ciała. Może zatem istnieć związek pomiędzy zażywaniem tabletek Memotropil a pojawieniem się nadwagi.

e-Konsultacja z Receptą Online
Memotropil

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.