2324$post_parent:
e-Konsultacja z Receptą Online

Zotral

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Zotral? Cena, refundacja

Lek jest objęty częściową refundacją. Występuje w postaci tabletek powlekanych, w dawce 50 mg i 100 mg i w opakowaniach po 28 sztuk.

 • Zotral 50 mg – cena za 28 tabletek waha się od ok. 10,56 – 19,07 zł.
 • Zotral 100 mg – koszt za 28 tabletek to ok. 17,54 – 34,56 zł.

W zależności od apteki ceny mogą nieznacznie się różnić i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Zotral – jak działa, na co i dla kogo

To preparat zaliczany do leków przeciwdepresyjnych mających wpływ na przekaźnictwo nerwowe. Ich mechanizm działania opiera się na podwyższeniu poziomu serotoniny w mózgu, co stopniowo wpływa na poprawę samopoczucia pacjenta i łagodzi objawy depresji i zaburzeń lękowych

Długotrwałe leczenie z wykorzystaniem tabletek na depresję Zotral daje możliwość poprawy nastroju. Ten lek na receptę stosuje się także w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci i młodzieży od 6 lat. Preparat jest także wskazany jako leczenie podtrzymujące, polegające na zapobieganiu nawrotom epizodów depresji i zaburzeń lękowych.

Zotral – co zawiera? Sertralina – działanie

Substancją czynną leku jest sertralina, która zaliczana jest do leków przeciwdepresyjnych dostępnych na receptę z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (tzw. SSRI).

Serotonina to neuroprzekaźnik, który stymuluje przesyłanie impulsów nerwowych. Mechanizm powstawania depresji i zaburzeń lękowych opiera się prawdopodobnie na obniżeniu poziomu neuroprzekaźników w mózgu (w tym serotoniny). Stosowanie leków z grupy SSRI odwraca ten proces i przywraca równowagę chemiczną w mózgu.

Zotral – wskazania. Kto może przyjmować lek?

Lek ma dosyć szerokie spektrum zastosowania w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych u dorosłych, oraz w ściśle określonych wskazaniach – także u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat.

W jakich przypadkach zalecane jest stosowanie leku Zotral?

 • leczenie depresji i leczenie podtrzymujące zaburzeń depresyjnych u dorosłych pacjentów;
 • leczenie zespołu lęku pourazowego (tzw. PTSD) u dorosłych;
 • leczenie zespołu lęku społecznego u dorosłych;
 • leczenie lęku napadowego u dorosłych;
 • leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dorosłych, dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat.

Zotral – zamienniki

Do zamienników leku z tą samą substancją czynną i dostępnych na receptę należą m.in.: Asentra, Asertin 50, Asertin 100, Miravil, Sastium, Zoloft.

Zotral – skład leku

Substancją czynną leku jest sertralina.

Zotral 50 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg sertraliny (w postaci chlorowodorku).

Pozostałe składniki leku to:

 • rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 102), powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian;
 • otoczka tabletki 50 mg: hypromeloza 6, talk, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171);

Zotral 100 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg sertraliny (w postaci chlorowodorku).

Pozostałe składniki leku to:

 • rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 102), powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian;
 • otoczka tabletki 100 mg: hypromeloza 6, hypromeloza 15, talk, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171). 

Zotral – dawkowanie

Lekarz specjalista indywidualnie dobiera lek do samopoczucia, historii choroby oraz potencjalnych przeciwwskazań, swoistych dla każdego pacjenta. Dopasowuje dawkowanie i schemat leczenia, okresowo sprawdzając reakcję pacjenta na leczenie i poprawę jego stanu zdrowia.

W różnych wskazaniach zalecane są różne schematy dawkowania leku Zotral. Zazwyczaj leczenie należy rozpocząć od dawki początkowej, która jest stopniowo zwiększana aż do uzyskania optymalnej dla pacjenta dawki terapeutycznej.

Dorośli pacjenci – dawki leku:

Depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

W większości przypadków dawka zalecana wynosi 50 mg na dobę. Na polecenie lekarza, można ją zwiększać o 50 mg w odstępach jednego tygodnia. Maksymalny poziom dobowej dawki leku w tym wskazaniu to 200 mg na dobę.

Lęk napadowy, zespół lęku pourazowego, zespół lęku społecznego

Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg na dobę, a po upływie tygodnia zwiększa się ją najczęściej do poziomu 50 mg na dobę. W razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać przez kilka tygodni o 50 mg aż do maksymalnego poziomu 200 mg na dobę. Ważne, aby zatrzymać się na poziomie najmniejszej skutecznej dawki leku, optymalnej dla konkretnego pacjenta.

Dzieci i młodzież – dawki leku:

Zotral można stosować u dzieci i młodzieży powyżej 6 lat wyłącznie w przypadku leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych według schematu:

 • dzieci w wieku 6-12 lat: początkowa zalecana dawka wynosi 25 mg na dobę; lekarz może zalecić jej zwiększenie po tygodniu terapii do poziomu 50 mg na dobę; maksymalna dobowa dawka w tym przypadku wynosi 200 mg;
 • młodzież w wieku 13-17 lat: początkowa zalecana dawka wynosi 50 mg na dobę, a maksymalna to w tym przypadku poziom 200 mg na dobę.

Ważne, aby nie stosować leku u dzieci i młodzieży z innych wskazań, bowiem nie są dla nich znane dane na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u pacjentów pediatrycznych.

Zotral – po jakim czasie działa? Jak długo trzeba brać Zotral? Kiedy widać efekty leczenia?

Lekarz prowadzący indywidualnie dobiera dawki leku i sprawdza okresowo reakcję pacjenta na leczenie. Poinformuje także pacjenta, jak długo należy zażywać te tabletki na depresję i zaburzenia lękowe.

Pierwsze efekty leczenia Zotral i odczuwalna poprawa nastroju są widoczne zazwyczaj po kilku tygodniach od rozpoczęcia regularnego zażywania leku. To ważne, aby w tych pierwszych tygodniach pacjent nie zniechęcał się i nie próbował samodzielnie odstawić leku.

Zotral jest przeznaczony do długotrwałej terapii, w czasie której dochodzi do podwyższenia poziomu serotoniny i stopniowego przywrócenia równowagi chemicznej w mózgu. Zaleca się, aby leczenie depresji kontynuować jeszcze przez przynajmniej 6 miesięcy od momentu poprawy samopoczucia i ustąpienia objawów.

Zotral – odstawienie – jak wygląda?

Decyzję o przerwaniu leczenia należy podjąć razem z lekarzem prowadzącym. Leku nie należy odstawiać gwałtownie, ale stopniowo zmniejszać dawki w okresie kilku tygodni. Zmian dawkowania należy dokonywać w porozumieniu z lekarzem, według schematu wychodzenia z terapii. Stopniowe zmniejszenie dawki pozwała łagodnie wyjść z terapii i uniknąć pojawienia się działań niepożądanych.

Zotral – przedawkowanie. Co zrobić po zażyciu zbyt wysokiej dawki leku?

Gdy pacjent zażyje większą niż zalecana dawkę leku, wówczas należy jak najszybciej zawiadomić lekarza i udać się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala (zabierając ze sobą opakowanie leku z etykietą).

Objawy przedawkowania Zotral to m.in.: nudności, wymioty, senność, drżenie mięśniowe, zawroty głowy, przyspieszony rytm serca, pobudzenie, a także utrata przytomności.

Zotral – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować leku Zotral, jeżeli:

 • pacjent ma uczulenie na sertralinę lub innych składnik leku;
 • pacjent obecnie lub w przeszłości stosuje inhibitory MAO;
 • pacjent stosuje pimozyd.

Należy zachować ostrożność przed przyjęciem leku Zotral. Pacjent powinien skonsultować z lekarzem następujące przypadki, które wpływają na bezpieczeństwo stosowania leku.

 • występowanie padaczki lub napadów padaczkowych w wywiadzie;
 • choroba maniakalno-depresyjna lub schizofrenia;
 • występujące obecnie lub w przeszłości myśli samobójcze;
 • objawy zespołu serotoninowego;
 • występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego;
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi;
 • podeszły wiek;
 • choroby wątroby;
 • cukrzyca;
 • stosowanie w przeszłości leków przeciwdziałających krzepnięciu lub zaburzenia krwotoczne;
 • stosowanie elektrowstrząsów;
 • choroby oczu (np. jaskra);
 • ostry lub przewlekły ból lub inne stany leczone lekami opioidowymi.

Leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI mogą powodować zaburzenia seksualne, które w niektórych przypadkach mogą utrzymywać się także po zakończeniu terapii.

Interakcja z innymi lekami

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zotral pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich obecnie i ostatnio przyjmowanych lekach, bowiem w przypadku równoczesnego stosowania leków z niektórych grup mogą spowodować powstanie ciężkich działań niepożądanych, w szczególności:

 • leki będące inhibitorami monoaminooksydazy (MAO);
 • leki stosowane w terapii zaburzeń psychicznych, np. pimozyd;
 • leki opioidowe wykorzystywane w leczeniu przewlekłego lub ostrego bólu, także te stosowane w skojarzeniu z antagonistami opioidów.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent zażywa następujące leki:

 • stosowane w leczeniu: silnego bólu (np. opioidowe leki przeciwbólowe) lub w znieczuleniu, migreny; bólu lub zapalenia stawów, padaczki, cukrzycy, nadmiernego wydzielania kwasu żołądkowego i choroby wrzodowej, manii i depresji, schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych; zakażeń bakteryjnych;
 • przeciwzakrzepowe,
 • moczopędne;
 • uspokajające;
 • stosowane w regulacji częstości i rytmu serca,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • stosowane w celu zmniejszenia wydzielania kwasu żołądkowego
 • leki stosowane w zapobieganiu wymiotom i nudnościom po operacji lub chemioterapii;
 • stosowane w leczeniu i profilaktyce zakażeń grzybiczych;
 • werapamil i diltiazem stosowane w leczeniu nadciśnienia i dusznicy bolesnej;
 • zawierające ziele dziurawca zwyczajnego lub aminokwas tryptofan;
 • wykorzystywane w leczeniu HIV;
 • w leczeniu bólu i gorączki (np. metamidazol). 

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Każdy lek stosowany w okresie ciąży lub karmienia piersią powinien być najpierw skonsultowany z lekarzem prowadzącym. Jeśli kobieta jest w ciąży, przypuszcza, że może być lub planuje to w najbliższym czasie, wówczas powinna skonsultować z lekarzem bezpieczeństwo stosowania leku Zotral w ciąży. Lekarz ocenia indywidualnie, czy korzyści dla pacjentki przewyższają bezpieczeństwo ciąży i potencjalne ryzyko powikłań. Zarówno u kobiety, jak i u noworodka może wystąpić szereg objawów i działań niepożądanych, wpływających na ich zdrowie i samopoczucie.

Kobiety stosujące długotrwale lek Zotral powinny równolegle stosować skuteczne metody antykoncepcji, aby uniknąć w tym czasie zajściu w ciążę.

Według badań sertralina przenika do mleka kobiecego, co może mieć wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. Dlatego nie należy zażywać leku podczas karmienia piersią.

Zotral – skutki uboczne

Tak jak każdy inny lek, tak ten może spowodować pojawienie się działań niepożądanych.

Należy natychmiast poinformować lekarza i w razie potrzeby udać się do placówki medycznej w sytuacji, gdy po zażyciu leku:

 • u pacjenta pojawią się objawy reakcji alergicznej, takie jak wysypka lub pęcherze na skórze, problemy z oddychaniem, obrzęk powiek, twarzy lub warg;
 • u chorego wystąpi: splątanie, pobudzenie, wysoka temperatura, biegunka, wysokie ciśnienie tętnicze, przyspieszenie rytmu serca, nadmierna potliwość – są to objawy zespołu serotoninowego lub złośliwego zespołu neuroleptycznego;
 • występuje zażółcenie skóry i oczu;
 • występują myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie;
 • pacjent odczuwa niepokój ruchowy;
 • chory ma napad padaczkowy;
 • pacjent ma epizod maniakalny.

Bardzo częste zaobserwowano następujące działania niepożądane Zotral podczas badań klinicznych (które pojawiają się statystycznie u więcej niż 1 na 10 pacjentów) to:

 • nudności,
 • bóle i zawroty głowy,
 • bezsenność,
 • biegunka,
 • suchość w jamie ustnej,
 • senność, zmęczenie;
 • zaburzenia wytrysku.

Często obserwowane następujące działania niepożądane leku Zotral to (obserwowane średnio u mniej niż 1 pacjenta na 10 osób zażywających lek):

 • drętwienia i mrowienia, drżenia mięśniowe, zwiększone napięcie mięśni, bóle mięśniowe
 • zaburzenia smaku,
 • zaburzenia koncentracji,
 • ból gardła, jadłowstręt, zwiększone łaknienie, zmniejszenie masy ciała,
 • depresja, „dziwne” samopoczucie, koszmary senne, lęk, pobudzenie, nerwowość,
 • obniżenie zainteresowania seksem, zaburzenia czynności seksualnych, zaburzenia wzwodu,
 • zgrzytanie zębami,
 • kołatanie serca, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej,
 • ziewanie,
 • zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach,
 • ból brzucha, wymioty, zaparcia, zaburzenia żołądkowe, oddawanie gazów,
 • wysypka, zwiększona potliwość,
 • zaburzenia miesiączkowania.

O niezbyt często i rzadziej występujących działaniach niepożądanych leku można szczegółowo dowiedzieć się z ulotki producenta.

Przechowywanie leku

Według ulotki producenta Zotral nie ma szczególnych wytycznych (np. temperatury) dotyczących przechowywania leku. Ważne, aby lek znajdował się w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Zotral (6)

W trakcie stosowania leku Zotral należy unikać stosowania alkoholu w jakiejkolwiek postaci. Może to wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania. Nie należy spożywać alkoholu ani soku grejpfrutowego.

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych zaliczanych do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny nie powoduje uzależnienia i nie daje objawów odstawienia po zakończeniu terapii. Ważne jednak, aby stosowanie leku zakończyć stopniowo i w porozumieniu z lekarzem. Nie należy gwałtownie odstawiać leku, ale stopniowo zmniejszać dawkę aż do całkowitego zaprzestania zażywania leku.

Nie, Zotral należy do leków na depresję wydawanych na receptę z przepisu lekarza. Preparat może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem oraz po analizie historii choroby pacjenta i wyników badań. Zotral w obu wariantach dawkowania jest dostępny wyłącznie na receptę.

Zotral wykazuje silne działanie przeciwdepresyjne. Zaliczany jest do leków psychotropowych.

Częstym skutkiem ubocznym leku (występującym u 1 na 10 osób) jest zmniejszenie masy ciała. Zatem lek może powodować utratę wagi.

Tak. Jednym ze skutków ubocznych leku i występującym często, bo u 1 na 10 osób jest dziwne samopoczucie. Pacjent może zauważyć nerwowość i pobudliwość w swoim zachowaniu.

e-Konsultacja z Receptą Online
Zotral

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.