e-Konsultacja z Receptą Online

Klacid Uno

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Klacid Uno? Cena, refundacja

Klacid Uno to lek pełnopłatny. Cena antybiotyku zależy od wielkości opakowania i wynosi odpowiednio:

 • Klacid Uno 500 mg 5 tabl. – cena wynosi od 24,50 do 32 zł
 • Klacid Uno 500 mg 7 tabl. – cena waha się od 39 do 45,50 zł

Cena leku może ulec zmianie w przyszłości.

Klacid Uno – jak działa, na co i dla kogo

Substancją czynną leku Klacid Uno jest klarytromycyna, antybiotyk z grupy makrolidów. Klarytromycyna to substancja o właściwościach bakteriostatycznych (w pewnych warunkach działa również bakteriobójczo), o szerokim spektrum działania.

Działanie leku Klacid Uno, wspólne dla całej grupy makrolidów, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Preparat uniemożliwia wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych

Klarytromycyna w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu jest wskazana w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę

Zakażeniami, w których stosowany jest Klacid Uno, są:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce, zapalenie zatok),
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc),
 • ostre zapalenie ucha środkowego,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża, ropnie).

U dzieci w wieku poniżej 12 lat zaleca się stosowanie leku Klacid w postaci zawiesiny doustnej.

Klacid Uno – zamiennik

Zamiennikiem antybiotyku Klacid Uno jest Klabion Uno.

Klacid Uno – skład leku

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny. 

Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu alginian, sodowo-wapniowy alginian,laktoza, powidon K30, talk, kwas stearynowy, magnezu stearynian, składniki otoczki: hypromeloza 6 cps, makrogol 400, makrogol 8000, tytanu dwutlenek, żółcień chinolinowa E 104 (lak glinowy), kwas sorbowy.

Klacid Uno – dawkowanie

Klacid Uno stosować należy zgodnie z zaleceniami lekarza. Tabletkę leku połykać w całości (bez rozgryzania i dzielenia).

Dawkowanie u dorosłych

Zalecana dawka – jedna tabletka 500 mg, raz na dobę podczas posiłku. W ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę leku Klacid Uno do 1000 mg, raz na dobę (dwie tabletki po 500 mg). 

Dzieci w wieku powyżej 12 lat – zalecane dawkowanie jak u dorosłych.

Klacid Uno – przeciwwskazania, środki ostrożności

Mimo skuteczności stosowania preparatu, nie jest on zalecany wszystkim pacjentom. Do przeciwwskazań do stosowania leku Klacid Uno 500 mg należą:

 • nadwrażliwość na klarytromycynę lub którykolwiek składnik preparatu bądź inne antybiotyki makrolidowe,
 • równoległe stosowanie astemizolu, cisaprydu, pimozydu, terfenadyny, midazolamu doustnego, kolchicyny, ergotaminy lub dihydroergotaminy, statyn (lowastatyny lub simwastatyny),
 • wydłużenie odstępu QT lub zaburzenia rytmu serca (w tym typu torsade de pointes) w przeszłości,
 • hipokaliemia lub hipomagnezemia,
 • ciężka niewydolność wątroby współistniejąca z niewydolnością nerek.

Nie należy stosować antybiotyku Klacid Uno 0,5 g u osób z wrodzonym lub występującym w rodzinie wydłużeniem odstępu QT lub z komorowymi zaburzeniami rytmu serca.

Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku osób z niewydolnością wątroby, chorobą wieńcową serca i spowolnieniem czynności serca.

Długotrwałe stosowanie antybiotyku Klacid Uno 500 mg może spowodować zwiększenie się liczby niewrażliwych bakterii i grzybów.

Środki ostrożności zostały szczegółowo opisane w ulotce leku.

Interakcja z innymi lekami

Jednocześnie z antybiotykiem Klacid Uno nie należy stosować leków takich, jak:

 • alkaloidy sporyszu, w tym ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między innymi w migrenie),
 • astemizol lub terfenadyna (na alergie),
 • cyzapryd lub domperydon (zaburzenia czynności przewodu pokarmowego),
 • pimozyd (zaburzenia psychiczne),
 • tikagrelor, ranalazyna (choroby serca i krążenia),
 • kolchicyna (dna moczanowa),
 • statyny – lowastatyna, symwastatyna (obniżające stężenie cholesterolu we krwi),
 • midazolam podawany doustnie (w stanach lękowych lub bezsenności).

Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania leku Klacid Uno 0,5 g z takimi lekami, jak:

 • ryfampicyna, ryfapentyna, ryfabutyna (antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy),
 • flukonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze),
 • atazanawir, efawirenz, etrawiryna, newirapina, rytonawir, sakwinawir, zydowudyna (stosowane w leczeniu zakażenia HIV),
 • digoksyna, chinidyna, dyzopiramid, werapamil, amlodypina, diltiazem (w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub nadciśnienia tętniczego)
 • alprazolam, triazolam, midazolam podawany dożylnie lub na błonę śluzową jamy ustnej (w stanach lękowych lub bezsenności),
 • warfaryna lub jakikolwiek inny lek przeciwzakrzepowy, np. dabigatran, rywaroksaban,
 • apiksaban (w celu rozrzedzenia krwi),
 • kwetiapina lub inny atypowy lek przeciwpsychotyczny,
 • karbamazepina, walproinian, fenytoina (leki przeciwpadaczkowe),
 • metyloprednizolon (lek przeciwzapalny),
 • omeprazol (zmniejszający wydzielanie soku żołądkowego),
 • cylostazol (stosowany w chromaniu przestankowym)
 • cyklosporyna, takrolimus, syrolimus (stosowane m.in. po przeszczepach),
 • syldenafil, tadalafil, wardenafil (stosowane w zaburzeniach erekcji),
 • ibrutynib lub winblastyna (stosowane w chemioterapii nowotworów),
 • teofilina (w astmie oskrzelowej),
 • tolterodyna (w nietrzymaniu moczu),
 • fenobarbital (lek przeciwdrgawkowy),
 • dziurawiec zwyczajny (stosowany w lekkiej depresji),
 • sulfonylomocznik, nateglinid, repaglinid, insulina (w cukrzycy).

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Klacid Uno w ciąży

Kobiety w ciąży przed przyjęciem antybiotyku Klacid Uno powinny skonsultować się z lekarzem.

Klacid Uno a karmienie piersią

Klarytromycyna przenika do mleka matki, dlatego kobiety karmiące przed zastosowaniem leku Klacid Uno powinny skontaktować się z lekarzem.

Klacid Uno – skutki uboczne

Klacid Uno, jak każdy lek u części pacjentów może wywoływać skutki uboczne.

Poniższe skutki uboczne wymagają przerwania stosowania leku i pilnej konsultacji lekarskiej:

 • wstrząs anafilaktyczny – ostra zagrażająca życiu reakcja uczuleniowa, objawiająca się m.in. splątaniem, bladością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem się, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddechem, osłabieniem i omdleniem,
 • reakcje uczuleniowe – wysypka (często), świąd, pokrzywka (niezbyt często), obrzęk naczynioruchowy twarzy, języka, ust, oczu i gardła, trudności w oddychaniu,
 • ciężkie reakcje skórne – ostra uogólniona osutka krostkowa (czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami), pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), objawiający się nagle pojawiającą się gorączką i krostami, szybko i samoistnie ustępującymi po odstawieniu leku, toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella) – ciężka gwałtownie przebiegająca choroba objawiająca się pękającymi olbrzymimi pęcherzami podnaskórkowymi, rozległymi nadżerkami na skórze, złuszczaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką, zespół DRESS – ciężka (zagrażająca życiu) wysypka polekowa przebiegająca ze zwiększeniem liczby granulocytów kwasochłonnych i zajęciem narządów wewnętrznych
 • ciężka lub przedłużająca się biegunka, niekiedy z domieszką krwi lub śluzu w stolcu (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy),
 • zażółcenie skóry (żółtaczka), podrażnienie skóry, jasne zabarwienie stolca, ciemne zabarwienie moczu, tkliwość dotykowa brzucha lub utrata apetytu – objawy niewydolności wątroby,
 • obrzęk mięśni, kurcze i ból mięśni mogące być objawami rabdomiolizy (zespół objawów chorobowych wywołanych rozpadem tkanki mięśniowej).

Pozostałe działania niepożądane Klacid Uno

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów): bezsenność, zaburzenia smaku, ból głowy, biegunka, wymioty, niestrawność, nudności, bóle brzucha, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, nadmierne pocenie się.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów) m.in.: kandydoza (grzybica), zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zakażenie pochwy, zmniejszenie liczby krwinek białych, nadwrażliwość, jadłowstręt, zmniejszenie apetytu, niepokój, zawroty głowy, senność, drżenia, zaburzenia równowagi, niedosłuch, szumy uszne, kołatanie serca, zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT), krwawienie z nosa, choroba refluksowa przełyku.

Pełna lista skutków ubocznych, również tych o nieznanej częstości, znajduje się w ulotce leku.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.


Inne leki na zapalenie zatok:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Klacid Uno (4)

Klacid Uno to antybiotyk makrolidowy o szerokim spektrum działania bakteriostatycznego (hamuje wzrost bakterii). Działa skutecznie przede w wszystkim w łagodnych zakażeniach.

Leczenie antybiotykiem Klacid Uno trwa zwykle 5 do 14 dni. Wyjątek stanowi zapalenie płuc i zapalenie zatok, w przypadku których leczenie powinno trwać 6 do 14 dni. Nie należy przerywać antybiotykoterapii, nawet jeżeli choroby ustąpią po kilku dniach stosowania tego leku.

Nie wykazano niebezpiecznych interakcji pomiędzy klarytromycyną a alkoholem. Alkohol nie zmniejsza efektywności terapii lekiem Klacid Uno.

Nie, antybiotyk ten dostępny jest wyłącznie za okazaniem recepty lekarskiej.

e-Konsultacja z Receptą Online
Klacid Uno

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem