e-Konsultacja z Receptą Online

Klabax

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Klabax – informacje o leku

Klabax to lek dostępny wyłącznie na receptę, którego substancją czynną jest klarytromycyna, będąca antybiotykiem z grupy makrolidów. Preparat charakteryzuje się właściwościami przeciwbakteryjnymi i przeciwinfekcyjnymi.

 • dawki / postać: Klabax granulat 125 mg/5 ml i 250 mg/5 ml, Klabax tabletki 250 mg i 500 mg
 • substancja czynna: klarytromycyna (łac. Clarithromycinum)
 • kategoria: Choroby układu oddechowego, Zapalenie zatok, Zapalenie ucha środkowego, Zakażenia skóry
 • podmiot odpowiedzialny: Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Kubickiego 11, 02-954 Warszawa 
 • wytwórca: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Polarisavenue 87, 2132JH- Hoofddorp, Holandia

Klabax – ulotka dla pacjenta

Klabax – charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Ile kosztuje lek Klabax? Cena, refundacja

Klabax – co to za lek? Jest to antybiotyk dostępny wyłącznie na receptę. Występuje w dwóch postaciach o różnej zawartości substancji czynnej i wielkości opakowań. Są to:

 • granulat do sporządzania zawiesiny doustnej w dawce 125 mg/5ml oraz 250 mg/5ml w butelkach o pojemności 60 ml lub 100 ml;
 • tabletki powlekane w dawce 250 mg w opakowaniach zawierających 14 sztuk oraz w dawce 500 mg w opakowaniach po 14 lub 20 sztuk.

Klabax granulat do sporządzania zawiesiny (250 mg / 5 ml), 100 ml – 52,15 zł (26,08 zł z refundacją)

Klabax granulat do sporządzania zawiesiny, (250 mg / 5 ml), 60 ml – 32,47 zł (16,24 zł z refundacją)

Klabax 500 mg, tabletki powlekane, 14 szt. – 25 zł (12,81 zł z refundacją)

Klabax 500 mg, tabletki powlekane, 28 szt. – 34,84 zł (17,42 zł z refundacją)

W przypadku leku refundowanego, takiego jak Klabax antybiotyk, ceny będą takie same w każdej aptece. Cena leku może ulec zmianie w przyszłości.

Klabax – opis i właściwości, jak działa

Jak działa Klabax? Substancją czynną zawartą w preparacie jest klarytromycyna. Lek klasyfikowany jest jako antybiotyk makrolidowy. Jego działanie polega na hamowaniu biosyntezy białka w komórkach bakteryjnych. Blokowanie rybosomów uniemożliwia wzrost i namnażanie się bakterii. Klarytromycyna oddziałuje na liczne szczepy bakterii Gram-dodatnich oraz Gram-ujemnych, a także bakterii beztlenowych.

Klamtromycyna zawarta w leku Klabax hamuje rozwój komórki bakterii, chociaż jej nie zabija. Z tego powodu nazywana jest również antybiotykiem bakteriostatycznym.

Klabax – zamienniki

Zamienniki antybiotyku Klabax, czyli produkty zawierające clarithromycin, w tej samej postaci, to: Fromilid, Klacid, Klaristat, Klarmin, Lekoklar, Taclar, Apiclar.

Klabax – skład leku

Pełny skład antybiotyku Klabax zależy od postaci preparatu.

Tabletki powlekane

1 tabletka powlekana Klabax antybiotyk zawiera 250 lub 500 mg klarytromycyny.

Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon, magnezu stearynian, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy

Otoczka: Opadry 20H 52875 zawierająca hypromelozę, hydroksypropylocelulozę, glikol propylenowy, wanilinę, tytanu dwutlenek (E171), talk i żółcień chinolinową – lak (E104).

Zawiesina do przygotowania granulatu

5 ml zawiesiny po przygotowaniu granulatu Klabax zawiera 125 mg lub 250 mg klarytromycyny i odpowiednio 2928,5 mg lub 2508 mg sacharozy oraz aspartam.

Stosowanie leku – na co i dla kogo

Na co pomaga Klabax? Lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych przeznaczony jest dla osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży powyżej 12. roku życia. Antybiotyk Klabax dla dzieci już od 6. miesiąca życia do 12 lat ma postać granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. Produkt stosowany jest w przypadku zakażeń, które zostały wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę. W szczególności zaleca się go w leczeniu:

 • zakażeń dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenia płuc oraz przewlekłego lub ostrego zapalenia oskrzeli,
 • zakażeń górnych dróg oddechowych, jak zapalenie zatok oraz zapalenie gardła,
 • zakażeń skóry oraz tkanek podskórnych, jeśli proces chorobowy charakteryzuje się lekkim lub umiarkowanym nasileniem, jak np. zapalenie mieszków włosowych, róża lub zapalenie tkanki łącznej,
 • ostrego zapalenia ucha środkowego (granulat),
 • początkowych, pozaszpitalnych zakażeń układu oddechowego (tabletki),
 • zakażeń H. pylori, najczęściej w terapii skojarzonej z lanzoprazolem lub omeprazolem u pacjentów, u których występuje owrzodzenie dwunastnicy (tabletki).

Klabax – dawkowanie

Jak stosować Klabax? Schemat leczenia i dawkowanie leku stosowanego w leczeniu zakażeń bakteryjnych ustala lekarz prowadzący na podstawie przyczyny podania oraz wieku i masy ciała pacjenta. W każdym przypadku preparat należy zażywać doustnie. Klabax być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Tabletki powlekane

Ta forma leku przeznaczona jest dla osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 12. roku życia. W przypadku zakażenia dróg oddechowych, skóry bądź tkanek miękkich zaleca się, aby pacjenci przyjmowali lek 2 razy na dobę, zazwyczaj w dawce 250 mg. Jeśli zakażenie jest ciężkie, dawkowanie może zostać zwiększone do 500 mg leku 2 razy na dobę. 

U osób, u których lek wdrażany jest w związku z eradykcją zakażenia H. pylori w chorobie wrzodowej dwunastnicy, tabletki Klabax stosowane są zazwyczaj w terapii skojarzonej z innymi lekami. Jest to terapia trójlekowa, w której pacjent stosuje łącznie:

 • 500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę,
 • 30 mg lanzoprazolu dwa razy na dobę,
 • 1000 mg amoksycyliny dwa razy na dobę.

lub

 • 500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę
 • 30 mg lanzoprazolu dwa razy w ciągu doby
 • 400 mg metronidazolu, również w dwóch dawkach na dobę.

lub też

 • 500 mg leku Klabax dwa razy na dobę
 • 40 mg omeprazolu jeden raz w ciągu doby
 • 1000 mg amoksycyliny dwa razy w ciągu doby lub 400 mg metronidazolu dwa razy na dobę.

albo

 • 500 mg Klabax dwa razy na dobę
 • 1000 mg amoksycyliny, także dwie dawki na dobę
 • 20 mg omeprazolu, podawanego raz na dobę.

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Granulat Klabax przeznaczony jest dla dzieci od 6. miesiąca do 12. roku życia. Ogólnie zaleca się stosowanie dawki 7,5 mg na każdy kilogram masy ciała 2 razy na dobę. 

Poniżej 8 kg – dawkowanie ustala się indywidualnie na podstawie masy ciała (7,5 mg leku/kg mc. 2 razy na dobę);

 • od 8 do 11 kg (1-2 lata) – 62,5 mg leku 2 razy dziennie,
 • od 12 do 19 kg (3-6 lat) – 125 mg leku 2 razy dziennie,
 • od 20 do 29 kg (7-9 lat) – 187,5 mg leku 2 razy dziennie,
 • od 30 do 40 kg (10 – 12 lat) – 250 mg leku 2 razy dziennie.

Jeśli doszło do ciężkiego zakażenia, wówczas możliwe jest stosowanie większej dawki – maksymalnie do 500 mg 2 razy dobę.

Czas leczenia Klabax u dzieci wynosi zazwyczaj od 5 do 10 dni.

Lek na zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia górnych dróg oddechowych w postaci zawiesiny przyjmowany jest doustnie. Może być podawany zarówno na czczo, jak też z posiłkiem bądź z mlekiem, przy czym między kolejnymi dawkami należy zachować odstęp 12-godzinny. 

Klabax – przeciwwskazania, środki ostrożności

Lek na zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia górnych dróg oddechowych nie może być stosowany u wszystkich pacjentów. Wśród przeciwwskazań do terapii znajdują się:

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,
 • nadwrażliwość na inne antybiotyki makrolidowe,
 • niewydolność wątroby o charakterze ciężkim,
 • niewydolność nerek,
 • występujące obecnie lub w przeszłości wydłużenie odcinka QT, zarówno wrodzone, jak też nabyte,
 • komorowe zaburzenia rytmu serca,
 • hipokaliemia – zwiększa ona ryzyko wydłużeniu odcinka QT,
 • przyjmowanie alkaloidów sporyszu, jak np. ergotamina czy dihydroergotamina – ze względu na ryzyko wystąpienia objawów toksyczności sporyszu,
 • przyjmowanie inhibitorów reduktazy HMG-CoA, jeżeli metabolizowane są głównie przez enzym CYP3A4 – takie połączenie mogłoby wywołać zwiększenie zagrożenia wystąpienia miopatii, w tym również rabdomiolizy,
 • przyjmowanie astemizolu, pimozydu, cyzaprydemu, terfenadyny, tikagreloru, ranolazyny, kolchicyny, a także doustnie midazolamu.

Szczegółowe środki ostrożności zawiera ulotka dołączona do leku Klabax.

