e-Konsultacja z Receptą Online

AzitroLEK 500

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek AzitroLEK 500? Cena, refundacja

Tabletki AzitroLEK 500 są refundowane. Ich cena 100% zależy od wielkości opakowania i wynosi 19,24 zł za 3 tabletki oraz 30,50 zł za 6 tabletek. Lek AzitroLEK 500 jest bezpłatny lub częściowo płatny dla pacjentów, którzy mają wskazania do jego refundacji. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

AzitroLEK 500— jak działa, na co i dla kogo?

AzitroLEK 500 to antybiotyk zaliczany do kategorii makrolidów, który znajduje zastosowanie w terapii infekcji bakteryjnych. Mechanizm działania tego leku polega na hamowaniu syntezy białek przez bakterie, co prowadzi do zahamowania ich wzrostu i rozmnażania, a w konsekwencji do eliminacji infekcji.

Zakres zastosowania AzitroLEK 500 obejmuje leczenie różnorodnych zakażeń bakteryjnych. Wśród nich wyróżnia się infekcje dróg oddechowych, takie jak przewlekłe zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc, a także zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym migdałków podniebiennych, gardła oraz zatok. Lek jest również stosowany w przypadku ostrego zapalenia ucha środkowego, niweluje ból ucha, jak również w terapii zakażeń skóry i tkanek miękkich, z wyłączeniem tych, które są wynikiem oparzeń. Ponadto AzitroLEK 500 jest wskazany w leczeniu zakażeń cewki moczowej i szyjki macicy spowodowanych przez bakterie z rodzaju Chlamydia.

Lek AzitroLEK 500 jest przeznaczony dla osób ze diagnozowanymi zakażeniami bakteryjnymi, które są wrażliwe na działanie makrolidów. Wskazania do stosowania AzitroLEK 500 wynikają z obecności określonych patogenów bakteryjnych, które są przyczyną wymienionych infekcji.

AzitroLEK 500 — skład leku

Lek AzitroLEK 500 zawiera jako substancję czynną azytromycynę. Dostępne są tabletki powlekane, które zawierają azytromycynę w ilości 500 mg (w postaci azytromycyny dwuwodnej). W skład rdzenia tabletki wchodzą: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia żelowana, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan oraz magnezu stearynian. Otoczka tabletki składa się z: hypromelozy, dwutlenku tytanu (E 171), laktozy jednowodnej oraz makrogolu 4000.

AzitroLEK 500 — dawkowanie

AzitroLEK 500 jest antybiotykiem, którego dawkowanie powinno być ściśle dostosowane do zaleceń lekarskich. 

W zależności od schorzenia AzitroLEK 500 stosuje się w różnych cyklach terapeutycznych. W przypadku 3-dniowego cyklu, zalecana dawka to 500 mg raz dziennie. W 5-dniowym cyklu, pierwszego dnia podaje się 500 mg, a przez kolejne cztery dni 250 mg. W leczeniu zapalenia cewki moczowej i szyjki macicy wywołanego przez chlamydie stosuje się 1000 mg jednorazowo w cyklu jednodniowym.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który może dostosować dawkowanie. Tabletki AzitroLEK 500 można połykać z wodą, niezależnie od posiłków, a w razie potrzeby dzielić na połowy.

W przypadku konieczności stosowania leków na niestrawność należy zachować 2-godzinny odstęp przed lub po zażyciu tabletek AzitroLEK 500. W sytuacji pominięcia dawki należy ją przyjąć jak najszybciej, nie przekraczając jednak jednej dawki na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki może wywołać niepożądane efekty, takie jak przemijająca głuchota, nudności, wymioty i biegunka. W takim przypadku konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska.

Leczenie AzitroLEK 500 powinno być kontynuowane do zakończenia przepisanego cyklu, nawet jeśli nastąpi poprawa stanu zdrowia. Przedwczesne przerwanie terapii może skutkować nawrotem infekcji oraz rozwinięciem się oporności bakterii na antybiotyk.

W razie wątpliwości dotyczących stosowania AzitroLEK 500 zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

AzitroLEK 500 — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania AzitroLEK 500:

 • nadwrażliwość na azytromycynę,
 • nadwrażliwość na erytromycynę,
 • nadwrażliwość na inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe,
 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Środki ostrożności:
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą wymagać monitorowania funkcji wątroby lub przerwania leczenia. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek konieczna może być modyfikacja dawkowania. Osoby z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi oraz miastenią powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii. W przypadku zakażeń patogenami opornymi na azytromycynę lub inne antybiotyki wymienione w ulotce istnieje ryzyko oporności krzyżowej.

Ryzyko zaburzeń rytmu serca:
Azytromycyna może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca. Pacjenci z niewydolnością serca, wolną czynnością serca, nieregularną czynnością serca lub zaburzeniami elektrokardiogramu (EKG), w tym „zespół wydłużonego odstępu QT”, oraz z niskim stężeniem potasu lub magnezu we krwi powinni poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku.

Biegunka:
W przypadku wystąpienia biegunki lub luźnych stolców w trakcie lub po zakończeniu leczenia, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych bez konsultacji z lekarzem.

Nasilenie objawów:
Jeżeli pacjent zauważy nasilenie objawów podczas leczenia lub po jego zakończeniu, powinien zgłosić to lekarzowi, gdyż może to wskazywać na nadkażenia lub rozwój oporności.

Zastosowanie w ciężkich zakażeniach:
AzitroLEK 500 nie jest zalecany do leczenia ciężkich zakażeń wymagających szybkiego osiągnięcia wysokiego stężenia antybiotyku we krwi.

