e-Konsultacja z Receptą Online

Frimig

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Frimig? Cena, refundacja

Cena leku przeciwmigrenowego Frimig zależy od dawki i wielkości opakowania. Wynosi orientacyjnie:

 • opakowanie leku przeciwmigrenowego Frimig 50 mg 2 tabletki – cena od 13 do 15,50 zł, 6 tabletek – cena w zakresie 30-33 zł,
 • Frimig 100 mg – cena za opakowanie leku zawierające 2 tabletki wynosi od 18 do 20,50 zł, a za opakowanie z 6 tabletkami powlekanymi – 43-45,50 zł.

Lek Frimig nie jest refundowany, a jego cena może być inna w każdej aptece. Może też zmienić się w przyszłości.

Frimig – jak działa, na co i dla kogo

Każda tabletka leku Frimig zawiera pojedynczą dawkę sumatryptanu, należącego do grupy leków nazywanych tryptanami (leki zwane agonistami receptora 5HT1).

Działanie leku Frimig polega na zmniejszaniu przemijającego rozszerzenia naczyń krwionośnych w głowie, które jest powodem migreny. Dzięki temu ból głowy ustępuje, a dolegliwości, takie jak mdłości lub wymioty i nadwrażliwość na światło i dźwięki zostają złagodzone

Na co pomaga Frimig? Tabletki powlekane z sumatryptanem są stosowane w leczeniu napadów migrenowych z aurą lub bez.

Frimig nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 18 lat oraz u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Frimig – zamienniki

Zamiennikami leku na migrenę Frimig (środkami zawierającymi sumatryptan) są: ApoMigra, Imigran, Sumamigren, Sumatriptan Apotex, Sumigra i Migrenoxin.

Frimig – skład leku

Substancją czynną leku jest sumatryptan 50 mg lub 100 mg w postaci bursztynianu sumatryptanu.

Pozostałe składniki leku to: w rdzeniu tabletki – laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, a w otoczce – laktoza jednowodna, mannitol, dwutlenek tytanu (E 171), triacetyna, talk.

Frimig – dawkowanie

Jak stosować lek Frimig na migrenę? Tabletkę leku Frimig należy zażyć, gdy pacjent poczuje, że wkrótce nastąpi napad migreny. Można przyjąć je również w trakcie napadu migrenowego.

Nie jest zalecane stosowanie tabletek Frimig w celu zapobiegania napadu migrenowego – lek należy stosować jedynie po wystąpieniu objawów migreny.

Zalecana dawka wynosi zwykle jedną tabletkę 50 mg. Tabletkę nalezy połknąć w całości po popiciu wodą. Niekiedy pacjentowi może zostać przepisana dawka 100 mg.

W przypadku nawrotów migreny kolejną tabletkę leku Frimig można przyjąć dopiero po upływie 2 godzin od przyjęcia poprzedniej. Nie wolno przyjmować więcej niż 300 mg w ciągu doby.

Nie wolno przyjmować drugiej tabletki lub jakichkolwiek innych leków zawierających sumatryptan w trakcie tego samego napadu. W przypadku braku poprawy po przyjęciu jednej tabletki pacjent może przyjąć inne leki przeciwbólowe (paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe  leki przeciwzapalne). Frimig można ponownie zastosować podczas następnego napadu. 

Frimig – przeciwwskazania, środki ostrożności

Chociaż tabletki na migrenę Frimig 50 mg i Frimig 100 mg skutecznie zwalczają dolegliwości bólowe, to nie mogą być stosowane przez wszystkich pacjentów z migreną. Nie wolno przyjmować leku Frimig, jeśli:

 • u pacjenta stwierdzono uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku przeciwmigrenowego,
 • u pacjenta występują choroby serca takie jak zwężenie tętnic wieńcowych (choroba niedokrwienna serca) lub bóle w klatce piersiowej (dławica) bądź jeżeli pacjent przebył zawał serca,
 • u pacjenta występują dolegliwości związane z krążeniem w nogach, które powodują ból podczas chodzenia podobny do skurczy (choroba naczyń obwodowych),
 • pacjent przebył udar lub mini-udar (nazywany również napadowym przemijającym niedokrwieniem mózgu),
 • u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze (przy łagodnym nadciśnieniu można stosować sumatryptan),
 • u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
 • pacjent przyjmuje inne leki przeciwmigrenowe, w tym zawierające ergotaminę lub leki działające podobnie – maleinian metyzergidu lub inne tryptany albo leki zwane agonistami receptora 5HT1 (np. naratryptan lub zolmitryptan),
 • pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki przeciwdepresyjne: należące do grupy zwanej inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI) lub przyjmował je w trakcie ostatnich 2 tygodni, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI), m.in. cytalopram, fluoksetynę, fluwoksaminę, paroksetynę lub sertralinę, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI), w tym: wenlafaksynę i duloksetynę;
 • pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

Lek Frimig zawiera laktozę. Frimig 50 mg – każda tabletka powlekana zawiera 74,32 mg laktozy jednowodnej i 105,7 mg laktozy bezwodnej. Frimig 100 mg tabletki powlekane zawiera 148,64 mg laktozy jednowodnej i 211,4 mg laktozy bezwodnej na każdą tabletkę. Jeżeli u pacjenta stwierdzona została wcześniej nietolerancja niektórych cukrów, pacjent ten powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 

Bóle głowy mogą być wywołane nie tylko migreną, dlatego przed zastosowaniem leku należy skonsultować z lekarzem, jeśli pacjent:

 • pali nałogowo tytoń lub stosuje nikotynową terapię zastępczą, zwłaszcza, gdy jest mężczyzną w wieku powyżej 40 lat lub kobietą, która przeszła już menopauzę.
 • wskazuje napady drgawkowe w wywiadzie lub inne stany mogące zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia napadu drgawkowego (np. uraz głowy lub alkoholizm),
 • ma chorobę wątroby lub nerek,
 • ma nietolerancję niektórych cukrów,
 • jest uczulony na leki, zwane sulfonamidami (może być również uczulony na sumatryptan),
 • często stosuje sumatryptan – zbyt częste przyjmowanie preparatu Frimig lub jego zamiennika może spowodować nasilenie bólu głowy,
 • czuje ból lub ucisk w klatce piersiowej po zastosowaniu sumatryptanu – takie objawy mogą być intensywne, jednak zwykle mijają szybko. 

Interakcja z innymi lekami

Niektóre leki nie powinny być stosowane razem z lekiem na migrenę Frimig. Z lekarzem należy skonsultować jednoczesne przyjmowanie:

 • ergotaminy, stosowanej również w leczeniu migreny lub leków działających podobnie, takich jak maleinian metyzergidu. Należy przerwać stosowanie tych leków na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania leku Frimig. Nie należy również przyjmować ich ponownie przynajmniej przez 6 godzin po zakończeniu stosowania tabletek Frimig.
 • tryptanów lub leków zwanych agonistami receptora 5HT1 (naratryptan lub zolmitryptan). Należy zaprzestać stosowania tych leków co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania leku Frimig. Nie należy również przyjmować ich ponownie przynajmniej przez 24 godziny po zakończeniu stosowania leku Frimig.
 • inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI), stosowanych w leczeniu depresji. Nie wolno przyjmować tabletek na migrenę Frimig, jeśli pacjent przyjmował takie leki w ciągu ostatnich dwóch tygodni,
 • selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI), stosowanych w leczeniu depresji. Stosowanie tabletek Frimig z tymi lekami może powodować zespół serotoninowy (zespół objawów, które mogą obejmować niepokój ruchowy, stany splątania, potliwość, omamy, nasilone odruchy, skurcze mięśni, dreszcze, przyspieszoną czynność serca i drżenie),
 • ziela dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) – istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych,
 • litu, leku stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych (choroby dwubiegunowej).

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Frimig w ciąży

Pacjentki będące w ciąży lub ją podejrzewające powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku przeciwmigrenowego Frimig. Dostępne dane nie wskazują na zwiększone ryzyko występowania wad wrodzonych. 

Frimig a karmienie piersią

Nie można karmić dziecka piersią w ciągu 12 godzin od przyjęcia leku Frimig. Odciągnięte w tym czasie mleko należy wyrzucić.

Frimig – skutki uboczne

Frimig – działania niepożądane wymagające przerwania stosowania leku

Z nieznaną częstością w trakcie stosowania leku przeciwmigrenowego Frimig występują reakcje alergiczne skóry, którymi objawami są: wysypki skórne, na przykład w postaci czerwonych plamek lub bąbli pokrzywkowych (grudki na skórze). Możliwa jest również anafilaksja (ciężka reakcja alergiczna), w tym obrzęk powiek, twarzy lub warg i nagle pojawiający się świszczący oddech, nierówne bicie serca, ucisk w klatce piersiowej lub zapaść.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek reakcji alergicznych konieczne jest zaprzestanie stosowania leku Frimig i skonsultowanie się z lekarzem. 

Pozostałe działania niepożądane leku Frimig

Częste skutki uboczne Frimig (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) to:

 • dzwonienie w uszach, zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia,
 • przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi (występujące wkrótce po podaniu leku), nagłe zaczerwienienie,
 • trudności w oddychaniu,
 • nudności lub wymioty,
 • uczucie ciężkości, ból mięśni,
 • ból, uczucie gorąca lub zimna, zaciskania lub ucisku (zwykle przemijające),
 • osłabienie, zmęczenie.

Bardzo rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • niewielkie zaburzenia badań czynnościowych wątroby.

Skutki uboczne leku o nieznanej częstości:

 • lęk,
 • napady drgawkowe (padaczkowe), ruchy mimowolne, drżenia, oczopląs,
 • zaburzenia widzenia takie jak: zlewanie się obrazów, ograniczone widzenie, utrata wzroku (mogą one być również skutkiem samego napadu migreny),
 • zaburzenia serca, w przypadku których serce może bić szybciej, wolniej lub zmienić rytm, ból w klatce piersiowej (dławica) lub zawał mięśnia sercowego,
 • niskie ciśnienie tętnicze, objaw Raynauda (stan polegający na blednięciu i drętwieniu palców rąk i stóp),
 • zapalenie jelita grubego (do objawów należą ból w dolnej lewej części brzucha i krwawa biegunka),
 • biegunka,
 • zwiększona potliwość,
 • sztywność karku, ból stawów.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C. 


Inne leki na migrenę:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Frimig (4)

Działanie leku Frimig rozpoczyna się po ok. 30 minutach od przyjęcia tabletki.

Nie są znane możliwe interakcje leku na migrenę Frimig z alkoholem. Jednak jak w przypadku każdego leku, alkohol może nasilić jego działania niepożądane.

Zarówno objawy migreny, jak i stosowanie leku mogą wywoływać senność. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani też obsługiwać maszyn.

Nie, lek na migrenę Frimig wydawany jest wyłącznie na podstawie ważnej recepty lekarskiej.

e-Konsultacja z Receptą Online
Frimig

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem