e-Konsultacja z Receptą Online

Clindamycin-MIP 300

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Clindamycin-MIP 300? Cena, refundacja

Lek Clindamycin-MIP 300 w postaci tabletek powlekanych jest obecnie refundowany — jego cena 100% wynosi 21,48 zł. Lek może być bezpłatny lub częściowo refundowany dla pacjentów, którzy mają do tego wskazania. 

Cena tego leku w przyszłości może ulec zmianie.

Clindamycin-MIP 300 – jak działa, na co i dla kogo?

Chlorowodorek klindamycyny, będący aktywnym składnikiem Clindamycin-MIP, jest antybiotykiem z grupy linkozamidów. Jego działanie polega na hamowaniu syntezy białek w komórkach bakteryjnych, co prowadzi do ich śmierci lub zahamowania wzrostu, w zależności od stężenia substancji czynnej i rodzaju drobnoustroju. Clindamycin-MIP wykazuje aktywność przeciwko szerokiemu spektrum bakterii, w tym gronkowcom, pneumokokom, streptokokom, a także Bacteroides spp., Fusobacterium spp. i innym.

Jednakże niektóre szczepy, takie jak Clostridium spp., mogą wykazywać różny stopień wrażliwości, a inne, w tym Enterococcus spp., Neisseria spp., Haemophilus spp. oraz niektóre Gram-ujemne bakterie jak Escherichia coli czy Pseudomonas, są oporne na działanie klindamycyny. Istnieje również całkowita oporność krzyżowa między klindamycyną a linkomycyną oraz częściowa z erytromycyną.

Clindamycin-MIP jest przeznaczony do leczenia zakażeń bakteryjnych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę. Do wskazań należą: zakażenia kości i stawów, zakażenia nosa, gardła i ucha, wywołujące ból ucha, zakażenia w obrębie zębów i odzębowe zapalenia kości szczęki i żuchwy, zakażenia dolnych dróg oddechowych, zakażenia jamy brzusznej, zakażenia narządów płciowych i miednicy, zakażenia skóry i tkanek miękkich oraz płonica. W sytuacji ciężkich zakażeń zaleca się podawanie leku drogą dożylną.

Clindamycin-MIP jest dostępny w formie tabletek powlekanych, co ułatwia jego stosowanie. Oporność wtórna na klindamycynę rozwija się rzadko, co czyni go opcją terapeutyczną w przypadku zakażeń wywołanych przez wrażliwe na niego patogeny.

Clindamycin-MIP 300 – skład leku

Clindamycin MIP 300 charakteryzuje się obecnością klindamycyny jako substancji czynnej. Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg klindamycyny, dostarczanej w formie 344 mg klindamycyny chlorowodorku.

W składzie leku znajdują się również substancje pomocnicze, które zapewniają odpowiednią konsystencję, stabilność oraz wygląd tabletki. Do tych substancji zalicza się celulozę mikrokrystaliczną, mannitol, talk, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, krospowidon, Eudragit E 12,5%, tytanu dwutlenek (E 171) oraz makrogol.

Clindamycin-MIP 300 – dawkowanie

Dzieci powyżej 5 lat: Zalecana dawka klindamycyny waha się od 8 mg do 25 mg na kilogram masy ciała pacjenta, w zależności od ciężkości oraz lokalizacji infekcji. Całkowita dawka dobowa powinna być podzielona na 3 lub 4 przyjęcia. Tabletki powlekane Clindamycin-MIP nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 5-6 lat ze względu na potencjalne problemy z połykaniem. W takich przypadkach istnieje ryzyko niedokładnego dawkowania.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: W zależności od ciężkości i lokalizacji zakażenia, dawka dobową klindamycyny wynosi od 600 mg do 1,8 g, podzielona na 3 lub 4 przyjęcia. W sytuacji, gdy konieczne jest zastosowanie dawki mniejszej niż 1,2 g na dobę, zaleca się wybór preparatu o niższej zawartości substancji czynnej.

Sposób podawania: Tabletki powlekane należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilość płynu, np. szklanką wody. Clindamycin-MIP może być przyjmowany niezależnie od posiłków, jednak ważne jest, aby zażywać go regularnie o tej samej porze dnia. Czas trwania terapii określa lekarz i nie powinien być skracany bez jego konsultacji, gdyż może to wpłynąć na skuteczność leczenia.

Przedawkowanie: W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki Clindamycin-MIP, objawy przedawkowania nie są dokładnie określone. Zaleca się płukanie żołądka, ponieważ klindamycyny nie można usunąć z krwi przez dializę. W takiej sytuacji konieczna jest natychmiastowa konsultacja medyczna.

Pominięcie dawki: Opuszczenie jednorazowej dawki zazwyczaj nie prowadzi do objawów chorobowych, jednakże nie należy stosować dawki podwójnej, aby uzupełnić pominiętą dawkę. Regularność przyjmowania leku jest kluczowa dla jego działania.

Przerwanie stosowania: W przypadku wątpliwości dotyczących kontynuacji terapii Clindamycin-MIP, zaleca się kontakt z lekarzem lub farmaceutą.

Clindamycin-MIP 300 – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Clindamycin-MIP 300:

 • uczulenie na klindamycynę lub linkomycynę,
 • uczulenie na którykolwiek składnik leku.

Środki ostrożności:
Stosowanie klindamycyny wymaga konsultacji z lekarzem w przypadku:

 • zaburzeń czynności wątroby,
 • zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, takich jak myasthenia gravis czy choroba Parkinsona,
 • przebytych chorób żołądka i jelit, w tym zapalenia jelita grubego.

Podczas długotrwałego stosowania leku (ponad 3 tygodnie) zalecana jest periodyczna kontrola parametrów krwi, funkcji wątroby i nerek. Należy monitorować objawy świadczące o zaburzeniach czynności nerek, takie jak zmniejszenie objętości moczu czy obrzęki. W przypadku wystąpienia biegunki, zwłaszcza ciężkiej lub uporczywej, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska, gdyż może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit wywołanego przez bakterie Clostridium difficile. W takiej sytuacji lekarz dostosuje leczenie.

W przypadku reakcji alergicznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego, konieczne jest natychmiastowe przerwanie stosowania leku i udzielenie pomocy medycznej. Klindamycyna zazwyczaj jest bezpieczna dla osób uczulonych na penicylinę, jednak w rzadkich przypadkach może wystąpić alergia krzyżowa.

Dodatkowe informacje:

 • Klindamycyny nie stosuje się w leczeniu ostrych wirusowych zakażeń dróg oddechowych.
 • Nie jest skuteczna w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, gdyż nie osiąga odpowiedniego stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym.
 • Tabletki nie są zalecane dla dzieci poniżej 5-6 lat z powodu ryzyka zadławienia.
 • U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby może być konieczna modyfikacja dawkowania.
 • Hemodializa nie wpływa na konieczność zmiany dawkowania klindamycyny.

Interakcja z innymi lekami

Lekarz powinien być poinformowany o wszystkich preparatach przyjmowanych przez pacjenta, w tym o tych planowanych do stosowania. Klindamycyna wykazuje interakcje z różnymi grupami leków:

 • Antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna) nie powinny być stosowane równocześnie z klindamycyną ze względu na antagonistyczne działanie obserwowane in vitro.
 • Istnieje oporność krzyżowa między klindamycyną a linkomycyną, co oznacza, że drobnoustroje odporne na jeden z tych antybiotyków będą również odporne na drugi.
 • Klindamycyna może potęgować działanie środków zwiotczających (np. eteru, tubokuraryny, halogenku pankuroniowego), co ma znaczenie w kontekście procedur chirurgicznych, gdyż może prowadzić do zagrożenia życia.
 • Pacjenci przyjmujący jednocześnie klindamycynę i lek zmniejszający krzepliwość krwi (np. warfaryna) mogą być bardziej narażeni na krwawienia. W takich przypadkach konieczne może być regularne monitorowanie krzepliwości krwi.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Clindamycin-MIP 300 w ciąży: 

Stosowanie klindamycyny przez kobiety ciężarne wymaga oceny korzyści terapeutycznych w stosunku do potencjalnego ryzyka dla płodu.

Stosowanie leku Clindamycin-MIP 300 podczas karmienia piersią: 

Substancja czynna leku przenika do mleka matki, co może prowadzić do wystąpienia nadwrażliwości, biegunki lub infekcji drożdżakowych u niemowlęcia karmionego piersią. W związku z tym, przed rozpoczęciem terapii klindamycyną w okresie laktacji, zaleca się dokładne rozważenie stosunku korzyści do ryzyka.

Clindamycin-MIP 300 – skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Clindamycin-MIP 300:

Niezbyt częste (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • dolegliwości żołądkowo-jelitowe: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka (zależne od dawki, ustępujące po terapii), zapalenie przełyku, języka, błony śluzowej jamy ustnej.

Rzadkie (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje skórne: odropodobna wysypka, swędzenie, pokrzywka,
 • zaburzenia hematologiczne: małopłytkowość, leukopenia, eozynofilia, neutropenia, granulocytopenia,
 • zmiany biochemiczne: niewielkie, przemijające podwyższenie aktywności aminotransferaz,
 • neurologiczne: blokada nerwowo-mięśniowa.

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zapalenie jelit: rzekomobłoniaste zapalenie jelit,
 • reakcje alergiczne i skórne: obrzęki (w tym obrzęk Quinckego), gorączka polekowa, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, wstrząs anafilaktyczny,
 • zaburzenia wątrobowe: przemijające zapalenie wątroby z żółtaczką cholestatyczną,
 • inne reakcje skórne: świąd, złuszczające i pęcherzowe zapalenie skóry,
 • zapalenie pochwy,
 • zapalenie wielostawowe,
 • zmiany w zmysłach: zmiany smaku i zapachu.

Przechowywanie leku Clindamycin-MIP 300

Przechowywanie leku powinno być realizowane w sposób zapewniający jego ochronę przed dostępem dzieci – miejsce musi być dla nich niewidoczne i niedostępne. Warunki temperaturowe, w jakich należy utrzymywać lek, to temperatura nieprzekraczająca 30º C. Konieczna jest również weryfikacja stanu tabletek przed zastosowaniem – w przypadku stwierdzenia zmiany koloru na żółtobrązowy, lek nie powinien być używany.


Inne leki na ból ucha:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Clindamycin-MIP 300 (5)

Leki na receptę będące zamiennikami Clindamycin-MIP 300 to: Dalacin C, Klimicin.

Podczas stosowania leku Clindamycin-MIP 300 nie powinno się spożywać alkoholu.

Nie, tabletki Clindamycin-MIP 300 są dostępne wyłącznie na receptę z przepisu lekarza.

O czasie trwania terapii lekiem Clindamycin-MIP 300 powinien decydować lekarz.

Lek Clindamycin-MIP 300 wchłania się do przewodu pokarmowego do 60 minut od czasu przyjęcia tabletki.

e-Konsultacja z Receptą Online
Clindamycin-MIP 300

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem