e-Konsultacja z Receptą Online

Mupirox

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Mupirox? Cena, refundacja

Ten antybiotyk w maści jest dostępny w opakowaniach po 8 g i 15 g. Lek nie jest w tym momencie objęty refundacją.

  • Mupirox 8 g – cena to ok. 20-24 zł.
  • Mupirox 15 g – cena to ok. 28-32 zł.

Ceny mogą nieznacznie różnić się w różnych aptekach i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Mupirox – jak działa, na co i dla kogo?

Antybioty Mupirox w formie maście zawiera substancją czynną – mupirocyna 20 mg/g.

Mupirocyna – działanie

Mupirocyna hamuje syntezę bakteryjnego białka, wiążąc się specyficznie i odwracalnie z syntetazą izoleucynową t-RNA. Dzięki temu w badaniach in vitro nie wykazała krzyżowych interakcji z innymi antybiotykami: chloramfenikolem, erytromycyną, kwasem fusydowym, gentamycyną, linkomycyną, metycyliną, neomycyną, nowobiocyną, penicyliną, streptomycyną i tetracykliną.

Mupirocyna jest antybiotykiem działającym na większość bakterii wywołujących zakażenia skóry, jak np. Staphylococcus aureus (również wobec szczepów metycylinoopornych), gronkowce, paciorkowce, a także bakterie Gram-ujemne, jak Haemophilus influenzae i Escherichia coli. 

Mupirox – maść na co? Wskazania

Mupirox stosowany jest w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami Staphylococcus aureus, w tym szczepami metycylinoopornymi oraz innymi gronkowcami i paciorkowcami.

Zastosowanie:

  • miejscowe leczenie liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraków, wywołanych przez Staphylococcus aureus, inne gronkowce oraz paciorkowce,
  • miejscowe leczenie wtórnych zakażeń skóry.

Mupirox – kto może przyjmować lek?

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci.

Mupirox – zamienniki

Do zamienników leku z tą samą substancją czynną i dostępnych na receptę należą m.in.: Bactroban, Taconal.

Inne leki to m.in. AzimycinTriderm.

Mupirox maść – skład leku

Lek zawiera substancję czynną – mupirocynę. jeden gram maści zawiera 20 mg mupirocyny. Pozostałe składniki leku to: makrogol 3350 i makrogol 400.

Mupirox – dawkowanie

Lek należy stosować wedle zaleceń lekarza prowadzącego. 

Cienką warstwę maści nakładać należy stosować bezpośrednio na skórę zmienioną chorobowo trzy razy na dobę przez okres do 10 dni.

Nie należy mieszać maści z innymi lekami stosowanymi miejscowo. Może to zwiększyć ryzyko rozcieńczenia substancji czynnej, co spowoduje zmniejszenie aktywności przeciwbakteryjnej oraz utratę stabilności mupirocyny w maści.

Pacjentów, u których w ciągu 3-5 dni nie wystąpi kliniczna odpowiedź na leczenie, należy poddać ponownej ocenie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Niewielką ilość maści nanieść na chorobowo zmienione miejsce na skórze. Na leczone miejsce można zastosować opatrunek uszczelniający.

Jak długo należy stosować Mupirox?

Czas leczenia ustala lekarz. Zazwyczaj wskazane jest, aby stosować maść do trzech razy w ciągu doby przez około 10 dni. Nie należy stosować leku Mupirox dłużej, niż jest to zalecane. Przedłużanie leczenia może skutkować uodpornieniem drobnoustrojów na mupirocynę?

Mupirox – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować leku:

  • u pacjentów z nadwrażliwości na mupirocynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
  • do nosa ani do oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Osoby, które cierpią na zaburzenia czynności nerek, powinny zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu Mupiroxu. W antybiotyku znajduje się glikol polietylenowy (PEG), polimer ten może być pochłaniany przez uszkodzoną skórę, a potem wydalany przez nerki. Warto również obserwować, czy podczas leczenia nie pojawiają się nowe zakażenia.

Co zrobić, jeśli maść Mupirox dostanie się do oczu?

Gdyby do tego doszło, należy je przemyć i obserwować, czy pojawiło się podrażnienie lub inna reakcja alergiczna. Jeżeli doszło do którejś z powyższych sytuacji, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Co zrobić, jeśli podczas stosowania leku wystąpi reakcja alergiczna?

Jeżeli wystąpią objawy skórnej reakcji alergicznej lub poważnego podrażnienia należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania.

Czy podczas stosowania leku Mupirox można prowadzić samochód?

Mupirox nie ma wpływu na sprawność psychomotoryczną, w tym zdolność prowadzenia pojazdów.

Mupirox – Interakcja z innymi lekami

Produktu leczniczego Mupirox nie należy używać razem z innymi produktami zawierającymi makrogol, zwłaszcza u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ze względu na ryzyko wchłaniania dużych ilości makrogolu.

Nie stwierdzono interakcji leku Mupirox z innymi lekami.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nie istnieją dane kliniczne dotyczące stosowania mupirocyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały natomiast bezpośredniego i pośredniego szkodliwego wpływu na rozwój zarodka/płodu. Produktu Mupirox nie należy stosować w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania mupirocyny do mleka. Nie należy stosować produktu w okresie karmienia piersią.

Mupirox – skutki uboczne

Jak każdy lek, Mupirox może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane Mupirox określono następująco:

  • częste: występują u 1 do 10 osób na 100,
  • niezbyt częste: występują u 1 do 10 osób na 1 000,
  • bardzo rzadkie: występują u mniej niż 1 osoby na 10 000.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: może wystąpić pieczenie, swędzenie i wysypka.

Niezbyt często: rzadziej obserwowano suchość skóry, wrażliwość na dotyk, kontaktowe zapalenie skóry, zwiększony wysięk.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: ogólne reakcje nadwrażliwości.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. 


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Mupirox (4)

Nie, lek wydawany jest wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej.

Lek ze względu na swoje właściwości może być stosowany na trądzik. Dawkę preparatu do każdego pacjenta dobiera lekarz.

Nie zaleca się stosowania maści na opryszczkę.

Nie zaleca się picia alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może negatywnie wpłynąć na działanie leku.

e-Konsultacja z Receptą Online
Mupirox

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem