e-Konsultacja z Receptą Online

Amoksiklav Quicktab 1000 mg

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Amoksiklav Quicktab 1000 mg? Cena, refundacja

Lek Amoksiklav Quicktab 1000 mg jest obecnie refundowany. Jego cena 100% wynosi od ok. 33,03 zł. Te tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej są bezpłatne lub częściowo refundowane, jeśli pacjent ma wskazania do ich refundacji. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Amoksiklav Quicktab 1000 mg — jak działa, na co i dla kogo?

Amoksiklav Quicktab 1000 mg to antybiotyk, który działa bakteriobójczo, eliminując mikroorganizmy odpowiedzialne za wywoływanie infekcji. Skład leku obejmuje dwie substancje czynne: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina, będąca częścią rodziny penicylin, może być niekiedy zneutralizowana przez mechanizmy obronne bakterii. Kwas klawulanowy działa jako inhibitor tych mechanizmów, zapobiegając deaktywacji amoksycyliny, co pozwala na skuteczniejsze zwalczanie patogenów.

Lek Amoksiklav Quicktab 1000 mg jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dzieci i znajduje zastosowanie w terapii różnorodnych zakażeń bakteryjnych. Do głównych wskazań należą: infekcje ucha środkowego i zatok przynosowych, drogi oddechowe, drogi moczowe, a także zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne. Lek stosuje się również w przypadku zakażeń kości i stawów.

Amoksiklav Quicktab 1000 mg — skład leku

Amoksiklav Quicktab 1000 mg zawiera jako substancje czynne amoksycylinę oraz kwas klawulanowy. W każdej tabletce znajduje się 875 mg amoksycyliny w formie amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Dodatkowo  tabletka zawiera 25 mg potasu.

W skład leku wchodzą również: krospowidon, sukraloza, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, tlenek żółty żelaza (E172), mikrokrystaliczna celuloza krzemowana (połączenie celulozy mikrokrystalicznej i dwutlenku krzemu) oraz aromat słodkich pomarańczy, który zawiera glikol propylenowy, sód oraz siarczyny (jako SO2).

Amoksiklav Quicktab 1000 mg — dawkowanie

Dawkowanie leku Amoksiklav Quicktab 1000 mg jest uzależnione od masy ciała pacjenta oraz stanu funkcjonowania nerek i wątroby. Dla dorosłych i dzieci o masie ciała 40 kg lub więcej zaleca się przyjmowanie jednej tabletki dwukrotnie dziennie. W niektórych przypadkach dawkę można zwiększyć do jednej tabletki trzykrotnie na dobę. Dzieci poniżej 40 kg powinny otrzymywać lek w formie zawiesiny doustnej, szczególnie te w wieku do 6 lat. W przypadku konieczności zastosowania tabletek u dzieci poniżej tej masy ciała, zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać modyfikacji dawkowania a lekarz może zalecić stosowanie leku o innej mocy lub zastosowanie alternatywnego leku. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą podlegać regularnym badaniom krwi w celu monitorowania stanu wątroby.

Sposób stosowania leku Amoksiklav Quicktab 1000 mg wymaga przyjmowania tabletki na początku posiłku lub bezpośrednio przed nim. Należy utrzymywać co najmniej 4-godzinne odstępy między kolejnymi dawkami i unikać przyjmowania dwóch dawek w ciągu jednej godziny. Lek nie powinien być stosowany dłużej niż przez okres dwóch tygodni. W przypadku braku poprawy stanu zdrowia zaleca się ponowny kontakt z lekarzem.

Tabletkę można rozpuścić w pół szklanki wody przed połknięciem. Przyjęcie większej niż zalecana dawki może prowadzić do objawów takich jak podrażnienie żołądka i jelit, w tym nudności, wymioty, biegunka, a nawet drgawki. W takiej sytuacji konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem, przy czym zaleca się zabranie opakowania leku.

W przypadku pominięcia dawki, pacjent powinien zażyć lek jak najszybciej po przypomnieniu sobie, zachowując jednak 4-godzinny odstęp do kolejnej dawki. Przerwanie stosowania leku przed zakończeniem przepisanego cyklu terapeutycznego, nawet przy poprawie samopoczucia, nie jest zalecane, gdyż może to prowadzić do nawrotu zakażenia.

Amoksiklav Quicktab 1000 mg — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Amoksiklav Quicktab 1000 mg:

 • nadwrażliwość na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub inne składniki leku,
 • poprzednie ciężkie reakcje alergiczne na antybiotyki, w tym wysypka, obrzęk twarzy lub szyi,
 • zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczki wywołanej przez antybiotyki w przeszłości.

Środki ostrożności:
Pacjenci z mononukleozą zakaźną, zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, oraz ci, którzy mają problemy z oddawaniem moczu, powinni przed zastosowaniem leku skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz może zlecić badania w celu identyfikacji bakterii odpowiedzialnych za zakażenie i na tej podstawie dostosować leczenie.

Interakcja z innymi lekami

Interakcje leku Amoksiklav Quicktab 1000 mg z innymi lekami:

 • allopurynol: równoczesne stosowanie z Amoksiklav Quicktab 1000 mg może zwiększyć ryzyko reakcji alergicznych skóry,
 • probenecyd: może wymagać modyfikacji dawki Amoksiklav Quicktab 1000 mg, gdyż może obniżać wydalanie amoksycyliny. Równoczesne stosowanie nie jest zalecane,
 • antykoagulanty (np. warfaryna): może być potrzebne monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi podczas terapii,
 • metotreksat: penicyliny, w tym Amoksiklav Quicktab 1000 mg, mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych,
 • mykofenolan mofetylu: wymaga szczególnej uwagi lekarza podczas stosowania z Amoksiklav Quicktab 1000 mg ze względu na możliwość wpływu na skuteczność leku.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie Amoksiklav Quicktab 1000 mg w ciąży oraz podczas karmienia piersią: 

Stosowanie leku Amoksiklav Quicktab 1000 mg w okresie ciąży i laktacji wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku planowania ciąży, podejrzenia jej wystąpienia lub karmienia piersią, niezbędne jest uzyskanie profesjonalnej porady medycznej przed rozpoczęciem leczenia.

Amoksiklav Quicktab 1000 mg — skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Amoksiklav Quicktab 1000 mg:

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

 • biegunka.

Częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • kandydoza (zakażenie drożdżakowe),
 • nudności,
 • wymioty.

Niezbyt częste (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • wysypka skórna, świąd,
 • pokrzywka,
 • niestrawność,
 • zawroty głowy,
 • ból głowy,
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • rumień wielopostaciowy,
 • zmniejszenie liczby komórek krzepnięcia krwi,
 • zmniejszenie liczby krwinek białych.

Inne działania niepożądane o nieznanej częstości:

 • reakcje alergiczne,
 • zapalenie jelita grubego,
 • ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka),
 • pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry,
 • osutka krostkowa,
 • ostre uszkodzenie nerek,
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Przechowywanie leku Amoksiklav Quicktab 1000 mg

Przechowywanie leku Amoksiklav Quicktab 1000 mg wymaga zachowania szczególnych warunków. Należy go umieszczać w lokalizacji niewidocznej oraz niedostępnej dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 25°C. Aby zabezpieczyć lek przed działaniem wilgoci, konieczne jest utrzymanie go w oryginalnym opakowaniu. 


Inne leki na zapalenie zatok:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Amoksiklav Quicktab 1000 mg (3)

Dostępne leki na receptę, które zawierają taką samą substancję czynną jak antybiotyk Amoksiklav Quicktab 1000 mg lek, to m.in.: Amylan ES, Augumentin czy Penlac.

Podczas stosowania leku Amoksiklav Quicktab 875 mg + 125 mg nie powinno się spożywać alkoholu.

Nie, antybiotyk Amoksiklav Quicktab 1000 mg jest dostępny wyłącznie na receptę.

e-Konsultacja z Receptą Online
Amoksiklav Quicktab 1000 mg

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.