e-Konsultacja z Receptą Online

Nootropil

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Nootropil – informacje o leku

Nootropil, lek na zaburzenia poznawcze mózgu, należy stosować doustnie. Lek wydawany jest wyłącznie za okazaniem recepty.

 • dawki / postać: Nootropil tabletki powlekane 1,2 g i 800 mg, roztwór doustny 200 mg/ml i 333 mg/ml
 • substancja czynna: piracetam (łac. Piracetamum)
 • kategoria: Zaburzenia poznawcze mózgu
 • podmiot odpowiedzialny i wytwórca: UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruksela, Belgia

Nootropil – ulotka dla pacjenta

Nootropil – charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Ile kosztuje lek Nootropil? Cena, refundacja

Cena leku zależy od postaci i wielkości opakowania. 

Cena preparatu Nootropil waha się i wynosi:

 • Nootropil 1,2 g, 60 tabl. – cena od 29 do 33 zł, zaś za opakowanie 100 szt. – cena wynosi od 65 do 69 zł 
 • Nootropil 800 mg, 30 tabl. – cena od 12 do 15 zł, opakowanie 90tabl. – cena wynosi od 33 do 36 zł
 • Nootropil roztwór doustny 20%, butelka 150 ml – od 17 do 20 zł, zaś za roztwór doustny 33%, butelka 125 ml trzeba zapłacić od 28 do 31 zł

Żadna wersja leku nie podlega refundacji. To oznacza, że jego cena może być inna w każdej aptece. Może też zmienić się w przyszłości. 

Nootropil – opis i właściwości, jak działa

Nootropil co to za lek? Preparat ten stosowany jest w leczeniu zaburzeń poznawczych mózgu. Występuje w dwóch postaciach o różnej zawartości substancji czynnej i wielkości opakowań. 

Jak działa Nootropil? Substancją czynną preparatu jest piracetam – lek nootropowy. Podstawowy mechanizm jego działania polega na wiązaniu się z grupą polarną błon fosfolipidowych komórek, co daje początek procesowi odtwarzania struktury błony poprzez tworzenie ruchomych cząsteczek leku i fosfolipidów.

Piracetam oddziałuje na komórki nerwowe i układ naczyniowy. Wspomaga procesy przekazywania sygnałów przez neurony, przede wszystkim modulując gęstość i czynność receptorów postsynaptycznych. 

Preparat wpływa na przemiany energetyczne w komórkach ośrodkowego układu nerwowego, zwiększa wykorzystanie tlenu i glukozy, ułatwia syntezę związków wysokoenergetycznych, zwiększa rezerwę energetyczną i przyspiesza syntezę neuroprzekaźników. Nasila również metabolizm w neuronach ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza w stanach zmniejszonej aktywności. Piracetam zapobiega przy tym zmianom czynności mózgu powstałym na skutek niedotlenienia i przywraca zdolności poznawcze u osób z uszkodzeniami mózgu różnego rodzaju.

Po podaniu doustnym piracetam wchłania się szybko i w dużym stopniu. Maksymalne stężenie w osoczu po zażyciu na czczo można zaobserwować po godzinie od zażycia. Posiłki nie zmniejszają wchłaniania, ale wpływają na spadek stężenia maksymalnego leku i wydłużenia czasu niezbędnego do jego osiągnięcia.

Piracetam usuwany jest wraz z moczem w procesie przesączania kłębuszkowego, a czas jego połowicznego rozpadu u osób dorosłych to około pięć godzin, niezależnie od sposobu podania.

Nootropil – zamienniki

Istnieją zamienniki Nootropilu. Produkty zawierające piracetam to m.in.: Biotropil, Lucetam, Memotropil, MemoniQ, Recodium.

Nootropil – skład leku

Skład leku zależy od jego postaci.

1 tabletka powlekana Nootropil 800 mg oraz 1,2 g zawiera odpowiednio 800 mg lub 1200 mg piracetamu. 

Substancje pomocnicze to: makrogol 6000, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa.

Skład otoczki: Opadry Y-1-7000 white (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400), Opadry OY-S-29019 clear (hypromeloza, makrogol 6000).

1 ml roztworu Nootropil 20% zawiera 200 mg piracetamu.

Substancje pomocnicze to: glicerol 85%, sacharyna sodowa, octan sodu trójwodny, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), aromat morelowy 52247/A, aromat karmelowy 052929 A7, kwas octowy lodowaty, woda oczyszczona.

1 ml roztworu Nootropil 33% zawiera 333 mg piracetamu.

Substancje pomocnicze: glicerol 85%, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), sodu octan trójwodny, kwas octowy lodowaty, woda oczyszczona.

Stosowanie leku – na co i dla kogo

Na co pomaga Nootropil? Zastosowanie leku obejmuje:

 • leczenie zaburzeń procesów poznawczych w zespołach otępiennych, z wyjątkiem choroby Alzheimera,
 • leczenie mioklonii pochodzenia korowego,
 • leczenie zaburzeń dyslektycznych równocześnie z terapią logopedyczną,
 • zawroty głowy o pochodzeniu ośrodkowym i obwodowym.

Lek przyjmują głównie osoby w podeszłym wieku. Mogą go stosować również dzieci w leczeniu zaburzeń dyslektycznych.

Nootropil – dawkowanie

Lek Nootropil – jak stosować lek na zaburzenia czynności mózgu? Preparat należy przyjmować doustnie. Można zażyć go podczas posiłku lub w przerwie między posiłkami – nie ma to znaczenia dla działania terapeutycznego. Tabletki należy popić odpowiednią ilością wody. Dawka dobowa zależna jest od schorzenia pacjenta i zaleca się przyjmować ją w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Leczenie zaburzeń procesów poznawczych w zespołach otępiennych, z wyjątkiem choroby Alzheimera

Przez pierwsze tygodnie 4,8 g na dobę, następnie 2,4 g na dobę w 2–3 dawkach podzielonych. Dawkę należy zmniejszać o 1,2 g/dobę.

Mioklonia pochodzenia korowego

Dawkowanie leku Nootropil w przypadku mioklonii pochodzenia korowego należy rozpocząć od dawki 7,2 g na dobę. Co 3 lub 4 dni należy ją zwiększać o 4,8 g na dobę pamiętając, by nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej 24 g. Dobową dawkę należy podzielić na 2 lub 3 mniejsze. Możliwa jest ewolucja objawów mioklonii. Dlatego co 6 miesięcy należy podjąć próbę odstawienia leku Nootropilu lub przynajmniej zmniejszenia jego dawki. W tym celu przyjmowaną dawkę obniża się co 2 dni o 1,2 grama. Nie należy odstawiać leku Nootropilu nagle, bo może to prowadzić do nawrotu choroby.

Zaburzenia dyslektyczne

W leczeniu zaburzeń dyslektycznych prowadzonego równocześnie z terapią logopedyczną u dzieci w przedziale wiekowym między 8. a 13. rokiem życia stosuje się dawkę 3,2 grama piracetamu na dobę w 2 dawkach podzielonych.

Zawroty głowy

Leczenie zawrotów głowy pochodzenia obwodowego lub ośrodkowego prowadzi się dawkę dobową 2,4 g w 3 dawkach podzielonych po 0,8 grama. Czas trwania terapii wynosi 8 tygodni.

Nootropil – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Nootropil są:

 • nadwrażliwość na substancję czynną leku lub substancje pomocnicze,
 • nadwrażliwość na inne pochodne pirolidonu,
 • krwawienie śródmózgowe u pacjenta,
 • schyłkowa niewydolność nerek,
 • pląsawica Huntingtona.

Interakcja z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Lek może nasilać działanie hormonów tarczycy – obserwowano przypadki drażliwości, splątania i bezsenności podczas równoległego stosowania tych leków.

Szczegółowe informacje o możliwych interakcjach tego leku zawarte są w dołączonej do niego ulotce.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nootropil w ciąży

Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować preparatów, w których substancją czynną jest piracetam. Jedynym wyjątkiem są wyraźne wskazania, gdy korzyści z wdrożenia terapii dla pacjentki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu. Ograniczenia wynikają z przenikania leku przez barierę łożyskową. U noworodków, których matki przyjmowały piracetam, jego stężenie we krwi wynosiło 70% – 90% stężenia notowanego we krwi matki. Nie ma jednak danych o tym, aby lek powodował wady wrodzone lub komplikacje okołoporodowe.

Nootropil i karmienie piersią

Piracetam, który jest substancją czynną preparatu, przenika do mleka kobiecego. Produktu należy więc unikać w okresie laktacji lub na czas terapii odstawić dziecko od piersi. 

Nootropil – skutki uboczne

Nootropil może wywoływać skutki uboczne u części pacjentów.

Częste działania niepożądane leku Nootropil: nerwowość, hiperkinezja, zwiększenie masy ciała.

Niezbyt częste działania niepożądane leku Nootropil: depresja, senność, astenia.

Działania niepożądane leku Nootropil o nieznanej częstości: zaburzenia krwotoczne, reakcje anafilaktoidalne, nadwrażliwość, pobudzenie, lęk, splątanie, omamy, ataksja, zaburzenia równowagi, nasilenie padaczki, ból głowy, bezsenność, zawroty głowy, bóle w obrębie jamy brzusznej, bóle w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych bądź też innego skutku ubocznego, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 

W razie pojawienia się zaczerwienienia skóry, pokrzywki, duszności, obrzęku krtani czy problemów z oddychaniem konieczne jest natychmiastowe powiadomienie specjalisty, który zadecyduje o możliwości dalszego stosowania leku.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Nootropil (5)

Nootropil pomaga na szumy uszne, których przyczyną może być niedostateczne ukrwienie mózgu.

Nie, Nootropil to leki nootropowy (prokognitywny), którego zażywanie ma prowadzić do poprawy różnych funkcji poznawczych mózgu.

Piracetam (składnik aktywny leku Nootropil) osiąga stabilne stężenie w organizmie w ciągu 3 dni od rozpoczęcia systematycznego podawania. Z tego powodu w większości przypadków efekty nie są widoczne po pierwszych dawkach.

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas terapii lekiem Nootropil. Może on nasilić działania niepożądane powodowane przez lek – senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchowej, co może prowadzić do upadków czy urazów.

Co 6 miesięcy należy podjąć próbę odstawienia preparatu lub przynajmniej zmniejszenia jego dawki. W tym celu przyjmowaną dawkę obniża się co 2 dni o 1,2 grama. Nie należy odstawiać leku nagle, aby uniknąć nawrotu choroby.

e-Konsultacja z Receptą Online
Nootropil

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem