e-Konsultacja z Receptą Online

Depakine Chrono 500

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje Depakine Chrono 500? Cena, refundacja

Depakine Chrono 500 to lek refundowany. Cena 100% za Depakine Chrono 500 30 tabletek wynosi 23,60 zł. Pacjenci uprawnieni do refundacji otrzymają lek za darmo lub po cenie ryczałtowej. Ceny leku w przyszłości mogą ulec zmianie.

Depakine Chrono 500 – jak działa, na co i dla kogo

Depakine Chrono to preparat farmaceutyczny w formie tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu. Substancją czynną jest walproinian sodu oraz kwas walproinowy. Substancje te klasyfikowane są w kategorii leków przeciwpadaczkowych i oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy. Mechanizm działania tych substancji polega na modulacji aktywności neuronalnej, co przyczynia się do stabilizacji stanów elektrycznych mózgu. Preparat przeznaczony jest dla osób cierpiących na padaczkę w różnych jej postaciach oraz dla pacjentów z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej, u których występuje stan manii i dla których inne leczenie, takie jak z użyciem litu, nie jest możliwe. Wskazania do stosowania leku powinny być zawsze konsultowane z lekarzem prowadzącym, który oceni stan zdrowia pacjenta i dostosuje odpowiednią terapię.

Depakine Chrono 500 – działanie w leczeniu padaczki

Lek wykorzystywany jest w terapii padaczki, gdzie działa na różnorodne typy napadów. Wśród nich znajdują się napady uogólnione, takie jak napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne, napady atoniczne oraz napady nieświadomości. Lek ten jest również stosowany w przypadku napadów częściowych, zarówno prostych jak i złożonych, a także napadów wtórnie uogólnionych i w leczeniu zespołu Lennoxa-Gastauta.

Depakine Chrono 500 – działanie w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej

Lek znajduje zastosowanie w leczeniu manii, będącej jednym z objawów choroby afektywnej dwubiegunowej. Mania charakteryzuje się nadmiernym pobudzeniem emocjonalnym, w tym uczuciem ekscytacji, radości, entuzjazmu lub nadaktywności. Lek ten jest opcją terapeutyczną w sytuacjach, gdy zastosowanie litu jest niewskazane.

Depakine Chrono 500 – skład leku

Preparat Depakine Chrono 500 w formie tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu zawiera substancje czynne: sodu walproinian w ilości 333 mg oraz kwas walproinowy w ilości 145 mg. Łączna zawartość walproinianu sodu w jednej tabletce wynosi 500 mg.

W składzie tabletki znajdują się również substancje pomocnicze, które obejmują: kopolimer estrów kwasu akrylowego i metakrylowego z czwartorzędowym chlorkiem amonu, etyloceluloza o lepkości 20 mPa·s oraz krzemionka koloidalna uwodniona.

Otoczka tabletki składa się z następujących składników: hypromeloza o lepkości 6 mPa·s, makrogol 6000, talk, dwutlenek tytanu (E 171) oraz poliakrylan w stężeniu 30%.

Depakine Chrono 500 – dawkowanie

Depakine Chrono jest preparatem farmaceutycznym, którego stosowanie wymaga ściśle przestrzegania zaleceń lekarza prowadzącego. Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub psychiatrii powinien zainicjować oraz monitorować terapię w przypadku padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej. Preparat ten, dzięki formule o przedłużonym uwalnianiu, umożliwia aplikację w jednej dawce dziennie lub podział na dwie dawki.

Depakine Chrono 500 – jak stosować u dzieci

W sytuacji gdy zachodzi taka potrzeba Depakine Chrono 500 może być podawany dzieciom o masie ciała przekraczającej 17 kg, pod warunkiem, że pacjent jest zdolny do połknięcia tabletki. Należy zaznaczyć, iż wspomniana forma leku nie nadaje się dla dzieci poniżej 6. roku życia, ze względu na potencjalne ryzyko zadławienia.

Dawkowanie Depakine Chrono 500 w leczeniu padaczki

W przypadku rozpoczęcia terapii produktem Depakine Chrono w leczeniu padaczki, zaleca się stopniowe zwiększanie dawki co 2-3 dni, aby po upływie tygodnia osiągnąć średnią dawkę zalecaną. W sytuacji, gdy Depakine Chrono jest dodawany do istniejącego schematu leczenia innymi środkami przeciwpadaczkowymi, dawkę preparatu należy stopniowo podwyższać, docelowo osiągając średnią zalecaną dawkę w ciągu dwóch tygodni. W tym okresie dawki innych leków przeciwpadaczkowych powinny być odpowiednio dostosowywane, aby zapewnić optymalną kontrolę nad napadami, lub w niektórych przypadkach, ich stosowanie może zostać zakończone.

Początkowa dawka dobowa Depakine Chrono 500 zazwyczaj wynosi od 5 do 15 mg/kg masy ciała i powinna być zwiększana o 5 mg/kg masy ciała co 2-3 dni, aż do osiągnięcia dawki optymalnej. Standardowa dawka dobowa mieści się w przedziale 20 do 30 mg/kg masy ciała, podawana jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to uzasadnione, dawka dobowa może przekroczyć 50 mg/kg masy ciała, pod warunkiem ścisłego monitorowania stanu klinicznego pacjenta.

Dawkowanie w leczeniu manii

Dawka początkowa leku wynosi zwykle 750 mg na dobę. W dalszym etapie terapii średnia dawka dobowa oscyluje przeważnie w przedziale od 1000 mg do 2000 mg. Istotne jest, aby czas trwania leczenia był zgodny z zaleceniami lekarza prowadzącego. W sytuacji, gdy pacjent odnosi wrażenie, że działanie preparatu Depakine Chrono jest nieadekwatne, powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W przypadku pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, lekarz może uznać za stosowne modyfikację dawki leku.

Depakine Chrono 500 – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Depakine Chrono, konieczna jest konsultacja z lekarzem. W przypadku wystąpienia objawów takich jak osłabienie, brak apetytu, senność, nawracające wymioty, bóle brzucha, żółtaczka, czy nasilenie napadów padaczkowych, szczególnie w pierwszych sześciu miesiącach leczenia, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania do stosowania leku Depakine Chrono:

 • nadwrażliwość na walproinian sodu lub inne składniki leku
 • ostre i przewlekłe zapalenie wątroby i/lub wywiad rodzinny wskazujący na ciężkie zapalenie wątroby
 • porfiria
 • jednoczesne stosowanie z meflochiną
 • genetyczne zaburzenia mitochondrialne (np. zespół Alpersa-Huttenlochera)
 • zaburzenia metaboliczne, w tym cyklu mocznikowego
 • nieleczony niedobór karnityny
 • choroba afektywna dwubiegunowa u kobiet w ciąży lub w wieku rozrodczym bez stosowania skutecznej antykoncepcji
 • padaczka u kobiet w ciąży lub w wieku rozrodczym bez stosowania skutecznej antykoncepcji.

Zalecany jest szybki kontakt z lekarzem w przypadku następujących objawów: 

 • osłabienie, brak apetytu, senność, nawracające wymioty i bóle brzucha, żółtaczka (zażółcenie powłok skórnych i białkówek oczu) – objawy te mogą wskazywać na uszkodzenie wątroby
 • ostry ból brzucha, który może to wskazywać na ciężkie zapalenie trzustki
 • zaburzenia równowagi i koordynacji, ospałość, zmniejszona czujność oraz wymioty – objawy te mogą sygnalizować zwiększoną ilość amoniaku we krwi
 • myśli samobójcze.

Depakine Chrono 500 a wątroba

Podczas stosowania Depakine Chrono 500, istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z wątrobą, w tym uszkodzenia wątroby. Dlatego też ważne jest monitorowanie funkcji wątroby u pacjentów przyjmujących ten lek. W przypadku pojawienia się objawów wskazujących na możliwe uszkodzenie wątroby, takie jak osłabienie, brak apetytu, senność, nawracające wymioty, bóle brzucha oraz żółtaczka należy niezwłocznie poinformować lekarza. 

Zalecenia przed rozpoczęciem przyjmowania leku
Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się wykonanie badań laboratoryjnych, w tym morfologii krwi z rozmazem, oceny liczby płytek krwi, czasu krwawienia i testów krzepnięcia, aby wykryć ewentualne zaburzenia krzepnięcia. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lekarz może dostosować dawkę leku. Należy zachować ostrożność u pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym oraz w przypadku podejrzenia zaburzeń metabolicznych, w tym wrodzonych niedoborów enzymów, ze względu na ryzyko hiperamonemii. Wskazane jest monitorowanie masy ciała, gdyż walproinian sodu może powodować jej zwiększenie. U pacjentów z niedoborem enzymu palmitoilotransferazy karnitynowej II istnieje ryzyko zaburzeń mięśniowych. W przypadku nasilenia się napadów drgawkowych podczas leczenia, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska.

Dodatkowe informacje:
Lek może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych u pacjentów chorych na cukrzycę. W rodzinach z podejrzeniem genetycznych zaburzeń mitochondrialnych istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią zawartość karnityny w diecie, szczególnie u dzieci.

Interakcja z innymi lekami

Substancja czynna leku, walproinian sodu może oddziaływać z różnymi lekami, co może wymagać dostosowania dawek lub zmiany terapii. 

Leki mogące wchodzić w interakcję z walproinianem sodu obejmują:

 • neuroleptyki (np. kwetiapina, olanzapina)
 • inhibitory MAO
 • benzodiazepiny
 • leki przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, prymidon, lamotrygina, karbamazepina, felbamat, topiramat, rufinamid)
 • kanabidiol
 • leki przeciwzakaźne zawierające piwalan
 • metotreksat
 • leki przeciwretrowirusowe (np. zydowudyna, rytonawir, lopinawir)
 • meflochina
 • salicylany
 • leki przeciwzakrzepowe
 • cymetydyna
 • antybiotyki (np. erytromycyna, ryfampicyna, karbapenemy)
 • cholestyramina
 • propofol
 • nimodypina
 • leki zawierające estrogen
 • metamizol.

Lekarz może dostosować dawkowanie lub zalecić inne leki w przypadku jednoczesnego stosowania z walproinianem sodu.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Depakine Chrono 500 w ciąży

W czasie ciąży nie należy stosować leku Depakine Chrono 500. Substancje czynne zawarte w leku mogą spowodować poważne wady wrodzone i wpływać na fizyczny i psychiczny rozwój dziecka po urodzeniu.

Depakine Chrono 500 a karmienie piersią

Podczas laktacji, informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku Depakine Chrono są ograniczone. Zaleca się dokładne zapoznanie się z ulotką leku w celu uzyskania pełnych informacji na temat jego stosowania w tym okresie

Dodatkowe informacje:

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję przez cały czas terapii lekiem Depakine Chrono 500. Nie wolno przerywać leczenia Depakine Chrono 500 ani antykoncepcji bez konsultacji z lekarzem, który dostarczy szczegółowych wytycznych.

Ryzyko przyjmowania walproinianu w czasie ciąży (niezależnie od choroby, na którą walproinian jest stosowany)

Stosowanie walproinianu w okresie ciąży wiąże się z ryzykiem wad wrodzonych i negatywnym wpływem na rozwój dziecka. Ryzyko to wzrasta wraz z dawką leku, a obecność walproinianu w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwpadaczkowymi nie eliminuje zagrożenia. 

Wady wrodzone mogą obejmować:

 • nieprawidłowości w rozwoju kręgosłupa, twarzy, czaszki, serca, nerek, dróg moczowych, narządów płciowych oraz kończyn, 
 • problemy ze słuchem lub głuchota
 • wady rozwojowe oka 
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz deficytu uwagi z hiperaktywnością (ADHD).

Ponadto, dzieci narażone na działanie walproinianu w życiu płodowym mogą wykazywać opóźnienia w rozwoju. Szacuje się, że 30-40% dzieci w wieku przedszkolnym, których matki przyjmowały lek podczas ciąży, może doświadczać trudności w nauce chodzenia i mówienia.

U noworodków matek, które stosowały lek Depakine Chrono w czasie ciąży, mogą wystąpić:

 • zaburzenia krzepnięcia krwi, 
 • hipoglikemia
 • niedoczynność tarczycy 
 • objawy odstawienia, takie jak pobudzenie, drażliwość, nadpobudliwość, drżenia mięśni, drgawki
 • problemy  z karmieniem.

Depakine Chrono 500 – skutki uboczne

Lek Depakine Chrono 500 jak każdy inny może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. 

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Depakine Chrono 500 – działania niepożądane:

 • zaburzenia neurologiczne: wystąpienie śpiączki, encefalopatii, letargu, zmian w zachowaniu, które mogą nasilać się przy jednoczesnym stosowaniu fenobarbitalu lub zwiększeniu dawki leku
 • zaburzenia elektrolitowe: splątanie, osłabienie, zawroty głowy, nudności, wymioty związane z hiponatremią lub SIADH
 • hiperamonemia: problemy z równowagą i koordynacją, ospałość, zmniejszona czujność, wymioty
 • zwiększenie aktywności drgawkowej: wzrost liczby i nasilenia drgawek
 • objawy hepatotoksyczności: ekstremalne zmęczenie, osłabienie, brak apetytu, senność, nawracające wymioty, bóle brzucha, silny ból nadbrzusza, żółtaczka, obrzęk nóg, pogorszenie ogólnego samopoczucia
 • reakcje alergiczne:
  • pęcherze i odwarstwienie skóry, potencjalnie z objawami grypopodobnymi, mogące wskazywać na martwicę toksyczno-rozpływną naskórka lub zespół Stevensa-Johnsona
  • rumień wielopostaciowy, charakteryzujący się wysypką z różowo-czerwonym pierścieniem i bladym środkiem, często na dłoniach lub stopach
  • obrzęk naczynioruchowy, objawiający się bolesnymi, swędzącymi obrzękami, głównie wokół oczu, warg, gardła, dłoni i stóp
  • zespół DRESS, obejmujący wysypkę skórną, gorączkę, powiększenie węzłów chłonnych i potencjalne uszkodzenie innych narządów
 • zaburzenia krzepnięcia krwi, mogące prowadzić do samoistnych siniaków i krwawień
 • znaczące obniżenie liczby białych krwinek lub niewydolność szpiku kostnego, czasem z gorączką i trudnościami w oddychaniu
 • niedoczynność tarczycy, objawiająca się zmęczeniem lub wzrostem masy ciała
 • ból stawów, gorączka, zmęczenie, wysypka, jako symptomy tocznia rumieniowatego układowego
 • drżenia, zaburzenia chodu, sztywność mięśni, zaburzenie koordynacji ruchów (parkinsonizm, zaburzenia pozapiramidowe, ataksja)
 • ból i osłabienie mięśni (rabdomioliza)
 • trudności w oddychaniu i ból związany z zapaleniem otoczki płucnej (wysięk opłucnowy)
 • choroba nerek, takie jak niewydolność nerek lub śródmiąższowe zapalenie nerek, manifestująca się zmniejszonym wydalaniem moczu.

Depakine Chrono 500 – skutki uboczne zgodnie z klasyfikacją częstości występowania:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

 • drżenie
 • nudności.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • anemia (spadek liczby erytrocytów)
 • trombocytopenia (spadek liczby trombocytów, ryzyko krwawień i siniaków)
 • stupor, senność, drgawki, zaburzenia pamięci, ból głowy, oczopląs, zawroty głowy
 • osłabienie słuchu
 • wymioty, bóle żołądka, biegunka (czasami na początku terapii)
 • zmiany w obrębie dziąseł, zapalenie jamy ustnej
 • wypadanie włosów, zaburzenia paznokci
 • przyrost masy ciała, związany z zespołem policystycznych jajników
 • nieregularne miesiączki
 • dezorientacja, omamy, agresja, pobudzenie, zaburzenia uwagi
 • nietrzymanie moczu.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • leukopenia (spadek liczby leukocytów)
 • pancytopenia (spadek liczby komórek krwi)
 • parestezje (mrowienie i drętwienie dłoni lub stóp).

Dodatkowe informacje:

Należy zaznaczyć, że powyższe przykłady nie wyczerpują pełnej listy działań niepożądanych. W celu zapoznania się z pełnym wykazem działań niepożądanych zaleca się zapoznanie z ulotką dołączoną do opakowania leku. 

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w warunkach nieprzekraczających 25°C. Konieczne jest utrzymanie produktu w oryginalnym opakowaniu, które zapewnia odpowiednią szczelność. Lek należy chronić przed działaniem światła i wilgoci. Miejsce przechowywania preparatu powinno być niedostępne i niewidoczne dla dzieci.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Depakine Chrono 500 (3)

Nie, lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Zaleca się unikanie spożywania alkoholu podczas stosowania Depakine Chrono 500. Stosowanie alkoholu w połączeniu z lekiem Depakine Chrono 500 może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz nasilać niekorzystne skutki uboczne.

Zamiennikiem leku w Depakine Chrono 500 dostępnym na receptę w takiej samej dawce jest m.in: Absenor, Convival Chrono.

e-Konsultacja z Receptą Online
Depakine Chrono 500

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.