Interakcja z innymi lekami

Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest poinformowanie lekarza o wszystkich stosowanych lekach, w tym tych bez recepty. Interakcje mogą wpływać na działanie leków oraz zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Poniżej przedstawiono wybrane interakcje:

 • teofilina: możliwe nasilenie działania,
 • warfaryna i inne antykoagulanty: zwiększone ryzyko krwawienia,
 • ergotamina, dihydroergotamina: ryzyko zatrucia sporyszem; wspólne stosowanie nie jest zalecane,
 • cyklosporyna: wymagane regularne badania krwi i dostosowanie dawki,
 • digoksyna: możliwy wzrost stężenia we krwi; konieczność monitorowania,
 • kolchicyna: brak szczegółowych informacji w tym fragmencie,
 • leki zobojętniające kwas żołądkowy,
 • cyzapryd, terfenadyna, pimozyd, cytalopram, fluorochinolony: ryzyko zaburzeń rytmu serca; wspólne stosowanie niezalecane,
 • leki przeciwarytmiczne,
 • zydowudyna, nelfinawir: zwiększone ryzyko działań niepożądanych,
 • alfentanyl, astemizol: nasilenie działania tych leków,
 • ryfabutyna: wymagane badania kontrolne krwi,
 • statyny: możliwe zaburzenia mięśniowe,
 • leki wydłużające odstęp QT: zwiększone ryzyko arytmii.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku AzitroLEK 500 w ciąży i podczas karmienia piersią: 

Zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku AzitroLEK 500 w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących piersią, podejrzewających ciążę lub planujących macierzyństwo. Lek może być przepisany przez lekarza w okresie ciąży i laktacji wyłącznie po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Substancja czynna leku przenika do mleka matki, dlatego niezbędna jest konsultacja medyczna przed zastosowaniem leku podczas karmienia piersią.

AzitroLEK 500— skutki uboczne 

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • biegunka.

Częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy,
 • wymioty, niestrawność, skurcze brzucha, nudności
 • mała liczba limfocytów, zwiększona liczba eozynofilów, bazofilów, monocytów i neutrofilów, małe stężenie wodorowęglanów we krwi.

Niezbyt częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zakażenia drożdżakowe i bakteryjne, przede wszystkim jamy ustnej, gardła, nosa, płuc, jelit i pochwy,
 • mała liczba leukocytów i neutrofilów, zwiększona liczba eozynofilów,
 • reakcje alergiczne o różnym nasileniu, wysypka, zapalenie skóry, suchość skóry,
 • utrata apetytu, zaburzenia smaku,
 • nerwowość, bezsenność,
 • zawroty głowy, senność, 
 • zaburzenia widzenia
 • trudności i ból podczas oddawania moczu, bóle nerek,
 • trudności w oddychaniu, 
 • krwawienie z nosa,
 • krwawienie z dróg rodnych, zaburzenia jąder,
 • zaparcia, wzdęcia, gazy, niestrawność, zapalenie żołądka, trudności w połykaniu, suchość w jamie ustnej, owrzodzenie jamy ustnej, nadmierne ślinienie,
 • zapalenie wątroby,
 • pocenie się, uderzenia gorąca,
 • zapalenie stawów, bóle mięśni, 
 • obrzęk skóry, osłabienie, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, ból,
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (np. krwi, czynności wątroby i nerek).

Rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • pobudzenie, złe samopoczucie, zmęczenie,
 • mrowienie lub drętwienie rąk bądź stóp,
 • upośledzenie słuchu,
 • kołatanie serca,
 • nieprawidłowa czynność wątroby,
 • nadwrażliwość na światło słoneczne,
 • osutka skórna,
 • opóźniona reakcja alergiczna (do kilku tygodni po ekspozycji) z wysypką i objawami, takimi jak obrzęk twarzy czy powiększone węzły chłonne.

Częstość nieznana:

 • zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, 
 • odczucie agresji, lęku, silnego splątania, omamy,
 • drgawki, omdlenie, zmniejszona wrażliwość skóry na dotyk, nadmierna aktywność, zaburzenia węchu,
 • ból stawów, osłabienie mięśni,
 • nieprawidłowy zapis EKG,
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi,
 • przebarwienie języka,
 • problemy ze wzrokiem, 
 • zaburzenia słuchu.

Przechowywanie leku AzitroLEK 500

Przechowywanie leku AzitroLEK 500 wymaga zapewnienia lokalizacji, która pozostaje niewidoczna i niedostępna dla dzieci.


Inne leki na ból ucha:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku AzitroLEK 500 (5)

Wśród dostępnych na receptę leków z taką samą substancją czynną jak AzitroLEK 500 wyróżnić można m.in.: Azibiot, Azimycin, Azitrox 500, Azycyna czy Macromax.

AzitroLEK 500 zazwyczaj zaczyna działać po około 2-3 dniach od rozpoczęcia kuracji, ale pełny efekt może być zauważalny po zakończeniu pełnego cyklu leczenia.

Działanie AzitroLEK 500 utrzymuje się w organizmie przez kilka dni po zakończeniu kuracji. Jednak czas trwania działania może się różnić w zależności od indywidualnych cech organizmu. W przypadku wielu osób aktywność antybiotyku utrzymuje się przez około 7 do 10 dni po ostatniej dawce.

Nie, podczas stosowania leku AzitroLEK 500 nie powinno się spożywać alkoholu.

Nie, lek AzitroLEK 500 jest dostępny wyłącznie na receptę.

e-Konsultacja z Receptą Online
AzitroLEK 500

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.