Interakcja z innymi lekami

Nie należy łączyć preparatów na bazie klarytromycyny z:

 • cyzaprydem – może następować zwiększenie jego stężenia w organizmie pacjenta, co z kolei może bezpośrednio przyczyniać się do wystąpienia arytmii i wydłużenia odcinka QT,
 • pimozydem – terapia skojarzona powodowała podobne objawy, co po jednoczesnym zastosowaniu leku Klabax i cyzaprydu,
 • terfenadyną – antybiotyki z grupy makrolidów mają istotny wpływ na proces jej metabolizmu w organizmie pacjenta i prowadzą do zwiększenia stężenia terfenadyny. Lek ten również może prowadzić do wydłużenia odcinka QT, częstoskurczu komorowego oraz arytmii,
 • astemizolem – skutki są podobne co w połączeniu klarytromycyny i terfenadyny,
 • kolchicyną – połączenie obu substancji może powodować toksyczność kolchicyny, a nawet doprowadzić do śmierci. Ryzyko zwłaszcza dla starszych pacjentów i osób z niewydolnością nerek,
 • ergotaminą oraz dihydroergotaminą – po połączeniu z klarytromycyną obserwowano występowanie ostrej toksyczności sporyszu. Dolegliwość ta charakteryzuje się skurczem naczyń, niedokrwieniem kończyn oraz innych tkanek, także w obrębie ośrodkowego układu nerwowego,
 • midazolem doustnie – zaobserwowano, że u pacjentów przyjmujących równocześnie doustnie klarytromycynę w dawce 500 mg 2 razy na dobę dostępność biologiczna midazolamu we krwi zwiększała się 7-krotnie,
 • lowastatyną lub symwastatyną – lekite  są metabolizowane w dużej części przez enzym CYP3A4, a więc podczas terapii skojarzonej z klarytromycyną rośnie ich stężenie w osoczu. Wówczas podnosi się ryzyko wystąpienia miopatii, a także rabdomiolizy. Jeżeli wdorżenie klarytromycyny jest konieczne, należy tymczasowo odstawić przyjmowaną lowastatynę lub symwastatynę.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Klabax w ciąży

Dotychczas nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet ciężarnych. Na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach nie można jednak wykluczyć szkodliwego działania na rozwój zarodka/płodu. W związku z tym nie zaleca się stosowania Klabax w ciąży, tak jak i innych preparatów z klarytromycyną. Wyjątek stanowią sytuacje, w których korzyści z leczenia dla matki istotnie przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Klabax i karmienie piersią

Wiadomo, że klarytromycyna przenika do mleka kobiecego. Brak jest natomiast informacji na temat bezpieczeństwa dla karmionego piersią dziecka. U kobiet w trakcie laktacji stosowanie jakichkolwiek leków powinno zostać skonsultowane z lekarzem. 

Klabax – skutki uboczne

Należy przerwać stosowanie leku, jeśli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek reakcji na Klabax:

 • wstrząs anafilaktyczny – objawiający się splątaniem, bladością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem się, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddechem, osłabieniem i omdleniem, reakcje uczuleniowe: wysypka (występująca często), świąd, pokrzywka (występujące niezbyt często), obrzęk naczynioruchowy twarzy, języka, ust, oczu i gardła, trudności w oddychaniu oraz ciężkie reakcje skórne,
 • ostra uogólniona osutka krostkowa – czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami,
 • pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona) objawiający się nagle pojawiającą się gorączką i krostami, szybko i samoistnie ustępującymi po odstawieniu leku,
 • ciężka choroba objawiająca się pęcherzami i nadżerkami na skórze, w obrębie jamy ustnej, oczu i narządów płciowych, gorączką i bólami stawowymi,
 • toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella) – ciężka gwałtownie przebiegająca choroba objawiająca się pękającymi olbrzymimi pęcherzami podnaskórkowymi, rozległymi nadżerkami na skórze, złuszczaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką,
 • zespół DRESS – ciężka (zagrażająca życiu) wysypka polekowa przebiegająca ze zwiększeniem liczby granulocytów kwasochłonnych i zajęciem narządów wewnętrznych – ciężka lub przedłużająca się biegunka, z możliwą domieszką krwi lub śluzu w stolcu (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego).

Pozostałe działania niepożądane Klabax (m.in. śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia smaku, zwiększenie stężenia mocznika i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych), znajdują się w ulotce dołączonej do leku Klabax.

Przechowywanie leku

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Granulat Klabax należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.


Inne leki na zapalenie gardła:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Klabax (4)

Najczęściej okres leczenia antybiotykiem makrolidowym Klabax wynosi od 6 do 14 dni.

Zazwyczaj działanie leku Klabax widoczne jest w okolicach 3 doby przyjmowania leku.

W ulotce leku nie określono czy między antybiotykiem makrolidowym Klabax a alkoholem dochodzi do interakcji. W tej kwestii warto zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Gorzki, często określany jako metaliczny posmak w ustach, jest jednym z działań niepożądanych wielu antybiotyków i chemioterapeutyków. Preparaty te, zwłaszcza na początku stosowania, mogą powodować zaburzenia układu pokarmowego i nerwowego. Nieprzyjemny posmak w ustach powinien ustąpić po zakończeniu terapii antybiotykiem Klabax.

e-Konsultacja z Receptą Online
Klabax

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem