e-Konsultacja z Receptą Online

Flixonase

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Flixonase – informacje o leku

Flixonase jest lekiem wykorzystywanym zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu objawowym zapaleń błony śluzowej nosa, zwłaszcza o podłożu alergicznym. Jego regularne stosowanie pozwala na skuteczną kontrolę objawów alergii.

 • dawki: Flixonase 50 µg/dawkę
 • postać: aerozol do nosa, zawiesina
 • substancja czynna: propionian flutykazonu (Fluticasoni propionas)
 • kategoria: Alergia, Zapalenie zatok
 • podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia
 • wytwórca: Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Hiszpania

Flixonase – ulotka dla pacjenta

Flixonase – charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Ile kosztuje lek Flixonase? Cena, refundacja

Flixonase jest sterydem do nosa na receptę objętym refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia (w wysokości 50% we wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji refundacyjnej). Koszt zakupu leku Flixonase (aerozol) – cena za butelkę 10 ml (120 dawek, 50 µg/dawkę) – to:

 • przy pełnej odpłatności: ok. 16 zł,
 • z refundacją: ok. 10 zł.

Flixonase – opis i właściwości. Jak działa lek?

Propionian flutykazonu, czyli substancja czynna leku Flixonase, należy do grupy kortykosteroidów, które działają dzięki pośrednictwu receptorów znajdujących się w cytoplazmie komórek. W przypadku propionianu flutykazonu kluczowym mechanizmem jest pobudzanie lub hamowanie ekspresji genów, które wytwarzają produkty białkowe wpływające na proces zapalny. Substancja ta łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa, czyli: przekrwienie, podrażnienie i świąd śluzówki, wzmożone wydzielanie śluzu, obrzęk oraz nacieki zapalne. Podstawowym warunkiem skuteczności leku jest systematyczne stosowanie.

Flixonase – zamienniki

Aerozole do nosa zawierające tę samą substancję czynną co Flixonase to m.in. Flixotide, Flixodil, Fanipos, Flonase Allergy, Flotikar i Flurhinal. Mogą one pełnić rolę bezpośrednich zamienników tylko przy zachowaniu dawki propionianu flutykazonu zaleconej przez lekarza. 

Inny lek na zapalenie zatok to m.in. Duomox.

Flixonase – skład leku

Poza propionianem flutykazonu aerozol Flixonase ma w składzie takie substancje pomocnicze jak: dekstroza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloceluloza, alkohol fenyloetylowy, chlorek benzalkoniowy (roztwór 50%), polisorbat 80, woda oczyszczona oraz kwas solny rozcieńczony do pH 6,3–6,5.

Flixonase – na co i dla kogo jest przeznaczony?

Lek łagodzi objawy całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa (kataru siennego), a także zapalenia sezonowego, głównie u alergików. Pełni również istotną rolę w zapobiegniu zaostrzeniom chorób alergicznych wywołujących stan zapalny błon śluzowych nosa i zatok. Poza tym Flixonase stosuje się w objawowym leczeniu polipów nosa. Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci od 4. roku życia.

Flixonase – dawkowanie

Lek Flixonase należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza i aplikować go wyłącznie donosowo. Producent w ulotce dla pacjenta podaje dawki sugerowane przy profilaktyce i leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa:

 • dorośli, dzieci w wieku powyżej 12 lat i osoby w podeszłym wiek: raz na dobę (rano) dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego (maksymalnie cztery dawki do każdego otworu w ciągu doby),
 • dzieci w wieku od 4–11 lat: raz na dobę (rano) jedna dawka do każdego otworu nosowego (maksymalnie dwie dawki).

W przypadku stosowania leku Flixonase przy leczeniu polipów nosa sugerowane przez producenta dawki aerozolu wyglądają nieco inaczej:

 • dorośli i osoby w podeszłym wieku: dwa razy na dobę (rano i wieczorem) dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego w pierwszej fazie leczenia, trwającej od 1 do 2 miesięcy (do opanowania objawów) i raz na dobę po dwie dawki do otworu w drugiej fazie leczenia, przez okres 3 miesięcy (niedozwolone jest podawanie więcej niż czterech dawek do otworu na dobę),
 • dzieci i młodzież: objawowe leczenie polipów nosa preparatem Flixonase w tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Lek Flixonase dla dzieci jest przepisywany tylko w przypadku zapalenia błony śluzowej nosa.

Aerozolu należy używać tak długo, jak zaleci specjalista. Nie powinno się przerywać kuracji bez konsultacji z lekarzem, chyba że wystąpią działania niepożądane.

Flixonase – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy zgłosić lekarzowi występowanie zakażenia górnych dróg oddechowych i niedoczynności nadnerczy. Trzeba zachować ostrożność w przypadku, gdy pacjent stosuje inne leki. Przeciwwskazane jest używanie aerozolu Flixonase u osób uczulonych na propionian flutykazonu lub inny składnik leku.

Interakcje z innymi lekami

Niektóre preparaty lecznicze przyjmowane równolegle mogą osłabić bądź nasilić działanie leku Flixonase. Szczególne ryzyko dotyczy takich farmaceutyków jak:

 • kortykosteroidy w postaci tabletek lub roztworu do wstrzykiwań,
 • rytonawir bądź leki zawierające kobicystat (wykorzystywane w leczeniu HIV),
 • itrakonazol i ketokonazol (mające zastosowanie w leczeniu zakażeń grzybiczych).

Decyzja dotycząca włączenia kuracji aerozolem Flixonase przy jednoczesnym stosowaniu wyżej wymienionych substancji należy do lekarza.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nie ma wiarygodnych danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku Flixonase w ciąży. Preparat może być używany tylko w przypadkach gdy – zdaniem lekarza – korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem związanym z zagrożeniem dla płodu. Nie przeprowadzono badań dotyczących przenikania substancji czynnej leku do mleka matki, dlatego również w przypadku pacjentek będących w okresie laktacji konieczne jest rozważnie stosunku korzyści do potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem aerozolu.

Flixonase – skutki uboczne

Według dostępnych źródeł wchłanianie leku do krwioobiegu w przypadku podania miejscowego jest nieznaczne. Propionian flutykazonu stosowany donosowo stwarza więc małe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych o charakterze ogólnoustrojowym. Możliwości ich wystąpienia nie można jednak wykluczyć, szczególnie kiedy lek stosowany jest w dużych dawkach bądź długotrwale. Do skutków ubocznych, które były zgłaszane przez pacjentów, należą:

 • krwawienia z nosa,
 • bóle głowy,
 • wrażenie nieprzyjemnego zapachu w ustach,
 • wysuszenie i podrażnienie błony śluzowej nosa bądź gardła,
 • owrzodzenie błony śluzowej nosa,
 • problemy z widzeniem spowodowane przez wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (jaskra),
 • zmętnienie soczewki oka (zaćma),
 • uszkodzenie przegrody nosowej.
 • reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry, zawroty głowy, nagłe osłabienie, skurcz oskrzeli z towarzyszącym mu świszczącym oddechem, a nawet obrzęk twarzy i języka powodujący trudności w oddychaniu).

Dodatkowo przy długotrwałym stosowaniu tego leku w dawkach większych niż zalecane może zdarzyć się zahamowanie czynności kory nadnerczy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane Flixonase, należy jak najszybciej zgłosić je lekarzowi. W przypadku braku natychmiastowego działania leczniczego po ciężkiej reakcji alergicznej pojawia się zagrożenie dla życia pacjenta.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30 st. C, w miejscu, które jest niedostępne i niewidoczne dla dzieci.


Inne leki na zapalenie zatok:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Flixonase (3)

Flixonase na bazie propionianu flutykazonu należy do glikokortykosteroidów nowej generacji. Biodostępność takich leków (czyli przenikanie do krążenia ogólnego) jest bardzo niska – sięga zaledwie 0,5%, podczas gdy w przypadku preparatów starszej generacji przekracza 40%. Zatem bezpieczeństwo stosowania aerozolu Flixonase określa się jako wysokie.

Flixonase i Flixonase Nasule to dwie różne wersje tego samego preparatu leczniczego, zbieżne pod względem wskazań terapeutycznych. Substancją czynną obydwu jest propionianu flutykazonu, ale lek Flixonase Nasule zawiera znacznie większą ilość tej substancji w jednej dawce (400 µg) niż Flixonase (50 µg). Dlatego też nadaje się do stosowania dopiero od 16. roku życia. Dodatkowo nie ma postaci aerozolu, lecz kropli do nosa.

Propionianu flutykazonu nie jest substancją rekomendowaną do łagodzenia objawów choroby COVID-19 jako lek pierwszego rzutu. Według zaleceń diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 12 listopada 2021 roku w leczeniu podstawowym sta

e-Konsultacja z Receptą Online
Flixonase

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem